Zlecenia Na Giełdzie Forex – Rodzaje, Typy i Zasady

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zlecenia Na Giełdzie Forex – Rodzaje, Typy i Zasady

Istnieje wiele różnych rodzajów zleceń forex, które inwestorzy wykorzystują do zarządzania transakcjami. Chociaż mogą one różnić się w zależności od brokera, istnieje kilka podstawowych typów zleceń, które wszyscy brokerzy akceptują. Wiedza na temat tego, co to jest i solidne zrozumienie może pomóc inwestorom we właściwym wejściu i wyjściu z rynku. Rodzaje zleceń pozwalają na indywidualne strategie handlowe. W tym artykule omówione zostaną główne zlecenia forex oraz sposób ich wykorzystania w handlu na żywo.

Wprowadzenie do rodzajów zleceń Forex

Zlecenia stanowią kluczowe narzędzia dla inwestora i powinny być brane pod uwagę przy realizacji strategii handlowej. Zlecenia mogą być wykorzystywane do zawierania transakcji, jak również pomagają chronić zyski i ograniczać ryzyko wystąpienia strat.

Zrozumienie różnic pomiędzy dostępnymi typami zleceń może pomóc w określeniu, które zlecenia najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i które najlepiej nadają się do osiągnięcia Twoich celów inwestycyjnych.

Zlecenie „Po cenie rynkowej”

Zlecenie po cenie rynkowej jest prawdopodobnie najbardziej podstawowym i często spotykanym przez inwestorów Forex. Jak sama nazwa wskazuje, zlecenia po cenie rynkowej są realizowane bezpośrednio na rynku. Oznacza to, że jeśli chcesz natychmiast zająć pozycję, możesz handlować na nim zleceniami po obowiązującej cenie.

Zazwyczaj skalperzy i inwestorzy dzienni polegają na tego typu zleceniach, by szybko wejść i wyjść z pozycji.

Przykład

Kurs EUR/USD poniżej pokazuje ceny zakupu i sprzedaży na żywo. Zlecenie rynkowe na zakup po cenie 1.1101 zostanie zrealizowane natychmiast po wciśnięciu przycisku „Kup”. To samo dotyczy pozycji krótkiej (Sprzedaj).

Sytuacja ta dotyczy każdej innej waluty, towaru lub akcji.

Dla ukazania zlecenia po cenie rynkowej wykorzystano platformę etoro.com

Zlecenie po cenie rynkowej jest najbardziej podstawowym typem zlecenia. Jest ono realizowane po najlepszej cenie dostępnej w momencie otrzymania zlecenia.

Zlecenia z Limitem ceny

Istnieją dwa rodzaje zleceń z limitem ceny związane z handlem na rynku Forex:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zlecenia z limitem ceny do otwarcia pozycji

Pierwszym z nich jest zlecenie wejścia z limitem ceny. Pozwoli ono uzyskać lepszą cenę wejścia. Zlecenie z limitem ceny to zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej lub korzystniejszym kursie. Zlecenie z limitem ceny sprzedaży jest realizowane po określonej cenie lub wyższej. Zlecenia kupna z limitem ceny są realizowane po określonej cenie lub niższej.

Przykład

Jeśli kurs EUR/USD wynosi 1,1099 i myślałeś, że spadnie on do 1,1060 przed rozpoczęciem gry, możesz złożyć zlecenie z limitem ceny kupna po 1,1060.

Jeśli kurs EUR/USD jest na poziomie 1.1095 i myślisz, że wzrośnie do 1.1105 przed sprzedażą, złożyłbyś zlecenie z limitem ceny na sprzedaż na poziomie 1.1105. W przypadku korzystania ze zlecenia z limitem ceny, zostaniesz ono zrealizowane tylko po cenie wskazanej przez Ciebie (lub lepszej).

Zlecenia z limitem ceny pozwalają na bardzo precyzyjną definicję punktu wejścia lub wyjścia z transakcji. Należy pamiętać, że zlecenia z limitem ceny nie gwarantują zawarcia transakcji. Jeśli określona cena nie zostanie zrealizowana, zlecenie nie zostanie zrealizowane.

Jeśli chcesz zobaczyć jak wyglądają arkusze zleceń na żywo na platformie eToro kliknij tutaj.

Zlecenia z limitem ceny do zamknięcia pozycji

Możesz również użyć zlecenia z limitem ceny, aby zamknąć transakcję, gdy rynek przesuwa kurs określonego aktywa na Twoją korzyść. Jeśli kupiłeś EUR/USD po cenie 1,1098, to możesz chcieć automatycznie zamknąć pozycję, gdy pozycja wzrośnie o daną wartość.

Jest to tak zwane zlecenie take profit

Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1,1098 i chciałbyś wyjść, kiedy transakcja przynosi zysk w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie sprzedaży z limitem 100 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1198.

Jeśli sprzedajesz EUR/USD po cenie 1,1095 i chciałbyś wyjść, gdy Twoja transakcja przyniesie dochód w wysokości 100 pipsów, złożyłbyś zlecenie kupna z limitem 100 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1,0995.

Zlecenia Stop Loss w celu zamknięcia pozycji

Zlecenie stop uruchamia pozycję, gdy osiągnięty zostanie wcześniej zdefiniowany kurs. Zlecenie stop kupna wyzwala zlecenie rynkowe, gdy cena „ask” zostaje osiągnięta. Zlecenie sell stop wyzwala zamówienie, gdy spełniona jest cena „bid”. Oba zlecenia typu stop realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, w zależności od poziomu płynności. Dyspozycje te, zwane również zleceniami stop loss, są często używane do ograniczenia strat.

Innymi słowy możesz użyć zlecenia ochronnego stop loss, aby zamknąć transakcję, gdy rynek zmieni pozycję przeciwnie do zakładanej. Jeśli kupujesz EUR/USD po cenie 1.1102 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś swój ochronny stop loss sprzedaży o 50 pipsów poniżej wejścia lub na poziomie 1.1052.

Jeśli sprzedałeś EUR/USD po cenie 1,1099 i chciałeś ograniczyć swoje ryzyko do 50 pipsów, umieściłbyś ochronny stop loss 50 pipsów powyżej wejścia lub na poziomie 1,1149.

Zlecenia stop loss pomagają zweryfikować kierunek ruchu na rynku przed zawarciem transakcji. Ważne jest, aby pamiętać, że zlecenia stop loss realizowane są po najlepszej dostępnej cenie, po otwarciu pozycji, w zależności od dostępnej płynności.

Stop Loss Kroczący – Trailing Stop

Stop loss kroczący jest zleceniem typu stop, które ustawiane jest na podstawie wcześniej zdefiniowanej liczby pipsów oddalonej od aktualnej ceny rynkowej. Stop loss kroczący automatycznie śledzi Twoją pozycję, jeśli rynek porusza się na Twoją korzyść.

Jeśli rynek porusza się na niekorzyść tradera, to zlecenie zostanie uruchomione i transakcja stop zostanie zrealizowana po kolejnym dostępnym kursie w zależności od płynności.

Zlecenia warunkowe Forex

Zlecenia warunkowe łączą kilka rodzajów zleceń i są wykorzystywane do realizacji określonej strategii handlowej. Zlecenia warunkowe wymagają, by jedno ze zleceń zostało uruchomione, zanim uaktywni się drugie.

Najczęściej spotykane rodzaje zleceń warunkowych to If/Then i If/Then OCO.

If/Then

Zlecenie if/then jest zestawem dwóch zleceń z zastrzeżeniem, że jeśli pierwsze (znane jako zlecenie „if”) zostanie zrealizowane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niezależnym, pojedynczym zleceniem. Zlecenia niezależne nie są dołączane do transakcji i działają poza aktualną pozycji. W przypadku, gdy zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Zauważ, że gdy któraś z części zlecenia if/then jest anulowana, wszystkie elementy zlecenia są odwołane.

If/Then OCO

Jeśli pierwsze zlecenie („if”) zostanie wykonane, drugie zlecenie („then”) staje się aktywnym, niepowiązanym zleceniem typu one-cancels-other (OCO). Należy pamiętać, że zlecenia niepowiązane nie są dołączane do danej transakcji i działają niezależnie od aktualizacji pozycji. Podobnie jak w przypadku zwykłego zlecenia OCO, realizacja jednego z dwóch zleceń „then” automatycznie anuluje drugie zlecenie.

W przypadkach, gdy pojedyncze zlecenie „if” nie zostanie zrealizowane, zlecenie „then” OCO pozostanie w stanie uśpienia i nie zostanie zrealizowane, nawet gdy rynek osiągnie określony poziom. Jeśli jakakolwiek część zlecenia OCO if/then zostanie anulowana (w tym jeden z etapów zlecenia OCO), wszystkie pozostałe części zlecenia również zostają anulowane.

Wygaśnięcie zlecenia

Zlecenia po cenie rynkowej są zleceniami jednodniowymi, realizowane po kolejnej możliwej cenie. Jednakże, dla wszystkich pozostałych typów zleceń można złożyć zlecenia na koniec dnia (EOD) lub Good Till Cancel (GTC).

Koniec dnia – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostaje otwarte do końca dnia handlowego. Zwykle o godzinie 17:00 w Nowym Jorku.

Good Til’ Cancelled – zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie pozostanie otwarte do czasu jego realizacji lub anulowania.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Zlecenia giełdowe – praktyczny przewodnik z przykładami

Zlecenia giełdowe muszą zawierać:

 • nazwę instrumentu finansowego (np. KGHM)
 • rodzaj oferty (Kupno/Sprzedaż)
 • ilość instrumentów finansowych
 • typ ceny
 • termin ważności

Opcjonalnie zlecenia giełdowe mogą zawierać dodatkowe warunki realizacji.

Pierwsze trzy elementy nie wymagają wyjaśnienia. Natomiast typy ceny, rodzaje ważności i dodatkowe warunki realizacji występują w kilku wariantach.

Typ ceny

 • Limit ceny
 • Po Każdej Cenie (PKC)
 • Po Cenie Rynkowej (PCR)
 • PEG

Termin ważności

 • Do dnia
 • Domyślny (DOM)
 • Do Czasu
 • Zamknięcie
 • Dzień
 • Fixing
 • Wykonaj i Anuluj (WIA)
 • Wykonaj lub Anuluj (WLA)

Dodatkowe warunki realizacji

 • Limit Aktywacji (LimAkt)
 • Wielkość Ujawniana (WUJ)
 • Minimalna Wielkość Wykonania (MWW lub WMin)

Inwestorzy przeważnie wybierają zlecenia giełdowe z limitem ceny. I słusznie. Warto jednak poznać dodatkowe opcje. Kilka z nich potrafi na prawdę ułatwić życie. Ja, oprócz zleceń z limitem ceny, często korzystam z „PKC”. Wśród terminów ważności warto pamiętać nie tylko o „Do dnia” i „Dzień” lecz również „Domyślnym” i „WIA”. Z dodatkowych warunków realizacji, „LimAkt” wykorzystuję bardzo często, a „WUJ” bywa przydatny. Wszystkie zasady można znaleźć w Regulaminie Giełdy i Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego. Przedstawię jedynie te, które uważam za szczególnie istotne. Poniżej przykład modułu zleceń dla rachunku internetowego.

Poszczególne parametry zleceń będą omówione na przykładzie systemu notowań ciągłych, z którym inwestorzy, jak sądzę, spotykają się najczęściej.

TYP CENY

Limit ceny

 • Zlecenia giełdowe zapewniające kontrolę nad kursem transakcji, ale nie dające pewności całkowitej realizacji.
 • Limit ceny oznacza cenę maksymalną,w przypadku zleceń kupna oraz cenę minimalną, w przypadku zleceń sprzedaży.

Przykład 1. Składasz zlecenie kupna 1 500 szt. z limitem ceny 2,06 zł. Twoje zlecenie zrealizuje się w całości w 3 transakcjach: 534 szt. po 2,03 zł, 950 szt. po 2,04 oraz 16 szt. po 2,05 zł (łącznie 1 500 szt.).

Dla tych, którzy mają wątpliwości dlaczego realizacja przebiegła w taki sposób, spróbuję wyjaśnić. W arkuszu zleceń znajdują się zarówno oferty kupna i sprzedaży. Są one uszeregowane według ceny – wśród zleceń kupna najwyżej są zlecenia tych, którzy są skłonni kupić najdrożej a wśród zleceń sprzedaży najwyżej są zlecenia tych, którzy chcą sprzedać najtaniej. Tak samo, gdy kupujesz coś na Allegro, oferty sprzedaży zapewne sortujesz od najniższej ceny. Załóżmy, że chcesz kupić żarówki. „Najtańszy” sprzedawca oferuje 534 żarówki po 2,03 zł za sztukę, kolejny 950 szt. po 2,04 zł, następny 4 000 szt po 2,05 zł i tak dalej. Załóżmy, że potrzebujesz 1 500 żarówek i jesteś skłonny zapłacić maksymalnie 2,06 zł za sztukę. W pierwszej kolejności kupisz 534 szt. od tego, który ma najniższą cenę 2,03 zł, od następnego w kolejce kupisz 950 szt po 2,04 zł. Do 1 500 szt brakuje ci już tylko 16 szt. – tę ilość kupisz od trzeciego w kolejce po 2,05 zł. Mimo, że Twoja maksymalna cena wynosiła 2,06 zł, kupiłeś trochę taniej bo były akurat korzystniejsze dla Ciebie oferty.

Przykład 2. Składasz zlecenie kupna 600 szt. z limitem ceny 2,03 zł. Twoje zlecenie zrealizuje się częściowo: 534 szt. po 2,03 zł. Niezrealizowana część zlecenia 66 szt. znajdzie się na pierwszym miejscu wśród zleceń kupna i będzie oczekiwać aż napłynie odpowiednie zlecenie sprzedaży. Gdyby limit ceny Twojego zlecenia był przynajmniej o grosz wyższy, zlecenie zrealizowałoby się w całości.

Przykład 3. Składasz zlecenie kupna 1000 szt. z limitem ceny 2,02 zł. Twoje zlecenie nie zrealizuje się, ponieważ limit ceny jest zbyt niski. Całe zlecenie pojawi się na pierwszym miejscu wśród zleceń kupna i będzie oczekiwać aż napłynie odpowiednie zlecenie sprzedaży.

Po Każdej Cenie (PKC)

 • Zlecenia giełdowe dające pewność realizacji całego wolumenu zlecenia, ale nie zapewniające kontroli nad kursem.
 • W trakcie notowań ciągłych realizacja następuje po najlepszych możliwych cenach zleceń przeciwstawnych, oczekujących w arkuszu.

Przykład 1. Składasz zlecenie sprzedaży 17 000 szt. PKC. Twoje zlecenie realizuje się w całości, w 3 transakcjach: 6 520 szt. po 2,01 zł, 10 000 szt. po 2,00 zł oraz 480 szt po 1,99 zł.

Przykład 2. Składasz zlecenie kupna 2 000 szt. PKC. Twoje zlecenie zrealizuje się w całości w 3 transakcjach: 534 szt. po 2,03 zł, 950 szt. po 2,04 zł, 516 szt. po 2,05 zł.

Po Cenie Rynkowej (PCR)

 • Zlecenie dające pewność przynajmniej częściowej realizacji.
 • W trakcie notowań ciągłych realizowane jest po najlepszej możliwej ceniezlecenia przeciwstawnego, oczekującego w w arkuszu zleceń.
 • W przypadku częściowej realizacji, niezrealizowana część zlecenia ulega konwersji w zlecenie z limitem ceny, równym kursowi, po jakim została zawarta ostatnia transakcja.

Przykład 1. Składasz zlecenie kupna 400 szt PCR. Twoje zlecenie zrealizuje się w całości w 1 transakcji: 400 szt. po 2,03 zł.

Przykład 2. Składasz zlecenie sprzedaży 10 000 szt. PCR. Twoje zlecenie zrealizuje się częściowo w 1 transakcji: 6 520 szt. po 2,01 zł. Niezrealizowana część zlecenia (3 480 szt.) zamieni się w zlecenie z limitem ceny 2,01 zł i pojawi się na pierwszym miejscu wśród zleceń sprzedaży.

 • Zlecenie, które próbuje podążać za kursem rynkowym, ale nie daje pewności realizacji.
 • Zawiera zmienny limit ceny, który przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie w arkuszu zleceń.
 • Można określić górny/dolny limit podążania za najlepszą ofertą.
 • Zlecenie przydatne w przypadku przeprowadzania skupu akcji własnych, w związku z ograniczeniami prawnymi .

Przykład 1. Składasz zlecenie sprzedaży 1000 szt PEG. W arkuszu zleceń, najlepsza oferta sprzedaży to 10,54 zł, z wolumenem 10 108 szt., na który składa się 7 zleceń. Twoje zlecenie przyjmie zatem limit ceny 10,54 zł, zajmując 8 miejsce w kolejce (7 ofert było już w arkuszu wcześniej). Jeśli limit ceny najlepszej oferty sprzedaży się zmieni np. na 10,53 zł, Twoje zlecenie automatycznie przyjmie limit ceny 10,53 zł. Zanim Twoje zlecenie się wykona, najpierw muszą się zrealizować zlecenia po tej samej cenie, znajdujące się przed Twoim.

TERMIN WAŻNOŚCI

Dzień (D)

 • Zlecenia giełdowe ważne nie dłużej, niż do końca sesji giełdowej w dniu, w którym zostało złożone na giełdę.

Ważne do dnia (WDD)

 • Zlecenia giełdowe ważne nie dłużej niż do końca oznaczonego dnia, nie dłużej jednak, niż 365 dni od dnia złożenia.
 • Warto pamiętać, że z końcem roku kalendarzowego GPW dokonuje anulowania wszystkich zleceń.

Ważność domyślna (DOM lub WDA)

 • Zlecenia giełdowe ważne na czas nieoznaczony, nie dłużej niż 365 dni od dnia złożenia na giełdę.
 • Warto pamiętać, że z końcem roku kalendarzowego GPW dokonuje anulowania wszystkich zleceń.

Ważne do czasu (WDC)

 • Ważne nie dłużej, niż do godziny określonej w zleceniu (z dokładnością do 1 sekundy), w dniu jego złożenia na giełdę.

Ważne na fixing (WNF)

 • Zlecenia giełdowe ważne do zakończenia odpowiednio najbliższej fazy otwarcia, fazy zamknięcia lub okresu równoważenia, w dniu złożenia na giełdę.

Ważne na zamknięcie (WNZ)

 • Ważne do zakończenia fazy zamknięcia, w dniu, w którym zostało złożone na giełdę.

Wykonaj i Anuluj (WIA)

 • Bardzo pomocne, gdy podejrzewasz, że w arkuszu zleceń są zlecenia z warunkiem WUJ.
 • Ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszych transakcji, niezrealizowana część zlecenia traci ważność.
 • Jeśli w momencie przyjęcia do arkusza zleceń limit ceny nie pozwala na przynajmniej częściową, natychmiastową realizację zlecenia, traci ono ważność.

Przykład 1. W arkuszu zleceń najlepsza oferta sprzedaży to 10, 54 zł. W tej cenie ujawniony wolumen to 10 108 szt. (7 zleceń). Załóżmy, że wśród nich są zlecenia z warunkiem „WUJ” i faktyczny wolumen wynosi 50 000 szt.

Ty składasz zlecenie kupna 100 000 szt. z limitem ceny 10,54 zł WIA. Zlecenie rozliczy się częściowo, w 7 transakcjach, w liczbie 50 000 szt. Pozostała połowa zlecenia natychmiast traci ważność i nie jest ujawniana. Gdyby zlecenie nie zawierało warunku WIA, niezrealizowana część zlecenia pozostała by w arkuszu. Ze względu na znaczny pozostały wolumen, inni inwestorzy mogliby zareagować zmieniając ceny na Twoją niekorzyść.

Wykonaj lub Anuluj (WLA)

 • Podobne do zlecenia Wykonaj i Anuluj.
 • Ważne do momentu zawarcia na jego podstawie pierwszych transakcji.
 • Jeśli w momencie przyjęcia do arkusza zleceń limit ceny nie pozwala na natychmiastową, całkowitą realizację zlecenia, traci ono ważność.

Przykład 1. Składasz zlecenie kupna 40 000 szt. z limitem ceny 10,55 zł WLA. Zakładając, że nie ma zleceń z warunkiem „WUJ”, suma wolumenu najlepszych zleceń sprzedaży to 34 547 szt. (10 108+24 439). Jako, że jest to zbyt mała liczba, aby wykonać w całości Twoje zlecenie, żadna transakcja nie zostanie zawarta i straci ono ważność.

Przykład 2. Składasz zlecenie sprzedaży 6 000 szt. z limitem ceny 10,50 zł WLA. Twoje zlecenie zostanie zrealizowane w całości w 6 transakcjach: 5 935 szt. po 10,53 zł (5 transakcji) oraz 65 szt. po 10,52 zł (1 transakcja).

DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI

Limit Aktywacji (LimAkt)

 • Zlecenia giełdowe z limitem aktywacji stosuje się przeważnie w „grze na wybicie” oraz w zleceniachzabezpieczających (STOP LOSS).
 • Zlecenie z limitem aktywacji podlega aktywacji (ujawnieniu w arkuszu zleceń), jeżeli kurs ostatniej transakcji jest wyższy lub równy (w przypadku zleceń kupna), albo niższy lub równy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji.
 • Zlecenie z limitem aktywacji zawiera limit ceny lub oznaczenie PKC.
 • Jeśli określony został limit ceny, musi on być równy lub wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź równy lub niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od limitu aktywacji tego zlecenia.
 • W chwili przyjęcia do arkusza limit aktywacji zlecenia musi być wyższy (w przypadku zleceń kupna) bądź niższy (w przypadku zleceń sprzedaży) od kursu ostatniej transakcji z danej sesji giełdowej.

Przykład 1. W arkuszu zleceń kurs ostatniej transakcji wynosi 3,39 zł. Składasz zlecenie kupna z limitem aktywacji 3,40 zł i limitem ceny 3,40 zł. Limit aktywacji jest wyższy niż kurs ostatniej transakcji, więc zlecenie zostaje przyjęte do arkusza. Z chwilą, gdy na rynku dojdzie do zawarcia transakcji po cenie równej limitowi aktywacji (3,40 zł), Twoje zlecenie pojawia się w arkuszu i podlega realizacji, jak zwykłe zlecenie z limitem ceny.

Przykład 2. W arkuszu zleceń kurs ostatniej transakcji wynosi 3,39 zł. Składasz zlecenie sprzedaży z limitem aktywacji 3,39 zł, PKC. Limit aktywacji w zleceniach sprzedaży powinien być niższy od kursu ostatniej transakcji w momencie składania zlecenia. W tym przypadku nie jest niższy, więc zlecenie zostanie odrzucone.

Wielkość Ujawniania (WUJ)

 • Zlecenia giełdowe z warunkiem WUJ przydaje się gdy chcesz kupić /sprzedać relatywnie dużo instrumentów finansowych.
 • Warunek WUJ określa jaka część wolumenu zlecenia jest ujawniana w arkuszu zleceń.
 • Kolejne części zlecenia są ujawniane po zrealizowaniu poprzednio ujawnionej części zlecenia.
 • Po zrealizowaniu ujawnionej części zlecenia, traci ono priorytet czasu przyjęcia do arkusza zleceń i trafia na koniec „kolejki zleceń” po danej cenie.
 • Wielkość ujawniana nie może być mniejsza niż 10 szt.

Przykład 1. Łączy wolumen zleceń sprzedaży z ceną 10,54 zł wynosi 10 108 szt. (7 zleceń). Składasz zlecenie sprzedaży 30 000 szt. po 10,54 zł, WUJ = 3000 szt. Zlecenie zostanie przyjęte do arkusza zleceń, a prezentowany łączny wolumen po cenie 10,54 zł wyniesie 13 108 szt (10 108 szt + 3000 szt).

Przykład 2. Zlecenie złożone w przykładzie pierwszym pojawi się wśród zleceń sprzedaży po cenie 10,54 zł. Zajmie miejsce ósme (siedem zleceń było w arkuszu już wcześniej). Załóżmy, że po Twoim zleceniu pojawi się kolejne pięć zleceń (nr 9-13) po tej samej cenie. Zajmą on miejsca za Twoim. Następnie wszystkie zlecenia po 10,54 zł stojące przed Twoim zostały zrealizowane. Wchodzi jakieś kolejne zlecenie kupna z wolumenem 5 000 szt. i ceną 10,54 zł. Z Twojego zlecenia zostanie zrealizowana jedynie część ujawniana. Pozostała część zlecenia trafi na koniec kolejki (za zlecenia 9-13) i ponownie prezentowana będzie jedynie wielkość ujawniana. Sytuacja będzie się powtarzać aż do wyczerpania wolumenu Twojego zlecenia.

Minimalna Wielkość Wykonania (MWW lub WMin)

 • Przydaje się, gdy podejrzewasz, że w arkuszu zleceń są zlecenia giełdowe z warunkiem WUJ, masz mały pakiet notowań (np. tylko 1 ofertę) lub gdy układ zleceń w arkuszu szybko się zmienia.
 • Zlecenia giełdowe z warunkiem MWW realizowane jest w całości lub częściowo, co najmniej w wielkości określonej w warunku.
 • Niezrealizowana część zlecenia z warunkiem MWW pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie bez warunku MWW.
 • Jeśli układ zleceń nie pozwala na natychmiastową realizację zlecenia przynajmniej w wielkości określonej w warunku MWW, zlecenie traci ważność.

Przykład 1. Składasz zlecenie sprzedaży 7 000 szt z limitem ceny 10,53 zł, MWW = 6 000 szt. Zakładamy, że nie ma zleceń z warunkiem WUJ. Łączny wolumen zleceń kupna po cenie 10,53 zł wynosi 5 935 szt. i jest zbyt mały, aby natychmiast zrealizować wielkość warunku MWW. Nie dochodzi do zawarcia żadnej transakcji a zlecenie traci ważność.

Przykład 2. Składasz zlecenie sprzedaży 7 000 szt. z limitem ceny 10,53 zł, MWW=6000 szt. Zakładamy, że w arkuszu są zlecenia z warunkiem WUJ a faktyczny skumulowany wolumen po cenie 10,53 zł wynosi nie 5 935 szt. lecz 6 500 szt. Arkusz zleceń pozwala na natychmiastowa realizację zlecenia w wielkości określonej w MWW. Zatem zawartych zostanie 5 transakcji o łącznym wolumenie 6 500 szt., a niezrealizowana część zlecenia (500 szt.) pojawi się wśród zleceń sprzedaży jako zlecenie z limitem ceny 10,53 zł, ale już bez warunku MWW.

Brokerzy Forex i ich opisy

EUR/USD – kurs Otwarcie Najwyższy Najniższy
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 (23:59) 0.0000 0.0000 0.0000

EUR/USD GBP/USD USD/JPY AUD/USD

Ostatnie posty na Forum Forex

Przejdź do naszego Forex forum Nawigatora »

Rynek walutowy Forex stwarza potężne możliwości inwestycyjne, ale aby zacząć handlować na tym rynku musisz posiąść podstawową, elementarną wiedzę na temat Forexu.

Jeżeli dopiero zaczynasz przygodę z rynkiem Forex to świetnie trafiłeś. Znajdziesz tutaj kompletny poradnik dla początkujących inwestorów, dzięki któremu poznasz zasady działania rynku Forex, przyswoisz podstawowe pojęcia oraz zagadnienia z nim związane.

Gotowy? Usiądź wygodnie i wybierz interesujące Cię zagadanienie, a jeżeli jesteś kompletnie „zielony” zacznij od lekcji nr 1, czyli Ogólnie o rynku Forex. Miłej lektury!

Podstawy rynku walutowego Forex – Spis treści

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: