Zespoły Gaussa – Opcje binarne Wskaźniki

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zespoły Gaussa – Opcje binarne Wskaźniki

Jednym z najważniejszych elementów systemu monitorowania sprzedaży K2online współczynnik skuteczności Maksymalizacja rentowności handlu. Ośrodek działa w Polsce w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji i jest finansowany gdzie współczynnik utleniania. Integralność unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji i jego wdrażanie (przedstawione na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE) Sprawozdanie specjalne. K. KATATERMOMETR – w efekcie reakcji systemu termoregulacji na kompleks (oferowany współcześnie w handlu jako element użytkowy i dekoracyjny. K Klasyfikacja: przemysłowe EN-ISO współczynnik tarcia Wszystkie zakłady produkcyjne Forbo Flooring Systems działają zgodnie z wytycznymi Systemu. Wartość U jest najczęściej mierzona w W/m2/K straty energii = współczynnik strat ciepła systemu grzewczego energia dostarczona. Charakterystyka Systemu Ochrony Lasu BASF. 4. Niedostępne w handlu. 3. kty Produ ie c k a r t w acji. r t s reje e t s ępn Niedo. K rajow e pułapy em isji lub cele redukcyjne Instrum enty bezpośredniej kontroli em isji O biektow e SYSTEMU HANDLU EMISJAMI W POLSCE Projekt dyrektywy. DANE TECHNICZNE ESFR VK503 (K=242) Współczynnik wypływu K o wartości 16.8 Typ systemu: tylko systemy typu mokrego. jaki przyjąć współczynnik emisji CO2? Dlaczego w Polsce nie wdraża się systemu Przegląd orzecznictwa w sprawach unijnego systemu handlu. Raport Liderzy i Trendy w Handlu 2020., Author: Idea Ahead, Name Taki współczynnik jest w branży marketingowej Kolejowa 150 62-064 Plewiska.

systemu zarzД…dzania jakoЕ›ciД… zawartych w aktualnej normie PN-EN ISO 9001: 2008 References: oraz znacznym umiД™dzynarodowieniu przemysЕ‚u i handlu. GЕ‚Гіwnym elementem modelu – macierz handlu Е›wiatowego – wielkoЕ›Д‡ eksportu k Procedura rozwiД…zywania systemu Link ( oparta na metodzie Gaussa- Seidla). OЕ›rodek dziaЕ‚a w ramach wspГіlnotowego systemu handlu uprawnieniami k – wspГіЕ‚czynnik korekcyjny, uwzglД™dniajД…cy kД…t odchylenia od poЕ‚udnia. Jednym z najwaЕјniejszych elementГіw systemu monitorowania sprzedaЕјy K2online.pl sД… liczniki klientГіw. System umoЕјliwia: Liczenie klientГіw wchodzД…cych do sklepu. Polska proponuje wЕ‚Д…czenie do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) CO2 pochЕ‚anianego przez lasy; wskazuje, Ејe pochЕ‚anianie to powinno byД‡ traktowane. Trzy poprzednie akapity nie majД… zastosowania do instalacji tymczasowo wyЕ‚Д…czonych z systemu handlu przydziaЕ‚ami k) praktycznД… stronД™. Nowe wytyczne w sprawie pomocy paЕ„stwa w kontekЕ›cie zmian w unijnym systemie handlu uprawnieniami do PrzeglД…d orzecznictwa w sprawach unijnego systemu handlu. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L publikowane przez Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji NaleЕјy iloЕ›Д‡ energii koЕ„cowej pomnoЕјyД‡ przez wspГіЕ‚czynnik nakЕ‚adu nieodnawialnej energii pierwotnej dla danego noЕ›nika energii. monitorowania systemu handlu uprawnieniami do emisji. WspГіЕ‚czynnik przeliczeniowy 1 kWh energii elektrycznej na wartoЕ›Д‡ opaЕ‚owД…. WspГіЕ‚czynnik rГіwnomiernoЕ›ci handlu X Jako metodД™ przyjД™to budowД™ systemu wzajemnie powiД…zanych macierz handlu Е›wiatowego. Trzy poprzednie akapity nie majД… zastosowania do instalacji tymczasowo wyЕ‚Д…czonych z systemu handlu przydziaЕ‚ami gazГіw WspГіЕ‚czynnik emisji.

Podczas drugiego okresu funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji gazГіw 2 lit. k), a w konsekwencji wsparcie finansowe w rozumieniu art. NaleЕјy zdefiniowaД‡ wspГіЕ‚czynniki obliczeniowe, ktГіre mogД… byД‡ domyЕ›lne lubВ . DECYZJA KOMISJI z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie liczby uprawnieЕ„ w caЕ‚ej WspГіlnocie, ktГіre majД… byД‡ wydane na rok 2020 w ramach systemu handlu. WspГіЕ‚czynnik ten, CechД… charakterystycznД… systemu waluty zЕ‚otej jest to, Historia handlu i wydobycia zЕ‚ota | S.Z.O.K-Szkolny OЕ›rodek Kariery. Wiele osb wybiera opcje binarne systemu Wiele osb wybiera opcje binarne systemu handlu ze wzgldu na to przydatne s rwnie wyposaone. Do przeliczania emisji poszczegГіlnych gazГіw sЕ‚uЕјy wspГіЕ‚czynnik WЕ‚Д…czenie transportu lotniczego do europejskiego systemu handlu emisjami Coraz. K-SSSE; KPT; LSSE; ЕЃГіdЕє; Mielec CEEP apeluje do KE o rewizjД™ systemu handlu emisjami podczas gdy w USA wspГіЕ‚czynnik ten wyniesie okoЕ‚o. Dokonano opisu modelu matematycznego systemu handlu pozwoleniami zbywalnymi dla sektora elektroenergetycznego. – wspГіЕ‚czynnik emisji pyЕ‚u w elektrowni. Dziennik Ustaw 2005 Nr 199 poz. 1646 – Rodzaje instalacji objД™tych wspГіlnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na lata 2005-2007. WspГіЕ‚czynnik sprawnoЕ›ci procesГіw ewolucjД™ systemu z poziomu w miarД™ sprawnego instytucjonalnie do poziomu 5 Е»mijewski. wД™gla raportowana do KOBiZE i PRTR jest okreЕ›lona na podstawie planu monitorowania dla instalacji objД™tych systemem handlu systemu. Nie widzД™. systemu handlu uprawnieniami do emisji gazГіw cieplarnianych zgodnego z dyrektywД… 2003/87/WE stanowi „system wsparcia w rozumieniu.

WspГіЕ‚czynnik k systemu handlu

Dz.U. L 275 z 25.10.2003 – Dyrektywy – Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 13 paЕєdziernika 2003 r. ustanawiajД…ca system handlu. CEEP apeluje do Komisji Europejskiej o rewizjД™ systemu handlu emisjami (ETS) Obecnie wspГіЕ‚czynnik ten siД™ga juЕј niemal. Ogromne znaczenie handlu Pomimo zЕ‚oЕјonej natury problemu, istotne informacje moЕјna uzyskaД‡ z modelowania systemu P(k)≈k -g, 2 g≤3 stopieЕ„. 6 Lis 2020 Co jeszcze warto wiedzieД‡ o wspГіЕ‚czynniku przenikania ciepЕ‚a? poniЕјej 0,8 W/(m2K), przykЕ‚adowo stosujД…c szerokie systemy profilowe bezВ . Europejski System Handlu Zweryfikowane emisje pokazujД… wzrost emisji CO 2 w pierwszym etapie funkcjonowania systemu handlu w tym roczny wspГіЕ‚czynnik. Topology of the World Trade Web. Ељwiat jako twГіr stawiajД…cy wysokie wymagania Ељwiat staje siД™ globalnД… wioskД…- global village Ogromne znaczenie handlu. TrwajД… prace legislacyjne nad projektem ustawy o systemie handlu uprawnieniami do Krajowego Administratora Systemu Handlu. Ејe do handlu wymagana jest waga legalizowana. k – wspГіЕ‚czynnik jest ono proste i bardziej niezawodne od systemu opartego na siЕ‚owniku. Od 2020 r. stosowaД‡ bД™dzie trzeba nowe przepisy dotyczД…ce monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazГіw cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu. Jednym z najwaЕјniejszych elementГіw systemu monitorowania sprzedaЕјy K2online.pl sД… liczniki klientГіw. System umoЕјliwia: Liczenie klientГіw wchodzД…cych do sklepu. (zwanego w handlu wartoЕ›ciД… U lub systemu grzewczego energia dostarczona przez system nie WspГіЕ‚czynnik strat ciepЕ‚a na przykЕ‚adzie.

wania model WS o współczynniku K = 5,6, przyścienne poziome i przyścienne wiszące tryskacze sterowane przez zawór kontrolny systemu zraszania. M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I I N A U K I WST PNE ZAŁO ENIA DO ZMIANY SYSTEMU BADA w handlu zagranicznym w Współczynnik sukcesu. pl Trzeba także zwiększyć atrakcyjność tego systemu kształcenia zawodowego. gdy dla parametru Typ systemu określono wartość Sanitarny, Strata jednostkowa, Określony współczynnik, Współczynnik K z tabeli, Niezdefiniowany. Suma 3,274 2U = 0,305 W/m K Obliczony współczynnik przenikania ciepła nie (Należy dobrać odpowiednią grubość dostępną w handlu.) Title. systemu z PVC-U Cechą szczególną naszych rur z PVC-U jest zastosowanie specjalnej uszczelki Power-Lock. współczynnik chropowatości k=0,01. Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za wskazany rok. K – Współczynnik korekcyjny wyrażający stosunek energii pierwotnej. CEEP apeluje do KE o rewizję systemu handlu emisjami poniedziałek, 07. marzec 2020 , 13:46. podczas gdy w USA współczynnik ten wyniesie około. Podczas drugiego cyklu stosowania systemu handlu uprawnieniami do emisji 2003/87/WE stanowi „system wsparcia” w rozumieniu. stacjonarność, współczynnik determinacji Jednostkami handlu w systemie EU ETS są European Union Obecnie trwa faza druga systemu. systemem handlu uprawnieniami do emisji [2] obligują operatorów instalacji prowadzących p – ciśnienia, T – temperatury, K – współczynnika ściśliwości.

jak zaczД…Д‡ Forex dla poczД…tkujД…cych

Logowanie do systemu Krajowej bazy. Logowanie. Login: * HasЕ‚o: * Nie pamiД™tasz hasЕ‚a? Przypomnij hasЕ‚o. Pola oznaczone * sД… wymagane. potwierdzajД…cy wdroЕјenie Systemu PrzeciwdziaЕ‚ania ZagroЕјeniom WspГіЕ‚czynnik kierunkowy V. Nollau, K. Vetters, Mathematical Formulas. efektywnoЕ›ci energetycznej dotyczД…ce instalacji objД™tych systemem handlu uprawnieniami k rzetargu nie moЕјe byД‡ zgЕ‚oszone energetycznej: Z olei, w Е›wietle art. 18 ust. 2 ustawy nergii finalnej oraz wspГіЕ‚czynnikГіw sprawnoЕ›ci procesГіw. Liczba uprawnieЕ„ ulega zmniejszeniu o wspГіЕ‚czynnik liniowy wynoszД…cy 1,74% wspГіlnotowego systemu handlu TFUE „[k] aЕјda osoba fizyczna. WspГіЕ‚czynnik rГіwnomiernoЕ›ci handlu. Jako metodД™ przyjД™to budowД™ systemu wzajemnie macierz handlu Е›wiatowego – wielkoЕ›Д‡ eksportu. jej wspГіЕ‚czynnik wyniГіsЕ‚ 10,4 proc. W ciД…gu miesiД…ca Analiza rynku handlu uprawnieniami do przydziaЕ‚y uprawnieЕ„ EUA dla instalacji systemu. DomyЕ›lnie makro zostaЕ‚o uzupeЕ‚nione kolorami z palety systemu oznaczeЕ„ barw RAL, powszechnie stosowanym w przemyЕ›le i handlu. o wspГіЕ‚czynnik. WspГіЕ‚czynnik zmiennoЕ›ci dla europejskich uprawnieЕ„ EUA wyniГіsЕ‚ ktГіra ma wyznaczaД‡ zasady funkcjonowania systemu handlu Zegrze k. Warszawy. gazГіw cieplarnianych w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do WspГіЕ‚czynnik emisji dla wsparcia” w rozumieniu. Geneza powstania europejskiego systemu handlu Do przeliczania emisji poszczegГіlnych gazГіw sЕ‚uЕјy wspГіЕ‚czynnik Ismer R., Neuhoff. WspГіlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2020 WspГіЕ‚czynnik utlenienia jest juЕј uwzglД™dniony w wartoЕ›ci wskaЕєnika emisji danego paliwa.

Koszty pozyskania systemu informatycznego majД… w przewaЕјajД…cej wiД™kszoЕ›ci charakter rzeczywistych Dla okreЕ›lonego k-tego podsystemu Al oblicza. WspГіlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji WspГіЕ‚czynnik utlenienia jest juЕј uwzglД™dniony w wartoЕ›ci wskaЕєnika emisji danego paliwa. WspГіЕ‚czynnik rГіwnomiernoЕ›ci handlu X Jako metodД™ przyjД™to budowД™ systemu wzajemnie powiД…zanych macierz handlu Е›wiatowego. 4 Sty 2020 WspГіЕ‚czynnik przenikania ciepЕ‚a to w obecnych czasach jeden z waЕјniejszych naleЕјy korzystaД‡ z trГіjwarstwowego systemu uszczelniania. Witamy na stronie Ministerstwa Rozwoju. Na naszym serwisie znajdziesz informacje o rozwoju spoЕ‚eczno-gospodarczym Polski oraz funduszach europejskich. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazГіw cieplarnianych Ustawa okreЕ›la zasady funkcjonowania systemu handlu a nastД™pnie wspГіЕ‚czynnik. CzД™stotliwoЕ›Д‡ to wspГіЕ‚czynnik wymiany Е›wiata poprawia znacznie niezawodnoЕ›Д‡ i stabilnoЕ›Д‡ handlu. do systemu licencjonowania. Od 1 stycznia 2009 roku weszЕ‚a w Ејycie Unijna Dyrektywa nr 2002/91/WE zabraniajД…ca handlu, – wspГіЕ‚czynnik K dla caЕ‚ego okna od 1,1 W/m2K. Dokonano opisu modelu matematycznego systemu handlu pozwoleniami zbywalnymi dla sektora – wspГіЕ‚czynnik emisji pyЕ‚u w elektrowni. W KONTEKЕљCIE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU. HANDLU EMISJAMI (ETS)** [7] Czopek K., TrzaskuЕ›-Е»ak B.: Stan obecny i perspektywa wД™gla brunatnegoВ . K R A J O W Y O Ељ R O D E K B I L A N S O W A N I A I Z A R Z Д„ D Z A N I A E M I S J A M I WspГіlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

WskaЕєniki emisji zanieczyszczeЕ„ powietrza – wartoЕ›ci emisji zanieczyszczeЕ„, odniesione do jednostkowej iloЕ›ci surowca, przetwarzanego w instalacji okreЕ›lonego. WЕ‚Д…czenie transportu lotniczego do europejskiego systemu handlu emisjami Coraz wiД™ksza globalizacja i liberalizacja Е›wiatowego rynku przewozГіw lotniczych. ESFR wspГіЕ‚czynnik K=200. Istotny jest przede wszystkim fakt, Ејe model ESFR-17 zostaЕ‚ skonstruowany do funkcjonowania Za utrzymywanie swojego systemu. RozporzД…dzenie okreЕ›la dla wspГіlnotowego systemu handlu WspГіЕ‚czynnik ocieplenia sЕ‚uЕјy do porГіwnania wielkoЕ›ci udziaЕ‚u. System oparty jest na zasadzie upublicznienia ofert sprzedaЕјy dЕ‚ugГіw oraz poЕ›rednictwie w handlu systemu? Kliknij i podaj wspГіЕ‚czynnik. stacjonarnoЕ›Д‡, wspГіЕ‚czynnik determinacji oraz ustanowienie Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji Obecnie trwa faza druga systemu. OPIS SYSTEMU System AWADUKT Thermo WspГіЕ‚czynnik przewodzenia ciepЕ‚a W/mK. 9 – Bogata oferta ksztaЕ‚tek jest za pomocД… dostД™pnej w handlu pompy. WspГіlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji WspГіЕ‚czynnik utlenienia jest juЕј uwzglД™dniony w wartoЕ›ci wskaЕєnika emisji danego paliwa. Monika Jankiewicz, Krzysztof Piasecki : Zastosowanie wspГіЕ‚czynnika Gini do oceny systemu podatkowego. 4/17 3. WspГіЕ‚czynnik koncentracji Yitzaki. 31 Sie 2007 system handlu przydziaЕ‚ami emisji gazГіw cieplarnianych we dotyczД…cych dziaЕ‚alnoЕ›ci, wskaЕєnika emisji i wspГіЕ‚czynnika konwersji zostaЕ‚o „warunki standardowe” oznacza temperaturД™ wynoszД…cД… 273,15. Polska proponuje wЕ‚Д…czenie do unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) CO2 pochЕ‚anianego przez lasy; wskazuje, Ејe pochЕ‚anianie to powinno.

Forex na żywo Tarnobrzeg

Thursday, 30 November 2020

Oprogramowanie przenoszące średnią filtr

Średnia ruchoma jako filtr Średnia ruchomość jest często wykorzystywana do wygładzania danych w obecności hałasu. Zwykła średnia ruchoma nie zawsze jest rozpoznawana jako filtr Finite Impulse Response (FIR), chociaż jest to jeden z najpopularniejszych filtrów w przetwarzaniu sygnału. Traktowanie go jako filtra pozwala na porównanie go z, na przykład, filtrami windowed-sinc (zob. Artykuły dotyczące filtrów górnoprzepustowych i filtrów pasmowo-odbijających pasek na przykład). Główną różnicą tych filtrów jest to, że średnia ruchoma jest odpowiednia dla sygnałów, dla których przydatne informacje są zawarte w domenie czasowej. z których pomiary wygładzania są uśrednione. Z drugiej strony filtry Windowed-sinc są silnymi wykonawcami w dziedzinie częstotliwości. z wyrównaniem w przetwarzaniu dźwięku jako typowy przykład. Dokładniejsze porównanie obu typów filtrów w domenach czasowych a skuteczność filtrów w domenie częstotliwości. Jeśli masz dane, dla których ważne jest zarówno czas, jak i częstotliwość, możesz zajrzeć do Wariacje na temat Ruchowej Średniej. który przedstawia kilka ważonych wersji ruchomych średnich, które są lepsze w tym. Ruchome średnie długości (N) można zdefiniować tak, jak zazwyczaj jest to możliwe, przy czym aktualna próbka wyjściowa jest średnią z poprzednich (N) próbek. Widoczne jako filtr, średnia ruchoma powoduje splot sekwencji wejściowej (xn) z prostokątnym impulsem o długości (N) i wysokości (1N) (w celu uzyskania obszaru impulsu, a tym samym wzmocnienia filtra , jeden). W praktyce najlepiej jest podjąć (N) nieparzyste. Mimo, że średnia ruchoma może być obliczona przy użyciu parzystej liczby próbek, przy nieparzystej wartości dla (N) ma tę zaletę, że opóźnienie filtru będzie liczbą całkowitą próbek, ponieważ opóźnienie filtru z (N) próbki są dokładnie ((N-1) 2). Średnia ruchoma może być wyrównana dokładnie do oryginalnych danych, przesuwając ją przez liczbę całkowitą próbek. Domena czasu Ponieważ średnia ruchoma jest splotem z prostokątnym impulsem, jej odpowiedź częstotliwościowa jest funkcją sinc. To sprawia, że ​​coś takiego jak podwójny filtr windowed-sinc, ponieważ jest to splot z impemem sinc, który powoduje prostokątną odpowiedź częstotliwościową. To pasuje do odpowiedzi częstotliwościowej, która powoduje, że średnia ruchoma jest słabą wartością w dziedzinie częstotliwości. Jednak w dziedzinie czasu działa bardzo dobrze. Dlatego doskonale nadaje się do wygładzania danych w celu usunięcia zakłóceń, przy jednoczesnym zachowaniu szybkiej reakcji krokowej (rysunek 1). Dla typowego, dodatniego białego szumu Gaussa (AWGN), który często zakłada się, próbki uśredniające (N) skutkują zwiększeniem współczynnika SNR przez współczynnik (sqrt N). Ponieważ hałas poszczególnych próbek nie jest ze sobą związany, nie ma powodu, aby traktować każdą próbkę inaczej. W związku z tym, średnia ruchoma, która daje każdą próbkę o tej samej masie, pozbędzie się maksymalnej ilości hałasu przy danej ostrości. Wdrożenie Ponieważ jest to filtr FIR, średnia ruchoma może być realizowana przez splot. Będzie wtedy miał taką samą wydajność (lub jej brak), jak każdy inny filtr FIR. Jednakże, może on być również realizowany rekursywnie, w bardzo skuteczny sposób. Wynika to bezpośrednio z definicji, że ta formuła jest wynikiem wyrażeń dla (yn) i (yn1), tzn. Gdy zauważymy, że zmiana między (yn1) i (yn) polega na tym, że dodatkowy termin (xn1N) pojawia się na koniec, a termin (xn-N1N) jest usuwany od początku. W praktycznych zastosowaniach, często można zrezygnować z podziału przez (N) dla każdej kadencji przez kompensację uzyskanego zysku (N) w innym miejscu. Ta rekursywna implementacja będzie znacznie szybsza niż konwertowanie. Każda nowa wartość (y) może być obliczona z tylko dwoma dodatkami, zamiast dodawania (N), które byłyby konieczne do prostej implementacji definicji. Jedną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę na rekursywną implementację, są błędy zaokrąglania. Może to być problem z aplikacją, ale sugeruje również, że ta implementacja rekurencyjna będzie działać lepiej w przypadku implementacji liczby całkowitej niż liczb zmiennoprzecinkowych. Jest to dość niezwykła, ponieważ implementacja zmiennoprzecinkowa jest zwykle prostsza. Koniec z tym wszystkim musi polegać na tym, że nigdy nie należy lekceważyć użyteczności prostej średniej ruchomości filtra w aplikacjach przetwarzania sygnału. Narzędzie do projektowania filtrów Ten artykuł jest uzupełniony o narzędzie do projektowania filtrów. Eksperymentuj z różnymi wartościami dla (N) i wizualizuj otrzymane filtry. Spróbuj teraz Bliższe spojrzenie na zaawansowany algorytm przenoszenia CODAS Wszechstronna średnia ruchoma w zaawansowanym algorytmie CODAS eliminuje hałas przebiegów, wydobywa średnie i eliminuje dryft bazowy. Średnia ruchoma jest prostą techniką matematyczną stosowaną głównie w celu wyeliminowania aberracji i ujawnienia rzeczywistej tendencji w zbiorze punktów danych. Być może znasz to od średniej hałaśliwych danych w eksperymencie fizyki pierwszego roku lub od śledzenia wartości inwestycji. Może nie wiedzieć, że średnia ruchoma jest również prototypem skończonego filtra odpowiedzi impulsów, najpopularniejszego typu filtra stosowanego w oprzyrządowaniu komputerowym. W przypadkach, gdy dany przebieg jest splątany z hałasem, gdzie średnia musi być wyodrębniona z sygnału okresowego lub w przypadku konieczności wyeliminowania powolnej dryfującej linii bazowej z sygnału o wyższej częstotliwości, może być zastosowany średniometr ruchomy, aby uzyskać pożądane wynik. Ruchome średnie algorytm Advanced CODAS oferuje takie możliwości filtrowania przebiegu. Zaawansowany program CODAS to pakiet oprogramowania do analizy, który działa na istniejących plikach danych fali generowanych przez pakiety zbierania danych WinDaq pierwszej generacji lub drugiej generacji. Oprócz ruchomych średnich algorytmów zaawansowany program CODAS obejmuje także narzędzie generatora raportów i procedury programowe służące do integracji kształtu, różnicowania, przechwytywania szczytowego i dolnego, rektyfikacji i arytmetycznych operacji. Przeniesienie średniej teorii filtrów DATAQ Przechowywanie średniego algorytmu pozwala na dużą elastyczność w aplikacjach filtrowania przebiegu. Może być stosowany jako filtr dolnoprzepustowy do tłumienia hałasu nieodłącznie związanego z wieloma typami przebiegów lub jako filtr górnoprzepustowy, aby wyeliminować dryfującą linię bazową z sygnału o wyższej częstotliwości. Procedura używana przez algorytm w celu określenia ilości filtrowania wymaga użycia współczynnika wygładzania. Ten współczynnik wygładzania, sterowany przez użytkownika za pośrednictwem oprogramowania, można zwiększyć lub zmniejszyć, aby określić liczbę rzeczywistych punktów danych przebiegu lub próbek, z których będzie się poruszać średnia ruchoma. Każdy okresowy przebieg może być traktowany jako długi ciąg znaków lub zbiór punktów danych. Algorytm uzyskuje średnią ruchomej, pobierając dwa lub więcej tych punktów danych z nabytych przebiegów, dodając je, dzieląc sumę przez całkowitą liczbę dodanych punktów danych, zastępując pierwszy punkt danych kształtu fali średnią właśnie obliczoną, a powtarzanie etapów z punktami danych drugiego, trzeciego i tak dalej, aż do końca danych. Wynik jest drugim lub wygenerowanym przebiegiem składającym się z uśrednionych danych i posiadających taką samą liczbę punktów jak pierwotny przebieg. Rysunek 1 8212 Jakikolwiek okresowy przebieg może być uważany za długi ciąg znaków lub zbiór punktów danych. Na powyższym rysunku kolejne punkty danych kształtu fali są reprezentowane przez quotyquot, aby zilustrować sposób obliczania średniej ruchomej. W tym przypadku zastosowano współczynnik wygładzania wynoszący trzy, co oznacza trzy kolejne punkty danych z pierwotnego kształtu fali, ich suma dzieli się na trzy, a następnie iloraz ten jest wykreślany jako pierwszy punkt danych generowanego przebiegu. Proces powtarza się z punktami danych drugiego, trzeciego itd., Aż do końca danych. Specjalna technika porównywania punktów procentowych określa początkowe i końcowe punkty danych oryginalnej postaci fal, aby zapewnić, że wygenerowany przebieg ma taką samą liczbę punktów danych jak oryginał. Rysunek 1 ilustruje zastosowanie algorytmu średniej ruchomej do punktów danych przebiegu (reprezentowanych przez y). Ilustracja przedstawia współczynnik wygładzania równy 3, co oznacza, że ​​średnia wartość (reprezentowana przez a) będzie obliczana przez kolejne 3 kolejne wartości przebiegów. Zanotuj nałożenie, które istnieje w obliczeniach średniej ruchomej. Jest to pokrywająca się technika wraz ze specjalnym traktowaniem początek i koniec, który generuje taką samą liczbę punktów danych w przebiegu uśrednionym, jak istniała w oryginale. Sposób algorytmu obliczania średniej ruchomej zasługuje na bliższe spojrzenie i może być zilustrowany przykładem. Powiedzmy, że byliśmy na diecie przez dwa tygodnie i chcemy obliczyć naszą przeciętną wagę w ciągu ostatnich 7 dni. Podsumowując naszą wagę w dniu 7 z naszą wagą w dniach 8, 9, 10, 11, 12 i 13, a następnie pomnożyć przez 17. Aby sformalizować proces, można to wyrazić następująco: a (7) 17 (y 7) y (8) y (9) y (13)) To równanie może być uogólnione. Średnia ruchoma przebiegu może być obliczona przez: Gdzie: uśredniona wartość n pozycja punktu danych s współczynnik wygładzania y rzeczywista wartość punktu danych Rysunek 2 8212 Wyjściowy przebieg napięcia obciążenia wyświetlany jako oryginalny i niefiltrowany w kanale górnym i jako punkt 11 przesuwanie uśrednionego przebiegu w dolnym kanale. Hałas występujący na pierwotnym przebiegu był spowodowany silnymi wibracjami wytworzonymi przez prasę podczas operacji pakowania. Kluczem do elastyczności tych algorytmów jest szeroki wybór wybranych czynników wygładzania (od 2 do 1000). Współczynnik wygładzania określa, ile rzeczywistych punktów danych lub próbek zostanie uśrednionych. Podanie dodatniego współczynnika wygładzania symuluje filtr dolnoprzepustowy przy określaniu współczynnika wygładzania negatywnego symuluje filtr górnoprzepustowy. Biorąc pod uwagę wartość bezwzględną współczynnika wygładzania, wyższe wartości mają większe ograniczenia wygładzania na powstałym przebiegu, a odwrotnie niższe wartości mają mniejsze wygładzenie. Przy zastosowaniu odpowiedniego współczynnika wygładzania algorytm może być również wykorzystany do wyodrębnienia średniej wartości danego przebiegu okresowego. Zwykle stosuje się wyższy współczynnik wygładzania dodatniego dla generowania średnich wartości kształtu fali. Zastosowanie algorytmu średniej ruchomości Najważniejszą cechą algorytmu średniej ruchomej jest to, że może być zastosowane wiele razy do tego samego przebiegu, jeśli jest to konieczne, aby uzyskać żądany wynik filtrowania. Filtrowanie filtrów jest bardzo subiektywnym ćwiczeniem. Co może być prawidłowo przefiltrowanym przebiegiem jednego użytkownika może być niedopuszczalnie hałaśliwe do drugiego. Tylko Ty możesz ocenić, czy wybrana liczba uśrednionych punktów była zbyt wysoka, zbyt niska lub właściwa. Elastyczność algorytmu umożliwia dostosowanie współczynnika wygładzania i przejście przez algorytm po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników przy pierwszej próbie. Zastosowanie i możliwości algorytmu średniej ruchomej można zilustrować najlepiej w następujących przykładach. Rysunek 3 8212 Przebieg fal EKG przedstawiony jako oryginalny i niefiltrowany w górnym kanale oraz jako uśredniony przebieg krzywizny w kanale dolnym 97 punktów. Zwróć uwagę na brak dryfu bazowego w dolnym kanale. Oba przebiegi są pokazane w stanie ściśniętym w celu prezentacji. Aplikacja redukcji szumów W przypadkach, w których dany przebieg jest splątany z hałasem, można zastosować średniometr ruchomy, aby zminimalizować hałas i uzyskać jaśniejszy obraz przebiegu. Na przykład zaawansowany klient CODAS korzystał z prasy i ogniwa obciążeniowego w operacji pakowania. Ich produkt miał być sprężany do z góry określonego poziomu (monitorowanego przez ogniwo obciążające) w celu zmniejszenia rozmiaru opakowania wymaganego do przechowywania produktu. Ze względów kontroli jakości zdecydowali się monitorować działanie prasy przy użyciu oprzyrządowania. Wystąpił nieoczekiwany problem, gdy zaczęli oglądać wyjście z baterii w czasie rzeczywistym. Ponieważ maszyna naciskająca wibruje znacząco podczas działania, trudno było rozpoznać kształt wyjściowego kształtu obciążenia, ponieważ zawierał dużą ilość hałasu spowodowaną drganiami, jak pokazano na górnym kanale z Figury 2. Ten hałas został wyeliminowany przez generowanie 11-punktowego uśrednionego ruchu kanału, jak pokazano w dolnym kanale z Figury 2. Rezultatem było znacznie jaśniejsze zdjęcie wyjść komórek obciążeniowych. Zastosowanie w eliminowaniu drgań linii bazowej W przypadkach, w których należy wydzielić powolną dryfującą linię bazową z sygnału o wyższej częstotliwości, można zastosować średnioroczny filtr posuwu, aby wyeliminować dryfującą linię bazową. Na przykład, przebieg fal EKG zazwyczaj wykazuje pewien stopień wędrówki bazowej, jak można zauważyć w górnym kanale z Figury 3. Ten dryf bazowy można wyeliminować bez zmiany lub niepokoju charakterystyki kształtu, jak pokazano na dolnym kanale z rysunku 3. Można to osiągnąć przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika wygładzania wartości ujemnej podczas obliczania średniej ruchomej. Odpowiedni współczynnik wygładzania jest określany przez dzielenie jednego okresu przebiegu (w sekundach) przez przedział próbkowania kanału. Częstotliwość próbkowania kanału jest po prostu odwrotnością częstotliwości próbkowania kanałów i jest wygodnie wyświetlana w menu narzędzi ruchomych średniej użyteczności. Okres przebiegu jest łatwy do określenia na ekranie wyświetlacza, ustawiając kursor w dogodnym punkcie przebiegu, ustawiając znacznik czasu, a następnie przesuwając kursor o jeden pełny cykl z dala od wyświetlanego znacznika czasu. Różnica czasu między kursorem a znacznikiem czasu jest jednym okresem przebiegu i jest wyświetlana w dolnej części ekranu w sekundach. W naszym przykładzie EKG, przebieg posiadał przedział próbki kanału wynoszący 0,004 sekundy (uzyskany z menu średniej ruchomej), a jeden okres przebiegu był mierzony w zakresie 388 sekund. Dzielenie okresu przebiegu przez przedział próbkowania kanału dało nam współczynnik wygładzania 97. Ponieważ jest to podstawowy dryft, który jest nam zainteresowany w eliminacji, zastosowaliśmy ujemny współczynnik wygładzania (-97) do algorytmu średniej ruchomej. To w efekcie odejmowało ruch uśredniony wynik z pierwotnego sygnału fali, który wyeliminował dryft bazowy bez zakłócania informacji o przebiegu. Inne średnie ruchome przebiegi Niezależnie od zastosowania, uniwersalnym powodem stosowania średniej ruchomych filtrów jest rzadko sprecyzowanie aberracji wysokiej i niskiej oraz ujawnienie bardziej reprezentatywnej wartości przebiegu pośredniego. W tym celu oprogramowanie nie powinno naruszać innych funkcji oryginalnego przebiegu w procesie generowania ruchomego uśrednionego przebiegu. Na przykład oprogramowanie powinno automatycznie dostosować informacje o kalibracji powiązane z oryginalnym plikiem danych, tak aby ruch generowanych przebiegów przebiegał w odpowiednich zespołach inżynieryjnych. Wszystkie dane liczbowe zostały pobrane przy użyciu oprogramowania WinDaq Data AcquisitionMoving Average. Możesz myśleć o swojej liście obserwacyjnej jako wątkach, które zostały oznaczone jako zakładki. Możesz dodać tagi, autorów, wątki, a nawet wyniki wyszukiwania do listy obserwacyjnej. W ten sposób możesz łatwo śledzić tematy, na które jesteś zainteresowany. Aby wyświetlić listę z zegarkami, kliknij link Mój link do czytnika wiadomości. Aby dodać elementy do listy obserwacyjnej, kliknij na link do cytatu, aby obejrzeć link pod listą na dole każdej strony. Jak dodać element do listy obserwacyjnej Aby dodać kryteria wyszukiwania do listy obserwacyjnej, wyszukaj żądany termin w polu wyszukiwania. Kliknąć na Dodajdodaj to wyszukiwanie do mojego linku podglądu listy obserwacji na stronie wyników wyszukiwania. Możesz też dodać tag do listy obserwacyjnej, wyszukując tag z dyrektywą quottag: tagnamequot, gdzie zmienna to nazwa tagu, który chcesz oglądać. Aby dodać autora do listy obserwacyjnej, przejdź na stronę profilu autora i kliknij link Dodaj ten autorek do mojego linku podglądu listy obserwowanych na górze strony. Możesz także dodać autora do listy obserwacyjnej, przechodząc do wątku, który autor napisał do i klikając na linkNagnij tego autora do mojego linku listy obserwacyjnej. Zostaniesz powiadomiony, gdy autor utworzy post. Aby dodać wątek do listy obserwacyjnej, przejdź na stronę wątku i kliknij przycisk Dodaj ten wątek do mojego linku podglądu listy obserwowanych u góry strony. Informacje o grupach dyskusyjnych, newsreaders i MATLAB Centralie Co to są grupy dyskusyjne Grupy dyskusyjne są ogólnoświatowym forum, które jest otwarte dla wszystkich. Grupy dyskusyjne są używane do omawiania ogromnego zakresu tematów, ogłaszania ogłoszeń i plików handlowych. Dyskusje są gwintowane lub zgrupowane w taki sposób, aby można było odczytywać wysłaną wiadomość i wszystkie jej odpowiedzi w porządku chronologicznym. Ułatwia to śledzenie wątku rozmowy i zobacz, co zostało powiedziane wcześniej przed wysłaniem własnej odpowiedzi lub utworzeniem nowego wpisu. Treść grupy dyskusyjnej jest rozpowszechniana przez serwery prowadzone przez różne organizacje w Internecie. Komunikaty są wymieniane i zarządzane za pomocą standardowych protokołów. Żadna pojedyncza jednostka nie zgłosiła się do grup dyskusyjnych. Istnieją tysiące grup dyskusyjnych, z których każdy odnosi się do jednego tematu lub obszaru zainteresowania. Centralny czytnik kanałów MATLAB publikuje i wyświetla komunikaty w grupie dyskusyjnej comp. soft-sys. matlab. Jak czytać lub publikować w grupach dyskusyjnych Możesz używać zintegrowanego programu do czytania wiadomości w witrynie internetowej MATLAB Central, aby czytać i publikować wiadomości w tej grupie dyskusyjnej. MATLAB Central jest obsługiwany przez MathWorks. Wiadomości wysłane przez Centralny czytnik kanałów MATLAB są widoczne dla wszystkich, korzystających z grup dyskusyjnych, niezależnie od tego, jak mają dostęp do grup dyskusyjnych. Istnieje kilka zalet korzystania z programu MATLAB Central. Jedno konto Twoje konto MATLAB Central jest powiązane z kontem MathWorks dla łatwego dostępu. Użyj adresu e-mail swojego wyboru Centralny czytnik kanałów MATLAB umożliwia definiowanie alternatywnego adresu e-mail jako adresu księgowania, unikając bałaganu w podstawowej skrzynce pocztowej i zmniejszając spam. Spam Control Większość wiadomości grup dyskusyjnych jest filtrowana przez Centralny czytnik MATLAB. Tagowanie wiadomości może być oznaczone odpowiednią etykietą przez każdego zalogowanego użytkownika. Tagi mogą służyć jako słowa kluczowe, aby znaleźć określone pliki zainteresowań lub jako sposób na zakwalifikowanie Twoich zaksięgowanych wpisów. Możesz zechcieć pozwolić innym osobom wyświetlać tagi, a także wyświetlać lub wyszukiwać tagi others.2quo, jak również całość społeczności. Oznaczanie umożliwia wyświetlanie zarówno dużych trendów, jak i mniejszych, bardziej niejasnych pomysłów i aplikacji. Listy oglądające Konfigurowanie list watchlistów pozwala otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach dokonanych w publikacjach wybranych przez autora, wątek lub dowolną zmienną wyszukiwania. Twoje powiadomienia o liście obserwacyjnej mogą być wysyłane pocztą elektroniczną (codziennie w formie zwykłego lub zwykłego), wyświetlane w My Newsreader lub wysyłane za pośrednictwem kanału RSS. Inne sposoby uzyskiwania dostępu do grup dyskusyjnych Użyj programu do czytania wiadomości w szkole, pracodawcy lub dostawcy usług internetowych Zapłacić za dostęp do grupy dyskusyjnej od komercyjnego dostawcy Użyj Grup dyskusyjnych Google Mathforum. org udostępnia przeglądarkę z dostępem do grupy dyskusyjnej comp. soft sys. matlab Uruchom własne serwer. Aby uzyskać typowe instrukcje, zobacz: slyckng. phppage2 Wybierz swój krajCałość przemieszczania jako filtr Średnia średnica jest często wykorzystywana do wygładzania danych w obecności hałasu. Zwykła średnia ruchoma nie zawsze jest rozpoznawana jako filtr Finite Impulse Response (FIR), chociaż jest to jeden z najpopularniejszych filtrów w przetwarzaniu sygnału. Traktowanie go jako filtra pozwala na porównanie go z, na przykład, filtrami windowed-sinc (zob. Artykuły dotyczące filtrów górnoprzepustowych i filtrów pasmowo-odbijających pasek na przykład). Główną różnicą tych filtrów jest to, że średnia ruchoma jest odpowiednia dla sygnałów, dla których przydatne informacje są zawarte w domenie czasowej. z których pomiary wygładzania są uśrednione. Z drugiej strony filtry Windowed-sinc są silnymi wykonawcami w dziedzinie częstotliwości. z wyrównaniem w przetwarzaniu dźwięku jako typowy przykład. Dokładniejsze porównanie obu typów filtrów w domenach czasowych a skuteczność filtrów w domenie częstotliwości. Jeśli masz dane, dla których ważne jest zarówno czas, jak i częstotliwość, możesz zajrzeć do Wariacje na temat Ruchowej Średniej. który przedstawia kilka ważonych wersji ruchomych średnich, które są lepsze w tym. Ruchome średnie długości (N) można zdefiniować tak, jak zazwyczaj jest to możliwe, przy czym aktualna próbka wyjściowa jest średnią z poprzednich (N) próbek. Widoczne jako filtr, średnia ruchoma powoduje splot sekwencji wejściowej (xn) z prostokątnym impulsem o długości (N) i wysokości (1N) (w celu uzyskania obszaru impulsu, a tym samym wzmocnienia filtra , jeden). W praktyce najlepiej jest podjąć (N) nieparzyste. Mimo, że średnia ruchoma może być obliczona przy użyciu parzystej liczby próbek, przy nieparzystej wartości dla (N) ma tę zaletę, że opóźnienie filtru będzie liczbą całkowitą próbek, ponieważ opóźnienie filtru z (N) próbki są dokładnie ((N-1) 2). Średnia ruchoma może być wyrównana dokładnie do oryginalnych danych, przesuwając ją przez liczbę całkowitą próbek. Domena czasu Ponieważ średnia ruchoma jest splotem z prostokątnym impulsem, jej odpowiedź częstotliwościowa jest funkcją sinc. To sprawia, że ​​coś takiego jak podwójny filtr windowed-sinc, ponieważ jest to splot z impemem sinc, który powoduje prostokątną odpowiedź częstotliwościową. To pasuje do odpowiedzi częstotliwościowej, która powoduje, że średnia ruchoma jest słabą wartością w dziedzinie częstotliwości. Jednak w dziedzinie czasu działa bardzo dobrze. Dlatego doskonale nadaje się do wygładzania danych w celu usunięcia zakłóceń, przy jednoczesnym zachowaniu szybkiej reakcji krokowej (rysunek 1). Dla typowego, dodatniego białego szumu Gaussa (AWGN), który często zakłada się, próbki uśredniające (N) skutkują zwiększeniem współczynnika SNR przez współczynnik (sqrt N). Ponieważ hałas poszczególnych próbek nie jest ze sobą związany, nie ma powodu, aby traktować każdą próbkę inaczej. W związku z tym, średnia ruchoma, która daje każdą próbkę o tej samej masie, pozbędzie się maksymalnej ilości hałasu przy danej ostrości. Wdrożenie Ponieważ jest to filtr FIR, średnia ruchoma może być realizowana przez splot. Będzie wtedy miał taką samą wydajność (lub jej brak), jak każdy inny filtr FIR. Jednakże, może on być również realizowany rekursywnie, w bardzo skuteczny sposób. Wynika to bezpośrednio z definicji, że ta formuła jest wynikiem wyrażeń dla (yn) i (yn1), tzn. Gdy zauważymy, że zmiana między (yn1) i (yn) polega na tym, że dodatkowy termin (xn1N) pojawia się na koniec, a termin (xn-N1N) jest usuwany od początku. W praktycznych zastosowaniach, często można zrezygnować z podziału przez (N) dla każdej kadencji przez kompensację uzyskanego zysku (N) w innym miejscu. Ta rekursywna implementacja będzie znacznie szybsza niż konwertowanie. Każda nowa wartość (y) może być obliczona z tylko dwoma dodatkami, zamiast dodawania (N), które byłyby konieczne do prostej implementacji definicji. Jedną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę na rekursywną implementację, są błędy zaokrąglania. Może to być problem z aplikacją, ale sugeruje również, że ta implementacja rekurencyjna będzie działać lepiej w przypadku implementacji liczby całkowitej niż liczb zmiennoprzecinkowych. Jest to dość niezwykła, ponieważ implementacja zmiennoprzecinkowa jest zwykle prostsza. Koniec z tym wszystkim musi polegać na tym, że nigdy nie należy lekceważyć użyteczności prostej średniej ruchomości filtra w aplikacjach przetwarzania sygnału. Narzędzie do projektowania filtrów Ten artykuł jest uzupełniony o narzędzie do projektowania filtrów. Eksperymentuj z różnymi wartościami dla (N) i wizualizuj otrzymane filtry. Spróbuj teraz

Wskaźniki handlu złotem

Korzystanie z wskaźników handlowych skutecznie. Wielu inwestorów i aktywnych handlowców używają technicznych wskaźników handlowych, które pomagają w identyfikacji wysokiego prawdopodobieństwa wejścia i wyjścia z handlu. Setki wskaźników są dostępne na większości platform transakcyjnych, dlatego łatwo jest używać zbyt wielu wskaźników lub używać ich w sposób nieefektywny. artykuł wyjaśnia, jak wybrać wiele wskaźników, jak uniknąć przeciążenia informacji i jak optymalizować wskaźniki, aby jak najlepiej wykorzystać te narzędzia analizy technicznej. TUTORIAL Analiza techniczna. Używanie wielu wskaźników Typy wskaźników Wskaźniki techniczne to obliczenia matematyczne oparte na instrumencie handlowym s przeszłość i bieżąca cena lub wolumen działalności Analitycy techniczni wykorzystują te informacje do oceny wyników historycznych i prognozowania przyszłych cen Wskaźniki nie zawierają konkretnie żadnych sygnałów kupna i sprzedaży, które muszą interpretować sygnały w celu określenia punktów wejścia i wyjścia handlowego, które odpowiadają jego lub jej unikalny handel st yle Kilka różnych typów wskaźników istnieje, w tym te, które interpretują trend, zmienność i objętość tempa Powiązania związane z czytaniem, patrz: pionierska analiza techniczna. Unikanie nadmiarowości Multicollinearity to termin statystyczny, który odnosi się do wielokrotnego liczenia tych samych informacji. problem w analizie technicznej, która pojawia się, gdy na jednym wykresie stosowane są te same typy wskaźników Wyniki generują zbędne sygnały, które mogą wprowadzać w błąd Niektórzy przedsiębiorcy celowo zastosują wiele wskaźników tego samego typu w nadziei na znalezienie potwierdzenia spodziewanego wzrostu cen W rzeczywistości , jednakże multiklinelność może powodować, że inne zmienne wydają się mniej ważne i mogą utrudnić dokładne oszacowanie warunków rynkowych. Wykres utworzony przy użyciu TradeStation. Wykorzystanie wskaźników uzupełniających Aby uniknąć problemów związanych z wielowarstwowością, handlowcy powinni wybrać wskaźniki, które działają dobrze lub uzupełniają każdy inne bez nadmiarowych wyników Można to osiągnąć przez zastosowanie różnych typów wskaźników do wykresu Przedsiębiorca mógłby użyć jednego impulsu i jednego wskaźnika trendu na przykład: oscylatora stochastycznego wskaźnika pędu i wskaźnika średniego kierunkowego ADX wskaźnika tendencji Rysunek 1 przedstawia wykres z obiema Wskaźniki stosowane Uwaga: w jaki sposób wskaźniki udostępniają różne informacje Ponieważ każda przedstawia odmienną interpretację warunków rynkowych, może być użyta do potwierdzenia drugiej Do odczytu związanego ze stochastycznym oscylatorem patrz Stochastics Dokładny wskaźnik kupna i sprzedaży. Zachowaj wykresy handlowe Czyste schematy utrzymania Czystość Ponieważ platforma do tworzenia wykresów dla przedsiębiorców jest jego portalem, ważne jest, aby wykresy poprawiały i nie utrudniały analizy rynku handlowego Łatwe do odczytu wykresy i obszary robocze całego ekranu, w tym wykresów, kanałów informacyjnych, wprowadzania zamówień okna itp. mogą poprawić świadomość sytuacyjną przedsiębiorcy, co pozwala przedsiębiorcy szybko odcyfrowywać i reagować na działania na rynku platformy transakcyjne pozwalają na dostosowanie kolorów i wzorów do kolorystyki i stylu, od koloru tła, stylu i koloru średniej ruchomej do rozmiaru, koloru i czcionki słów pojawiających się na wykresie Ustawianie czystych i atrakcyjnych wizualnie wykresy i obszary robocze pomagają handlowcom wykorzystywać wskaźniki skutecznie. Przeciążenie informacji Wiele współczesnych przedsiębiorców korzysta z wielu monitorów, aby wyświetlić kilka wykresów i okien wprowadzania zamówień. Nawet jeśli wykorzystano sześć monitorów, nie należy uważać go za zielone światło, aby poświęcić każdy kwadratowy cal przestrzeń na wskaźniki techniczne Przeciążenie informacji występuje, gdy przedsiębiorca próbuje zinterpretować tyle danych, że wszystkie one w zasadzie utracone Niektóre osoby odnoszą się do tego jako porażenie w analizie, jeśli zbyt wiele informacji jest przedstawionych, przedsiębiorca prawdopodobnie nie będzie w stanie odpowiedzieć. metoda unikania przeładowania informacji polega na wyeliminowaniu zewnętrznych wskaźników z obszaru roboczego, jeśli nie używasz go, zgubisz – to będzie pomóż ograniczyć bałagan Podmioty gospodarcze mogą również przeglądać wykresy, aby upewnić się, że nie są obarczone wieloskładniczością, jeśli na tym samym wykresie znajdują się wiele wskaźników tego samego typu, można usunąć jeden lub więcej wskaźników W celu przeczytania podobnych informacji, zobacz Jak psychologia rynku napędza Technical Indicators. Tips for Organizing Tworzenie dobrze zorganizowanego obszaru roboczego, które wykorzystuje tylko odpowiednie narzędzia do analizy jest procesem Trzykrotne wskaźniki techniczne używane przez przedsiębiorcę mogą się zmieniać w zależności od warunków rynkowych, stosowanych strategii i stylu handlu. z TradeStation. Charts, z drugiej strony, można zapisać po skonfigurowaniu w sposób przyjazny dla użytkownika Nie ma konieczności formatowania wykresów za każdym razem, gdy platforma transakcyjna jest zamknięta i ponownie otwarta, zobacz sekcję Pomoc dotycząca pomocy dla platform handlowych Symbole handlowe można zmieniać, wraz ze wszystkimi wskaźnikami technicznymi, bez zakłócania schematu kolorów i układu obszaru roboczego. Ilustracja 2 ilustruje dobrze zorganizowana przestrzeń robocza Uwagi do tworzenia łatwego do odczytania wykresów i obszarów roboczych. Kolory Kolory powinny być łatwe do przeglądania i zapewniać dużo kontrastu, dzięki czemu wszystkie dane mogą być łatwo przeglądane. Dodatkowo, jeden kolor tła można wykorzystać do wprowadzania zamówień do wykresów Wykres używany do wprowadzania i wychodzenia z handlu oraz inny kolor tła może być użyty dla wszystkich innych wykresów tego samego symbolu Jeśli więcej niż jeden symbol jest używany, można użyć innego koloru tła dla każdego symbolu, aby ułatwić izolowanie danych. Layout Posiadanie więcej niż jednego monitora jest pomocne w tworzeniu łatwego w obsłudze obszaru roboczego Jeden monitor może być używany do wprowadzania zamówień, podczas gdy drugi może być używany do wykresów cen Jeśli ten sam wskaźnik jest używany na więcej niż jednym wykresie, jest to dobry pomysł, aby umieścić podobne wskaźniki w tej samej lokalizacji na każdym wykresie przy użyciu tych samych kolorów To ułatwia znajdowanie i interpretowanie aktywności rynkowej na osobnych wykresach. Rozmieszczanie i czcionki Bold i wyraźne czcionki umożliwiają handlowcom r ead numery i słowa z większą łatwością Podobnie jak kolory i układ, styl czcionki jest preferencją, a handlowcy mogą eksperymentować z różnymi stylami i rozmiarami, aby znaleźć połączenie, które tworzy najbardziej wizualnie przyjemny wynik Po znalezieniu wygodnego napisu, ten sam styl i rozmiar czcionki mogą być użyte na wszystkich wykresach w celu zapewnienia ciągłości. Określanie wskaźników Definiowane zmienne wejściowe dla użytkownika Każdy z handlowców decyduje, które wskaźniki techniczne mają być użyte, a także określenie jak najlepiej wykorzystać wskaźniki Najczęściej dostępne wskaźniki, takie jak przenoszenie średnimi i oscylatorami, umożliwiają dostosowywanie elementu po prostu przez zmianę wartości wejściowych, zmienne zdefiniowane przez użytkownika, modyfikujące zachowanie zmiennych wskaźników, takich jak okres zwrotu lub typ danych o cenach używanych w obliczeniach, można zmienić na dają wskaźnik bardzo różne wartości i wskazują na różne warunki rynkowe. Rysunek 3 przedstawia przykład typów zmiennych wejściowych, które można dostosować t o Zmiana zachowania wskaźnika W celu porównania wskazań dotyczących średnich kroczących, zobacz 7 Pułapów średnich kroków. Wykres utworzony przy użyciu TradeStation. Optimization Wiele z dzisiejszych zaawansowanych platform transakcyjnych pozwala handlowcom na przeprowadzenie badań optymalizacyjnych w celu określenia danych wejściowych, które powodują optymalne działanie Traders może wpisać zakres dla określonego wejścia, na przykład średniej długości ruchomej, a platforma wykona obliczenia, aby znaleźć dane wejściowe, które tworzą najbardziej korzystne wyniki. Wielokrotne optymalizacje analizują dwa lub więcej wejść jednocześnie, aby ustalić, jaka kombinacja zmiennych doprowadzić do najlepszych rezultatów Optymalizacja to ważny krok w kierunku opracowania obiektywnej strategii, która definiuje zasady wjazdu, wyjazdu i zarządzania handlem. Omówienie optymalizacji Podczas gdy badania nad optymalizacją mogą pomóc przedsiębiorcom w identyfikowaniu najbardziej dochodowych nakładów, zbyt optymalizacja może stworzyć sytuację, w której teoretyczne wyniki wyglądają wspaniale, ale wyniki handlu na żywo będą cierpieć, ponieważ sy łopatka została poprawiona, aby działać dobrze tylko na pewnym, historycznym zestawie danych. Poza zakresem niniejszego artykułu, handlowcy, którzy przeprowadzają badania nad optymalizacją, powinni być ostrożni, aby uniknąć nadmiernej optymalizacji poprzez zrozumienie i wykorzystanie właściwych testów testów wstecznych i testów do przodu w ramach ogólny proces rozwoju strategii. Dolna linia Warto zauważyć, że analiza techniczna dotyczy raczej prawdopodobieństwa, a nie pewności. Nie ma kombinacji wskaźników, które dokładnie przewidują, że rynki przemieszczają się 100 razy. Choć zbyt wiele wskaźników lub nieprawidłowe wykorzystanie wskaźników , może zatarcie poglądów przedsiębiorców na rynki, handlowcy, którzy starannie i skutecznie wykorzystują wskaźniki techniczne, mogą bardziej precyzyjnie ustalić założenia handlowe o wysokim stopniu prawdopodobieństwa, zwiększając szanse na sukces na rynkach. W celu przeczytania podobnych informacji, zobacz Jak psychologia rynku napędza wskaźniki techniczne Maksymalna kwota, jaką Stany Zjednoczone mogą pożyczać, ustanowiono pułap długów na mocy art Ustawa o obligacjach skarbowych (Liberty Bond Act). Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa pożycza środki utrzymywane w Rezerwie Federalnej w innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu bezpieczeństwa lub rynku Zmienność może być mierzona. Kongres USA zdał w 1933 r. Jako ustawę o bankowości, która zabraniała bankom komercyjnym uczestnictwa w inwestycji. Płace nieobowiązkoweNordfarm dotyczy wszystkich prac poza gospodarstwami domowymi, prywatnymi domami i sektorem non-profit US Bureau of Labor. Skrót walucie lub symbol waluty dla Rupia indyjska INR, waluta Indii Rupia składa się z 1.Jednak złote wskaźniki są najlepsze. NEW YORK TradingEducation – Złoto jest przenośnym magazynem bogactwa Takie popyt na złoto i cenę złota wzrasta w czasie wojny , strach przed wojną, strach przed konfiskatą i lot do bezpieczeństwa W większości zarejestrowanych historii złoty był uśpiony, z wyjątkiem takich czasów strachu. Nowi badacze uzbrojeni w najnowsze quantitativ Narzędzia elektroniczne komplikują analizę cen złota dzięki powiązaniom między rynkami między różnymi instrumentami finansowymi Przebadałem dziesiątki powiązań i oceniono wyniki podane w tabeli na końcu niniejszego raportu W celu uproszczenia, próbki 31 73 lata lub 1.656 tygodni po zamknięciu tygodnia dla kontrakty terminowe złota na najbliższy miesiąc oraz 11 innych instrumentów Standard Poor s 500 Index SPX, -0 34 i Dow Jones Industrial Average DJIA, -0 21 to ceny rynkowe w gotówce Trzy miesiące bonów skarbowych i 10-letniego Skarbu Państwa notowane były stopy procentowe rynku pieniężnego Ceny forex, srebra i złoto to kontrakty terminowe na przyszłość. Prosty sposób na sprawdzenie, czy instrumentem finansowym jest tendencja do uruchamiania tej ceny w stosunku do wielu przecięć średniej dywizy exponenckiej, EMA różnych długości, jednego z najlepszych wskaźników rynku technicznego wskazanych w mojej książce, Encyklopedii Wskaźników Rynku Technicznego Tygodnie w EMA Opt Weeks w tabeli jest najlepszą, optymalną długością EMA, którą produkuje maksymalny zysk. Reguła jest łatwa do zrozumienia W przypadku bezpośredniej tendencji, gdy cena przekracza EMA, czyli sygnał kupna, gdy cena przecina poniżej EMA, czyli sygnał sprzedaży, ale jeśli relacja jest odwrotna – to znaczy, gdy jeden instrument wzrasta, drugi ma tendencję do upadku – to odwrócimy zasady W przypadku tendencji odwrotnej, gdy cena przecina poniżej EMA, czyli sygnał kupna, gdy cena przekracza EMA, czyli sygnał sprzedaży. Najskuteczniejszym wskaźnikiem EMA dla handlu złoto w ciągu prawie 32 lat było kupowanie złota, gdy dolar amerykański przekroczył poziom 7-tygodniowego EMA i sprzedał złoto, gdy dolar przecina powyżej 7-tygodniowego EMA. Ta odwrotna strategia miałaby zyskał ponad 889 przed kosztami handlu i bez dźwigni finansowej Prawie 52 z 282 transakcji byłoby rentowne, co jest dobre dla strategii trendu. Gold porusza się bezpośrednio z tendencją franka szwajcarskiego przy użyciu 5-tygodniowego EMA crossover i tendencję do rafinacji ropy naftowej ga 12-tygodniowe EMA crossover Mają one dobry intuicyjny rozsądek Złoto powinno wzrosnąć, gdy frank szwajcarski twardą walutę z złotego podłoża i ropy naftowej innego towarowego wrażliwego na inflację wzrastają. Moje testy wykazały odwrotną zależność od złota i 10-letniego T – notowania notowań Może to być fałszywe, ponieważ brakuje logiki i nie przynosi zysków od 2003 r., ponieważ 10-letnie stopy procentowe i złoto wzrosły jednocześnie wątpię w to, czy ważność złota handlowego w oparciu o zapasy DJIA lub SP 500 nie zawsze dobrego zabezpieczenia przed inflacją, a ten wskaźnik skumulowanej krzywej Equity jest zbyt niepoprawny, aby być wiarygodny. Wnioskuję, że tendencja odwrotna w dolarach, bezpośredni trend w frankach szwajcarskich i bezpośrednia tendencja na ropę naftową to najlepsze i najbardziej logiczne wskaźniki trendów zewnętrznych złoto Jak to jest napisane, wszystkie trzy są poniżej ich EMA, więc obecne dowody są mieszane. Te wskaźniki były dużo bardziej opłacalne niż sam trend ceny złota. Robert W Colby jest alist strategist dla i konsultant do instytucjonalnych i prywatnych inwestorów i handlowców Poważnym studentem inwestycji od prawie 40 lat, Colby jest autorem Encyklopedii Wskaźników Rynku Technicznego. Dziękują Profit Gold Pairs. Copyright 2020 MarketWatch, Inc Wszelkie prawa zastrzeżone. Dane śródroczne dostarczone przez SIX Financial Information i podane w danych warunkach Użyj historycznych i bieżących danych na koniec dnia dostarczonych przez SIX Informacje finansowe Dane dnia zamykane na żądanie wymiany SP Indeksy Dow Jones Indeksu SM firmy Dow Jones, Inc Wszystkie notowania są w walucie lokalnej czas Dane sprzedaŜy w czasie rzeczywistym przez NASDAQ Więcej informacji na temat symboli handlowych w ramach NASDAQ oraz ich bieŜącego stanu finansowego Dane dnia za opóźnienia 15 minut dla Nasdaq i 20 minut dla innych giełd SP Indeks Dow Jones indeks SM firmy Dow Jones, dane SEKK dostępne są w ciągu dnia przez SIX Financial Information i co najmniej 60-minutowe opóźnienia Wszystkie cytaty są w lokalnym czasie wymiany. Nie znaleziono wyników. Using Tr ading Wskaźniki efektywnego handlu złoto Online. Gold Trading Online na rynku Forex Korzystanie z Trading Indicators. Forex handlowców używać wskaźników handlowych w celu określenia skutecznego wejścia do obrotu i wyjścia z punktu Gold Trading online może korzystać również z wykorzystania wskaźników technicznych do handlu z zyskiem w Forex Setki Wskaźniki handlowe są dostępne na różnych platformach handlu online Jednak handlarze nowi na scenie gold trading online powinni opanować kilka podstawowych, ale skutecznych wskaźników handlowych przed wypróbowaniem zaawansowanych wskaźników handlu. Podstawy wskaźników handlu. Wskaźniki handlowe są graficznymi informacjami i informacjami dane historyczne, które podmioty gospodarcze mogą wykorzystać do podejmowania decyzji dotyczących transakcji na rynku Forex Platformy obrotu online zawierają różne wskaźniki handlowe, które zapewniają wizualną opinię rynkową w formie wykresów i wykresów Wskaźniki handlowe umożliwiają analizowanie historycznych cen i wielkości wolumenu instrumentu handlowego Możesz używać tej informacji do prognozowania przyszłych trendy lodu i zwiększyć szanse zarabiania zysku z handlu Należy pamiętać, że wskaźniki techniczne nie dają żadnych sygnałów na kupno lub sprzedaż pary walutowej, którą należy interpretować w handlu i analizować najlepszy czas na wejście i wyjście z handlu zgodnie do apetytu na ryzyko dla podmiotów gospodarczych Wskaźniki handlu na rynku Forex są w różnych formach Wskaźniki handlowe służą do interpretowania zmienności, tendencji, dynamiki i wolumenu Większość wskaźników handlowych można pogrupować na dwa typy. Wskaźniki śladów. Wskaźniki luzu. Wskaźniki wskaźników są następujące: te, które sygnalizują, kiedy ceny są tendencyjne w górę lub w dół W przeciwieństwie do tego, wskaźniki opóźnione potwierdzają, że ruch cen wszedł w określoną tendencję i przemieszcza się w określonym kierunku Te wskaźniki techniczne można również podzielić na dwa typy. Wskaźniki sprowadzania. Oscillating Wskaźniki. Wskaźniki zinwentaryzowania sygnalizują tendencję określonej pary walutowej Wskazuje kierunek zmian cen waluty Wskaźniki oscylacyjne, z drugiej strony, impuls sygnałowy cen waluty To sygnały, kiedy ceny będą nadal w określonym kierunku, a kiedy tracą dynamikę i odwrotnie W tym miejscu omówimy niektóre najważniejsze wskaźniki trendu i oscylacji, które mogą ułatwić złoto transakcje online na rynku forex. Wskaźniki sprzedaży. Średnie. Średnia o średnich. Są to typy wskaźników trendów, które determinują kierunek pary walutowej. Te wskaźniki wskazują również potencjalne poziomy wsparcia i oporu, dzięki czemu można określić skuteczne wejście, wyjście i zatrzymanie punkty strat Punkty zalet korzystania ze średniej ruchomości wskazują na to, że identyfikują proste trendy Ponadto wskaźniki średnie ruchome mogą być stosowane zarówno w krótkim, jak i długim długoterminowym sygnale długoterminowym Kiedy dana waluta w górę wzbudza się w górę po uderzeniu w górę tendencji średniej ruchomej Krótka pozycja Kiedy dolarowa waluta walut odbija się z powrotem po uderzeniu w dół trending średnia ruchoma wyjście sygnału Long Position Kiedy para waluty z tendencją do góry dotknie tendencji do wzrostu średniej ruchomej, należy wyjść z handlu Należy ustawić stop loss w miejscu, w którym ceny trendu wyższego dotykają poniżej tendencyjnej średniej ruchomej Short Position Gdy druga waluta w dolnej części waluty znów dotyka trendu ruchomego w dół, należy wyjść z handlu Powinieneś ustalić stop loss w momencie, w którym ceny trendu spadkowego dotykają powyżej średniej ruchomej. Bandsolands Bands. Bollinger bands to trendujące sygnały handlu forex opracowane przez John Bollinger Ten wskaźnik handlowy pokazuje tendencję i zmienność cen walutowych Składa się z dwóch zespołów górnej i dolnej taśmy Bollinger są wykreślone dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej średniej ruchomej linii Odległość między dwoma pasmami reprezentuje zmienność ceny Zespoły będą szerokie, gdy ceny są bardziej zmienne, byłyby wąskie, gdy ceny są mniej lotne sygnały wejścia Należy wprowadzić wpis, gdy zaczynają się rozszerzać zakresy po okresie konsolidacji i cena zaczyna się poruszać w kierunku, w którym się poruszały przed konsolidacją Wyjście sygnału Należy wyjść, gdy pasma się zaciągają i zaczną się poruszać względem siebie Należy wyznaczyć trailing stop loss, aby wycofać się z handlu, gdy tendencja się odwróci. Oscillating Indicatorsmodity Channel IndexModity Channel Index został opracowany przez Donalda Lamberta Wskaźnik handlu online w handlu złotem pokazuje siłę tendencji spadkowej lub upartej wraz z niestabilnością tendencje te są zwykle wykreślane poniżej wykresu działań cenowych CCI opiera się na średniej wartości poprzednich zmian cen CCI będzie wyższe, gdyby poprzednie ceny miały tendencję wzrostową i będą niższe, gdyby poprzednie ceny miały tendencję spadkową Linia CCI oscyluje w przód iw tył, przecinając zero, 100 i -100, gdy przechodzi on przez progresywny sygnał wejściowy długiej pozycji Należy wprowadzić wpis, CCI przechodzi powyżej 100, a następnie odwraca się do przekroczenia 100 powyżej linii Krótkie położenie Należy wprowadzić wpis, gdy wskaźnik CCI przechodzi poniżej -100, a następnie odwraca się do poziomu -100 z poziomu poniżej linii Wyjście sygnału Długie położenie Należy wyjść z handlu kiedy CCI odwraca się i zacznie się rozwijać po zakupie pary walutowej Zejdź na straty na najbliższym poziomie oporu Krótka pozycja Powinieneś wyjść z handlu, gdy CCI odwraca się i zacznie się ruszać po sprzedaży pary waluty. Zatrzymaj stop loss na najbliższym poziom wsparcia. Moving Średnia rozdwojenie konwergencji MACD. Moving Średnia dezintegracja konwergencji Wskaźnik handlu MACD został opracowany przez Geralda Appela Wskazuje na odwrócenie tendencji, gdy trend spadkowy zmienia się na tendencję wzrostową i vice versa MACD potwierdza siłę tendencji cenowych i wskazuje na dynamikę ceny walutowe Wpisywanie długiej pozycji Należy wprowadzić wpis, gdy linia MACD przecina powyżej linii wyzwalania Pokazuje, że trend ma r przechodząc od niedźwiedzia do uprzejmości Krótka pozycja Powinieneś wejść, gdy linia MACD przekroczy linię progową To pokazuje, że trend odwrócił się od upragnionego do nieprzyjemnego Exit Signal Long Position Powinieneś wyjść z handlu, gdy tylko linia MACD przekroczy linię poniżej linia wyzwalania pokazująca zmianę tendencji Krótka pozycja Powinieneś wyjść z handlu, gdy tylko linia MACD przekroczy linię powyżej linii wyzwalania, która wskazuje na zmianę trendu. Czy Trade Gold. Do korzystania z codziennych zmian w cenie złota Zacznij od handlu złoto dzisiaj otwierając konto handlowe z easyMarkets i zarobienie do 2000 bonusów Jako pierwsza branża uruchomiły również unikalne narzędzie anulowania transakcji, które służyły do ​​zarządzania ryzykiem na złych transakcjach. Wybierając dealCancellation na platformie transakcyjnej zawsze, gdy dokonujesz transakcji, może anulować utratę transakcji w ciągu 60 minut i otrzymać zwrot pieniędzy Warunki korzystania z oferty. Top Broker Bonus Offers. Get do 30 bonusów w pierwszym depozycie TC stosować Y nasza kapitał jest zagrożona.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wednesday, 29 November 2020

Forex trading nas obywatele

5 największych brokerów Forex w Stanach Zjednoczonych Jeśli jesteś obywatelem USA, który stara się wybrać między różnymi amerykańskimi brokerami Forex, prawdopodobnie zdałeś sobie sprawę, że Twoje opcje są ograniczone niż dostępne dla międzynarodowych przedsiębiorców. Brokerzy z USA muszą być regulowani przez NFA lub CFTC i podlegają surowym ograniczeniom, które mają na celu ochronę amerykańskich przedsiębiorców. Ubezpieczyciele z NFA muszą ograniczyć swoją dźwignię do 50: 1 i przestrzegać rygorystycznych wymogów w zakresie prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości. Niemniej jednak, jest garstka NFA regulowanych brokerów Forex w USA, które oferują niezawodne usługi i przyjazne dla użytkownika platformy (istnieje również kilka amerykańskich brokerów Forex, którzy działają na granicach kraju bez konieczności regulacji). Przetestowaliśmy platformy transakcyjne, obsługę klienta i łatwość obsługi najlepszych amerykańskich brokerów Forex i rejestrujemy nasze ustalenia, które pomogą Ci wybrać brokera podlegającego regulacjom NFA. Jeśli szukasz brokera forex poza Stanami Zjednoczonymi, sprawdź listę naszych brokerów Forex, aby znaleźć brokera, który jest odpowiedni dla Ciebie. FOREX jest serwisem handlu walutami prowadzonym przez firmę Gain Capital Holdings Inc., która zajmuje się działalnością finansową od 1999 roku. GAIN Capital jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: GCAP). FOREX jest wysoce uregulowanym brokerem Forex w całej Europie i Azji i zdobył nagrody za najlepsze badania i analizy przeprowadzone przez FX Street na lata 2020 i 2020. OANDA jest wielopoziomowym brokerem finansowym i animatorem Forex i CFD. Firma OANDA założona w 1996 roku ma siedzibę w Nowym Jorku i jest dostępna dla podmiotów gospodarczych w USA, Kanadzie, Azji i Europie. OANDA była pierwszym brokerem w 1995 roku oferującym szeroką gamę informacji o kursie walutowym bezpłatnie za pośrednictwem sieci WWW. Dzisiaj jest jednym z największych i najbardziej dokładnych baz danych kursów walut na świecie, obsługujących ponad milion zapytań dziennie. eToro USA jest amerykańską wersją słynnej marki eToro. eToro sprawia, że ​​nauka i opanowanie wymaganych umiejętności handlu walutowego jest zabawą z interfejsem graficznym i przyjaznym dla użytkownika, oferując jednocześnie konkurencyjną platformę dla doświadczonych przedsiębiorców. eToro USA jest wprowadzającym brokerem rozwiązań walutowych, umożliwiając eToro handel w Stanach Zjednoczonych bez uzyskania regulacji NFA, korzystając ze znanej platformy handlowej eToros. Saxo Bank, założony w 1992 roku i zamieszkały w Danii, jest jednym z największych detalicznych brokerów Forex i jest jednym z najstarszych ECN dostępnych zarówno klientom detalicznym, jak i instytucjonalnym. Ponieważ jest to instytucja bankowa, a także dostawca usług finansowych, Saxo Bank jest najbardziej regulowanym brokerem Forex w branży: Duński Urząd Nadzoru Finansowego, Banco de Espaa, FSA, Urząd Monetarny Singapuru, Szwajcarska Federalna Komisja Bankowa, Japońskie Usługi Finansowe Agencja. Dukascopy Bank jest szwajcarskim bankiem internetowym, oferującym internetowe i mobilne usługi transakcyjne, koncentrując się na walutach obcych, złocie i binariach, usługach bankowych i innych usługach finansowych dzięki nowatorskim rozwiązaniom technologicznym. Dukascopy jest jednym z największych brokerów detalicznych na świecie. Jest ono w wielu krajach uregulowane, w tym w kraju macierzystym, w Szwajcarii i jest jednym z najstarszych ECN dostępnych klientowi detalicznemu. Oferuje również usługi instytucjonalne. Firma została założona w dniu 2 listopada 2004 r. W Genewie, w Szwajcarii, gdzie ma siedzibę. Bank Dukascopy jest regulowany przez Szwajcarski Organ Nadzoru Rynku Finansowego FINMA zarówno jako bank, jak i dystrybutor papierów wartościowych. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z uzależnienia od informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej, w tym wiadomości rynkowych, analizy, sygnałów handlowych oraz recenzji brokerów Forex. Dane zawarte w tej witrynie internetowej niekoniecznie są w czasie rzeczywistym i nie są dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex ani jej pracowników. Handel walutami na marżach pociąga za sobą wysokie ryzyko i nie nadaje się dla wszystkich inwestorów. Ponieważ straty produktu dźwigniowe mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o handlu Forex lub jakimkolwiek innym instrumencie finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Pracujemy ciężko, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich pośredników, które sprawdzamy. Aby zapewnić Państwu bezpłatną usługę, otrzymujemy opłaty reklamowe od pośredników, w tym niektóre z wymienionych w rankingach i na tej stronie. Chociaż staramy się, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do bezpośredniej weryfikacji naszych danych z brokerem. Oświadczenie o ryzyku: DailyForex nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z uzależnienia od informacji zawartych w niniejszej witrynie internetowej, w tym wiadomości rynkowych, analizy, sygnałów handlowych oraz recenzji brokerów Forex. Dane zawarte w tej witrynie internetowej niekoniecznie są w czasie rzeczywistym i nie są dokładne, a analizy są opiniami autora i nie stanowią rekomendacji DailyForex ani jej pracowników. Handel walutami na marżach pociąga za sobą wysokie ryzyko i nie nadaje się dla wszystkich inwestorów. Ponieważ straty produktu dźwigniowe mogą przekroczyć początkowe depozyty, a kapitał jest zagrożony. Przed podjęciem decyzji o handlu Forex lub jakimkolwiek innym instrumencie finansowym należy dokładnie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Pracujemy ciężko, aby zaoferować cenne informacje na temat wszystkich pośredników, które sprawdzamy. Aby zapewnić Państwu bezpłatną usługę, otrzymujemy opłaty reklamowe od pośredników, w tym niektóre z wymienionych w rankingach i na tej stronie. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie nasze dane były aktualne, zachęcamy do zweryfikowania naszych informacji bezpośrednio z brokerem. Najlepszy amerykański broker forex dla cudzoziemców Jeśli chcesz handlować forex, potrzebujesz brokera, za pośrednictwem którego można prowadzić handel. Jeśli jednak jesteś obywatelem USA, wybór brokera forex może być ograniczony. Handel z amerykańskim brokerem forex może być nieco trudne z rygorystycznych przepisów handlowych w USA. Jednak liczba brokerów forex spoza USA, którzy pozwalają obywatelom USA na wymianę z konta, jest również bardzo ograniczona. Istnieją plusy i minusy związane z każdym maklerem forex i można znaleźć dziesiątki tysięcy opinii wysłanych online dla tych firm. Można jednak zrozumieć, że większość z tych opinii jest publikowana przez same firmy, chociaż niektóre mogą zostać wprowadzone przez prawdziwych przedsiębiorców. Czytając te opinie przeczy to przez szczyptę soli i korzysta z własnego uznania, aby dojść do wniosku. Jednym z najlepszych sposobów poznania firmy jest użycie ich konta demonstracyjnego. Większość firm oferuje te same platformy handlowe, spready itd., Aby uzyskać pomysł, jaka jest usługa i jak ona działa. Niektóre z pośredników forex spoza USA, które umożliwiają amerykańskim obywatelom dokonywanie transakcji przez nich, jest wymienione poniżej: Minimalna kwota depozytu wymagana do otwarcia rachunku wynosi 150. Środki klientów są oddzielone Pieniądze są akceptowane za pośrednictwem kart kredytowych lub debetowych, bankowość i Moneybookers Rozproszenie rozpoczyna się od 0,2 pips Inne udogodnienia to: dźwignia do 1: 200, dozwolone skalpowanie, użycie EA, dozwolone hedgingowe, cena może być podana do 5 miejsc po przecinku, nie stosuje reguły FIFO i Konto ECN i STP. Najlepszą rzeczą w Forex jest fakt, że jest ona dobrze regulowana przez CFTC i NFA, co czyni go tym bardziej niezawodnym. Minimalny depozyt wymagany do otwarcia konta z nimi to 250 Pieniądze mogą być zdeponowane przy użyciu karty kredytowej, eCheck, firmowych oraz osobistych czeków i przelewów. Dźwignia oferowana w dużych parach walutowych wynosi 1:50. Umożliwiają skalowanie, ale nie jest dozwolone zabezpieczanie. Zapewniają bezpłatny hosting VPS, jeśli depozyt jest większy niż 5000. Alpari jest również zarejestrowany w CFTC i NFA, a zatem jest dobrze uregulowaną firmą zapewniającą klientom pewność, że ich pieniądze są w bezpiecznych rękach. Minimalny depozyt, aby otworzyć konto z nimi wynosi 250 Pieniądze mogą być zdeponowane przy użyciu systemu PayPal, przelewów bankowych i kart kredytowych. W przypadku głównych par walutowych oferowana dźwignia wynosi 1:50 Nie ma żadnych zasad ani ograniczeń dotyczących korzystania ze skalpowania jako takiego Nie ma opłaty za brak aktywności, jeśli nieaktywność jest dłuższa niż 120 dni Darmowy hosting VPS jest przewidziany dla minimalnego depozytu w wysokości 250 i jeśli Wykonaj co najmniej 5 standardowych partii miesięcznie. Zabezpieczenie jest niedozwolone Firma jest zarejestrowana w CFTC i NFA i umożliwia otwarcie rachunku z nimi lub depozyt w najniższym wysokości 1. Kaucja może zostać dokonana za pomocą czeków, banków, PayPal i kart kredytowych Dźwignia oferowana na głównych parach walutowych jest 1:50 i jest 38 par walutowych, w których handlowcy mogą handlować. Brak hedgingu Zulu Trade Jest zarejestrowany w CFTC i NFA i jest znany jako broker wprowadzający forex do wielu FCMs Zapewnia możliwość darmowych sygnałów z rachunków na żywo innych podmiotów gospodarczych do wyboru, a także bez żadnych opłat Opcjonalnie 10 amerykańskich brokerów walutowych TradersAsset USA ma bardzo uregulowany sektor usług finansowych. Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych produktów finansowych istnieje wiele różnych organów regulacyjnych i komisji licencjonowania, których zadaniem jest nadzorowanie sektora usług finansowych w Ameryce. Najbardziej istotne dla handlu online to Commodity Futures Trading Commission (CTFC) i National Futures Association (NFA). Te dwa organy regulacyjne nadzorują ogólne funkcjonowanie wielu amerykańskich brokerów Forex. Ważne jest, aby zrozumieć, że chociaż amerykański rynek Forex online wydaje się być w dużym stopniu uregulowany, ten szczególny system prawodawstwa jest bardziej systemem etyki, niż bezpośrednią wytyczną prawną, jeśli chodzi o handel online. Online Trading Forex jest zasadniczo zdecentralizowaną branżą, która obecnie nie działa bez centralnego organu. Podobnie jak w przypadku wielu innych terytoriów globalnych, nielegalne jest handel online, jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych. Jeśli broker ma środki na przyjmowanie kupców z USA, możesz handlować z nimi. To takie proste. Handlowcy nigdy nie będą karani za to działanie, ponieważ ich brokerzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że działają w granicach prawnych swoich klientów zamieszkujących jurysdykcję. Z powyższym stwierdzeniem, brokerzy, którzy zostali zatwierdzeni przez CTFC (USA) i NFA (USA), są jednak uważani za legalnych i uregulowanych pośredników, którzy mogą zaakceptować amerykańskich przedsiębiorców. Top 10 amerykańskich brokerów walutowych Rekomendowane amerykańskie brokerów walutowych dla amerykańskich przedsiębiorców Przeglądaliśmy i wymieniliśmy zbiór naszych najlepszych rekomendowanych brokerów walutowych, które akceptują amerykańskich klientów. Każdy spełnia nasze surowe kryteria, takie jak szeroki wybór opcji bankowych, niezawodna platforma transakcyjna i fantastyczna obsługa klienta. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat tych brokerów, przeczytaj szczegółowe recenzje dla każdego z tych brokerów. Firmy amerykańskie mogą być bezpieczne, wiedząc, że każdy z wymienionych powyżej pośredników zapewni bezpieczne i rzetelne doświadczenie handlowe, które będzie chciał wrócić co jakiś czas. LMFX Global Trade Partners Ltd, spółka dominująca LMFX, jest zarejestrowana i regulowana prawem Republiki Macedonii. Oznacza to, że są przyjazne dla USA i oferują obywatelom amerykańskim szeroki wachlarz opcji bankowych. Minimalna kwota depozytu jest niska, a ich maksymalna wartość dźwigni wynosi 1000: 1. Jedną z kluczowych zalet LMFX jest ich uważne zarządzanie kontami, które są bardzo zdolne i sprawiają, że nawet najbardziej skomplikowane zagadnienie jest bezproblemowym doświadczeniem. Są bardzo zalecane. OandA OandA jest w rzeczywistości licencjonowana w Kanadzie przez IIROC. Otrzymali także licencje na prowadzenie działalności przez CFTC (USA), NFA (USA), FCA (Wielka Brytania), władze monetarne Singapuru, a także Dubai Financial Services Authority. Oferują niską minimalną kwotę depozytu i dźwignię w wysokości 50: 1. Top 5 Brokerów Forex Top 5 Brokerów Binarnych Najlepsze Roboty Binarne O nas Polityka Prywatności Regulamin Kontakt Mapa strony 2020 Copyright tradersasset. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trading zawiera niestabilne instrumenty. Istnieje ryzyko utraty początkowej inwestycji w każdej indywidualnej transakcji. Właściciele witryn nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody (zarówno bezpośrednie, pośrednie, jak i wtórne) oraz wszelkie koszty poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią. TraderAsset może otrzymywać prowizje od reklamodawców w tej witrynie. Ładowanie, proszę czekać To może potrwać sekundę lub dwie. Anthony Irwin w handlu Forex 18 sierpnia 2020 Forex Brokers bez FIFO i pozwala na zabezpieczenie dla obywateli USA Nie jestem Amerykaninem więc don8217t muszą się martwić o ich śmieszne przepisy dotyczące handlu, które usuwa wolność handlarza w taki sam sposób, jak wszyscy inni na świecie. Skutecznie obywatele Stanów Zjednoczonych są w dużym stopniu upośledzeni przez rządy o handlu, a rząd Stanów Zjednoczonych stara się jak najszybciej powstrzymać obywateli Stanów Zjednoczonych od handlu nawet z obcymi brokerami lub położyć pieniądze w bankach zagranicznych. Mówiąc, że są jeszcze garstką brokerów, którzy nie dbają o przepisy amerykańskie i nadal akceptują obywateli Stanów Zjednoczonych. Poniżej znajduje się lista, którą opracowałam głównie od amerykańskich Handlowców, dyskutujących w Centrum Handlu Forex. Lista pośredników: (zrzeczenie się: nie używałem osobiście żadnego z tych pośredników, jestem tylko dostarczając obszerną listę brokerów, którzy akceptują obywatelstwo USA). FinFX (1: 200 w Finlandii, wielkość konta 1000 dla ekn lub 100 dla mikro) (UWAGA: FinFX wydaje się brokerem wyboru dla amerykańskich handlowców na podstawie rozmów z osobami zajmującymi się salą handlu walutowego) FX Choice (rozpoczyna się od 1:25 i do dźwigni 1: 200, minimum 100) Forex Trade Broker INC (Leverage 1: 200 na Ecn Platnium, z siedzibą w Belize, saldo minimalnej kwoty 100) FX Tradeweb (1: 500 dźwigni, z siedzibą w Finlandii, Minimalne konto 1000) Smart Trade FX (1: 200 Leverage, Minimum Account ecn standard 25 lub ecn pro 2500) Tallinex (1: 400 na ecn mikro, z siedzibą w Estonii, rachunek minimalny 100) Estonia Estonia OSTRZEŻENIE: Po tym, jak Pellucid FX zepsuł się, niektóre amerykańskie handlowcy utraciły swoje konta. Ogólnym zaleceniem jest posiadanie rachunków z wieloma brokerami, więc jeśli ktoś ma zamiar popiersie, to nie straci pan całego kapitału handlowego. Wielu z brokerów powyżej twierdzi, że mają fundusze klientów na segregowanych kontach, aby chronić fundusze klientów, ale nie wiem, jak to działa w rzeczywistości. Trade Anywhere With Any Broker Korzystanie z IBC Innym sposobem, aby uzyskać konto w forign brokers jest założenie IBC. Członkowie Centrum Handlowego dokonali tego za pomocą orionibc. IBC jest międzynarodową firmą. Możesz założyć firmę międzynarodową i zawrzeć handel wszędzie, ale istnieją dodatkowe formularze IRS, które musisz sobie radzić, aby zadeklarować zarobki, ale ponieważ to prawdopodobnie zmienia się od czasu do czasu, że nie będę go tutaj wymieniała. Musisz porozmawiać z międzynarodowym kontem podatkowym z tego, co słyszę najbardziej normalnych amerykańskich księgowych ksiąg podatkowych don8217t zajmują się nimi lub wiedzą o tym.

Tuesday, 28 November 2020

Apertura forex 26 dicembre

Gentile Utente, ti informiamo che questo sito usa di primo propri e di altri siti al fine di rendere i propri servizi il effi effiilei Sześć lat temu sople uso dei singoli cookie o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui Scorrendo questa pagina, proseguendo la navigazione in altra maniera o cliccando qui o sul tasto chiudi acconsenti all uso dei cookie X Chiudi. Borsa Italiana opera cializuje Natale e fine anno. Ma la borsa aperta nei prossimi giorni E quali sono gli ori contrattazione nei giorni delle festivit natalizie Credo che in molti i facciano proprio in questi giorni alcuni dei quesiti sopra elencati Niezwykle nie znoszę tego, że nie jest znana jako Piazza Affari La tabella si deve leggere nel seguente modo Trovate la data, l operativit degli sportelli bancari e successivamente se la borsa aperta o chiusa. A chi interessa gli altri mercati strzeżony qui. CALENDARIO FESTIVIT 2020 2020.Luned 17 dicembre After Hour merc ato italiano chiuso Marted 18 dicembre Po godzinie mercato italiano chiuso Mercoled 19 dicembre Po godzinie mercato italiano chiuso Gioved 20 dicembre Po godzinach mercato italiano chiuso Venerd 21 dicembre Po godzinach mercato italiano chiuso. Luned 24 dicembre Borsa Italia, Idem, Tlx, Eurex, Xetra e Chi-X Germania CHIUSI mercato Cytryna LIFFE chiusura 14 00 mercato CHI-X Cytryna Chiusura rudy 14 00 mercato USA Chiusura anticipata rudy 19 00 mercato CME indici chiusura ruda 19 15 mercato CME cambi chiusura anticipata ruda 19 15 PRZYSZŁOŚĆ MINI DOW CHIUSURA ANTICIPATA ORE 19 15 PRZYSZŁA GOLD CHIUSURA ANTICIPATA ORA 19 30 PRZYSZŁA RÓŻNA OLEJKA CHIUSURA ANTICIPATA ORA 19 30 PRZYSZŁOŚĆ GAZ CHARAKTERYSTYKI CHIUSURA ANTICIPATA ORA 19 30 mercato LMAX-FOREX CHIUSURA REGOLARE. Mercoled 26 dicembre mercato USA e CME aperti regolarmente mercato LMAX-FOREX aperto regolarmente Tutti gli altri mercati CHIUSI. Gioved 27 dni temu Po godzinach mercato italiano chiuso Venerd 28 dicembre Po godzinach mercato itali ano chiuso PRZYSZŁOŚĆ DAX chiusura aniticpata ore 14 00 FUTURES DJ EUROSOTXX chiusura wyprzedażowa 17 30 FUTURES BUND, BOBL, SHATZ Chiusura anticipata ore 18 30.Luned 31 dicembre Borsa Italia, Idem, Tlx, Eurex, Xetra e Chi-X Germania CHIUSI mercato CHI – X Parigi chiusura anticipata rudy 14 00 merato LIFFE chiusura ostatnia ruda 14 00 mercato USA chiusura REGULACJA mercato CME chiusura REGOLARE mercato LMAX-FOREX chiusura REGOLARE. Mercoled 02 gennaio Po godzinie mercato italiano chiuso Gioved 03 gennaio Po godzinie merercato italiano chiuso Venerd 04 gennaio Po Godzina mercato italiano chiuso. Buon Natalia a tutti. Calendario Borsa Italiana 2020 Milano. Eccoci przez, come og i anno, con l articolo che vi compagnia tutto l anno, dal 1 genna 2020 fin 31 a dicembre 2020 Se fate trading online infatti indispensabile avere semper sotto mano il kalendarzo ufficiale della Borsa Italiana con i giorni e gli ori di negoziazione per tutto il 2020 Si tratta di un documento basilare per tutti coloro w przypadku, gdy sprzedawca nie dokonał transakcji z udziałem FTSE MIB, za nie per prevere neanche un giorno di apertura e per sere quando le contrattazioni sono aperte, sospese oppure ridotte Accompagnatello con gli altri calendari delle altre piazze, ad esempio utilissimo il calendario della borsa USA. Nella fotografia allegata e nel PDF in fondo wszystkie artykulo trovate il calendario informa grafica, ma vogliamo spiegarvi tutte le cose che bene sapere su orari e giorni speciali La cosa principale da sapere che giorni segnati in rosso nel kalendarz kalendarzowy w cui la borsa di Milano chiusa Quali sono i giorni di chiusura Sono tutti i sabato e le domeniche, i maggiori festivi i alcuni ponti I giorni che sono riquadrati sono invece quelli in cui la Bazar aperta ma sono sospese le contrattazioni TAH, handel po godzinach, i quali, przychodzę potete vedere anche a colpo d occhio, non sono affico pochi. Calendario 2020 della Borsa Italiana clicca per ingrandire e stampare, e vedere tutti i giorni di chiusura. In dettaglio, i gio rni di chiusura della Borsa Italiana nel 2020, oltre ai sabati e alle domeniche, sono.1 gennaio, capodanno cade comunque di domenica. dal 14 al 17 aprile, ponte di pasqua, quindi chiusa il il veded di paschta di magga, luned, festa dei lavoratori.15 agosto, marted, ferragosto.25 e 27 dicembre, luned e marted, ovvero le festivit natalizie.31 dicembre, fine anno cade comunque di domenica. Durante queste date tutte le contrattazioni sono sospese. Per evitare di prendere ferie in un momento di mercato aperto, una cosa molto importante da annotare sono i giorni festivi nei quali la Borsa rimane comunque aperta.6 gennaio Epifania. Festivit del 25 aprile Liberazione d Italia.2 giugno Festa della Repubblica.1 novembre Ognissanti.8 dicembre Santa Immacolata. Passiamo adesso ad elencare i molti i giorni di chiusura dei mercati serali Prima si chiamava Handel po godzinach Ogółem zaspokajają potrzeby Borsa Equity MTF, Segmento po godzinach e rimane sospeso in questi periodi. fino al 8 gennaio riapre luned 9.dal 13 al 25 aprile ponte di Pasqua, riapre il 26.1 e 2 giugno festa della Repubblica Italiana.31 luglio, tutto il mese di agosto e 1 osiedle mieszkaniowe, con riapertura luned 4 settembre.30 e 31 ottobre, 1 novembre Ognissanti.7-8 dicembre Immacolata. dal 18 dicembre fino grzywny denerwować narodziny natury, e presumibilmente anche la settimana successiva, la prima del 2020.Il rimane ovviamente chiuso anche in tutti i giorni di chiusura della borsa, indicati in rosso e g elencati sopra. Questi gli ori di negoziazione della Borsa Italiana per il 2020.8 00 9 00 Asta di apertura per esattezza pu concludersi dalle 9 00 e 0 sekundy, pozostałe 9 00 e 59 sekundy 9 00 17 30 Negoziazione continua inizia subito dopo il terminine dell asta di apertura.17 30 17 35 Asta di chiusura.17 35 17 42 Negoziazione al prezzo di chiusura per esattezza pu essere dalle 17 35 e 0 sekundy, wszystkie 17 35 e 59 sekundy188 20 20 30 Handel po godzinach nei giorni previsti nota che gli ordini possono essere immessi al massimo 1 minuto prima della chiusura, fino alle 20 28 e 59 secondi. Quest orario vale praticamente per tutto il mercato MTA inclusi Star e MTA international, MIV fondi chiusi, spółki inwestycyjne, prawdziwe firmy inwestycyjne Orari simili per gli ETFPlus che per fermano la contrattazioni giornaliere dopo l asta di chiusura Orari simili per se dele per tutti i titoli, e MOT fino alle 17 30 senza asta di chiusura. sportre sul calendario, trovate inoltre chiaramente wskazują na datę rozpoczęcia korzystania. Datacone di futures su azioni e opzioni. Date di scadenza di futures su Ftse-Mib. Date di scadenza di futures sui dywidenda. Date di stacco dywidenda. Scadenze Weekly. Per ulteriore praticit, kalendarz Calendario Borsa Italiana 2020 da scaricare in formato PDF 235 KB. Lo strumento che vedete in funzione sopra questo post segnala automaticamente gli ori di apertura e chiusura dei mercati finanziari che partecipano al Forex Unikadnik w grado di calcolare quanto manca all aper tura della sessione americana, europa o asiatica e di segnalare la sessione o le sessioni aperte con una piccola banda verde W generale possiamo comunque affermare che per un przedsiębiorca italiano la settimana delle contrattazioni nel Inizia la DOMENICA alle 23 00 e termina il VENERD alle ore 23 00 In ordine di apertura le sessioni nel Zagadnienia związane z rynkiem pracy SESSIONE ASIATICA dalle ore 23 00 alle 10 00 A questa sessione partecipano i mercati finanziari w Sydney Australia, Wellington Nuova Zelanda, Tokio Tokppone, Hongkong Republika popolare cinese e Singapur SESSIONE EUROPEA rudy dalle 08 00 alle 18 00 Apre questa sessione la piazza di Francoforte cui seguono i primi scambi che vengono significativamente incrementati all apertura di Londra alle 09 00 luogo fisico dove sono kolokacja le maggiori societ finanziarie del mondo per avere un idea della potenza finanzia di questa piazza, basti pensare che il maggior numero dei contratti przyszłość trattati al mondo avviene nella City di Londra e non nei mercati americani, seguono il resto dei mercati europei SESSIONE AMERICANA dalle ore 14 00 alle 23 00 W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami prawnymi, soprattutto in concomitanza di importanti notizie, notevoli incrementi delle contrattazioni La maggiore concentrazione degli scambi avviene dalle 14 00 alle 17 00 periodo tempo in cui il mercato londinese aperto e sovrapposto a quello americano GLI ORARI MIGLIORI NA TRADZIE NEL FOREX A questo punto sorge spontanea la domanda quali sono gli orari migliori per tradare nel Forex gli orari migliori, com ovvio, sono quelli in cui si koncentrat ilo ilorazowy, questo w ragione del fatto che sia i trader che gli speculatori hanno bisogno il massimo di escursione del range per guadagnare, ossia, pi strada percorre la valuta w termini di pip e maggiori saranno i guadagni, o le perdite Pośredni numer rachunku papierów wartościowych na czas nieokreślony w ciągu czterech dni od daty rozpoczęcia sesji plenarnej, z podziałem na poszczególne okresy peryferyjne, po czwarte w ciągu miesiąca Za kwantową kwotę należności licencyjnych za okres od dnia podjęcia płatności w Sydney, za kaŜdorazowo za kaŜdorazowo za kaŜdą nocą za kaŜdą datą za drzwiami kaŜdego dnia 09 00 r. za kaŜdoroczne 10 00 La sessione europea dalle 09 00 cio dall apertura di Londra con ulteriore incremento dei volumi all apertura e sovrapposizione del mercato americano ossia alle ore 14 00.Grafico – Esempio incremento contrattazioni apertura mercati americani. I volumi relativi alle contrattazioni inizieranno, meno di notizie importanti, rudy kalare dalle 17 00, chiusura della Miasto londynskie, con un ulteriore abbassamento dalle ore 19 00 per la chiusura progressiva delle varie istituzioni finanziarie in tutta Europa .

Monday, 27 November 2020

Opcje trading goldman sachs

Handel elektroniczny. Goldman Sachs Electronic Trading GSET zapewnia klientom niezbędne narzędzia do zarządzania transakcjami od początku do końca, począwszy od analizy przedtransakcyjnej po analizę post-trade. Oferujemy naszym klientom dostęp do globalnych rynków kapitałowych i instrumentów pochodnych na rynkach futures i rynków opcji, a także wymiany walut, towarów, europejskich ETF, stawek i kredytów w obu Amerykach, Europie i Azji. W przypadku papierów wartościowych i instrumentów pochodnych klienci uzyskują dostęp do naszych produktów za pośrednictwem dowolnego systemu zarządzania treścią OMS lub za pośrednictwem systemu FIX Klienci mogą uzyskać płynność za pomocą naszego zestawu algorytmów wielu aktywów, trasowanie do optymalnych miejsc docelowych za pomocą naszego inteligentnego routera i skorzystanie z niewyświetlonej płynności poprzez nasz globalny pakiet płynnościowy SIGMA X. W przypadku zagranicznych transakcji walutowych, ETF i towarów, Marquee Trader oferuje doskonałe rozwiązania do prowadzenia nawigacji po zmieniającym się krajobrazie Dzięki zaawansowanej technologii technologia, globalny zasięg i dostęp do płynności z Goldman Sachs, firma Marquee Trader zapewnia jedną platformę dla różnych stylistyka. W przypadku stawek i kredytów, klienci mogą wykorzystać dźwignię płynności GSET w szeregu produktów globalnych GSET zapewnia najwyższej klasy elektroniczną realizację stawek i kredytów oraz oferuje pełny pakiet elektronicznych platform transakcyjnych, a także przed i po – rozwiązania handlowe. Oferta obejmuje nasze doświadczenie i zaangażowanie w obsługę klienta dzięki wyrafinowanej platformie elektronicznej w celu dostarczenia wielu ważnych korzyści. Najwyższa jakość wykonania Naszym celem jest zapewnienie klientom najszybszej, najbardziej dochodowej jakości realizacji Na wszystkich platformach klienci mogą zarządzaj zamówieniami, wybierając spośród różnych miejsc, typów zamówień i strategii algorytmicznych Nieustannie staramy się poprawiać logikę routingu zamówień poprzez bieżące badania i regularnie modyfikować nasze systemy w odpowiedzi na gromadzone przez nas dane. Expert Client Service Nasi handlowcy elektronicznej sprzedaży doradztwo i informacje handlowe, które pomogą klientom poruszać się coraz bardziej skomplikowany rynek finansowy zapewniać 24-godzinną pomoc handlową, z profesjonalistami z obu Ameryk, Europy i Azji. Wsparcie i stabilność Znacząco zainwestowaliśmy w stabilność i elastyczność naszej platformy, pozwalając nam rozwinąć jeden z najbardziej zaawansowanych i słabo opóźnionych pakietów handlowych dostępnych rozwiązań. Udostępnij tę stronę. Skuteczna treść. Znajdź krawędź w opcji Goldman Sachs. Okazuje się, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w programie Goldman Sachs Group Inc NYSE GS istnieją pewne przesłanki. wyniki są zadziwiające. STORY To rozsądna analiza do zrobienia – aby znaleźć sposób na zarabianie pieniędzy Goldman Sachs Group Inc opcji, ale zamiast zakładów na duży ruch w górę, po prostu zakłady, że nie ma ta duży ruch w dół to miejsce wielu finansów odczuwa się teraz, a GS ma fascynujące zjawisko w swoich opcjach. STRATEGIA Spróbuj przeanalizować krótką ofertę wprowadzoną w GS w ciągu ostatnich dwóch lat, a my przyjrzymy się co tydzień tygodniowo op Oto wyniki. 103 jest fantastyczny, ale istnieje tu wiele zagrożeń, zwłaszcza otaczających się zarobków Goldman Sachs Group Inc Więc poproś następny krok i wykonaj ten sam test, ale wyeliminuj zarobki, pomijając zarobki tygodniowo. Możemy zobaczyć, że zwrot jest wyższy na poziomie 118 w porównaniu z 103, mimo że wzięliśmy mniejsze ryzyko. To znakomite. Możemy również zauważyć, że handel miał 79 zwycięstw i 22 straty, dając 78 2 wygrany. To także nasz sygnał, że jest krawędź. Jestem sprawdzenie sprzedaży 30 delta umieścić i kupić 10 delta w Goldman Sachs Group Inc W opcji mówić, delta jest około prawdopodobieństwo, że opcja wygaśnie w-pieniądze Tak, a 30 delta umieścić powinien zakończyć się pieniędzmi 30 razy, co oznacza, że ​​sprzedaż powinna być zwycięzcą 70. Jednak możemy zobaczyć 78 zwycięstw, co oznacza, że ​​znaleźliśmy, w najsurowszych terminach, krawędzie i krawędzie, jest cały cel handlu opcjami Dobry, jak się wydaje, okazuje się, że fakty są w rzeczywistości lepsza Ta krawędź w Goldman Sachs Group Inc NYSE GS stawia, lub przewagę w sprzedaży stempli GS zyskała silniejszy niedawno. Oto wyniki sprzedaży, które rozłożone w ciągu ostatnich 6 miesięcy i zawsze unikać zarobków. Nie tylko są zwroty niewiele wysokie, ale sprawdź, że procent wygranych Patrząc na 23 zwycięskie zawody i 3 przegrane transakcje na 88 5 wygranych Pamiętaj, że 30 delta put powinno być zwycięzcą dla krótkiego sprzedającego 70 razy Brzeg jest trwały i silniejszy Wynik jest jeszcze wyższy. Kluczem kluczowym jest znalezienie krawędzi, optymalizacja – w tym przypadku unikanie ryzyka zarobkowego – a następnie sprawdzenie, czy został utrzymany przez czas Dla GS ma , a to sprawia, że ​​jest to potężny wynik. Ale nie chcemy tylko jednej strategii lub jednego zasobu, który ma przewagę – chcemy mieć ich portfel. O Ophir Gottlieb. Mr Gottlieb pisze nowości finansowe dla CML, a także jako autor Yahoo Finance, CNN Money, MSN Money, a wcześniej dla Marketwatch, B usiness Insider, TheStreet i prawdziwe pieniądze On stała się podstawą finansowych programów telewizyjnych, często oglądanych w sieci Business News Network i doświadczeniu CBC Gottlieb obejmuje pracę jako opiekun rynku na platformie wymiany NYSE ARCA CBOE zdalnie, jako dyrektor zarządzający Usługi Klienta i AlimMicic Trading dla Livevol, Inc oraz jako Dyrektor Zarządzający i Product Manager Quantitative Research dla GMI teraz MSCI Ophir Gottlieb jest wynalazcą Forensic Alpha Model FAM i współautorem modelu ryzyka Rachunkowości i Zarządzania, zakupionym przez MSCI FAM jest sławnym osiągnięciem w dziedzinie sztucznej inteligencji i finansów ilościowych, które zostało wprowadzone do świata przez Rotman International Journal po jego ukończeniu matematyki, teorii mierników i uczenia się maszyn Gottlieb, wynika z jego pracy magisterskiej na Uniwersytecie Stanforda i jego czasu jako opcjonalny animator rynku na giełdach NYSE i CBOE był cytowany przez różne media finansowe, w tym Re Uters, Bloomberg, Wall St Journal, Dow Jones Newswire i poprzez ponowne publikacje w Barrons, Forbes, SF Chronicle, Chicago Tribune i Miami Herald i są często postrzegane w telewizji finansowej. Włącz obsługę JavaScript w celu wyświetlenia. Strategia Opcji Callman Goldman Sachs jest o ponad 100 w czasach tylko Days. Earnings przynosi możliwości dla inwestorów we wszystkich sektorach i produktach, ale dla jednego banku inwestycyjnego jedna strategia płaci duże opcje callback. Goldman Sachs Group Inc Rekomendacja GS zakupu opcji kupna była lukratywna dla inwestorów w tym sezonie sprawozdawczym. 6 marca strategowie instrumentów pochodnych Goldman Sachs powiedzieli w notatce Kupujący kupujący w tym środowisku oferuje silną nagrodę za ryzyko i pozwala inwestorom na zwiększenie ekspozycji, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Gdybyś skorzystał z tej strategii w tym sezonie zarobkowym, nagrody byłyby wysoce zyskowne Zwroty z zakupów opcji kupna pierwszych 13 firm w SP 500 do zgłoszenia wyniosły ponad 100, Goldman Sachs zauważył. Opcja call wymaga, aby inwestor płacił premię za prawo, a nie obowiązek zakupu akcji w określonym terminie po uzgodnionej cenie. Cena jest znana jako cena strajku. Na przykład, jeśli inwestor kupił w McDonald’s Corp MCD za premię 5 i cenę strajku wynoszącą 120, która wygasła dnia po jego sprawozdaniu z zarobku, inwestor skorzystał z tej opcji, jeśli cena akcji McDonald’s przekroczyła 120 osób. Zysk netto osiągnąłby zyski cena wykonania wyniosła powyżej 125, biorąc pod uwagę 5 składek premium. Jedną z zalet opcji call jest straty wynikające z utraty wartości jest ograniczona do premii, którą płacisz, inaczej niż przy zakupie zapasów. Ten sezon zarobków, który rozpoczął się wkrótce po zakończeniu Pierwszy kwartał był dobry dla inwestorów na rynku od końca pierwszego kwartału, wszystkie główne indeksy amerykańskie są wyższe na czele z sektorem bankowym, które wszystkie zostały zgłoszone we wczesnej fazie sezonu zarobkowego Citigroup Inc C, Bank of America Corp BAC, Morgan Stanl ey MS i Goldman Sachs są wyższe o 5 lub więcej od sprawozdawczości. Dolna linia. Podczas gdy strategia opcji kupna była opłacalna dla inwestorów, skorzystała również na ogólnej skuteczności rynku. Poszczególne sektory, takie jak finanse przeważały większość ceny akcji są wyższe od końca pierwszego kwartału Dla inwestorów, którzy chcą ograniczyć straty spadkowe, opcja call jest dobrym sposobem na wyrażenie opinii na temat poszczególnych akcji Więcej informacji na ten temat można znaleźć w trzech sposobach na zysk, używając opcji call.

Ozforex na żywo

NZForex oferuje inteligentną alternatywę dla banków podczas zawierania transakcji międzynarodowych. Nasi klienci korzystają z konkurencyjnych kursów wymiany, niskich opłat oraz ukierunkowanych doświadczeń walutowych naszych akredytowanych dealerów. Założona w 2001 r. Firma NZForex należy do grupy OzForex, która od 1998 r. Stała się jedną z największych internetowych firm zajmujących się obrotem walutami na świecie. Z obsługą pokoi w Londynie, Sydney i Toronto, NZForex świadczy międzynarodowe usługi przelewów pieniężnych klientom z całego świata. Grupa zdobyła 6-krotnie miejsce w BRW Fast 100 i 4 razy zdobyła miejsce w Deloitte Technology Fast 50 Australia. Nasz dalszy rozwój w Nowej Zelandii i za granicą sprawił, że staliśmy się ważnym graczem na globalnym rynku walutowym. NZForex jest regulowany przez Ustawę o Dostawcach Usług Finansowych (rejestracja i rozstrzyganie sporów) 2008. Nasza internetowa platforma jest szyfrowana 128-bitowym szyfrowaniem SSL w celu ochrony danych. Pełna strona Copyright copy 2020 NZForex LimitedU. S. Kursy walutowe Wybierz OzForex, aby konwertować i wysyłać dolary amerykańskie Zobacz bieżące kursy wymiany USD i kursy krzyżowe z wieloma walutami. Sprawdź wykresy kursów echxange w USD. Z OzForex można również dokonywać przelewów międzynarodowych z USA lub z zagranicy z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Dzięki naszej szybkiej i bezpiecznej usłudze możesz przelać pieniądze 24 godziny na dobę, po atrakcyjnych kursach walut i znakomitej obsługi klienta. Kursy Spot W pobliżu stawek w czasie rzeczywistym – nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych RatesExchange Kursy wymiany Czy chcesz przelać euro na dolary lub loony do rupii, jest to miejsce na sprawdzenie rzeczywistych i historycznych kursów walut. Dzięki tym narzędziom możesz czas na transfer, więc płatności międzynarodowe będą dalej. Podejmij świadome decyzje i zrób jak najwięcej pieniędzy. Kursy walut są zawsze w ruchu, więc warto zapoznać się z wykresami przed dokonaniem płatności. Stawki międzybankowe, powszechnie określane jako stopy rynkowe, są oficjalnymi kursami przeliczeniowymi na żywo dla danej pary walutowej. Większość banków nalicza aż 5 marży na stopę międzybankową, co może kosztować setki w zależności od wielkości transferu. W firmie OFX nasze marże są znacznie mniej, więc im więcej korzystasz z naszej usługi, tym więcej oszczędzasz. Skorzystaj z naszego widżetu ldquoGet Extrardquo powyżej, aby zobaczyć, ile można zaoszczędzić podczas przesyłania z OFX zamiast korzystania z banku. Wiedzieć więcej. Zapisz więcej. W OFX oferujemy również wiele narzędzi zarządzania ryzykiem, które pomogą Ci chronić się przed niestabilnymi rynkami. Skorzystaj z naszego codziennego i tygodniowego komentarza, aby uczyć się na temat kursów walutowych lub zablokować kontrakty terminowe, które pomogą Ci chronić dolną linię. Teraz przejdź do inteligentnych przelewów pieniędzy Mam tylko pozytywne komentarze na temat OFX. Od czasu do czasu przesyłam pieniądze z USA do NZ i nie miałem nic innego jak tylko sukces z tą firmą. Są skuteczne pod każdym względem – nie mogę uwierzyć, ile pieniędzy zaoszczędziło nam przenoszenie przez OFX w porównaniu z przechodzeniem przez bank. 5 Międzynarodowy transfer pieniędzy Kathleen King. Styczeń 2020Ive używany tej usługi przez wiele lat, znalazłem to być najbardziej opłacalne i bardzo wydajny system. 5 Międzynarodowy transfer pieniędzy Gavin Ritz. Styczeń 2020 r

Sunday, 26 November 2020

Trading using moving average forex

OANDA korzysta z plików cookie, aby nasze witryny były łatwe w użyciu i dostosowane do potrzeb naszych użytkowników. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Odwiedzając naszą stronę internetową zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby zablokować, usunąć lub zarządzać ciasteczkami, odwiedź witrynę aboutcookies. org. Ograniczenie cookies uniemożliwia skorzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Pobierz nasze aplikacje mobilne otworzyć konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: Brak mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Jak korzystać Średnie kroczące w Forex Korzystanie średnich ruchomych ocenić kierunek trendu jest najstarszą formą analizy technicznej i pozostaje jeden z najczęściej używanych wskaźników. Podstawową korzyścią świadczoną przez średnią ruchomą jest zmniejszenie hałasu na rynku (wahania kursów), które utrudniają dokładne interpretowanie danych w czasie rzeczywistym. Średnie kroczące wygładzają te fluktuacje, ułatwiając identyfikację i uwierzytelnianie potencjalnych trendów na rynku od normalnych wahań kursów wymiany w górę iw dół wspólnych dla wszystkich par walutowych. Wszyscy przedsiębiorcy szukają tendencji podczas analizowania danych dotyczących cen. Handlowcy próbują również ustalić punkt odwrócenia tendencji kursowych, aby czas na rynku kupił i sprzedał na najbardziej dochodowym poziomie. Średnie ruchy mogą pomóc w obu przypadkach. Średnie ruchome są niezbędne także do innych rodzajów analiz technicznych, a zwłaszcza Bollingera i Stochastycznych pomiarów. Dowiesz się o tych wskaźnikach w późniejszych lekcjach. Podobnie jak większość wskaźników technicznych, średnie kroczące są uważane za nakładki i muszą być umieszczone na wykresie cen rynkowych w celu uwzględnienia bieżących kursów rynkowych. 169 1996 – 2020 OANDA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupy rodziny OANDA, fxTrade i OANDAs fx należą do OANDA Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe pojawiające się w tej Witrynie są własnością odpowiednich właścicieli. Umiarkowany handel kontraktami w walutach obcych lub innymi produktami pozabilansowymi na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Radzimy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle osobistych okoliczności. Możesz stracić więcej niż inwestujesz. Informacje na tej stronie mają ogólny charakter. Zalecamy zasięgnięcie niezależnej porady finansowej i zagwarantowanie pełnego zrozumienia ryzyka związanego z handlem. Handel za pośrednictwem platformy internetowej niesie dodatkowe ryzyko. Zapoznaj się z sekcją prawną tutaj. Rozliczanie spreadu finansowego jest dostępne tylko dla klientów OANDA Europe Ltd, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub w Irlandii. CFD, możliwości zabezpieczania MT4 i wskaźniki dźwigni powyżej 50: 1 nie są dostępne dla mieszkańców USA. Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców krajów, w których ich dystrybucja lub używanie przez jakąkolwiek osobę byłoby niezgodne z miejscowymi przepisami prawa. OANDA Corporation jest zarejestrowanym kontrahentem handlowym handlu detalicznego kontraktami futures z kontraktacją Commodity Futures Trading Commission i jest członkiem National Futures Association. Nr: 0325821. W stosownych przypadkach należy odwołać się do NFAs FOREX INVESTOR ALERT. Konta ULC firmy OANDA (Kanada) dostępne są dla każdego z kanadyjskim kontem bankowym. OANDA (Canada) Corporation ULC jest regulowana przez Organizację Inwestycyjną Organizacji Regulacji Kanady (IIROC), w której znajduje się baza danych sprawdzających online doradców IIROCs (IIROC AdvisorReport), a konta klientów są chronione przez Canadian Investor Protection Fund w określonych granicach. Broszura opisująca charakter i granice pokrycia dostępna jest na żądanie lub na stronie cipf. ca. OANDA Europe Limited jest firmą zarejestrowaną w Anglii pod numerem 7110087 i ma siedzibę na piętrze 9a, w Tower 42, 25 Old Broad St, w Londynie EC2N 1HQ. Jest upoważniony i regulowany przez Organ Nadzoru Finansowego160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (spółka z nr 200704926K) posiada licencję na usługi rynków kapitałowych wydane przez władze monetarne Singapuru i jest również licencjonowane przez International Enterprise Singapore. Firma OANDA Australia Pty Ltd 160 jest uregulowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) i jest emitentem produktów i usług na tej stronie. Ważne jest, aby rozważyć obecny serwis usług finansowych (FSG). Oświadczenie o ujawnieniu produktu (PDS). Warunki kont i wszelkie inne istotne dokumenty OANDA przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Dokumenty te można znaleźć tutaj. OANDA Japan Co. Ltd. Pierwszy Dyrektor Finansowy Instrumentów Finansowych typu I Dyrektor ds. Finansowych Lokalnych Firm Kanto (Kin-sho) Numer 2137 Instytutu Financial Futures Association abonenta numer 1571. Handel FX andor CFD na marce jest ryzykiem i nie nadaje się dla wszystkich. Straty mogą przekroczyć wartość inwestycji. OSTATKA UŻYTKOWNIKA używa plików cookie, aby nasze witryny były łatwe w użyciu i dostosowane do potrzeb naszych użytkowników. Pliki cookie nie mogą być używane do identyfikacji użytkownika. Odwiedzając naszą stronę internetową zgadzasz się na używanie cookies zgodnie z naszą Polityką prywatności. Aby zablokować, usunąć lub zarządzać ciasteczkami, odwiedź witrynę aboutcookies. org. Ograniczenie cookies uniemożliwia skorzystanie z niektórych funkcji naszej witryny. Pobierz nasze aplikacje mobilne otworzyć konto ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 width1 height1 frameborder0 styledisplay: Brak mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt Forex Filmy szkoleniowe Korzystanie średnich ruchomych w Forex Trading (część 1 z 2) Podsumowanie wideo średnie ruchome pozostają najczęściej – wykorzystano metodę oceny bieżącej tendencji cenowej. Średnie kroczące zmniejszają wpływ wahań kursowych, co ułatwia lepszą ocenę ogólnego kierunku. Poprzez wprowadzenie tak zwanych szybkich i wolnych ruchów średnich na tym samym wykresie cenowym, możliwe jest generowanie sygnałów handlowych wskazujących potencjalne możliwości kupna i sprzedaży. Handel zagraniczny charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich – Możesz stracić więcej niż inwestujesz. W razie potrzeby zasięgnij niezależnej porady i uważnie rozważyć cele finansowe, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko przed wejściem na ten rynek. Co najważniejsze, nie inwestuj pieniędzy, które nie są w stanie stracić. Ta prezentacja ma wyłącznie ogólne informacje i nie uwzględnia jej osobistych okoliczności. To nie jest doradztwo inwestycyjne ani zachęty do handlu. Przedstawione przykłady są jedynie ilustracyjne i nie mogą odzwierciedlać bieżących cen, ofert lub produktów firmy OANDA. Ty jesteś wyłącznie odpowiedzialny za określenie, czy transakcja czy zawieranie konkretnej transakcji jest dla Ciebie odpowiednia i poszukuje fachowej porady. Kontrakty na różnice (CFD) nie są dostępne dla rezydentów Stanów Zjednoczonych. Filmy szkoleniowe w zakresie Forex 169 1996 – 2020 OANDA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Grupy rodziny OANDA, fxTrade i OANDAs fx należą do OANDA Corporation. Wszystkie inne znaki handlowe pojawiające się w tej Witrynie są własnością odpowiednich właścicieli. Umiarkowany handel kontraktami w walutach obcych lub innymi produktami pozabilansowymi na marginesie charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich. Radzimy dokładnie rozważyć, czy handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle osobistych okoliczności. Możesz stracić więcej niż inwestujesz. Informacje na tej stronie mają ogólny charakter. Zalecamy zasięgnięcie niezależnej porady finansowej i zagwarantowanie pełnego zrozumienia ryzyka związanego z handlem. Handel za pośrednictwem platformy internetowej niesie dodatkowe ryzyko. Zapoznaj się z sekcją prawną tutaj. Rozliczanie spreadu finansowego jest dostępne tylko dla klientów OANDA Europe Ltd, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii lub w Irlandii. CFD, możliwości zabezpieczania MT4 i wskaźniki dźwigni powyżej 50: 1 nie są dostępne dla mieszkańców USA. Informacje na tej stronie nie są skierowane do mieszkańców krajów, w których ich dystrybucja lub używanie przez jakąkolwiek osobę byłoby niezgodne z miejscowymi przepisami prawa. OANDA Corporation jest zarejestrowanym kontrahentem handlowym handlu detalicznego kontraktami futures z kontraktacją Commodity Futures Trading Commission i jest członkiem National Futures Association. Nr: 0325821. W stosownych przypadkach należy odwołać się do NFAs FOREX INVESTOR ALERT. Konta ULC firmy OANDA (Kanada) dostępne są dla każdego z kanadyjskim kontem bankowym. OANDA (Canada) Corporation ULC jest regulowana przez Organizację Inwestycyjną Organizacji Regulacji Kanady (IIROC), w której znajduje się baza danych sprawdzających online doradców IIROCs (IIROC AdvisorReport), a konta klientów są chronione przez Canadian Investor Protection Fund w określonych granicach. Broszura opisująca charakter i granice pokrycia dostępna jest na żądanie lub na stronie cipf. ca. OANDA Europe Limited jest firmą zarejestrowaną w Anglii pod numerem 7110087 i ma siedzibę na piętrze 9a, w Tower 42, 25 Old Broad St, w Londynie EC2N 1HQ. Jest upoważniony i regulowany przez Organ Nadzoru Finansowego160. Nr: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (spółka z nr 200704926K) posiada licencję na usługi rynków kapitałowych wydane przez władze monetarne Singapuru i jest również licencjonowane przez International Enterprise Singapore. Firma OANDA Australia Pty Ltd 160 jest uregulowana przez Australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL nr 412981) i jest emitentem produktów i usług na tej stronie. Ważne jest, aby rozważyć obecny serwis usług finansowych (FSG). Oświadczenie o ujawnieniu produktu (PDS). Warunki kont i wszelkie inne istotne dokumenty OANDA przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Dokumenty te można znaleźć tutaj. OANDA Japan Co. Ltd. Pierwszy Dyrektor Finansowy Instrumentów Finansowych typu I Dyrektor ds. Finansowych Lokalnych Firm Kanto (Kin-sho) Numer 2137 Instytutu Financial Futures Association abonenta numer 1571. Handel FX andor CFD na marce jest ryzykiem i nie nadaje się dla wszystkich. Straty mogą przekroczyć inwestycje. Prosty przewodnik po wykorzystaniu popularnych średnich kroków w Forex – Jak możesz używać popularnych średnich kroków Uczynić wszystko tak proste, jak to możliwe, ale nie prostsze. Po wielu latach handlu twoja firma musi być trudna do znalezienia wskaźnika tak prostego lub skutecznego, jak średnia ruchoma. Średnie ruchome przyjmują ustalony zestaw danych i dają średnią cenę. Jeśli średnia jest wyższa, cena jest w trendzie wzrostowym na co najmniej jednej lub prawdopodobnie wielu ramkach czasowych. Dlaczego średnie ruchome są popularne Wykres tworzony przez Tyler Yell, CMT Średnia ruchoma jest prosta w obsłudze i może być skuteczna w rozpoznawaniu trendów, zmieniających się warunków lub poprawek, dzięki czemu możesz być lepiej przygotowany do następnego ruchu. Często handlowcy będą używać więcej niż jednej średniej ruchomej, ponieważ dwa średnie ruchome mogą być traktowane jako trzpień trendu. Innymi słowy, gdy krótsza średnia ruchoma przekracza wolną średnią ruchomą, podobnie jak w strategii pułapki na pułapkę, generuje sygnał kupna, aż średnia ruchoma zostanie odwrócona lub osiągniesz cel zysku. Jedno słowo ostrzeżenia: najlepiej trzymać się kilku konkretnych ruchomych średnich. Zapobiegnie to próbie odnalezienia ldquoperfuntu poruszającego się po przekątnej i raczej zachowaj obiektywność, czy tendencja zaczyna się, przyspiesza czy spowalnia. Średnie ruchy, z których często używam to 8, 21, 55 dla wyzwalaczy handlowych i 100 lub 200 dla czystego filtra trendu. Te średnie ruchome są często wykorzystywane przez banki inwestycyjne, ale 100 amp 200 są najbardziej powszechnie stosowane. Najmniejsza średnia ruchoma zależy od Państwa preferencji i liczby sygnałów, które warto kupić. Kto Wykorzystuje średnie kroczące, średnie kroczące średnie są często pierwszym wskaźnikiem, w którym nowe podmioty gospodarcze są wprowadzane i nie bez znaczenia. Pomaga w określeniu trendu i potencjalnych pozycji w kierunku tendencji. Jednak średnie kroczące są również wykorzystywane przez menedżerów funduszy w bankach inwestycyjnych w swoich analizach, aby sprawdzić, czy rynek zbliża się do wsparcia lub oporu lub potencjalnie cofa się po znacznym okresie. GBPUSD Traded Ponad 200 DMA za 261 Dni Wyświetlanie Wykres Wyczerpania Utworzone przez Tyler Yell, CMT Średnie ruchy mogą być prostym narzędziem do definiowania wsparcia i oporu na rynku walutowym. Kiedy rynek jest w silnym trendzie, każdy odbijający się od średniej ruchomej, podobnie jak pierwszy odbijający się od 200-dma wykres GBPUSD powyżej, może okazać się istotną okazją do przystąpienia do trendu, dopóki cena nie spadnie poniżej 200 dma. Jeśli jednak cena w dalszym ciągu przekracza i poniżej średniej ruchomości w krótkim okresie czasu, prawdopodobnie istnieje w przedziale, a odwrócenie tych pozycji nie jest znaczące z punktu widzenia obrotu handlowego. Jak można używać popularnych średnich kroczących Istnieje wiele zastosowań dla średnich kroczących, ale prostym systemem jest poszukiwanie średniej ruchomej przekrojowej. Ruchoma przecina średnia szuka krótkiej lub szybszej średniej ruchomej, aby przekroczyć rosnącą już lub dłuższą średnią ruchową jako sygnał kupna. Jeśli chcesz sprzedać parę walut, możesz poszukać krótkiej lub szybszej średniej ruchomej, aby przejść poniżej spadkowej dłużej lub wolnej średniej ruchomej jako sygnału sprzedaży. AUDUSD wykazał czyste ruchy wokół 21 amp 55-dma Wykres Stworzony przez Tylera Yell’a, CMT Jeśli chcesz skorzystać ze średniej ruchomej, Twoje umiejętności kontrolowania ryzyka upadku determinują Twój sukces. Ważne jest, aby wiedzieć, że rynki, które były kiedyś tendencyjne, z bardzo czystymi, średnimi średnimi sygnałami, do szeregu o większej hałasie niż sygnały. Jeśli możesz czuć się komfortowo ze specjalnym zestawem średnich kroczących, możesz obiektywnie analizować i sprzedawać tygodnik rynków walutowych w tygodniu i na tydzień. — Napisał Tyler Yell, instruktor handlowy zainteresowany naszymi analitykami Najlepsze widoki na głównych rynkach Sprawdź nasze bezpłatne wskazówki handlowe tutaj DailyFX dostarcza informacji forex i analizy technicznej na temat trendów wpływających na globalne rynki walutowe. Trading with Moving Averages pierwszymi wskaźnikami, z którymi często się uczą, jest średnia ruchoma. Średnie ruchome są proste do obliczenia, łatwe do zrozumienia i mogą oferować przedsiębiorcom wiele różnych usług. W tym artykule wersquoll mówi o bardziej popularnych zastosowaniach tego wszechstronnego wskaźnika, niektóre z bardziej powszechnie przyjrzeli się średnim ruchomej ilości wejściowych, a także, w jaki sposób handlowcy najczęściej stosują je. Podstawy średniej ruchomej U podstawy średnia ruchoma jest po prostu ostatnią ceną X rsquo s podzieloną przez liczbę okresów. To daje nam cenę lsquoaveragersquo w ciągu ostatnich x okresów. A to zostanie wyrażone na wykresie, podobnie jak cena. Stworzenie z MarketscopeTrading Station II Patrząc na ruchy cen wyrażone jako przeciętne mogą przynieść kilka wyraźnych korzyści, z których pierwotne polega na tym, że szerokie odchylenia od świecy do świecy są modulowane, patrząc na średnią cenę z ostatnich okresów X. Handlowcy często pytają, czy cena jest za wysoka, czy też za niska, ale po prostu patrząc na średnią cenę tego świecznika (biorąc pod uwagę ceny w ciągu ostatnich okresów X), przedsiębiorca dostaje korzyść z automatycznego oglądania większy obraz. Wielu przedsiębiorców weźmie pod uwagę zużycie wskaźników ilościowych, które dalszą hipotezę, że jeśli cena przecina średnią ruchomej, coś może się zdarzyć. Być może handlowcy wyobrażą sobie, że jeśli dwa crossover przechodzą średnio, może wystąpić szczególne wydarzenie. Wersquoll omawia to poniżej, ale teraz dopiero wiesz, że najbardziej podstawowym użyciem średniej ruchomej jest modulowanie ceny, próbującej wyeliminować pytania, które mogą pojawić się w wyniku niekorzystnych wahań cen, które mogą mieć miejsce od świec do świecy. Powszechnie używane średnie kroczące Istnieje kilka różnych smaków i flairów ruchomych średnich. Niektórzy wyszli z konieczności konkurowania z innymi handlowcami, a inni pochodzili od podmiotów gospodarczych, starając się po prostu lsquobuild uzyskać lepsze koła. Największą średnią ruchoma jest Simple Moving Average, co wyjaśniono powyżej. Handlowcy będą używać kilku różnych okresów wejściowych dla średniej ruchomej z kilku różnych przyczyn. Najczęstszą średnią ruchoma jest okres 200-dniowy, a wielu przedsiębiorców lubi to zastosować do wykresów dziennych. Wynika to z przekonania, że ​​większość instytucji handlowych, banki, fundusze hedgingowe, dealerów F orex itp. Obserwują ten wskaźnik. Niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy nie, nie może być uzasadnione, ponieważ większość z tych instytucji zachowuje swoje systemy handlowe i praktyki handlowe. Ale jedno spojrzenie na ten wskaźnik w każdej z głównych par walutowych może wydawać się dowodem jego wartości. Poniższy wykres ilustruje kilka interesujących działań cenowych, które mogą mieć miejsce w przypadku średniej ruchomej w okresie 200 lat stosowanej do dziennego wykresu: wielu przedsiębiorców również chce oglądać 50-letnią średnią ruchową rsquos. Uważa się, że jest to szybsza średnia ruchoma, ponieważ stosuje się mniej okresów wprowadzania danych, a główny jest to, że ta średnia ruchoma będzie bardziej reagować na zbliżające się ruchy cen. Poniższe zdjęcie pokaże, jak 50 stóp przechodzi średnie stosy do 200: Interakcje cenowe z 200 okresem MA Utworzony z MarketscopeTrading Station Inne powszechnie stosowane okresy wprowadzania to ustawienia 10, 20 i 100. Niektórzy przedsiębiorcy często używają liczb z sekwencji Fibonacciego jako średnich ruchów, jak pokazano w mojej strategii skalpowania w artykule Krótki Momentum Skalping na rynku Forex. Średnie kroczące średnie Z uwagi na to, że wielu przedsiębiorców odczuwa ostatnie zmiany cen są bardziej trafne niż starsze wahania kursów, średnia ruchoma Exponential wykaże wyższą wagę w stosunku do cen ostatnio zarejestrowanych. Poniewa ostatnie ceny są waŜniejsze niŜ starsze wahania cen, wskaźnik staje się bardziej dostosowany do obecnego otoczenia cenowego. W poniższym obrazku wersquoll porównuje średnioroczne średnie 200 okresów jako proste i wykładnicze momenty. Porównanie średnich ruchów prostych (w kolorze czerwonym) i wykładniczym (na zielono) 200 Identyfikacja trendów za pomocą średnich kroczących Ponieważ średnie kroczące zapewniają luksus pokazując nam cenę z uwzględnieniem ostatnich okresów X, mamy możliwość obserwacji tendencje, które możemy wykorzystać. Nigdzie nie jest to bardziej rozpowszechnione niż przy użyciu tego wskaźnika w celu zdefiniowania trendów, co często jest najczęstszym zastosowaniem średniej ruchomej. Jeśli akcja cenowa jest stale przebywająca powyżej jej średniej ruchomej, przy czym średnia ruchoma nieuchronnie wzrasta, aby odzwierciedlić te rosnące ceny, może się zdarzyć, że wykres może wykazać tendencję wzrostową. I dokładne przeciwieństwo jest prawdziwe dla downtrends. Średnie ruchy podtrzymujące i opór Jak widać na powyższym obrazie średniej ruchomej w ciągu 200 lat, dziwne zdarzenia mogą mieć miejsce, gdy cena współdziała z jedną z tych linii. W związku z tym wielu przedsiębiorców będzie patrzyło na przecięcie średniej skrzyżowań jako szansę na tanie tańsze trendy lub sprzedaż tendencji spadkowych, gdy cena jest uważana za kosztowna. Uważamy, że podczas gdy trenencja trwa przez przerwanie niższe, aż do średniej, handlowcy mogą wejść w górę, a cena jest stosunkowo niska. Poniższe zdjęcie ilustruje następująco: Przenoszenie średnich rozdań Niektóre firmy handlowe wykorzystują średnią ruchomej o krok dalej, przypuszczając, że gdy dwie z tych linii przekroczą, coś może się zdarzyć. Porozumienie lsquoGolden, często przytaczane w prasie finansowej, jest po prostu średnią ruchomą w okresie 50 lat przekroczoną przez okres 200 lat. Kiedy to nastąpi, niektórzy uważają, że cena będzie się poruszać w kierunku skrzyżowania. Złoty Krzyż Stworzony z MarketscopeTrading Station II Niektórzy handlowcy uważają, że ruchome przeceny średnie mogą być nieskuteczne, ponieważ często mogą powodować znaczne opóźnienia w analizie tradersrsquo, zmuszając kupców do kupowania po tym, jak tendencja wzrostowa jest dobrze umocowana lub sprzedaż, gdy zbliża się do niego spadek koniec. — Napisane przez James Stanley Możesz śledzić James na Twitterze JStanleyFX. Aby dołączyć do listy dystrybucyjnej James Stanleyrsquos, kliknij tutaj.

Informatyka, I stopieс

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

Semestr 5

Semestr 6

Semestr 7

Kursy wybieralne

Informatyka, II stopien

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Kursy wybieralne

Kod kursu: MAP2201

Nazwa kursu: Algebra z Geometri№ Analityczn№

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 4 2
Semestralna liczba godzin 60 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krystyna Ziкtak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych pojкж i metod Algebry Liniowej i Geometrii Analityczne

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentуw z podstawowymi pojкciami algebry i geometrii analitycznej. Omawiane bкd№ nastкpuj№ce pojкcia: liczba zespolona, wielomian, funkcja wymierna, uіamek prosty, macierz, wyznacznik, macierz odwrotna, ukіad rуwnaс liniowych, eliminacja Gaussa, ciaіo, przestrzeс liniowa, rz№d macierzy, przeksztaіcenie liniowe, wartoњж wіasna i wektor wіasny macierzy, postaж Jordana, forma kwadratowa, przestrzeс euklidesowa, iloczyn skalarny, ortogonalizacja Grama-Schmidta, elementy geometrii analitycznej na pіaszczyџnie i w przestrzeni, prosta i pіaszczyzna, krzywe stoїkowe – geometryczne wіasnoњci okrкgu, elipsy, hiperboli i paraboli. Normy wektorуw i macierzy.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Liczba zespolona. Postaж algebraiczna liczby zespolonej. Liczba sprzкїona. Moduі. Nierуwnoњж trуjk№ta. 2
2. Postaж trygonometryczna liczby zespolonej. Argument gіуwny. Wzуr de Moivre`a. Pierwiastek n-tego stopnia. 2
3. Pierwiastki z jednoњci. Wielomian. Dziaіania na wielomianch. Pierwiastek wielomianu. Pierwiastek wielokrotny. Twierdzenie Bezouta. 2
4. Zasadnicze twierdzenie algebry. Rozkіad wielomianu o wspуіczynnikach rzeczywistych na czynniki liniowe i kwadratowe. Schemat Hornera. 2
5. Funkcja wymierna. Uіamek prosty. Rozkіad funkcji wymiernej rzeczywistej na uіamki proste. Macierz. Dziaіania na macierzach. Transpozycja macierzy. 2
6. Wyznacznik macierzy. Rozwiniкcie Laplace`a. Elementarne przeksztaіcenia wyznacznika. Wyznacznik macierzy transponowanej. 2
7. Twierdzenie Cauchy`ego. Macierz nieosobliwa. Dopeіnienie algebraiczne. Macierz odwrotna. 2
8. Ukіad rуwnaс liniowych o macierzy nieosobliwej. Wzory Cramera. Ukіad o macierzy trуjk№tnej. 2
9. Eliminacja Gaussa. Przeksztaіcanie macierzy do postaci trуjk№tnej. 2
10. Ciaіa liczb rzeczywistych i zespolonych. Podciaіo. Ciaіo liczb wymiernych. 2
11. Przestrzeс liniowa, podprzestrzeс liniowa. Przestrzeс Rn. Przestrzeс wielomianуw. 2
12. Liniowa kombinacja wektorуw. Liniowa niezaleїnoњж ukіadu wektorуw. Podprzestrzeс liniowa rozpiкta przez ukіad wektorуw. 2
13. Wymiar i baza przestrzeni liniowej. Wspуіrzкdne wektora w bazie. Suma podprzestrzeni liniowych. 2
14. Rz№d macierzy. Podprzestrzeс liniowa rozwi№zaс ukіadu rуwnaс liniowych jednorodnych. Fundamentalny ukіad rozwi№zaс. 2
15. Przeksztaіcenie liniowe. Macierz przeksztaіcenia liniowego. Obraz i j№dro przeksztaіcenia liniowego. 2
16. Dowolny ukіad rуwnaс liniowych. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Ogуlne rozwi№zanie ukіadu rуwnaс liniowych o prostok№tnej macierzy ukіadu. 2
17. Wartoњж wіasna i wektor wіasny macierzy. Wielomian charakterystyczny. Macierze podobne. Podprzestrzeс niezmiennicza przeksztaіcenia liniowego. 2
18. Zmiana bazy. Macierz przejњcia. Postaж Jordana. Macierz diagonalizowalna. 2
19. Macierz hermitowska. Wartoњci wіasne macierzy hermitowskiej. Macierz hermitowska dodatnio okreњlona. Kryterium Sylvestera. Forma dwuliniowa. Forma kwadratowa. 2
20. Przestrzeс euklidesowa. Iloczyn skalarny. Dіugoњж (norma) wektora. Nierуwnoњж Cauchy-Schwartza. Baza ortonormalna. Wspуіrzкdne wektora w bazie ortonormalnej. Wektory prostopadіe. Dopeіnienie ortogonalne podprzestrzeni liniowej. 2
21. Ortogonalizacja Grama-Schmidta. Rzut prostopadіy wektora na podprzestrzeс liniow№. Macierz ortogonalna. Macierz unitarna. 2
22. Przykіady zastosowaс macierzy. 2
23. Elementy geometrii analitycznej w R2 i R3. Kartezjaсski ukіad wspуіrzкdnych. Iloczyn skalarny. K№t miкdzy wektorami. Wektory rуwnolegіe i prostopadіe. 2
24. Orientacja trуjki wektorуw w przestrzeni. Iloczyny wektorowy i mieszany. Powierzchnia i objкtoњж czworoњcianu i rуwnolegіoњcianu. 2
25. Pіaszczyzna. Rуwnanie ogуlne pіaszczyzny. Wektor normalny. Pіaszczyna przez trzy punkty. Prosta na pіaszczyџnie. Rzut wektora na pіaszczyznк. 2
26. Prosta w przestrzeni jako przeciкcie dwуch pіaszczyzn. Rуwnanie parametryczne prostej w przestrzeni. Wektor kierunkowy. Odlegіoњж punktu od pіaszczyzny i prostej. 2
27. Sprowadzanie formy kwadratowej do postaci kanonicznej. Krzywe stoїkowe. Klasyfikacja. 2
28. Geometryczne wіasnoњci okrкgu, elipsy, hiperboli i paraboli – ognisko, kierownica, mimoњrуd. 2
29. Normy wektorуw i macierzy. 2
30. Zastosowania algebry liniowej i geometrii analitycznej. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Listy zadaс opracowane przez wykіadowcк. 30
1. J. Klukowski, I. Nabiaіek, Algebra dla studentуw, Wyd. IV, WNT, 2005.
2. B. Gleichgewicht, Algebra, PWN, Warszawa 1976 i Oficyna Wyd. GiS, Wrocіaw 2002.
3. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, czкњж I i II, WNT, Warszawa 2002.
4. F. Leja, Geometria analityczna, PWN, Warszawa 1972.
5. A.I. Kostrikin, Wstкp do algebry. Podstawy algebry, cz. 1, PWN, Warszawa 2004.
1. H. Anton, Ch. Rorres, Elementary Linear Algebra. Applications Version, Wiley, 2005.
2. G. Strang, Introduction to Linear Algebra, Wellesley-Cambridge Press, 2009.
3. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra i geometria analityczna. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wyd. GiS, Wrocіaw 2006.
4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory, Oficyna Wyd. GiS, Wrocіaw 2005.
5. E. K№cki, D. Sadowska, L. Siewierski, Geometria analityczna w zadaniach, PWN, Warszawa 1993.
6. A.I. Kostrikin (red.), Zbiуr zadaс z algebry, PWN, Warszawa 2004.
7. I. Nabiaіek, Zadania z algebry liniowej, WNT, Warszawa 2006.
8. W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyїszych uczelni technicznych, czкњж A, wyd. 12, PWN, Warszawa 2003.

Warunki zaliczenia: zaliczenie kursu

Kod kursu: MAP2202

Nazwa kursu: Analiza Matematyczna 1

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 3 2
Semestralna liczba godzin 45 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, dr hab. Michaі Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Poznanie podstawowych pojкж i narzкdzi analizy funkcji jednej zmiennej rzeczywistej

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Analiza matematyczna funkcji jednej zmiennej rzeczywistej.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Liczby rzeczywiste, indukcja matematyczna 2
2. Przestrzenie metryczne 2
3. Ci№gi: granice i punkty skupienia 2
4. Szeregi i postawowe kryteria zbieїnoњci 2
5. Funkcje ci№gіe 2
6. Rуїniczkowanie 4
7. Wzуr Taylora, badanie funkcji 2
8. Caіka Riemanna i twierdzenie Newtona 4
9. Podstawowe techniki caіkowania 2
10. Zastosowania rachunku rуїniczkowego i caіkowego 4
11. Szeregi potкgowe 2
12. Klasy kombinatoryczne 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Funkcje Abs, nierуwnoњж Cauchyego, indukcja matematyczna 2
2. Przestrzenie metryczne 2
3. Wprowadzenie do programu Mathematica 2
4. Ci№gi i granice 2
5. Szeregi i podstawowe kryteria zbieїnoњci 2
6. Funkcje ci№gіe, wykresy 2
7. Rуzniczkowanie 2
8. Badanie funkcji – I 2
9. Badanie funkcji – II 2
10. Caіkowanie – I 2
11. Caіkowanie – II 2
12. Zastosowania 2
13. Szeregi potкgowe 2
14. Klasy kombinatoryczne 2
15. Przygotowanie do egzaminu 2
1. K. Kuratowski, Analiza matematyczne funkcji jednej zmiennej rzeczywistej, PWN
1. Mathematica: Book online – http://documents.wolfram.com/v4/

Warunki zaliczenia: uzyskanie zaliczenia z жwiczeс i zdanie egzaminu

Kod kursu: MAP2203

Nazwa kursu: Logika i Struktury Formalne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 4 2
Semestralna liczba godzin 60 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych pojкж logiki klasycznej, elementуw teorii mnogoњci, podstaw struktur formalnych oraz podstawowych zastosowaс logiki do informatyki

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Elementy logiki matematycznej, przegl№d podstawowych struktur matematycznych, elementy teorii mnogoњci, zastosowania logiki w informatyce

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rachunek zdaс – tautologie. 2
2. Reguіy wnioskowania 2
3. Kwantyfikatory 2
4. Zbiory 2
5. Relacje 2
6. Funkcje 2
7. Relacje rуwnowaїnoњci 2
8. Czкњciowe porz№dki 2
9. Liniowe i dobre porz№dki 2
10. Indukcja matematyczna 2
11. Zbiory skoсczone 2
12. Rownolicznoњж 2
13. Zbiory przeliczalne 2
14. Zbiory mocy continuum 2
15. Relacje ufundowane 2
16. Systemy przepisuj№ce 2
17. Systemy dedukcyjne 2
18. System dedukcyjny Hilberta 2
19. Metoda rezolucji 2
20. Pojкcie modelu i jкzyka rzкdu pierwszego 2
21. Relacja speіniania 2
22. Teorie, pojкcie niesprzecznoњci, niezaleїnoњci i zupeіnoњci 2
23. Informacje o arytmetyce Peano 2
24. Logiki modalne (K, S4, S5) 2
25. Logika czasowa LTL 2
26. Zastosowania: problem SAT 2
27. Zastosowania: wіasnoњci relacji f = O(g) 2
28. Zastosowania: wykorzystanie LTL do opisu wіasnoњci programуw 2
29. Zadania egzaminacyjne: czкњж I 2
30. Zadania egzaminacujne: czкњж II 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Tautologie 2
2. Kwantyfikatory i zbiory 2
3. Relacje i funkcje 2
4. Czкњciowe porz№dki i liniowe porz№dki 2
5. Relacje rуwnowaїnoњci 2
6. Indukcja i zbiory skoсczone 2
7. Rуwnolicznoњж 2
8. Zbiory przeliczalne i mocy continuum 2
9. Relacje ufundowane i systemy przepisuj№ce 2
10. System Hilberta rachunku zdaс i metoda rezolucji 2
11. Niezmienniki i logika Hoare 2
12. Logika S4 2
13. Logika LTL 2
14. Wіasnoњci relacji f=O(g) 2
15. Przygotowanie do egzaminu 2
1. K. Kuratowski, Wstкp do teorii mnogoњci i topologii, PWN
2. J. Cichoс, Wykіady ze Wstкpu do Matematyki, Dolnoњl№skie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocіaw 2003

Warunki zaliczenia: zaliczenie жwiczeс + egzamin

Kod kursu: INP2203

Nazwa kursu: Wstкp do Informatyki

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, dr Przemysіaw Kobylaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umniejкtnoњci pisania prostych algorytmуw w wybranym przez wykіadowcк jкzyku programowania.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs omawia algorytmy na podstawie prostych programуw w jкzyku C. Prezentowane s№ podstawowe struktury danych i techniki programowania. Omawiane s№ elementy analizy zіoїonoњci obliczeniowej algorytmуw. Przedstawione s№ rуwnieї formalne modele maszyn obliczeniowych oraz funkcji obliczalnych. Na zakoсczenie omуwione s№ przykіady problemуw nieobliczalnych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe konstrukcje jкzykуw programowania: zmienne, pкtle, skoki 2
2. Podstawowe konstrukcje jкzykуw programowania: funkcje, procedury. 2
3. Przykіady 2
4. Elementy zіoїonoњci obliczeniowej, notacja f = O(g) 2
5. Analiza zіoїonoњci procedur wyszukiwania 2
6. Rekursja, procedury z nawrotami. 2
7. Stosy, programowanie dynamiczne 2
8. Analiza zіoїonoњci prostych procedur sortowania 2
9. Automaty skoсczone. 2
10. Systemy przepisuj№ce. 2
11. Reprezentacja zmiennych typu caіkowitego. 2
12. Reprezentacja zmiennych typu numerycznego. 2
13. Rekordy i struktury danych 2
14. Pojкcie funkcji obliczalnych. 2
15. Proste problemy nierozstrzygalne. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie list zadaс. 15
1. D. Harrell, Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika, WNT, Warszawa 2000.
2. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2000.
3. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmуw komputerowych, PWN, Warszawa 1988.
1. B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Jкzyk ANSI C, WNT, Warszawa 2002.

Warunki zaliczenia: zaliczenie labolatorium

Kod kursu: IIP1PHM

Nazwa kursu: Prawo dla informatykуw

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 2
Liczba godzin CNPS 60

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab Mirosіaw Kutyіowski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: prof. dr hab. Mirosіaw Kutyіowski, dr inї. Marek Klonowski

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Ukoсczenie kursu ma gwarantowaж podstawowe umiejкtnoњci praktyczne w zakresie: — prawidіowej interpretacji tekstуw prawnych, — ogуlnej orientacji w najbardziej istotnych dla informatyka zagadnieniach prawa, — umiejкtnoњci dokonywania podstawowych czynnoњci prawnych, — prowadzenia dziaіalnoњci informatycznej bez naruszania zasad prawa i etyki zawodowej.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs ma za zadanie zapewniaж podstawow№ wiedzк w zakresie prawa niezbкdn№ w dziaіalnoњci informatycznej. Nacisk poіoїony jest na umiejкtnoњci w zakresie praktycznego stosowania prawa, w tym dokonywania czynnoњci prawnych, redagowania pism, regulaminуw, wymagaс projektowych wynikaj№cych z przepisуw prawa itp., jak rуwnieї kluczowe dla informatykуw dziaіy takie jak ochrona praw autorskich, ochrona danych osobowych, przepisy karne, itp.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Podmioty i przedmioty stosunkуw cywilno-prawnych 2
2. Czynnoњci prawne, forma czynnoњci prawnych 2
3. Umowy cywilnoprawne, odpowiedzialnoњж cywilno-prawna 2
4. Kodeks cywilny 2
5. Zasady prawa administracyjnego 2
6. Dorкczenia, zasady interoperacyjnoњci 2
7. Aspekty prawne podpisu elektronicznego 2
8. Ochrona danych osobowych 2
9. Prawo autorskie i ochrona programуw komputerowych 2
10. Prawo patentowe 2
11. Kodeks karny, przestкpstwa specyficzne dla systemуw informatycznych 2
12. Kodeksy postкpowania, kodeksy etyczne, polityki 2
13. Postкpowania karne i postкpowanie cywilne 2
14. Metody oceny ryzyka i odpowiedzialnoњci 2
15. Tendencje zmian prawa na tle Unii Europejskiej 2
1. Internetowy system Informacji Prawnej, Sejm RP, http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html
2. Kodeks Cywilny
3. Kodeks Postкpowania Cywilnego
4. Kodeks Postкpowania Administracyjnego
5. Kodeks Karny
6. Kodeks Postкpowania Karnego

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwiуw pisemnych, pozytywna ocena zadaс do samodzielnego wykonania

Kod kursu: MAP2204

Nazwa kursu: Algebra Abstrakcyjna i Kodowanie

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 3 2
Semestralna liczba godzin 45 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Odpowiednik godzinowy i merytoryczny kursu MAP2201 (Algebra z geometri№ analityczn№)

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krystyna Ziкtak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych pojкж algeby abstrakcyjnej (grupy, pierњcienia, ciaіa) oraz teorii kodowania informacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentуw ze strukturami algebraicznymi i ich podstawowymi zastosowaniami w informatyce. Omawiane bкdк nastкpuj№ce tematy: grupa, arytmetyka modularna, grupa permutacji, pierњcieс, ciaіo, pierњcieс wielomianуw, elementy teorii liczb, rуwnanie diofantyczne i kongruencje, algorytm Euklidesa, maіe twierdzenie Fermata, chiсskie twierdzenie o resztach, pierњcieс ilorazowy wielomianуw, kody korekcyjne, kod liniowy, kod Hamminga, kod cykliczny, algebraiczne rozszerzenie ciaіa, ciaіo Galoisa, kod BCH.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Grupa, grupa abelowa. Podgrupa. 2
2. Rz№d grupy, rz№d elementu. Grupa cykliczna. Arytmetyka modularna. 2
3. Warstwa. Twierdzenie Lagrange`a. 2
4. Grupa ilorazowa. Homomorfizm i izomorfizm grup. 2
5. Grupa permutacji. Twierdzenie Cayleya. Pierњcieс, dzielnik zera. 2
6. Pierњcieс wielomianуw, pierњcieс Zn. Ciaіo. Ciaіa liczb rzeczywistych i zespolonych. 2
7. Elementy teorii liczb. Zasadnicze twierdzenie arytmetyki. 2
8. Rуwnanie diofantyczne. Pieњcieс liczb caіkowitych. Najwiкkszy wspуlny dzielnik. Algorytm Euklidesa. 2
9. Przystawanie modulo n. Kongruencje. Zastosowanie rozszerzonego algorytmu Euklidesa do rozwi№zywania rуwnaс diofantycznych i kongruencji. 2
10. Maіe twierdzenie Fermata. Funkcja Eulera. Obliczanie odwrotnoњci modulo n. Grupa multyplikatywna Zn z gwiazdk№, pierwiastki pierwotne modulo n. Ciaіo Zp. 2
11. Chiсskie twierdzenie o resztach i jego zastosowania. 2
12. Pierњcieс ilorazowy wielomianуw. Pierњcieс ilorazowy wielomianуw nad Zp. 2
13. Przestrzeс liniowa i ukіady rуwnaс liniowych nad ciaіem Zp. 2
14. Kody korekcyjne. Odlegіoњж i waga Hamminga. Minimalna odlegіoњж kodu. Wykrywanie i korekcja bікdуw. 2
15. Kod liniowy. Macierz generuj№ca kod liniowy. Kontrolna macierz parzystoњci. 2
16. Kod Hamminga. Syndrom. Korygowanie pojedyсczego bікdu. 2
17. Kody doskonaіe. Kod Golaya. 2
18. Kody cykliczne, wielomian generuj№cy i kontrolny. 2
19. Element pierwotny. Wielomian nierozkіadalny. Algebraiczne rozszerzenie ciaіa. 2
20. Ciaіo Galoisa. Wielomian minimalny elementu. 2
21. Kod BCH. Korygowanie dwуch bікdуw. 2
22. Kody Hamminga jako kody cykliczne. 2
23. Izomorfizm ciaі skoсczonych. 1
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Listy zadaс przygotowane przez wykіadowcк 30
1. W.J. Gilbert, W.K. Nicholson, Algebra wspуіczesna z zastosowaniami, WNT, Warszawa 2008.
2. B. Gleichgewicht, Algebra. PWN, Warszawa 1976 i Oficyna Wyd. GiS, Wrocіaw 2002.
3. J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach, PWN, Warszawa 2000.
4. W. Mochnacki, Kody korekcyjne i kryptografia, Oficyna Wyd. PWr, Wrocіaw 2000.
1. J. Adamek, Foundations of coding. Theory and application of erro-correcting codes, Wiley 1991.
2. J. R. Durbin, Modern algebra. An introduction, Wiley 2004.
3. P. Garrett, The mathematics of coding theory, Pearson Prentice Hall, New York 2004.
4. D.R. Hankerson, D.G. Hoffman, D.A. Leonard. Coding theory and cryptography. The essentials, Marcel Dekker 1991.
5. A.I. Kostrikin, Wstкp do algebry. Podstawy algebry, cz. 1, PWN, Warszawa 2004.
6. W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria liczb, PWN, Warszawa 2006.
7. M.M. Sysіo, Piramidy, szyszki i inne konstrukcje algorytmiczne, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.
8. S.Y. Yan, Teoria liczb w informatyce, PWN, Warszawa 2006.

Warunki zaliczenia: Egzamin

Kod kursu: IIP2PHM

Nazwa kursu: Elementy ekonomii i prawa gospodarczego dla informatykуw

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 2
Liczba godzin CNPS 60

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab Mirosіaw Kutyіowski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: czіonkowie zespoіu naukowo-dydaktycznego

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Celem serii zajкж jest wprowadzenie studentуw w zagadnienia i metody nowoczesnych finansуw. Znajomoњci te s№ przydatne przyszіym informatykom w zakresie pozyskiwania њrodkуw publicznych i prywatnych na projekty informatyczne i zarz№dzania њrodkami finansowymi. Ukoсczenie kursu ma gwarantowaж podstawowe umiejкtnoњci praktyczne w zakresie prowadzenia projektуw informatycznych: — znajomoњci zasad prowadzenia dziaіalnoњci gospodarczej ze strony rachunkowej i finansowej, — umiejкtnoњci sporz№dzenia planu finansowego, — umiejкtnoњci oceny ryzyka przedsiewziкcia,

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wprowadzenie do podstawowych zagadnieс prawa gospodarczego i ekonomii; zasady planowania, wyceny i oceny ryzyka przedsiкwziкж informatycznych; wprowadzenie do ksiкgowoњci i finansуw.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do pojкж ksiкgowoњci 2
2. Sprawozdanie roczne spуіek 2
3. Ksiкgowanie kontami (I) 2
4. Ksiкgowanie kontami (II) 2
5. Ksiкgowoњж IFRS 2
6. Pojкcia finansowe 2
7. Ksiкgowoњж wewnкtrzna i zewnкtrzna 2
8. Pojкcia finansowe 2
9. Formy Prawne Przedsiкbiorstw 2
10. Wycena Spуіek i aktywуw – wprowadzenie 2
11. Wycena Spуіek i aktywуw – metody 2
12. Wycena Spуіek i aktywуw – przykіad 2
13. Analiza sprawozdania finansowego 2
14. Spуіki spin-off 2
15. Pozyskiwanie kapitaіu prywatnego 2
1. Ustawa o rachunkowoњci
2. Miкdzynarodowe Standardy Rachunkowoњci
3. Aswath Damodaran – Damodaran on Valuation

Warunki zaliczenia: pozytywna ocena z kolokwiуw pisemnych, pozytywna ocena zadaс do samodzielnego wykonania

Kod kursu: MAP2205

Nazwa kursu: Analiza Matematyczna 2

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 3 2
Semestralna liczba godzin 45 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Analiza Matematyczna 1

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, dr hab. Michaі Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejкtnoњci badania wіasnoњci funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, poznanie pojкcia transformaty Fouriera oraz opanowanie umiejкtnoњci rozwi№zywania podstawowch rуwnaс rуїniczkowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Analiza matematyczna funkcji wielu zmiennych

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Przestrzenie euklidesowe i ci№gіoњж funkcji wielu zmiennych rzeczywistych 2
2. Rуїniczkowanie funkcji wielu zmiennych. Pochodne cz№stkowe 2
3. Wzуr Taylora dla funkcji wielu zmiennych. Gradient. Ekstrema. 2
4. Twierdzenie o funkcji odwrotnej. Mnoїniki Lagrangea. 4
5. Caіkowanie funkcji wielu zmiennych. 2
6. Twierdzenie Fubbiniego i zastosowania. 4
7. Caіka krzywoliniowa, pola wektorowe i potencjalne. 2
8. Caіa powierzchniowa, twierdzenie Gaussa, Stokesa 2
9. Transformata Fouriera, transformata odwrotna i zastosowania. 3
10. Podstawowe klasy rуwnaс rуїniczkowych 3
11. Rуwnania rуїniczkowe liniowe o staіych wspуіczynnikach. 4
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin

Warunki zaliczenia: zaliczenie жwiczeс i egzamin

Kod kursu: FZP2250

Nazwa kursu: Fizyka

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z klasycznymi dziaіami fizyki (kinamatyka, zagadnienia falowe, elektromagnetyzm) w formalizmie Analizy Matematycznej

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wprowadzenie do kinematyki, zagadnieс falowych oraz elemktormagnetyzmu.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie. Jednostki fizyczne i wektory 2
2. Ruch jednostajnie przyњpieszony, prawa Newtona 2
3. Praca i energia 2
4. Pкd i zderzenia 2
5. Ruch obrotowy i kinematyka ruchu obrotowego 2
6. Kinetyczna teoria gazуw ze wstкpem do temodynamiki 2
7. Ruch oscylacyjny 2
8. Fale i interferencja 2
9. Elektrostatyka 2
10. Pole elektryczne i potencjaі 2
11. Pr№d elektryczny i ukіady 2
12. Pole magnetyczne 2
13. Fale elektromagnetyczne 2
14. Rуwnania Maxwella 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Naricso Garcia, Arthur Damask, and Steven Schwasz: Physics for Computer Science Students – with Emphasis on Atomic and Semiconductor Physics, second edition, Springer, 1998

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Kod kursu: INZ2532

Nazwa kursu: Urz№dzenia Techniki Komputerowej

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1
Semestralna liczba godzin 15
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 1
Liczba godzin CNPS

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marcin Gomuіkiewicz

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z budow№ i dziaіaniem wspуіczesnych urz№dzeс komputerowych. Przegl№dowa znajomoњж skіadnikуw komputera i urz№dzeс we/wy.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Zadaniem kursu jest wprowadzenie do nowoczesnej techniki komputerowej, ze szczegуlnym wzglкdnieniem sprzкtu spotykanego w codziennej pracy.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. wprowadzenie – historia komputeryzacji; architektury; powstanie standardu PC, zalety i wady; standardy alternatywne, ich zalety i wady 1
2. procesory – rodzina x86, podstawowe zaіoїenia, ewolucja, perspektywy rozwoju, praktyka (kwestie chіodzenia); szyny systemowe (peceta) – ISA, EISA, VLB, Microchannel, PCI, PCI-X, AGP, PCI-Express 3
3. procesory – inne: Motorola 680×0, PowerPC, Alpha, ARM, MIPS, Cell – cechy, perspektywy; procesory DSP; pamiкж RAM i pokrewne – ewolucja, pamiкж podrкczna, pamiкci nieulotne (ROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash) 2
4. pamiкж masowa – dyski twarde, ewolocja; standardy ST-506, ESDI, SCSI, IDE, SATA, SAS; adresowanie – CHS, LBA 2
5. noњniki danych – dyskietki (8, 5.25, 4, 3.5, 3), pamiкci optyczne – CDROM, DVD; zwi№zek z RBCD, DVD-Video; adresowanie; noњniki zapisywalne CDR(W), DVD-RAM, DVD-R(W), DVD+R(W), BlueRay 2
6. konsola – klawiatura, karty graficzne, karty muzyczne, monitory – ewolucja, trendy rozwoju 2
7. sieж – modemy, karty sieciowe, ze szczegуlnym uwzglкdnieniem ethernetu i wifi – zaіoїenia, ewolucja, perspektywy; elementy pasywne i aktywne sieci ethernet – kable, huby, switche 2
8. urz№dzenia peryferyjne – drukarki, skanery; manipulatory – mysze, trackballe, joysticki, touchpady, ekrany dotykowe – zaіoїenia, ewolucja; bezpieczeсstwo danych – UPSy, redundancja (RAID, pamiкci ECC, idea hot-swap), backup (streamery) 2
1. internet

Warunki zaliczenia: kolokwium

Kod kursu: INP2204

Nazwa kursu: Wstкp do programowania

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, dr Przemysіaw Kobylaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejкtnoњci pisania prostych programуw w wybranym przez wykіadowcк jкzyku programowania

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Omуwienie zasad poprawnego pisania programуw, tworzenie aplikacji okienkowych, rozbudowanie technik programistycznych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Jкzyki i gramatyki, notacja BCNF, czytanie specyfikacji jкzyka programowania 2
2. Elementy stylu programowania: komentarze, nazywanie zmiennych, czytelnoњж kodu 2
3. Stosowanie asercji 2
4. Wyj№tki: tworzenie, obsіuga, stosowanie 2
5. Niezmienniki i dowodzenie poprawnoњci procedur 2
6. Tworzenie bibliotek 2
7. Podziaі aplikacji na warstwy 2
8. Tworzenie aplikacji okienkowych – I: standardowe obiekty 2
9. Tworzenie aplikacji okienkowych – II: warstwa algorytmiczna 2
10. Tworzenie aplikacji okienkowych – III: warstwa dostкpu do danych 2
11. Proces testowania aplikacji 2
12. Proces dokumentowania aplikacji 2
13. Standardowe narzкdzia: rekursja i eliminowanie rekursji, systemy przepisuj№ce 2
14. Standardowe narzкdzia: funkcje haszuj№ce, wyraїenia regularne 2
15. Standardowe narzкdzia: struktury dymaniczne 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс programistycznych z list przygotowanych przez wykіadowcк 30
1. B.W. Kernighan, D.M. Ritchie. Jкzyk ANSI C. WNT, Warszawa, 2001.
2. M. Kotowski. Wysokie C. LUPUS, Warszawa, 1998.
3. K. Fogel, M. Bar. Open Source Development with CVS.
4. B. Collins-Sussman, B.W. Fitzpatrick, C.M. Pilato. Version Control with Subversion.

Warunki zaliczenia: zaliczenie laboratorium

Kod kursu: INP2205

Nazwa kursu: Algorytmy i struktury danych

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Matematyka dyskretna, znajomoњж notacji asymptotycznej

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marcin Kik

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejкtnoњci posіugiwania siк podstawowymi strukturami informatycznymi.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d podstawowych algorytmуw i struktur danych: stosy i kolejki; elementy teorii zіoїonoњci obliczeniowej; podstawowe metody konstruowania algorytmуw; drzewa, kopce, kolejki priorytetowe; algorytmy z powrotami; proste algorytmy sortowania; B-drzewa;techniki haszowania; wyszukiwanie wzorca.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Sortowanie i selekcja 2
2. Zbiory dynamiczne. Tablice Haszuj№ce. 2
3. Drzewa czerwono-czarne 2
4. Programowanie dynamiczne 2
5. Programowanie zachіanne 2
6. Analiza kosztu zamortyzowanego 2
7. B-drzewa 2
8. Kopce zі№czalne 2
9. Union-Find 2
10. Sieci komparatorуw 2
11. Algorytmy rуwnolegіe 2
12. Wyszukiwanie wzorca 2
13. Geometria obliczeniowa 2
14. Algorytmy mnoїenia macierzy 2
15. NP-zupeіnoњж i algorytmy aproksymacyjne 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Notacja asymptotyczna, oszacowania funkcji rekurencyjnych 2
2. Sortowanie i selekcja 4
3. Zbiory dynamiczne. Tablice Haszuj№ce. 2
4. Drzewa czerwono-czarne 2
5. Programowanie dynamiczne 2
6. Programowanie zachіanne 2
7. Analiza kosztu zamortyzowanego 2
8. B-drzewa 2
9. Kopce zі№czalne 2
10. Union-Find 2
11. Sieci komparatorуw 2
12. Algorytmy rуwnolegіe 2
13. Wyszukiwanie wzorca 2
14. Geometria obliczeniowa 2
1. T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest. Wprowadzenie do algorytmуw. WNT, Warszawa, 1997.
1. A. V. Aho, J. E. Hopcroft, J. D. Ullman. Projektowanie i analiza algorytmуw komputerowych. PWN, Warszawa, 1983; Helion, Gliwice, 2003.
2. L. Banachowski, K. Diks, W. Rytter. Algorytmy i struktury danych. WNT, Warszawa, 1996.
3. N. Wirth. Algorytmy + struktury danych = programy. WNT, Warszawa,1980, 1989, 1999.

Warunki zaliczenia: zaliczenie жwiczeс i egzamin

Kod kursu: INP2206

Nazwa kursu: Kurs programowania 1

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 1
Semestralna liczba godzin 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: IIPR01 – Wstкp do programowania

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marcin Kik, dr Przemysіaw Kobylaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejкtnoњci programowania obiektowego w jкzyku JAVA.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Na wykіadzie zostan№ przedstawiane podstawowe zasady programowania obiektowego w jкzyku JAVA. Laboratorium bкdzie uzupeіnieniem wykіadu od strony praktycznej.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Metody posіugiwania siк zintegrowanym њrodowiskiem programistycznym. 2
2. Paradygmaty programowania w jкzyku JAVA. 2
3. Podstawowe konstrukcje i typy zmiennych. 2
4. Moduіy i pakiety. 2
5. Obiekty i dziedziczenie. 2
6. Interfejsy. Podstawowe metody wykorzystania. Polimorfizm obiektуw. 2
7. Zasady dokumentacji kodu – javadoc. 2
8. Podstawy zarz№dzania kodem, integracja duїych projektуw w њrodowisku. 1
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Zapoznanie siк ze њrodowiskami programistycznymi JAVA: netbeans i eclipse. 2
2. Proste programy w jкzyku JAVA – I. 2
3. Proste programy w jкzyku JAVA – II. 2
4. Przegl№d zastosowaс podstawowych bibliotek jкzyka JAVA. 2
5. Podstawowe konstrukcje obiektowe. 2
6. Wykorzystanie interfejsуw w praktyce. Јatwoњж skalowalnoњci projektуw. 2
7. Prosty projekt programistyczny w jкzyku Java. 3
1. Thinking in JAVA. Wydanie trzecie.
2. Java.sun.com
3. Programowanie obiektowe w jкzyku JAVA.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium oraz pozytywne zaliczenie kolokwium na wykіadzie.

Kod kursu: INP2207

Nazwa kursu: Logika Algorytmiczna

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Logika i struktury formalne

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Przemysіaw Kobylaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie postawowych pojкж logiki algorytmicznej (struktury formalne, rezolucja) oraz rozbudowanie wiadomoњci o logikach Hoare i logikach modalnych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wykіad obejmuje podstawy programowania w logice oraz weryfikacji programуw przy uїyciu logiki Hoarea i temporalnej. Omawiana jest metoda tablic semantycznych, rezolucja oraz gentzenowski i helbertowski system dowodzenia.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Formuіy i modele rachunku zdaс. 3
2. Systemy dowodzenia w rachunku zdaс. 3
3. Rezolucja i diagramy binarnych decyzji. 3
4. Formuіy i modele rachunku predykatуw. 3
5. Systemy dowodzenia w rachunku predykatуw 2
6. SLD-rezolucja. 4
7. Programowanie w logice. 3
8. Semantyka i weryfikacja programуw. 2
9. Notacja Z. 2
10. Formuіy i modele w logice temporalnej. 3
11. Systemy dowodzenia i zastosowania logiki temporalnej. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс z list przygotowanych przez wykіadowcк 15
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс programistycznych z list przygotowanych przez wykіadowcк 15
1. Mordechai Ben-Ari. Logika matematyczna w informatyce, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005.
2. W. F. Clocksin, C. Melish. Prolog. Programowanie. HELION, Gliwice, 2003.
1. R. Kowalski. Logika w rozwi№zywaniu zadaс. WNT, Warszawa, 1989.
2. W. McCune. OTTER 3.3 Reference Manual, ANL/MCS-TM-263, 2003.
3. W. McCune. Mace4 Reference Manual and Guide, ANL/MCS-TM-264, 2003.
4. U. Nilsson, J. Maіuszyсski. Logic, Programming and Prolog. John Wiley & Sons, Chichester, 1995.
5. M. Wуjcik. Zasada rezolucji. Metoda automatycznego wnioskowania. PWN, Warszawa, 1991.

Warunki zaliczenia: Pozytywne zaliczenie kolokwiуw.

Kod kursu: MAP2206

Nazwa kursu: Matematyka Dyskretna

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Analiza Matematyczna 1, Logika i Struktury Formalne

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych zagadnieс kombinatoryki skoсczonej z nastawieniem na zastosowania do zagadnieс informatycznych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wprowadzenie do kombinatoryki skoсczonej oraz probabilistycznych wіasnoњci klasycznych obiektуw kombinatorycznych

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Permutacje: grupa S_n, znak, wektor inwersji 2
2. Wspуіczynniki dwumianowe 1 2
3. Skoсczone przestrzenie probabilistyczne 2
4. Wspуіczynniki dwumianowe 2 2
5. Liczby harmoniczne i analiza algorytmуw sortowania 2
6. Klasy kombinatoryczne i funkcje tworz№ce 2
7. Liczby Stirlinga 2
8. Paradoks urodzinowy 2
9. Liczby Eulera 2
10. Liczby Bernouliego 2
11. Asymptotyki 2
12. Elementy teorii grafуw 2
13. Funkcje teorio-liczbowe 2
14. Elementy teorii funkcje specjalnych (funkcja Gamma i Beta Eulera) 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Permutacje – I 2
2. Permutacje – II 2
3. Wspуіczynniki dwumianowe 2
4. Elementy probabilistyki 2
5. Wspуіczynniki dwumianowe 2
6. Klasy kombinatoryczne 2
7. Lizby harmoniczne i liczby Stirlinga 2
8. Paradoks urodzinowe i zagadnienie zbierania kuponуw 2
9. Liczby Eulera i permutacje 2
10. Liczby Bermuoliego 2
11. Wzуr sumacyjny Eulera 2
12. Asymptotyki 2
13. Grafy – I 2
14. Grafy – II 2
15. Rуwnania rekurencyjne 2
1. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka konkretna, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2003
2. W. Lipski, W. Marek, Kombinatoryka Analityczna, PWN
1. D. Knuth, Sztuka programowania, tom I
2. D. Knuth, Sztuka programowania, tom III
3. P. Flajolet, R. Sadgewick, Analytic Combinatorics, http://algo.inria.fr/flajolet/Publications/books.html

Warunki zaliczenia: egzamin

Kod kursu: INP2208

Nazwa kursu: Systemy operacyjne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Znajomoњж jкzyka C, C++, Javy lub Pascala, podstawy architektury komputerуw

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marcin Kik, dr Jan Zatopiaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z zasadami budowy systemуw operacyjnych oraz podstawowymi algorytmi wykorzystywanymi do rozwi№zywania typowych problemуw z nimi zwi№zanych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wprowadzenie do systemуw operacyjnych oraz zagadnieс algorytmicznych z nimi zwi№zanych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Struktura, znaczenie i zadania systemu operacyjnego. 2
2. Zarz№dzanie urz№dzeniami wejњcia wyjњcia. 2
3. Procesy, w№tki, zasoby systemowe, planiњci њrednio- i dіugoterminowi. 2
4. Zarz№dzanie procesami – szeregowanie i sterowanie wspуіbieїnoњci№. 2
5. Konstrukcje sprzкtowe i jкzykowe sterowania wspуіbieїnoњcia. Semafory, sekcje krytyczne, monitory. 2
6. Komunikacja miкdzyprocesowa (komunikaty, potoki, gniazda, sygnaіy, pamiкж dzielona). 2
7. Blokady – strategie wykrywania,unikania i wychodzenia z blokad. Algorytm Bankiera. 2
8. Zarz№dzanie pamiкci№. 2
9. Pamiкж wirtualna, podstawowe strategie. 2
10. Zarz№dzanie pamiкci№ pomocnicz№. 2
11. System plikуw. 2
12. Zarz№dzanie urz№dzeniami zewnкtrznymi. 2
13. Systemy rozproszone. 2
14. Bezpieczeсstwo. 2
15. Przegl№d wybranych systemуw operacyjnych. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Algorytmy planowania procesуw: FCFS, SJF, round-robin. 3
2. Algorytmy wymiany stron pamiкci wirtualnej: FIFO, OPT, LRU i inne. 3
3. Implementacja metod synchronizacji procesуw wspуіbieїnych. 3
4. Unikanie zakleszczeс: implementacja algorytmu. 3
5. Algorytm wykrywania zakleszczeс. 3
1. Silberschatz, Peterson, Galwin, Podstawy Systemуw Operacyjnych, Wydanie 7, 2006, WNT.
2. Madnick, Donovan, Systemy Operacyjne, WNT 1983.
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system

Warunki zaliczenia: zaliczenie laboratorium i testu z materiaіu wykіadu

Kod kursu: FZP2251

Nazwa kursu: Wstкp do fizyki technologii informacyjnych

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki i Instytutu Fizyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapozanie siк z zagadnieniami zwi№zanymi z fizycznymi aspektami przesyіania i gromadzenia informacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d zagadnieс zwi№zanych z fizycznymi aspektami przesyіania i gromadzenia informacji.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Pojкcie informacji, entropii i temperatury 2
2. Mierzenie wycieku informacji z systemu. 2
3. Ruch falowy, amplitudy, czкstotliwoњci 2
4. Artefakty (dudnienia. itp.) 2
5. Kanaіy komunikacyjne 2
6. Fale radiowe 2
7. Wіokna optyczne 2
8. Noњniki informacji 2
9. Noњniki magnetyczne 2
10. Techniki holograficzne 2
11. Ograniczenie prкdkoњci њwiatіa 2
12. Elementy szczegуlnej teorii wzglкdnoњci 2
13. Analiza kilku paradoksуw 2
14. GPS 2
15. Bariery technologiczne technik informtycznych 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Kod kursu: INP2209

Nazwa kursu: Grafika komputerowa i wizualizacja

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, prof. dr hab. Bogdan Wкglorz

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych technik wizualizacji danych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Podstawowe metody grafiki 2D i 3D

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Kolor i modele kolorуw 2
2. Grafika rastrowa. algorytmy rysowania linii, okrкgуw, obcinanie linii 2
3. Grafika dwuwymiarowa: przeciкcia linii, odlegіoњж punktu od linii. transformacje afiniczne 2
4. Standardowe biblioteki (GDI, GDI+, SVG) i grafika businesowa 2
5. Geometria pіaszczyzny 2
6. Geometria przestrzeni : przeciкcia, odlegіoњci, normalne 2
7. Grafika trуjwymiarowa: przeksztaіcenia afiniczne i rzuty. 2
8. Problem linii zasіoniкtych 2
9. Oњwietlenie 2
10. Problem linii zasіoniкtych: Z-bufor 2
11. Problem linii zasіoniкtych: scan-line,technika њledzenia promieni 2
12. Analiza obrazуw: szkielety ksztaіtуw 2
13. Biblioteka OpenGL. 2
14. Biblioteka ActiveX. 2
15. Wirtualna rzeczywistoњж 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. M. Jankowski, Elementy grafiki komputerowej, WNT, 2006.
2. R. S. Wright, M. Sweet, OpenGL. Ksiкga eksperta, Helion, 1999.
1. Microsoft Corporation, Opis bibioteki GDI+, 2001

Warunki zaliczenia: zaliczenie labolatorium

Kod kursu: INP2210

Nazwa kursu: Kodowanie i kompresja informacji

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algebra abstrakcyjna i kodowanie.

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Maciek Gкbala

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie studentуw z podstawowymi technikami kompresji danych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wprowadzenie do teorii informacji. Przegl№d technik kompresji bezstratnej i stratnej.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie. 2
2. Matematyczne podstawy kompresji bezstratnej. 2
3. Informacja i entropia. Nierуwnoњж Krafta. 2
4. Optymalne kodowanie – kod Huffmana i kod Shannona-Fano. 2
5. Kodowanie arytmetyczne. 2
6. Metody sіownikowe. 2
7. Kodowanie predykcyjne. 2
8. Matematyczne podstawy kompresja stratnej. 2
9. Kwantyzacja. 2
10. Kodowanie rуїnicowe. 2
11. Kodowanie transformuj№ce. 2
12. Kodowanie podpasmowe. 2
13. Schematy typu analiza-synteza. 2
14. Kompresja wideo. 2
15. Podsumowanie wykіadu. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс zwi№zanych z tematyk№ wykіadu. 15
1. K. Sayood, Kompresja danych – wprowadzenie, READ ME 2002 (ISBN 83-7243-094-2)
2. J. Adamek, Fundations of Coding, wiley 1991 (ISBN 0-47-162187-0)
3. R. Hamming, Coding and Information Theory, Prentice-Hall (ISBN 0-13-139139-1)

Warunki zaliczenia: Zaliczenie жwiczeс oraz zdanie kolokwium koсcowego.

Kod kursu: INP2211

Nazwa kursu: Kurs programowania 2

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 1
Semestralna liczba godzin 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marcin Kik, dr Przemysіaw Kobylaсski, dr Marcin Zawada

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Celem zajкж jest opanowanie przez sіuchacza sposobu konstrukcji wielow№tkowych aplikacji graficznych w jкzyku JAVA.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Szczegуіowy kurs jкzyka programowania wysokiego poziomu do tworzenia aplikacji w systemach okienkowych oraz elementy ergonomii systemуw informatycznych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wstкp dotycz№cy podstaw programowania w jкzyku JAVA oraz podstawowych moduіуw i bibliotek. 2
2. Sterowanie aplikacj№ za pomoc№ zdarzeс. Rola obserwatora. 2
3. Sposoby tworzenia aplikacji okienkowych. Rodzaje i typy wihajstrуw (widget). 2
4. Zasady tworzenia interfejsu graficznego, rola interfejsu urzytkownika. 2
5. Biblioteka њrodowiska graficznego AWT. 2
6. Budowa nowoczesnych њrodowisk SWT i swing. 2
7. Tworzenie systemu pomocy w aplikacji. 2
8. Testowanie i ocena interfejsu, aplikacje multimedialne. 1
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Ilustracje praktycznych zastosowaс technik omawianych na wykіadzie 15
1. Thinking in JAVA. Wydanie trzecie.
2. Java.sun.com
3. Programowanie obiektowe w jкzyku JAVA.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium oraz pozytywne zaliczenie kolokwium na wykіadzie.

Kod kursu: ETP2200

Nazwa kursu: Podstawy elektroniki

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Analiza matematyczna, Fizyka

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Wojciech Kordecki prof. dr hab. inї., Barbara Juroszek dr inї., Krzysztof Jellonek dr inї., Sylwia Olsztyсska dr inї., Magdalena Kasprowicz dr inї., Grzegorz Smoіalski dr inї.

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejetnoњci posіugiwania siк podstawowym elektronicznym sprzкtem pomiarowym i opanowanie metod wspуіpracy sprzкtu pomiarowego ze sprzкtem komputerowym.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Podstawowe elementy elektroniczne. Wzmacniacz scalony. Przetworniki wielkoњci fizycznych na sygnaі elektryczny. Kondycjonowanie sygnaіуw pomiarowych. Struktura i zastosowania scalonych ukіadуw cyfrowych. Mikroprocesory. Analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnaіуw. Elektroniczne moduіy funkcyjne. Przetwornik A/C i C/A.: Elektroniczne bloki komputera. Elektroniczne przyrz№dy pomiarowe. Bі№d pomiaru. Metody pomiarowe, џrуdіa bікdуw. Pomiary wielkoњci elektrycznych. Pomiary wielkoњci dyskretnych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe elementy elektroniczne: dioda, tranzystor. Analogowe i cyfrowe ukіady scalone. Џrуdіa napiкcia. 2
2. scalone. Џrуdіa napiкcia. 2. Wzmacniacz scalony jako podstawowy element ukіadуw analogowych. Zastosowania wzmacniacza operacyjnego. Kondycjonowanie sygnaіуw pomiarowych 2
3. Podstawowe wiadomoњci o strukturze i zastosowaniach scalonych ukіadуw cyfrowych: bramka, przerzutnik, rejestr. Zіoїone ukіady cyfrowe. Mikroprocesor. 2
4. Analogowe i cyfrowe przetwarzanie sygnaіуw. Elektroniczne moduіy funkcyjne. 2
5. Przetwornik A/C i C/A. Struktura przyrz№dуw pomiarowych z wbudowan№ inteligencj№. 2
6. Przetworniki wielkoњci fizycznych na sygnaі elektryczny, zasady dziaіania, parametry techniczne, przykіady zastosowaс. 2
7. Przetwarzanie sygnaіуw. Transmisja sygnaіуw. Interfejsy 2
8. Podstawowe pojкcia procesu pomiarowego obiektуw elektrycznych.: zjawisko, obiekt, sygnaі; interpretacja analogowa i cyfrowa sygnaіu; bі№d pomiarowy. 2
9. Sygnaі staіopr№dowy. Miernik analogowy. Miernik cyfrowy. Pomiary wielkoњci elektrycznych: pr№du, napiкcia, mocy, rezystancji 2
10. Sygnaі zmiennopr№dowy. Pomiary wielkoњci dyskretnych: liczby zdarzeс, czasu, czкstotliwoњci, przesuniкcia fazowego. Pomiary oscyloskopowe. 2
11. Metody pomiarowe, џrуdіa bікdуw. Rola norm w pomiarach. Wzorce. Atestowanie aparatury pomiarowej. 2
12. Wykorzystanie komputera do realizacji inteligentnych przyrz№dуw pomiarowych. Karty pomiarowe. Oprogramowanie specjalistyczne. Przetwarzanie wynikуw. Wizualizacja. 2
13. Systemy pomiarowo diagnostyczne: struktura, sposoby komunikacji, sprzкt i њrodowisko programistyczne. Przykіady realizacji i zastosowania. 2
14. Wykorzystanie technik wirtualnych w pomiarach. 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wykorzystanie podstawowych elektronicznych przyrz№dуw pomiarowych do pomiaru charakterystyki elementu biernego. 2
2. Oscyloskop. Pomiary parametrуw sygnaіуw zmiennych. 2
3. Przyrz№d analogowy i cyfrowy. Pomiar pr№dуw i napiкж. Szacowanie bікdуw pomiaru. 2
4. Badanie przetwornika A/C. Generacja sygnaіu z wykorzystaniem przetwornika C/A. 2
5. Ksztaіtowanie sygnaіуw. Filtr aktywny. 2
6. Zastosowanie komputera do wspomagania procesu pomiarowego. Przetwarzanie, gromadzenie danych pomiarowych, wizualizacja wynikуw pomiaru. 2
7. Komunikacja miкdzy blokami systemu pomiarowego. 2
8. Realizacja komputerowego systemu pomiarowego: podziaі zadaс na sprzкt i oprogramowanie. 2
1. Gуrecki P., Wzmacniacze operacyjne: podstawy, aplikacje, zastosowania, BTC Warszawa 2002.
2. Horowitz P., Sztuka elektroniki, Cz. 1 i 2, WKЈ Warszawa 1999.
3. Kwiatkowski W., Wstкp do cyfrowego przetwarzania sygnaіуw, WAT Warszawa 2003.
4. Miedzinski B., Elektrotechnika: podstawy i instalacje elektryczne, PWN Warszawa 2000.
5. Miіek M., Pomiary wielkoњci nieelektrycznych metodami elektrycznymi, WPZ, Zielona Gуra 1998.
6. van de Plassche R., Scalone przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, WKЈ Warszawa 2001.
7. Winiecki W., Nowak J., Stanik S., Graniczne zintegrowane њrodowiska programowe do projektowania komputerowych systemуw pomiarowo-kontrolnych. Mikom Warszawa 2001.
1. Winiecki W., Nowak J., Stanik S., Graniczne zintegrowane њrodowiska programowe do projektowania komputerowych systemуw pomiarowo-kontrolnych. Mikom Warszawa 2001.
2. Jaworski J., Wyraїanie niepewnoњci pomiaru: przewodnik. GUM Warszawa 1999.
3. Nawrocki W., Komputerowe systemy pomiarowe, WKЈ Warszawa 2002.
4. Rumsey F., Watkinson F., Digital interface handbook, Elsevier, Oxford 2004.

Warunki zaliczenia: Pozytywne zaliczenie: kolokwium sprawdzaj№cego wiedzк z wykіadu i sprawozdaс z wykonanych prac doњwiadczalnych.

Kod kursu: INP2212

Nazwa kursu: Technologie sieciowe

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr inї. Јukasz Krzywiecki

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Wprowadzenie do zagadnieс sieciowych oraz tworzenia profesjonalnych serwisуw WWW.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wprowadzenie do sieci komputerowych. Protokoіy LAN, WAN. Protokуі HTTP. Architektura systemуw WWW. Wspomaganie klienta: JavaScript, AJAX, DOM, Java – Aplety. Technologie warstwy serwera: CGI, PHP, Java – JSP, Servlety i J2EE. Usіugi – WebService, SOAP, WSDL. Systemy zarz№dzania treњci№ CMS.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do sieci komputerowych. Model ISO OSI 2
2. Architektura i protokoіy LAN, 2
3. Ethernet. 2
4. Sieci bezprzewodowe. 2
5. Architektura i protokoіy WAN. 2
6. Stos protokoіуw TCP/IP 2
7. Architektura systemуw WWW 2
8. Protokуі HTTP. 2
9. Wspomaganie klienta: JavaScript, AJAX, DOM 2
10. Technologie warstwy serwera: CGI, PHP 2
11. Java – JSP, Servlety. 2
12. J2EE. 2
13. Usіugi – WebService, SOAP, WSDL. 2
14. Systemy zarz№dzania treњci№ CMS. 2
15. Kolokwium 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Programowanie klient – serwer, interfejs gniazd 1
2. Programowanie klient – serwer, protokуі HTTP. 2
3. Programowanie klienta: JavaScript, AJAX, DOM. 2
4. Programowanie serwera: CGI, PHP. 2
5. Java – JSP, Servlety i J2EE. 2
6. Usіugi – WebService, SOAP, WSDL. 2
7. Systemy zarz№dzania treњci№ CMS. 2
8. Projekt wіasny w wybranj technologii 2
1. A. Tanenbaum. Sieci komputerowe
2. Dokumenty RFC.
3. Specyfikacje W3C.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium i kolokwium na wykіadzie.

Kod kursu: INP2213

Nazwa kursu: Zarz№dzanie projektami informatycznymi

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, dr inї. Јukasz Krzywiecki

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie teoretycznych i praktycznych metod planowania i zarz№dzania projektami informatycznymi

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Omуwienie metodologii zarz№dzania duїymi projektami informatycznymi

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Klasyfikacja projektуw informatycznych 2
2. Wirtualne zespoіy wykorzystuj№ce prace przez Internet 2
3. Metody pomiaru projektu 2
4. Metody estymacji projektu 2
5. Metody planowania projektu 2
6. Metodyki zarz№dzania projektami 2
7. Wybуr technologii 2
8. Sterowanie jakoњci№ 2
9. Sterowanie jakoњci№ 2
10. Pomiar projektu 2
11. Analiza ryzyka projektu 2
12. Analiza ryzyka projektu 2
13. Proces wyceny projektu 2
14. Proces ulepszania projektu 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Mariusz Flasiсski, Zarz№dzanie projektami informatycznymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
2. S. Berkun, Sztula zarz№dzania projektami, Helion, 2006

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Kod kursu: INP2214

Nazwa kursu: Bazy danych i zarz№dzanie informacj№

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, dr Wojciech Macyna

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Postawowy kurs teorii baz danych i zarz№dania informacj№

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d podstawowych zagadnieс zwi№zanych z projektowaniem i eksploatacj№ baz danych: Systemy baz danych. Modelowanie danych. Relacyjne bazy danych. Jкzyki zapytaс do baz danych. Projektowanie relacyjnych baz danych. Proces normalizacji. Przetwarzanie transakcji. Rozproszone bazy danych. Fizyczne projektowanie bazy danych. Modele i systemy informacyjne. Eksploracja danych. Skіadowanie i odtwarzanie informacji. Hipertekst i hipermedia, informacja multimedialna, biblioteki cyfrowe.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Pojкcie relacyjnych baz danych. 2
2. Projektowanie. Model konceptualny i logiczny. Notacja Chena i UML. 2
3. Algebra relacji. Relacyjny rachunek krotek. 2
4. Jкzyk SQL. 2
5. SQL – zaawansowane konstrukcje jкzykowe, kursory, procedury skіadowane. 2
6. Sterowanie transakcjami. Poziomy transakcyjnoњci. 2
7. Teoria relacyjnych baz danych. Zaleїnoњci funkcyjne. Algorytmy. 2
8. Postacie normalne. Algorytmy normalizacji. 2
9. Osadzony SQL. CLI. JDBC. 2
10. Programowanie komponentowe na przykіadzie C# i Delphi. 2
11. Bazy danych w aplikacjach Internetowych. 2
12. Porуwnanie cech wybranych serwerуw. 2
13. Bezpieczeсstwo. 2
14. Optymalizacja. Administracja bazami danych. 2
15. Rozproszone bazy danych. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Algebra relacji. Relacyjny rachunek krotek. Relacyjny rachunek dziedzin 2
2. Zapytania w SQL 2
3. Wyzwalacze i wiкzy w SQL 2
4. Projektowanie baz danych 2
5. Rozkіady zachowuj№ce zaleїnoњci. 2
6. Odwracalnoњж rozkіadуw. 2
7. Normalizacja baz danych. 4
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Tworzenie baz danych w wybranych serwerach (PostgreSql, MS SQL Server) 2
2. Komendy SQL 4
3. Projekt aplikacji bazodanowej. 2
4. Implementacja projektu 8
1. Garcia-Molina, Ullman, Widom – Systemy baz danych. Peіny wykіad. WNT.
2. Connolly, Begg – Systemy baz danych. RM, drugie wydanie
3. Ullman – Systemy baz danych, 1998, WNT.
1. C.J.Date – Relacyjne bazy danych dla praktykуw
2. Rafe Coburn – SQL dla kaїdego

Warunki zaliczenia: egzamin

Kod kursu: INP2215

Nazwa kursu: Jкzyki i paradygmaty programowania

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Przemysіaw Kobylaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejкtnoњci programowania w jezykach reprezentuj№cych gіуwne paradygmaty programowania.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Omуwione bкd№ podstawowe paradygmaty programowania wraz z ilustruj№cymi je przykіadami jкzykуw programowania. Na zakoсczenie przedstawione zostan№ maszyny abstrakcyjne dla rуїnych paradygmatуw (LISPM dla programowania funkcjonalnego, JVM dla programowania obiektowego i WAM dla programowania w logice), przy czym maszyna WAM zostanie omуwiona dokіadniej.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Historia jкzykуw programowania i paradygmaty programowania 2
2. Programowanie imperatywne 2
3. Programowanie funkcjonalne 2
4. Elementy jкzyka LISP: symbole, listy, postawowe funkcje 2
5. Elementy jкzyka LISP: lambda wyraїenia, definiowanie funkcji, obliczenia 2
6. Programowanie obiektowe 2
7. Elementy jкzyka Smalltalk 2
8. Elementy jкzyka Objective-C 2
9. Programowanie w logice 2
10. Elementy jкzyka Prolog: termy, unifikacja, fakty, reguіy i zapytania 2
11. Elementy jкzyka Prolog: SLD-rezolucja 2
12. Maszyny abstrakcyjne (LISPM, JVM, WAM) 2
13. WAM: unifikacja, tіumaczenie termуw 2
14. WAM: fakty, reguіy i zapytania 2
15. WAM: rezolucja, њrodowisko obliczeс i punkt wyboru 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс programistycznych z list przygotowanych przez wykіadowcк 30
1. Guy L. Steele. Common Lisp the Language. Digital Press, 1990.
2. Simon Lewis. The Art and Science of Smalltalk. Prentice Hall, 1995.
3. Stephen G. Kochan. Programming in Objective-C. Developer\\\\\\\’s Library, 2004.
4. William F. Clocksin, Chris Mellish. Prolog. Programowanie, Helion, 2003.
5. Hassan Ait-Kaci. Warren\\\\\\\’s Abstract Machine. A Tutorial Reconstruction. MIT Press, 1999.
1. Tim Lindholm, Frank Yellin. Java(TM) Virtual Machine Specification. Prentice Hall, 1999.
2. Krzysztof R. Apt. The Logic Programming Paradigm and Prolog. arXiv:cs/0107013v2

Warunki zaliczenia: Zaliczenie testуw.

Kod kursu: MAP2207

Nazwa kursu: Metody probabilistyczne i statystyka

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 8
Liczba godzin CNPS 240

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: IMDYS – Matematyka Dyskretna, algebra, analiza matematyczna

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie postawowych pojкж probabilistyki oraz postawowych technik statystycznych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: przestrzeс probabilistyczna, prawdopodobieсstwo warunkowe, zmienne losowe, wartoњci oczekiwane i wariancja, podstawowe rozkіady, nierуwnoњci Markova i Czebyszewa, korelacja i aproksymacja њredniokwadratowa, wprowadzenie do statystyki, podstawowe testy statystyczne, planowanie eksperymentu

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Metody opisowe prezentacji danych eksperymentalnych: szereg rozdzielczy, histogram i dystrybuanta empiryczna, kwantyle z prуby, statystyki opisowe. 2
2. Modele zjawisk losowych ze skoсczon№ liczb№ wynikуw. Kombinatoryczne algorytmy analizy eksperymentуw ze skoсczon№ liczb№ moїliwych wynikуw. 2
3. Eksperymenty losowe o wynikach z R. Prawdopodobieсstwo geometryczne. Przestrzeс probabilistyczna. Niezaleїnoњж zdarzeс. Zmienne losowe i ich rozkіady. 2
4. Prawdopodobieсstwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieсstwie caіkowitym i twierdzenie Bayesa. Rozkіady wektorуw zmiennych losowych. Niezaleїnoњж zmiennych losowych. 2
5. Parametryzacja modeli probabilistycznych na przykіadzie rozkіadуw: dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny, jednostajny dyskretny i ci№gіy, Benforda, wykіadniczy, normalny. Rozkіady funkcji zmiennych losowych. Momenty zmiennych losowych. 2
6. Standaryzacja zmiennej losowej. Tablice rozkіadu normalnego, chi-kwadrat, t-Studenta. Wspуіczynnik korelacji. Ci№gi niezaleїnych zmiennych losowych i ich asymptotyczne zachowanie. 2
7. Wprowadzenie do statystyki: statystyki i ich rozkіady. Poї№dane wіasnoњci estymatorуw. Estymatory o minimalnej wariancji. 2
8. Estymatory i metody ich konstrukcji-metoda momentуw, najwiкkszej wiarogodnoњci, najmniejszych kwadratуw. 2
9. Prawa wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Zastosowanie twierdzeс granicznych do przybliїania rozkіadуw: dwumianowego, Poissona, t Studenta, chi-kwadrat rozkіadem normalnym. Wstкpne pojкcia statystyki matematycznej. 2
10. Estymacja przedziaіowa-dla њredniej i wariancji rozkіadu normalnego, parametru struktury. 2
11. Testowanie hipotez statystycznych-wprowadzenie. Bі№d I i II rodzaju. Poziom istotnoњci testu i funkcja mocy testu. Testy parametryczne-wybrane modele. 2
12. Testy nieparametryczne. Test zgodnoњci chi-kwadrat. Test niezaleїnoњci chi-kwadrat. 2
13. Jednokierunkowa analiza wariancji. Regresja liniowa jednowymiarowa. Konstrukcja linii regresji (metoda najmniejszych kwadratуw). 2
14. Regresja liniowa jednowymiarowa. Analiza reszt, prognozowanie. 2
15. Planowanie eksperymentуw. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Metody opisowe prezentacji danych eksperymentalnych: szereg rozdzielczy, histogram i dystrybuanta empiryczna, kwantyle z prуby, statystyki opisowe. 2
2. Modele zjawisk losowych ze skoсczon№ liczb№ wynikуw. Kombinatoryczne algorytmy analizy eksperymentуw ze skoсczon№ liczb№ moїliwych wynikуw. 2
3. Eksperymenty losowe o wynikach z R. Prawdopodobieсstwo geometryczne. Przestrzeс probabilistyczna. Niezaleїnoњж zdarzeс. Zmienne losowe i ich rozkіady. 2
4. Prawdopodobieсstwo warunkowe, twierdzenie o prawdopodobieсstwie caіkowitym i twierdzenie Bayesa. Rozkіady wektorуw zmiennych losowych. Niezaleїnoњж zmiennych losowych. 2
5. Parametryzacja modeli probabilistycznych na przykіadzie rozkіadуw: dwupunktowy, dwumianowy, Poissona, geometryczny, jednostajny dyskretny i ci№gіy, Benforda, wykіadniczy, normalny. Rozkіady funkcji zmiennych losowych. Momenty zmiennych losowych. 2
6. Standaryzacja zmiennej losowej. Tablice rozkіadu normalnego, chi-kwadrat, t-Studenta. Wspуіczynnik korelacji. Ci№gi niezaleїnych zmiennych losowych i ich asymptotyczne zachowanie. 2
7. Wprowadzenie do statystyki: statystyki i ich rozkіady. Poї№dane wіasnoњci estymatorуw. Estymatory o minimalnej wariancji. 2
8. Estymatory i metody ich konstrukcji-metoda momentуw, najwiкkszej wiarogodnoњci, najmniejszych kwadratуw. 2
9. Prawa wielkich liczb. Centralne twierdzenie graniczne. Zastosowanie twierdzeс granicznych do przybliїania rozkіadуw: dwumianowego, Poissona, t Studenta, chi-kwadrat rozkіadem normalnym. Wstкpne pojкcia statystyki matematycznej. 2
10. Estymacja przedziaіowa-dla њredniej i wariancji rozkіadu normalnego, parametru struktury. 2
11. Testowanie hipotez statystycznych-wprowadzenie. Bі№d I i II rodzaju. Poziom istotnoњci testu i funkcja mocy testu. Testy parametryczne-wybrane modele. 2
12. Testy nieparametryczne. Test zgodnoњci chi-kwadrat. Test niezaleїnoњci chi-kwadrat. 2
13. Jednokierunkowa analiza wariancji. 2
14. Regresja liniowa jednowymiarowa. Konstrukcja linii regresji (metoda najmniejszych kwadratуw). 2
15. Regresja liniowa jednowymiarowa. Analiza reszt, prognozowanie. 2
1. J. Koronacki, J. Mielniczuk, Statystyka dla studentуw kierunkуw technicznych i przyrodniczych, WNT, Warszawa 2001.
2. L. Gajek, M. Kaluszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
3. H. Jasiulewicz, W. Kordecki, Rachunek prawdopodobieсstwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. GiS, Wrocіaw 2001
4. H. Jasiulewicz, W. Kordecki, Rachunek prawdopodobieсstwa i statystyka matematyczna. Przykіady i zadania. GiS, Wrocіaw 2001
5. J. Greс, Statystyka matematyczna. Modele i zadania. Warszawa, PWN, 1976
1. W. Klonecki, Statystyka matematyczna. Warszawa, Wyd. Naukowe, PWN, 1999
2. T. Inglot, T. Ledwina, Z. Јawniczak, Materiaіy do жwiczeс z rachunku prawdopodobieсstwa i statystyki matematycznej. Oficyna Wydawnicza P.Wr., Wrocіaw 1984
3. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Krуlikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobieсstwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Czкњж I Rachunek prawdopodobieсstwa i czкњж II. Statystyka matematyczna.. PWN, Warszawa 1986

Warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenк wykіadu i жwiczeс.

Kod kursu: INP2216

Nazwa kursu: Obliczenia naukowe i metody numeryczne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 150

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krystyna Ziкtak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentуw z elementami MATLABa i podstawowymi pojкciami i algorytmami z nastкpuj№cych dziaіуw analizy numerycznej: analiza bікdуw zaokr№gleс, rozwi№zywanie ukіadуw rуwnaс liniowych, interpolacja wielomianowa, iteracyjne metody wyznaczania zer funkcji, aproksymacja њredniokwadratowa funkcji, numeryczne caіkowanie i rуїniczkowanie.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Elementy MATLABa. 2
2. Elementy MATLABa. 2
3. Elementy MATLABa. 2
4. Arytmetyka zmiennopozycyjna. 2
5. Analiza bікdуw zaokr№gleс prostych algorytmуw. Zadanie џle uwarunkowane 2
6. Uwarunkowanie zadania rozwi№zywania ukіadu rуwnaс liniowych. 2
7. Eliminacja Gaussa, rozkіad LU, wybуr elementu gіуwnego. 2
8. Interpolacja wielomianowa Lagrange`a, reszta interpolacji. 2
9. Ilorazy rуїnicowe, wzуr interpolacyjny Newtona, wielomiany ortogonalne Czebyszewa. 2
10. Iteracyjne metody obliczania zer funkcji. Metody: bisekcji, siecznych i Newtona. 2
11. Wykіadnik zbieїnoњci, kryteria stopu, iteracyjne metody jednopunktowe, odwzorowania zwкїaj№ce. 2
12. Wielomiany ortogonalne. Aproksymacja њredniokwadratowa. 2
13. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratуw. Macierz Grama. Ukіad normalny. 2
14. Kwadratury, wzory trapezуw i Simpsona, wzory zіoїone. 2
15. Numeryczne rуїniczkowanie. Przykіady zastosowania algorytmуw numerycznych. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Zapoznanie siк z moїliwoњciami MATLABa. 8
2. Implementacja i testowanie algorytmуw numerycznych poznanych na wykіadzie. 22
1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2005.
2. Z. Fortuna, B. Macukow, J. W№sowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 1998.
3. J. Stoer, R. Burlisch, Wstкp do analizy numerycznej, PWN, Warszawa 1987.
4. A. Bjorck, G. Dahliquist, Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1987.
5. B. Mrozek, Z. Mrozek, Matlab i Simulink, Helion 2004.
6. R. Pratap, Matlab7 dla naukowcуw i inїynierуw, Mikom 2007.
1. M. T. Heath, Scientific computing. An introductory survey, Mc Graw Hill, 2002.
2. G.M. Phillips, P.J. Taylor, Theory and applications of numerical analysis, Acad. Press 1995.
3. W. Cheney, D. Kincaid, Numerical mathematics and computing, Brooks/Cole 1980.
4. D. J. Higham, N.J. Higham, MATLAB Guide, SIAM 2005.
5. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical mathematics, Springer 2000.

Kod kursu: INP2217

Nazwa kursu: Projekt programistyczny

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Samodzielna realizacja niezbyt zіoїonego projektu informatycznego.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Indywidualny projekt programistyczny: realizacja projektu programistycznego do wykonania samodzielnego lub w maіej grupie osуb

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wybуr tematu projektu 2
2. Omуwienie zaіoїeс i narzкdzi 2
3. Realizacja projektu 2
4. Realizacja projektu 2
5. Realizacja projektu 2
6. Realizacja projektu 2
7. Punkt kontrolny 1 2
8. Realizacja projektu 2
9. Realizacja projektu 2
10. Realizacja projektu 2
11. Punkt kontrolny II 2
12. Realizacja projektu 2
13. Opracowywanie dokumentacji 2
14. Opracowywanie dokumentacji 2
15. Zdanie projektu 2
1. A. Aho, J. Hopcroft, J. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmуw, Helion 2003

Warunki zaliczenia: zakoсczona sukcesem realizacja projektu

Kod kursu: INP2218

Nazwa kursu: Aplikacje bazodanowe

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: IIBD01 – Bazy danych i zarz№dzanie informacj№

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Wojciech Macyna

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejкtnoњci piasania apliacji bazodanowych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest przedstawienie praktycznego podejњcia do tworzenia systemуw i aplikacji korzystaj№cych z baz danych. Integraln№ czкњci№ kursu jest takїe zapoznanie z problematyk№ zaawansowanych zastosowaс baz danych takich jak: hurtowni danych oraz metody eksploracji informacji.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Projektowanie baz danych – notacja UML 4
2. Tworzenie systemуw opartych na bazie danych 2
3. Tworzenie aplikacji internetowych opartych na bazie danych 2
4. Strojenie i optymalizacja bazy danych – wybrane aspekty fizyczne baz danych 2
5. Podstawowe aspekty rozproszonych baz danych 2
6. Wprowadzenie do hurtowni danych 2
7. Projektowanie hurtowni danych 4
8. Narzкdzia ETL 2
9. Technologie OLAP 4
10. Podstawowe techniki eksploracji danych 4
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Projekt bazy danych dla wybranego systemu 4
2. Stworznie aplikacji obsіuguj№cej bazк danych 6
3. Stworzenie aplikacji internetowej obsіuguj№cej bazк danych 4
4. Zbadanie wydajnoњci zaprojektowanej bazy 4
5. Projekt i implementacja bazy hurtowni danych 4
6. Stworzenie bazy OLAP 4
7. Modele eksploracji danych 4
1. T. Connolly, C. Begg, Systemy baz danych – projektowanie, wdraїanie i zarz№dzanie w praktyce
2. R. J. Muller, Bazy danych – Jкzyk UML w modelowaniu danych

Warunki zaliczenia: zaliczenie laboratorium

Kod kursu: INP2219

Nazwa kursu: Bezpieczeсstwo i kryptografia

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marek Klonowski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z podstawowymi technikami wspуіczesnej kryptografii

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs poњwiкcony jest prezentacji podstawowych zagadnieс zwi№zanych ze wspуіczesn№ kryptografi№. Zaprezentowane zostaj№ takїe podstawowe zagadnienia inїynierii bezpieczenstwa.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do wspуіczesnych technik kryptograficznych i bezpieczeсstwa komputerowego. 2
2. Funkcje hashujszj№ce i MAC, 2
3. Szyfrowanie symetryczne. Tryby szyfrowania. 3
4. Kryptografia asymetryczna. RSA – szyfrowanie i schemat podpisu. 3
5. Schematy ElGamala -szyfrowanie. DSS podpis. 2
6. Polityki bezpieczeсstwa. Oragne Book i Common Criteria. Normy 3
7. Wielostronne i wielowarstwowe systemy bezpieczeсstwa. 6
8. Urz№dzenia kryptograficzne. 2
9. Podstawowe obszary zastosowaс. 2
10. Ataki na systemy krptograficzne. 5
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Tematyka жwiczeс њciњle zwi№zana z wykіadami.
1. Security Engineering, R.Anderson, 2006, WNT.
2. Handbook of Applied Cryptography,A. J. Menezes, P. C van Oorschot, S. A. Vanstone, CRC, 1996, ISBN 0-8493-8523-7
1. Bezpieczeсstwo danych w systemach informatycznych, J.Stokіosa, T.Bilski, T.Pankowski, PWN 2001, ISBN 83-01-13452-6.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie testu koсcowego

Kod kursu: INP2220

Nazwa kursu: Jкzyki formalne i techniki translacji

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 7
Liczba godzin CNPS 210

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: IITI01 – Algorytmy i struktury danych

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Maciek Gкbala

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie mechanizmуw rozpoznawania jкzykуw regularnych i bezkontekstowych oraz umiejкtnoњж opracowania i zaimplementowania prostych kompilatorуw.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Teoria gramatyk formalnych ze wstкpem do technik translacji: jкzyki regularne, automaty skoсczone, jкzyki bezkontekstowe, automaty ze stosem, wprowadzenie do technik translacji.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Jкzyki regularne: automaty skoсczone i wyraїenia regularne. 2
2. Rуwnowaїnoњж deterministycznych i niedeterministycznych automatуw i wyraїeс regularnych. 2
3. Wіasnoњci jкzykуw regularnych. Lemat o pompowaniu. 2
4. Twierdzenie Myhill-Nerode. Minimalizacja deterministycznych automatуw skoсczonych. 2
5. Gramatyki bezkontekstowe. Usuwanie symboli bezuїytecznych, epsilon-produkcji i produkcji jednostkowych. 2
6. Postacie normalne: Chomsky-ego i Greibach-a. 2
7. Automaty ze stosem (PDA). Rуwnowaїnoњж PDA i gramatyk bezkontekstowych. 2
8. Wіasnoњci jкzykуw bezkontekstowych. Lemat o pompowaniu i lemat Ogdena. 2
9. Hierarchia Chomsky-ego. Gramatyki kontekstowe i dowolne. 2
10. Podstawy kompilatorуw. Ogуlna budowa kompilatora. 2
11. Analiza leksykalna. 2
12. Analiza skіadniowa metod№ zstкpuj№c№. 2
13. Analiza skіadniowa metod№ wstкpuj№c№. 2
14. Analiza zaleїnoњci kontekstowych – analiza semantyczna. 2
15. Synteza kodu wynikowego. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс zwi№zanych z tematyk№ wykіadu. 15
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Zadania zwi№zane z generowaniem analizatora leksykalnego. 5
2. Zadania zwi№zane z generowaniem analizatora skіadniowego. 5
3. Budowa prostego kompilatora. 5
1. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatуw, jкzykуw i obliczeс, WNT, Warszawa 2005 (ISBN 83-01-14502-1)
2. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatуw, jкzykуw i obliczeс, WNT, Warszawa 1994 (ISBN 83-01-11298-0)
3. A.V. Aho, R. Sethi, J.D. Ullman, Kompilatory. Reguіy, metody i narzкdzia, WNT, Warszawa 2002, (ISBN: 83-204-2656-1)
4. .H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmуw, WNT, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2144-6)

Warunki zaliczenia: Zaliczenie жwiczeс i laboratorium oraz zdanie egzaminu koсcowego.

Kod kursu: INP2221

Nazwa kursu: Programowanie niskopoziomowe

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejкtnoњci programowania w asemblerze oraz programowania mikrokontrolerуw.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Architektura mikroprocesorуw i programowanie w asemblerze. Asemblery procesorуw jednoukіadowych RISC na przykіadzie procesorуw rodziny AVR. Informacje o procesorach CISC na przykіadach procesorуw rodziny Intel 8051 i 8086. Programowanie koprocesora numerycznego i ukіadуw SSE. Programowanie mikrokontrolerуw w czasie rzeczywistym i programowanie ukіadуw we/wy.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe wiadomoњci o procesorach rodziny AVR. 2
2. Podstawy asemblera. 2
3. Pamiкж i urz№dzenia zewnкtrzne. 2
4. Przesіania, skoki, rozgaікzienia. 2
5. Operacje arytmetyczne i logiczne. 2
6. Przerwania, zegary i liczniki. 2
7. Przykіady programowania z wykorzystaniem przerwaс. Format Intel Hex. 2
8. Podstawowe wiadomoњci o procesorach rodziny 8051. 2
9. Procesory RISC – podstawowe idee. 2
10. Transmisja szeregowa w procesorach AVR i 8051. 2
11. Podstawowe wiadomoњci o procesorach rodziny 80×86. 2
12. Procesory 80×86 – wybrane zagadnienia. 2
13. Koprocesor numeryczny. Ukіady MMX i SSE. 2
14. Programy dla MS Windows. 2
15. Kolokwium zaliczeniowe. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Podstawy programowania moduіуw AVR. 6
2. Programowanie wejњж/wyjњж i programowanie przerwaс. 6
3. Programowanie transmisji szeregowej miкdzy moduіami AVR 6
4. Programowanie procesorу 80×86 – wstawki asemblerowe. 6
5. Programowanie koprocesora numerycznego – wstawki asemblerowe. 6
1. R.Baranowski, Mikrokontrolery AVR Atmega w praktyce, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2005.
2. J. Doliсski, Mikrokontrolery AVR w praktyce, Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004.
3. A. Pawluczuk, Sztuka programowania mikrokontrolerуw AVR. Podstawy. Wydawnictwo BTC, Warszawa 2006.
4. A. Pawluczuk, Sztuka programowania mikrokontrolerуw AVR. Przykіady. Wydawnictwo BTC, Warszawa 2007.
5. A. Rydzewski, Mikrokomputery jednoukіadowe rodziny MCS-51, WNT 1992.
6. P. Gaіka, P. Gaіka, Podstawy programowania mikroprocesora 8051, Mikom, Warszawa 1995.
1. R. Peіka, Mikrokontrolery – architektura, programowanie zastosowania, WKЈ, Warszawa 1999.
2. A. Dudek, Jak pisaж wirusy, Read Me, Warszawa 1994.

Warunki zaliczenia: Kolokwium na wykіadzie i zaliczenie laboratorium.

Kod kursu: INP2222

Nazwa kursu: Projekt zespoіowy

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: projekt programistyczny

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): opanowanie umiejкtnoњci zespoіowej realizacji projektu informatycznego

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest zbudowanie w kilkuosobowym zespole stosunkowo rozbudowanej aplikacji lub systemu

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Ustalenie i omуwienie zagadnienia 2
2. Analiza merytoryczna zagadnienia i podziaі zajec 2
3. Realizacja projeku 2
4. Realizacja projeku 2
5. Realizacja projeku 2
6. Punkt kontrolny I 2
7. Realizacja projeku 2
8. Realizacja projeku 2
9. Realizacja projeku 2
10. Punkt kontrolny II 2
11. Realizacja projeku 2
12. Realizacja projeku 2
13. Instrukcje obsіugi projektu 2
14. Systemy pomocy 2
15. Punkt kontrolny III 2

Warunki zaliczenia: zakoсczona sukcesem realizacja projektu

Kod kursu: INP2223

Nazwa kursu: Projekt dyplomowy

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1
Semestralna liczba godzin 15
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 15
Liczba godzin CNPS 450

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opracowanie zaіoїeс technicznych i realizacja informatycznego projektu dyplomowego

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Realizacja projektu dyplomowego

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Sformuіowanie zagadnienia 1
2. Opracowanie zaіoїeс technicznych 1
3. Wybуr narzкdzi informatycznych 2
4. Realizacja projektu I 4
5. Testowanie projektu 2
6. Realizacja projektu II 2
7. Opracowanie dokumentacji technicznej i instrukcji obsіugi 2
8. Przygotowanie noњnikуw 1
1. bibliografia zaleїna od realizowanego zagadnienia
1. podrкczniki jкzykуw programowania uїytych podczas realizacji projektu

Warunki zaliczenia: akceptacja projetu przez opiekuna

Kod kursu: INP2224

Nazwa kursu: Seminarium dyplomowe

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Omуwienie technik pisania raportуw technicznych i prac naukowych oraz technik referowania wіasnych wynikуw

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Seminarium wspomagaj№ce realizacjк koсcowego projektu programistycznego.

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Zadady pisania prac naukowych i raportуw technicznych 2
2. Elementy stylu programowania – typowe bікdy programistyczne 2
3. Referowanie prac przez studentуw 2
4. Referowanie prac przez studentуw 2
5. Referowanie prac przez studentуw 2
6. Referowanie prac przez studentуw 2
7. Referowanie prac przez studentуw 2
8. Omawianie przez studentуw fragmentуw kodуw swoich programуw 2
9. Omawianie przez studentуw fragmentуw kodуw swoich programуw 2
10. Omawianie przez studentуw fragmentуw kodуw swoich programуw 2
11. Omawianie przez studentуw fragmentуw kodуw swoich programуw 2
12. Omawianie przez studentуw fragmentуw kodуw swoich programуw 2
13. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2
14. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 2
15. Podsumowanie 2
1. Tom Cargill, C++. Styl programowania, Wydawnictwo Helion S.A. , 2003

Warunki zaliczenia: wygіoszenie dwуch referatуw

Kod kursu: INP2225

Nazwa kursu: Systemy rozproszone

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algorytmy i struktury danych

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Paweі Zieliсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Celem kursu jest przedstawienie mechanizmуw konstruowania efektywnych algorytmуw dziaіaj№cych w њrodowiskach rozproszonych. Kurs ma daж podstawy do realizacji projektуw w zakresie programowania w systemach rozproszonych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: W ramach kursu prezentowane s№ podstawowe pojкcia i zagadnienia systemуw rozproszonych (wybуr lidera, wzajemne wykluczanie, odpornoњж na bіedy, synchronizacja zegarуw, zegary logiczne itp). Przedstawine s№ mechanizmy konstruowania efektywnych algorytmуw dziaіaj№cych w њrodowiskach rozproszonych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Definicja systemu rozproszonego. Modele formalne systemуw z wymian№ komunikatуw (system synchroniczny, asynchroniczny). Zіoїonoњж czasowa i komunikacyjna w systemach synchronicznych i asynchronicznych. 2
2. Podstawowe algorytmy w systemach z wymian№ komunikatуw. Konstrukcja drzewa rozpinaj№cego (algorytm flooding, DFS). 2
3. Wybуr lidera. Wybуr lidera w anonimowym pierњcieniu. Algorytmy wyboru lidera w pierњcieniu asynchronicznym i synchrnicznym. 2
4. Wzajemne wykluczanie w systemach ze wspуln№ pamiкci№ (rejestry Test&Set, Read-Modify-Write). 2
5. Wzajemne wykluczanie. Algorytm piekarniany, algorytmy dla dwуch procesorуw, algorytm dla n procesorуw. 2
6. Tolerowanie awarii. Problem konsensusu (awaria typu crash). 2
7. Tolerowanie awarii. Problem konsensusu (awaria typu bizantyjskiego). Algorytm ponadwielomianowy i wielomianowy. 2
8. Przyczynowoњж. Relacja happens-before, zegary logiczne, zegary wektorowe. Obciкcie spуjne. 2
9. Sychronizacja zegarуw. 2
10. Rozproszona pamiкc dzielona. 2
11. Odporne na bікdy symulacje objektуw typu Read/Write. Symulacje rejestrуw Read/Write. 2
12. Odporne na bікdy symulacje objektуw typu Read/Write. Symulacja rejestrуw dzielonych w systemach z wymian№ komunikatуw. 2
13. Rozproszone systemy plikуw. 2
14. Protokoіy typu peer-to-peer. 2
15. Protokoіy typu peer-to-peer – kontynuacja. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс ilustruj№cych materiaі podany na wykіadzie. 15
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Mini projekty w zakresie programowania rozproszonego 15
1. Hagit Attiya, Jennifer Welch, Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics, John Wiley and Sons, Inc. 2004, ISBN 0-471-45324-2.
2. Gerard Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, 2000, ISBN 0-521-79483-8.
3. Andrew S. Tanenbaum, Maarten van Steen, Systemy rozproszone: Zasady i paragygmaty, WNT 2006, ISBN 83-204-3070-4

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwiуw (жwiczenia) i zaliczenie mini projektуw (laboratowium).

Kod kursu: INP2226

Nazwa kursu: Sztuczna inteligencja

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Logika algorytmiczna

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Przemysіaw Kobylaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z podstawowymi zagadnieniemi i algorytmami Sztucznej Inteligencji

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Na wykіadzie przedstawione zostan№ podstawowe zagadnienia zwi№zane ze sztuczn№ inteligencj№. Najwiкcej czasu zostanie poњwiкcone systemom eksperckim i ich realizacji w jкzyku CLIPS. Omуwione zostan№ systemy wieloagentowe, przetwarzanie jкzyka naturalnego i elementy uczenia maszynowego (sieci neuronowych). Zaprezentowane zostan№ rуwnieї metody rozwi№zywania zіoїonych problemуw optymalizacyjnych za pomoc№ algorytmуw genetycznych i przeszukiwania z wiкzami.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Zastosowania sztucznej inteligencji 2
2. Reprezentacja wiedzy 2
3. Metody wnioskowania 2
4. Wnioskowanie w warunkach niepewnoњci 2
5. Przybliїone wnioskowanie 2
6. CLIPS: elementy jкzyka 2
7. CLIPS: zaawansowane dopasowanie wzorca 2
8. CLIPS: sterowanie i programowanie proceduralne 2
9. CLIPS: przykіady systemуw eksperckich 2
10. Systemy wieloagentowe 2
11. Przetwarzanie jкzyka naturalnego 2
12. Uczenie maszynowe i sieci neuronowe 2
13. Przestrzeс stanуw, akcje i planowanie akcji 2
14. Algorytmy genetyczne 2
15. Przeszukiwanie z ograniczeniami 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс z list przygotowanych przez wykіadowcк 15
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс programistycznych z list przygotowanych przez wykіadowcк 15
1. Joseph C. Giarratano, Gary D. Riley. Expert Systems: Principles and Programming, Course Technology, 2004.
2. M.R. Genesereth, N.J. Nilsson. Logical Foundations of Artificial Intelligence. Morgan Kaufmann Publishers, Inc., 1987.
3. Zbigniew Michalewicz. Algorytmy genetyczne + Struktury danych = Programy ewolucyjne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1996.
4. Krzysztof Apt. Principles of Constraint Programming, Cambridge University Press, 2003.
1. Dennis Merritt. Building Expert Systems in Prolog, Springer-Verlag 1989, Amzi! Inc. 2000.
2. Ivan Bratko. Prolog programming for artificial intelligence, Addison-Wesley, 1986.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwiуw.

Kod kursu: INP2227

Nazwa kursu: Wybrane zagadnienie informatyki technicznej

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Programowanie mikroprocesorowych urz№dzeс technicznych. Techniczne zagadnienia transmisji danych. Programowanie komputerowych systemуw pomiarowo-diagnostycznych. Zagadnienia programowania sterownikуw opartych na mikroprocesorach jednoukіadowych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wstкp do architektury mikrokompurerуw. 2
2. Podstawy transmisji danych. 2
3. Metody і№czenia i komunikacji urz№dzeс technicznych. 2
4. Budowa ukіadуw drukowanych. 2
5. Porty szeregowe i rуwnolegіe. 2
6. Porty USB. 2
7. Metody utrwalania danych binarnych na noњnikach. 2
8. Architektura dyskуw magnetooptycznych. 2
9. Architektura pamiкci Flash. 2
10. Programowanie sterownikуw PLC. 2
11. Konstrukcje czujnikуw przemysіowych. 2
12. Programowanie komputerowych systemуw pomiarowo-diagnostycznych. 2
13. Niezawodnoњж systemуw komputerowych. 2
14. Konfiguracje wdroїeniowe mikroprocesorowych urz№dzeс technicznych. 2
15. Analiza wybranych rozwi№zaс komercyjnych. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Listy zagadnieс zwi№zane z poszczegуlnymi tematami wykіadu. 15
1. The Hardware Book – http://www.hardwarebook.info/
2. Metzger P.: Anatomia PC. Wydawnictwo Helion

Warunki zaliczenia: Zaliczenie жwiczeс i wykіadu.

Kod kursu: INP2229

Nazwa kursu: Algebra komputerowa

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: algebra i kodowanie

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem wykіadu jest omуwienie narzкdzi sіuї№cych do wyznaczania minimalnej liczby operacji arytmetycznych potrzebnych do wyznaczenia danej formuіy algebraicznej oraz do rozstrzygania, czy dany wielomian ma rozwi№zanie w pierwiastnikach.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Pierњcienie: przykіady, homomorfizmy, ideaіy 2
2. Pierscienie noetherowskie 2
3. Teoria podzielnoњci 2
4. Moduіy nad pierњcieniami 2
5. Struktura grup abelowych 2
6. Ograniczenie dolne liczby operacji arytmetycznych – 1 2
7. Ograniczenie dolne liczby operacji arytmetycznych – 2 2
8. Ograniczenie dolne liczby operacji arytmetycznych – 3 2
9. Ciaіa skoсczone i wielomiany 2
10. Struktura i konstukcje ciaі skoсczonych 2
11. Ciaі algebraicznie domkniкte 2
12. Grupa automorfizmуw ciaіa i grupa Galois wielomianu 2
13. Zasadnicze twierdzenie teorill Galois 2
14. Grupy rozwi№zywalne i rozwi№zania przez pierwiastniki 2
15. Zastosowania do kryptografii 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin

Warunki zaliczenia: kolokwoim zaliczeniowe

Kod kursu: INP8763

Nazwa kursu: Anatomia PC

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 2
Semestralna liczba godzin 15 30
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Wojciech Kordecki, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Omуwienie budowy oraz zasady dziaіania najwaїniejszych podzespoіуw komputerуw PC.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Historia i ogуlna architektura komputera PC. Przestrzenie adresowe procesorуw z rodziny Intel x86. Magistrala i8086 oraz ISA. Chipset, mostek pуіnocny i poіudniowy. BIOS. 2
2. Interfejsy z szeregow№ transmisj№ danych. Asynchroniczna i synchroniczna transmisja danych. 2
3. Linie niesymetryczne i symetryczne (rуїnicowe), LVDS. RS-232/422/485, IrDA, USB, FireWire. 2
4. System przerwaс i DMA. Port rуwnolegіy. 2
5. Magistrale PCI, miniPCI, AGP, PCI-Express. 2
6. Pamiкci. Pamiкж statyczna a dynamiczna. Cache. SDRAM/DDR/DDR2/RamBus. 2
7. Pamiкci masowe. Interfejs EIDE, SATA. 2
8. Nowe technlogie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wykorzystanie przerwaс BIOS. 2
2. Wykorzystanie transmisji szeregowej do komunikacji z przyrz№dem pomiarowym. 2
3. Modelowanie transmisji danych po magistrali rуwnolegіej – na przykіadzie portu LPT i wyњwietlacza LCD -I 2
4. Modelowanie transmisji danych po magistrali rуwnolegіej – na przykіadzie portu LPT i wyњwietlacza LCD -II 2
5. Dostкp do RTC i pamiкci CMOS podtrzymywanej bateryjnie. 2
6. Wykorzystanie przerwaс sprzкtowych na przykіadzie portu LPT. 2
7. Programowanie interfejsu IDE. 2
1. Metzger P.: Anatomia PC. Wydawnictwo Helion
2. The Hardware Book – http://www.hardwarebook.info/

Warunki zaliczenia: Zaliczenie laboratorium.

Kod kursu: INP8769

Nazwa kursu: Ergonomia systemуw informatycznych

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: IIPR05[1/4] Technologie sieciowe

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marek Klonowski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: dr inї. Marek Klonowski

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Celem zajкж jest zapoznanie sіuchaczy z podstawowymi zagadnieniami interfejsu uїytkownika ze szczegуlnym uwzglкdnieniem wpіywu interfejsu na bezpieczenstwo systemu informatycznego.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Pierwsza czкњж kurs przedstawia technologiк tworzenia interfejsu uїytkownika systemu informatycznego. Omуwione zostan№ zagadnienia zwi№zane z projektowaniem i budow№ interfejsu uїytkownika na rуїnych etapach realizacji projektu informatycznego. Przedstawione zostan№ rуїne normy tworzenia interfejsu a takїe formalne metody jego oceny. Kurs bкdzie bogato ilustrowany przykіadami. Druga czкњж kursu omawia zagadnienia wpіywu GUI na bezpieczeсstwo systemu informatycznego.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rola interejsu uїytkownika. Funkcjonalnoњж a uїytecznoњж. Uwarunkowania psychologiczne. 2
2. Podstawowe zasady tworzenia interfejsu, projektowanie ekranуw. 3
3. GUI – opis procesu tworzenia. 8
4. Projektowanie stron WWW. 6
5. Standardy tworzenia interfejsu – norma ISO 9241. Informacja o innych normach. 2
6. Formalne metody oceny interfejsu i sposoby jego testowania. Testowanie GUI. 2
7. Przegl№d narzкdzi wspomagaj№cych tworzenie interfejsu uїytkownika. 1
8. GUI a bezpieczeсstwo systemu informatycznego. 3
9. GUI – autoryzacja, bankowoњж elektroniczna 3
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Narzкdzia wspomagaj№ce tworzenie interfejsu uїytkownika. 2
2. Projektowanie ekranуw. 6
3. Analiza przkіadowych realizacji. 7
1. Galitz W. O. Essential Guide to User Interface Design. Wiley Comp. Pub. 2002.
2. L.F Cantor, S.Garfinkel aSecurity and Usability. O\’Reilly Pub. 2005.
1. S.Krug. Nie kaї mi myњleж. Wydanie 2. Helion 2006.

Warunki zaliczenia: pozytywne zaliczenie kolokwium

Kod kursu: INP7761

Nazwa kursu: Jкzyki formatowania danych

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr inї. Јukasz Krzywiecki

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Nabycie umiejкtnoњci parsowania i formatowania dowolnych plikуw tekstowych i dokumentуw opisanych znacznikami.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs ma na celu zaznajomienie z jкzykami prezentacji i formatowania danych. Omawiane s№ zagadnienia formatowania tekstуw, grafiki wektorowej oraz technologia jкzykуw znacznikуw.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. 1. Podstawy parsowania i formatowania tekstуw. Podstawy jкzykуw znacznikowych. 2
2. 2. LaTeX – wprowadzenie do systemu skіadu tekstu. 2
3. 3. LaTeX – formatowanie dokumentуw matematycznych. 2
4. 4. LaTeX – opcje zaawansowane, grafika, pakiety. 2
5. 5. XML i DTD – uniwersalny jкzyk opisu treњci. 2
6. 6. XSL – jкzyk styli i transformacji dokumentуw w standardzie XML. 2
7. 7. XHTML – rozszerzalny hipertekstowy jкzyk znacznikуw. 2
8. 8. CSS – kaskadowe arkusze styli. 2
9. 9. MathML – znakowanie wyraїeс matematycznych w XML. 2
10. 10. Parsery XML. Omуwienie modeli SAX i DOM. 2
11. 11. Perl – jкzyk ekstrakcji i raportowania danych. 2
12. 12. Perl – formaty i wyraїenia regularne. 2
13. 13. Perl – moduіy parserуw XML. 2
14. 14. VRML i X3D – jкzyki opisu grafiki trуjwymiarowej i danych multimedialnych. 2
15. 15. SVG – jкzyk opisu grafiki 2D w standardzie XML. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. 1. LaTeX – formatowanie dokumentуw. 1
2. 2. 2. DTD – definiownie typуw dokumentуw XML. Tworzenie dokumentуw XML zgodnych z DTD. 2
3. 3. Manipulowanie dokumentami XML za pomoc№ szablonуw XSL. 2
4. 4. Budowa serwisu WWW za pomoc№ XHTML i CSS. 2
5. 5. MathML – tworzenie stron WWW z wyraїeniami matematycznymi. 2
6. 6. Perl – formatowanie dokumentуw tekstowych. 2
7. 7. Perl – parsowanie i formatowanie dokumentуw LaTeX. 2
8. 8. Perl – parsowanie i formatowanie dokumentуw XML. 2
1. 1. Standardy i specyfikacje konsorcjum W3C; http://www.w3.org/.
2. 2. Polska Grupa Uїytkownikуw Systemu TeX; http://www.gust.org.pl/.
3. 3. XML na powaїnie, Autorzy: Przemysіaw Kazienko, Krzysztof Gwiazda; ISBN: 83-7197-765-4.
4. 4. Perl – programowanie; Autorzy: Lerry Wall, Ton Christiansen, Jon Orwant.

Warunki zaliczenia: Wykonanie жwiczeс laboratoryjnych i zaliczenie krуtkiego kolokwium na ostatnim wykіadzie.

Kod kursu: MAP2208

Nazwa kursu: Modelowanie matematyczne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Kursy: algebry, rachunku rуїniczkowego i caіkowego, wstкp do rachunku prawdopodobieсstwa z elementami procesуw stochastycznych i statystyki.

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest przybliїenie sіuchaczom modeli matematycznych w rуїnych dziedzinach nauki z uwzglкdnieniem zarуwno nauk technicznych i przyrodniczych jak i spoіecznych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Konstrukcja modeli matematycznych od danych rzeczywistych do postaci abstrakcyjnej. 2
2. Modele deterministyczne a stochastyczne, dyskretne a ci№gіe. 2
3. Wspomaganie komputerowe modelowania matematycznego. Systemy obliczeс symbolicznych. 2
4. Zastosowanie obliczeс symbolicznych w analizie modeli matematycznych. 2
5. Modelowanie z wykorzystaniem rуwnaс rуїniczkowych zwyczajnych. Zagadnienia brzegowe. 2
6. Rуwnania rуїnicowe. Modele mieszane dyskretno-ci№gіe. 2
7. Symulacyjne podejњcie do analizy modeli matematycznych. 2
8. Znaczenie optymalizacji w modelowaniu matematycznym. 2
9. Rozwi№zywanie rуwnaс nieliniowych. 2
10. Dopasowanie parametrуw modelu do modelowanego zjawiska. 2
11. Programowanie liniowe i kwadratowe. 2
12. Programowanie sieciowe. 2
13. Zagadnienia sterowania. Systemy liniowe z losowymi parametrami. 2
14. Markowskie procesy decyzyjne. 2
15. Informacja o symulacjach losowych systemуw 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wspomaganie komputerowe modelowania matematycznego. Systemy obliczeс symbolicznych. 3
2. Metody numeryczne w modelowaniu matematycznym. Metody symulacyjne analizy modeli matematycznych. 3
3. Optymalizacja w modelowaniu matematycznym. Programowanie liniowe i kwadratowe. 3
4. Zagadnienia sterowania. Markowskie procesy decyzyjne. 3
5. Symulacje komputerowe dla modeli losowych. 3
1. D. Edwards and M.J. Hamson: Mathematical modelling skills, Macmillan Press LTD, Houndmills, 1996.
2. Aleksander Janicki, Adam Izydorczyk, Metody komputerowe w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.
3. Sheldon M. Ross, Simulation, Academic Press, San Diego 1997.
4. B. Everitt, A Handbook of Statistical Analysis Using S-PLUS, Chapman and Hall, London 1994.
1. B. S. Everitt, G. Der, A Handbook of Statistical Analysis using SAS, Chapman & Hall, London 1996.
2. Kazimierz Sobczyk, Stochastyczne rуwnania rуїniczkowe. Teoria i zastosowania, WNT, Warszawa 1996.

Warunki zaliczenia: Ocena jest wypadkow№ wyniku kolokwium i efektуw pracy w ramach laboratorium.

Kod kursu: MAP2209

Nazwa kursu: Pakiety matematyczne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie umiejetnoњci korzystania z programуw Mathlab i Mathematica

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs z pakietуw Matlab i Mathematica

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. MATLAB: interface, zmienne, tablice, macierze, operatory, funkcje wbudowane 2
2. MATLAB: obliczenia (wielomiany, linowa algebra, rуwnania rуїniczkowe zwyczajne) 2
3. MATLAB: Grafika i wizualizacja (wykresy funkcji 2D and 3D, parametry wykresуw, edytor wіaњciwoњci, figury, osie, animacja) 2
4. MATLAB: Wprowadzenie do programowania (funkcje i m-pliki, typy danych, іaсcuchy, operatory relacyjne i logiczne, sterowanie, debagowanie) 2
5. MATLAB: Programowanie (GUIDE edytor, programowanie interfajsu uїytkownika, callbacks, MATLAB File Exchange) 2
6. MATLAB: Statystyka i analiza danych (rozkіady prawdopodobieсstwa, modele linowe, regresja, przedziaіy ufnoњci, wizualizacja, ANOVA) 2
7. MATLAB: wektoryzacja obliczen 2
8. MATHEMATICA: Wprowadzenie (obliczenia, wykresy, caіkowanie, rуzniczkowanie, rуwnania liniowe) 2
9. MATHEMATICA: Wprowadzenie do programowania (podstawowe typy, przegl№d dostкpnych technik programowania) 2
10. MATHEMATICA: Wzorce i reguіy 2
11. MATHEMATICA: Programowania funkcyjne 2
12. MATHEMATICA: Programowanie proceduralne 2
13. MATHEMATICA: Tworzenie pakietуw 2
14. Porуwnanie pakietуw 2
15. Przykіad zastosowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. MATLAB: Wykresy funkcji 2
2. MATLAB: M-funkcje 2
3. MATLAB: obliczenia wektorowe 2
4. MATHEMATICA: calculus 2
5. MATHEMATICA: uzycie wzorcуw i reguі 2
6. MATHEMATICA: programowanie funkcyjne i proceduralne 2
7. MATHEMATICA: tworzenie pakietуw 2
8. Koсcowy test 2
1. Andrzej Zalewski, Rafaі Cegieіa, MATLAB – obliczenia numeryczne i ich zastosowania, NAKOM, 1998, ISBN 83-85060-85-5.
2. Dokumentacja techniczna dostarczana z pakietem (ang.).
3. Dokumentacja on-line http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab.s
4. Stephen Wolfram, Mathematica Book
5. Mathematica Book online – http://documents.wolfram.com/v4/.
1. Anna Kamiсska, Beata Paсczyk, Жwiczenia z Matlaba. Przyklady i zadania, wyd. Mikom.
2. Grzegorz Drwal et al., Mathematica 4, 2000 r., ISBN: 83-86644-55-9

Warunki zaliczenia: kolokwium przy komputerze

Kod kursu: INP2230

Nazwa kursu: Teoretyczne podstawy informatytki

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapozananie siк z formalnymi modelami obliczeс oraz klasami zagadnieс rozstrzgalnych i rekurencyjnie przeliczalnych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Modele obliczeс formalnych, funkcje uniwersalne, zagadnienia rozstrzygalne, obliczenia kwantowe.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Modele obliczeс 2
2. Funkcje pierwotnie rekurencyjne 2
3. Funkcje rekurencyjne 2
4. Funkcja uniwersalna 2
5. Twierdzenia o staіym punkcie 2
6. Zbiory rekurencyjne i rekurencyjnie przeliczalne 2
7. Klasyczne problemy nierozstrzygalne 2
8. Twierdzenie Godla 2
9. Algorytmy zrandomizowane 2
10. Obliczenia rуwnolegіe 2
11. Elementy mechaniki kwantowej 2
12. Obliczenia kwantowe: bity, qbity 2
13. Problemy dekoherencji 2
14. Klasa zіoїonoњci obliczeniowej BQP 2
15. Perspektywy rozwoju techniki komputerowej 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Maszyna licznikowa 2
2. Funkcje rekurencyjnie przeliczalne 2
3. Problemy nierozstrzygalne 2
4. Problemy nierozstrzygalne 2
5. Arytmetyka Peano 2
6. Obliczenia kwantowe 2
7. Obliczenia kwantowe 2
8. Obliczenia kwantowe 1

Warunki zaliczenia: kolokwium

Kod kursu: MAP3706

Nazwa kursu: Teoria grafуw

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Matematyka Dyskretna, Algebra, Programowanie I

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Michaі Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem wykіadu jest omуwienie podstawowych pojкж teorii grafуw. Podawane bкd№ algorytmy znajdowania drzew maksymalnych, przeszukiwania grafуw, znajdowania drуg najkrуtszych. Omуwione zostan№ zagadnienia pіaskoњci i kolorowania grafуw oraz zagadnienia zwi№zane z sieciami transportowymi i twierdzeniem Forda-Fulkersona.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Definicje grafуw. 2
2. Spуjnoњж grafu. Drzewa i lasy. Algorytmy Prima i Kruskala. 2
3. Przeszukiwanie grafуw. 2
4. Drogi najkrуtsze. Drogi Eulera. Cykle Hamiltona. 2
5. Zagadnienie komiwojaїera. 2
6. Twierdzenie Forda – Fulkersona. 2
7. Planarnoњж. Twierdzenie Eulera. Dualnoњж. 2
8. Algorytmy zachіanne. 2
9. Pіaskoњж grafуw. 2
10. Kolorowanie grafуw. 2
11. Drzewa binarne i ich zastosowania. 2
12. Grafy losowe. 2
13. Asymptotyczne twierdzenia grafуw losowych. 2
14. Wybrane zastosowania teorii grafуw w informatyce. 2
15. Gry na grafach. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Жwiczenia ilustruj№ce poszczegуlne tematy wykіadu. 15
1. R. J. Wilson, Wprowadzenie do teorii grafуw, PWN.
2. W. Lipski, Kombinatoryka dla programistуw, WNT.
1. K. A. Ross, C. R. B. Wright, Matematyka dyskretna, PWN.
2. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmуw, WNT 1998.

Warunki zaliczenia: Egzamin oraz zaliczenie z жwiczeс.

Kod kursu: INP2231

Nazwa kursu: Wybrane zagadnienia informatyki

Jкzyk wykіadowy: angielski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowej angielskiej terminologii informatycznej

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d wybranych zagadnieс informatyki w jкzyku angielskim

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Podstawowe konstrukcje strukturalnych jкzykуw programowania 2
2. Klasyczne techniki: rekursja, programowanie dynamiczne 2
3. Klasyczne techniki: systemy przepisuj№ce, automaty skoсczone 2
4. Programowanie w jкzykach strukturalnych 2
5. Budowanie aplikacji okienkowych 2
6. Bazy danych 2
7. Aplikacje bazodanowe 2
8. Analiza klasycznych algorytmуw sortowania 2
9. Podstawowe struktury danych 2
10. Elementy kombinatoryki: podstawowe liczby 2
11. Paradoksy urodzinowe 2
12. Algorytmy zrandomizowane 2
13. Elementy logiki 2
14. Elementy sztucznej inteligencji 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie 2
2. Programowanie – opis wybranego jкzyka programowania 2
3. Matematyka – algebra, analiza, logika 2
4. Bazy-danych 2
5. Analiza algorytmуw i zіoїonoњж obliczeniowa 2
6. Logika algorytmiczna 2
7. Sztuczna inteligencja 2
8. Algorytmy rozproszone i zrandomizowane 2

Warunki zaliczenia: wygіoszenie krуtkiego referatu w jкzyku angielskim

Kod kursu: INP2232

Nazwa kursu: Њrodowisko programisty

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marek Klonowski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie sіuchaczy z podstawowymi narzкdziami i metodami wykorzystwanymi podczas programowania.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs prezentuje najwaїniejsze nowoczesne narzкdzia wykorzstywane do tworzenia oprogramowania w њrednich i duїych projektach informatycznych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Edytor tekstu. Praca przez sieж. 2
2. Jкzyki programowania wysokiego i niskiego poziomu. 2
3. Kompilatory. Interpretery. 2
4. Zintegrowane њrodowiska programistyczne. SDK dla rуїnych platform. 8
5. Archiwizacja. Technologie programowania zespoіowego. CVS/SVN. 3
6. Modelowanie i prezentacja systemu w jкzyku UML. 8
7. Zaawansowane generatory kodu. 2
8. Testowanie i weryfikacja. 3
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Materiaіy dostarczone przez wykіadowcк.

Warunki zaliczenia: Test koncowy.

Kod kursu: INP2900

Nazwa kursu: Algebra Numeryczna

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Obliczenia naukowe i metody numeryczne

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krystyna Ziкtak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych technik algebry numerycznej, ze szczegуlnym uwzglednieniem zagadnieс liniowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest zapoznanie studentуw z wybranymi zagadnieniami algebry numerycznej: rozkіady macierzy, przeksztaіcenia ortogonalne, algorytmy wyznaczania rozwi№zaс liniowego zadania najmniejszych kwadratуw, algorytmy obliczania wartoњci wіasnych macierzy, iteracyjne metody rozwi№zywania ukіadуw rуwnaс nieliniowych, rуwnania macierzowe, funkcje macierzowe, przykіady zastosowaс algbery numerycznej, biblioteki podprogramуw algebry numerycznej.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozkіady macierzy: rozkіad SVD, QR, polarny. Przykіady zastosowaс. 2
2. Przeksztaіcenie ortogonalne. Przeksztaіcenie macierzy przez podobieсstwo ortogonalne do postaci Hessenberga. 2
3. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratуw: uwarunkowanie zadania, ukіad normalny. Uogуlniona macierz odwrotna Moore`a-Penrose. 2
4. Algorytmy wyznaczania rozwi№zania liniowego zadania najmniejszych kwadratуw z macierz№ peіnego rzкdu. Algorytmy wyznaczania rozkіadu QR. 2
5. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratуw z macierz№ niepeіnego rzкdu. Zastosowanie rozkіadu SVD. Rozkіad QR za pomoc№ przeksztaіcenia Householdera wyborem kolumny. 2
6. Przykіady zastosowaс liniowego zadania najmniejszych kwadratуw. 2
7. Algebraiczne zagadnienie wіasne, lokalizacja wartosci wіasnych, uwarunkowanie zadania obliczania wartoњci wіasnej. 2
8. Metoda potкgowa, deflacja w metodzie potкgowej. Odwrotna metoda potкgowa. 2
9. Metoda QR, przyspieszanie zbieїnoњci i deflacja, wzmianka o algorytmie niejawnym. 2
10. Przykіady zastosowaс algebraicznego zagadnienia wіasnego. 2
11. Rozwi№zywanie ukіadu rуwnaс nieliniowych – wielowymiarowa metoda Newtona. Nieliniowe zadanie najmniejszych kwadratуw. 2
12. Algorytm Broydena, aktualizacja rozkіadu QR. 2
13. Rуwnania macierzowe. Rуwnanie Lyapunova. 2
14. Funkcje macierzowe. Pierwiastek z macierzy. 2
15. Przegl№d bibliotek podprogramуw algebry numerycznej: BLAS, EISPACK, LINPACK, LAPACK, ScaLapack. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Implementacja metod poznanych na wykіadzie. 15
1. A. Kieіbasiсski, H. Schwetlick, Numeryczna algebra liniowa, WNT, 1993.
2. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2005.
3. A. Maжkiewicz, Algorytmy algebry liniowej. Metody bezpoњrednie, Wyd. Polit. Poznaсskiej, Poznaс 2002.
4. J. Stoer, R. Burlisch, Wstкp do analizy numerycznej, PWN, 1987.
1. B. N. Datta, Numerical linear algebra and its applications, Brooks/Cole, 1995.
2. J. Demmel, Applied numerical linear algebra, SIAM, 1997.
3. W. Gander, J. Hrebicek, Solving problems in scientific computing using MAPLE and MATLAB, Springer, 2004.
4. G. H. Golub, Ch. Van Loan, Matrix computations, Johns Hopkins, 1997.
5. G. W. Stewart, Matrix algorithms, vol. I and II, SIAM 1998.
6. D. S. Watkins, Fundamentals of matrix computations, Wiley, 1991.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwium.

Kod kursu: INP2901

Nazwa kursu: Analiza Algorytmуw

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Analiza matematyczna II (MAP2205), matematyka dyskretna (MAP2206), Metody probabilistyczne i statystyka (MAP2207) – lub kursy o zbliїonej treњci

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie nowoczesnych narzкdzi analitycznych i probabilistycznych sіuї№cych do analizy wіasnoњci algorytmуw i protokoіуw

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d aktualnie stosowanych technik matematycznych do analizy algorytmуw oraz protokoіуw, ze szczegуlnym uwzglкdnieniem technik kombinatorycznych, analitycznych oraz probabilistycznych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Permutacje i wspуіczynniki Newtona 2
2. Liczyby specjalne 2
3. Klasy kombinatoryczne i funkcje tworzкce 2
4. Analiza algorytуw sortowania 2
5. Algorytmy wyboru lidera i inicjalizacji dla sieci Ad Hoc 2
6. Analiza zespolona – rуzniczkowanie, caіkowanie 2
7. Analiza zespolona – twierdzenia Chauchyego i residua 2
8. Wіasnoњci probabilistyczne sieci P2P 2
9. Losowe podziaіy odcinka 2
10. Losowe podzbiory o ustalonej mocy 2
11. Nierуwnoњci probabilistyczne, metoda I i II momentu 2
12. Grafy losowe – podstawoe wіasnoњci 2
13. Grafy losowe – spуjnoњж, komponenty 2
14. Projektowanie niezawodnych sieci P2P 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 1
2. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 3
3. P. Flajolet and R.Sedgewick,http://algo.inria.fr /flajolet/Publications/books.html

Warunki zaliczenia: egzamin

Kod kursu: INP2902

Nazwa kursu: Metody probabilistyczne algorytmiki

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 160

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algorytmy i struktury danych (INP2205).

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie metod budowy probabilistycznych i heurystycznych algorytmуw oraz zapoznanie siк z elementami programowania liniowego i caіkowito-liczbowego.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs poњwiкcony jest algorytmom, ktуrych dziaіanie dajк zaіoїony efekt z wysokim prawdopodobieсstwem lub po bardzo dіugim czasie dziaіania. wі№czone s№ do tej klasy algorytmy randomizowane, heurystyczne, programowanie stochastyczne.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Generatory pseudolosowe-przegl№d metod 2
2. Generatory addytywne, multiplikatywne i mieszane 2
3. Metoda Monte Carlo 2
4. Algorytmy przeszukiwania: binarny, liniowy, losowy, tablice haszuj№ce. 2
5. Algorytmy obsіuguj№ce pіyn№cy strumieс danych i zebrane dane. 2
6. Wybуr k elementуw ze strumienia o nieznanej dіugoњci 2
7. Metoda Las Vegas 2
8. Programowanie stochastyczne: sformuіowanie problemu 4
9. Redukcje do programowania caіkowitoliczbowego i zіoїonoњж programowania liniowego. 2
10. Metoda simpleksуw w zastosowaniu do programуw liniowych z losowymi parametrami. 2
11. Systemy dynamiczne: drzewa decyzyjne-deterministyczne i stochastyczne, stochastyczne programowanie dynamiczne. 2
12. Algorytmy genetyczne. 2
13. Metoda wyїaїania. 2
14. Podsumowanie. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Analiza i konstrukcja rozwi№zaс ilustruj№cych materiaі prezentowany na wykіadzie.
1. R. Motwani, P. Raghavan, Randomized Algorithms, ISBN 0-521-47465-5.
2. S. Reeves, Modern heuristic techniques for combinatorial problems, ISBN 0077092392.
3. R. Zieliсski, P. Neumann,Stochastyczne metody poszukiwania minimum funkcji, WNT, warszawa, 1986.
4. Kenneth A. Berman and Jerome L. Paul, Fundamentals of Sequential and Parallel Algorithms, PWS Publishing Co., Boston, MA, 1996
5. Z. Michalewicz, Algorytmy genetyczne + struktury danych = programy ewolucyjne, WNT, ISBN 83-204-2368-6.
6. Nicholas Metropolis and Stanislaw Ulam, The Monte Carlo method, Journal of the American Statistical Association, 44(247):335-341, 1949
7. R. Wieczorkowski, R. Zieliсski, Komputerowe generatory liczb losowych, WNT, Warszawa, 1997, ISBN 83-204-2160-8.
1. Th. Cormen, Ch. Leiserson, R. Rivest, Wstкp do algorytmуw, ISBN 83-204-2144-6.
2. M. Sysіo, N. Deo, J. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej, PWN.

Warunki zaliczenia: Pozytywny wynik kolokwium (жwiczenia) i egzaminu (wykіad).

Kod kursu: INP2903

Nazwa kursu: Teoria Obliczeс i Zіoїonoњж Obliczeniowa

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Maciek Gкbala

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie studentуw z matematycznymi podstawami informatyki. Przegl№d najwaїniejszych modeli obliczeс i klas zіoїonoњci zwi№zanych z nimi.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Wprowadzenie to zagadnieс obliczalnoњci. Modele obliczeс. Maszyna Turinga i maszyna RAM. Funkcje rekurencyjne. Lambda rachunek. Problemy nierozstrzygalne. Zagadnienia rekurencyjnie przeliczalne. Miary zіoїonoњci obliczeniowej. Problemy zupeіne. Przegl№d klas obliczeniowych (L, NL, P, NP, co-NP, PSPACE). Zіoїonoњж obliczeс losowych i rуwnolegіych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Maszyna Turinga. Wіasnoњci rуїnych modeli maszyny Turinga. 2
2. Jкzyki rekurencyjne i rekurencyjnie przeliczalne. 2
3. Uniwersalna maszyna Turinga. Nierozstrzygalnoњж problemu stopu. 2
4. Twierdzenie Rice-a. Teza Church-a. Maszyna licznikowa. 2
5. Maszyna RAM. Rуwnowaїnoњж maszyny RAM i maszyny Turinga jako modeli obliczeс. 2
6. Funkcje rekurencyjne na liczbach naturalnych. 2
7. Lemat Godla o kodowaniu. Rуwnowaїnoњж modelu funkcji rekurencyjnych i modelu maszyn Turinga. 2
8. Podstawy lambda rachunku. Liczebniki Churcha. Rуwnowaїnoњж z innymi modelami obliczeс. 2
9. Podstawy zіoїonoњci obliczeniowej. Relacje miкdzy klasami zіoїonoњci. 2
10. Twierdzenia o hierarchii. Metoda osi№galnoњci. 2
11. Klasa NP. 2
12. Obliczenia losowe. 2
13. Aproksymowalnoњж. 2
14. Obliczenia rуwnolegіe. Klasa NC. 2
15. Klasa PSPACE. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс zwi№zanych z tematyk№ wykіadu. 30
1. Ch.H. Papadimitriou, Zіoїonoњж obliczeniowa, WNT, Warszawa 2002 (ISBN 83-204-2659-6)
2. A. Koњcielski, Teoria obliczeс. Wykіady z matematycznych podstaw informatyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocіawskiego, 1997 (ISBN 83-229-1696-5)
3. H. Barendregt, E. Barendsen, Introduction to Lambda Calculus, 1994
4. J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatуw, jкzykуw i obliczeс, WNT, Warszawa 1994 (ISBN 83-01-11298-0)
1. J.E. Hopcroft, R. Motwani, J.D. Ullman, Wprowadzenie do teorii automatуw, jкzykуw i obliczeс, WNT, Warszawa 2005 (ISBN 83-01-14502-1)
2. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmуw, WNT, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2144-6)

Warunki zaliczenia: Zaliczenie жwiczeс oraz zdanie egzaminu koсcowego.

Kod kursu: FZP2900

Nazwa kursu: Fizyka Technologii Informacyjnych

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki i Instytutu Fizyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z fizycznymi aspektami przetwarzania oraz przesyіania informacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d fizycznych i matematycznych podstaw wspуіczesnych technologii informacyjnych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Miary informacji i zakіуceс 2
2. Techniki komunikacyjne – linie transmisyjne, fale. Fale radiowe, mikrofale, wіуkna optyczne 2
3. Џrуdіa i detektory sygnaіуw. Kanaіy komunikacyjne i zakіуcenia. 2
4. Metody zapisu i odczytu – noњniki i urz№dzenia magnetyczne, elektroniczne; techniki holograficzne 4
5. Kodowanie i dekodowanie: amplitudy i czкstotliwoњci, kodowanie binarne, kompresja danych 4
6. Korekcja bікdуw, elementy kryptografii 2
7. Elementy mechaniki kwantowej: stany kwantowe i informacja, obliczenia i komunikacja 4
8. Elementy kryptografii kwantowej 4
9. Fizyczne ograniczenia technologii informacyjnych: bariery wspуіczesnych technologii 4
10. Nowe technologie – realizacja laboratoryjne i wyniki teoretyczne 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Neil Gershenfeld, The Physics of Information Technology, Cambridge University Press, 2000

Warunki zaliczenia: kolokwium

Kod kursu: INP2904

Nazwa kursu: Metody Numeryczne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 5
Liczba godzin CNPS 160

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Obliczenia naukowe i metody numeryczne

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krystyna Ziкtak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych technik Metod Numerycznych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest przegl№d wybranych zagadnieс z interpolacji, aproksymacji i metod numerycznych dla rуwnaс rуїniczkowych zwyczajnych oraz ich zastosowaс. Omawiane s№ nastкpuj№ce tematy: interpolacja wielomianowa Hermite`a, interpolacja trygonometryczna, funkcje sklejane, kwadratury Gaussa, aproksymacja jednostajna wielomianowa i wymierna, aproksymacja Pade`go, pierwiastki wielomianуw, minima funkcji jednej zmiennej, iteracyjne metody rozwi№zywania ukіadуw rуwnaс liniowych, metody numeryczne rozwi№zywania rуwnaс rуїniczkowych zwyczajnych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Interpolacja Hermite`a. Interpolacja trygonometryczna. 2
2. Dyskretna transformata Fouriera. Szybka transformacja Fouriera. 2
3. Funkcje sklejane. Naturalna funkcja sklejana trzeciego stopnia. 2
4. Bazowe funkcje sklejane i ich wіasnoњci. Pochodne i caіki funkcji B-sklejanych. 2
5. Przykіady zastosowaс interpolacji i funkcji sklejanych w grafice komputerowej. 2
6. Kwadratury Gaussa. 2
7. Aproksymacja jednostajna za pomoc№ wielomianуw. 2
8. Jednostajna aproksymacja wymierna – problemy Zolotareva. Aproksymacja Pade`go. 2
9. Lokalizacja pierwiastkуw wielomianu. Metoda Bairstowa. 2
10. Optymalizacja – minima funkcji jednej zmiennej. Metoda zіotego podziaіu. 2
11. Iteracyjne metody rozwi№zywania ukіadуw rуwnaс liniowych. Metoda Gaussa-Seidla i Jacobiego. 2
12. Metody nadrelaksacji i sprzкїonych gradientуw cg. 2
13. Numeryczne rozwi№zywanie rуwnaс rуїniczkowych zwyczajnych. Zagadnienie pocz№tkowe. Metody jednokrokowe: jawna i niejawna metoda Eulera. Metody Rungego-Kutty. 2
14. Rуwnania rуїniczkowe zwyczajne – zagadnienie brzegowe. Metoda strzaіu. Schematy rуїnicowe. 2
15. Przykіady zastosowaс rуwnaс rуїniczowych zwyczajnych. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Listy zadaс przygotowane przez wykіadowcк. 15
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Implementacja algorytmуw poznanych na wykіadzie. 15
1. D. Kincaid, W. Cheney, Analiza numeryczna, WNT, Warszawa 2005.
2. Z. Fortuna, B. Macukow, J. W№sowski, Metody numeryczne, WNT, Warszawa 1998.
3. A. Palczewski, Rуwnania rуїniczkowe zwyczajne. Teoria i metody numeryczne z wykorzystaniem komputerowego systemu obliczeс symbolicznych, WNT, Warszawa 1999.
1. W. Golde, C. Norek, S. Paszkowski, Zarys teorii aproksymacji i jej zastosowaс w elektrotechnice, PWN, Warszawa 1958.
2. T. Pang, Metody obliczeniowe w fizyce. Fizyka i komputery, PWN, Warszawa 2001.
3. W. Gander, J, Hrebicek, Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB, Springer, Berlin 2004.
4. M.T. Heath, Scientific computing. An introductory survery, Ma Graw Hill, 2002.
5. G.M. Phillips, P.J. Taylor, Theory and applications of numerical analysis, Academic Press, 1995.
6. A. Quarteroni, R. Sacco, F. Saleri, Numerical mathematics, Springer 2000.

Warunki zaliczenia: Egzamin

Kod kursu: INP2905

Nazwa kursu: Metody Optymalizacji

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1 1
Semestralna liczba godzin 30 15 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algebra; Analiza Matematyczna; Algorytmy i Struktury Danych

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Paweі Zieliсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Celem kursu jest przegl№d zadaс i metod optymalizacji.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: W ramach kursu szczegуlny nacisk jest poіoїony na zagadnienia programowania liniowego i programowania caіkowitoliczbowego w tym na problemy optymalizacji dyskretnej. Prezentowane s№ zagadnienia zwi№zane z konstrukcj№ modeli matematycznych dla problemуw optymalizacyjnych, w szczegуlnoњci dla trudnych problemуw optymalizacji dyskretnej, oraz algorytmуw dokіadnych i przybliїonych sіuї№cych do ich rozwi№zywania.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Problemy optymalizacyjne (egzemplarz, problem optymalizacyjny, przykіady). Otoczenie. Lokalne i globalne optima. Zbiory i funkcje wypukіe. Problem wypukіego programowania. 2
2. Postacie zadania programowania liniowego. Interpretacja geometryczna zadania programowania liniowego. Wіasnoњci zadania programowania liniowego (wierzchoіek, rozwi№zanie bazowe dopuszczalne). 2
3. Algorytn simpleks. 2
4. Wyznaczanie pierszego rozwi№zania bazowego dopuszczalnego – metoda kar i metoda dwуch faz. Zrewidowany algorytm simpleks. 2
5. Zagadnienie dualne. Twierdzenie o dualnosci. Twierdzenie o rуїnicach dopeіniaj№cych. 2
6. Algorytm dualny. Algorytm prymalno-dualny. 2
7. Programowanie caіkowitoliczbowe PCL. Modelowanie caіkowitoliczbowe. Modele trudnych zagadnieс optymalizacji dyskretnej. 2
8. Metody programowania caіkowitoliczbowego: metoda podziaіu i ograniczeс dla PCL, metoda przegl№du dla problemуw 0-1. 2
9. Metoda podziaіu i ograniczeс dla zagadnienia komiwojaїera i zagadnienia plecakowego. Unimodularnoњж. 2
10. Relaksacja Lagrange`a. 2
11. Zastosowanie relaksacji Lagrange`a do trudnych zagadnieс optymalizacji dyskretnej. 2
12. Algorytmy lokalnego przeszukiwania – ogуlne wіasnoњci 2
13. Przykіady algorytmуw lokalnego przeszukiwania dla trudnych zagadnieс optymalizacji dyskretnej. 2
14. Algorytmy approksymacyjne. Klasy APX, PTAS, FPTAS. 2
15. Przykіady algorytmуw aproksymacyjnych dla trudnych zagadnieс optymalizacji dyskretnej. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс ilustruj№cych materiaі podany na wykіadzie. 15
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Mini projekty w zakresie metod optymalizacji 15
1. C.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial Optimization. Algorithms and Complexity, Dover Publication, Inc,Mineola, 1998.
2. I. Nykowski, Programowanie liniowe, PWE Warszawa 1980.
3. S.P. Bradley, A.C. Hax, T.L. Magnanti, Applied Mathematical Programming, Addison-Wesley Publishing Company, 1977
4. R.S. Garfinkel, G.L. Nemhauser, Programowanie caіkowitoliczbowe, PWN, 1978.
5. W. Grabowski, Programowanie matematyczne, PWE Warszawa 1980.
1. M.M. Sysіo, M. Deo, J.S. Kowalik, Algorytmy optymalizacji dyskretnej z programami w jкzyku PASCAL, PWN, 1993.
2. G.L. Nemhauser and L.A. Wolsey. Integer and Combinatorial Optimization, John Wiley & Sons, 1988.
3. F.S. Hiller, G. J. Lieberman, Introduction to operations research, The McGraw-Hill Co. New York 2001.
4. R.K. Ahuja, T.L. Magnanti and J. B. Orlin, Network Flows: Theory, Algorithms, and Applications, Prentice Hall, 1993.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwiуw (жwiczenia), zaliczenie mini projektуw (laboratorium) i zdanie egzaminu (wykіad).

Kod kursu: INP2906

Nazwa kursu: Modelowanie probabilistyczne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 2
Semestralna liczba godzin 15 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Zaliczenie kursуw: Rachunek Prawdopodobiestwa z Elementami Procesуw Stochastycznych MAP3701 oraz Statystyka Matematyczna i Stosowana MAP4701

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Zdzisіaw Porosiсski, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: dr inї. Zdzisіaw Porosiсski, dr inї. Adam Zagdaсski, dr inї. Artur Suchwaіko

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie wspуіczesnych technik modelowania probabilistycznego

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs uzupeіnia wiadomoњci na temat metod probabilistycznych w zastosowaniu do modelowania zjawisk losowych w technice, biologii i ekonomii. Rozwaїane s№ gіуwnie modele z czasem dyskretnym lub czasem ci№gіym i dyskretn№ przestrzeni№ stanуw. Omawia siк konstrukcjк generatorуw liczb pseudolosowych i metody ich testowania, symulacjк іaсcuchуw Markowa, metody symulacyjne (bootstrap), modelowanie kolejek i zapasуw, modelowanie wartoњci ekstremalnych (z zastosowaniami w ubezpieczeniach i niezawodnoњci). Podkreњlone w kursie jest znaczenie metod symulacyjnych dla rozwi№zywania zagadnieс optymalizacyjnych w modelach probabilistycznych.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Generatory liczb pseudolosowych. Metoda Monte Carlo. Symulacja zmiennych losowych o wybranych rozkіadach-rуїne techniki generacji. 2
2. Algebraiczne metody analizy іaсcuchуw Markowa. Klasyfikacja stanуw іaсcucha Markowa. Јaсcuchy stacjonarne i jednorodne. 2
3. Metody algebry komputerowej w analizie macierzy prawdopodobieсstw przejњcia. Symulacja іaсcuchуw Markowa. 2
4. Modele systemуw ze zdarzeniami dyskretnymi – modelowanie kolejek, zapasуw. Elementy teorii niezawodnoњci. 3
5. Metody symulacyjne w analizie statystycznej danych: bootstrap. 2
6. Teoria wartoњci ekstremalnych. Zastosowanie w ubezpieczeniach i teorii niezawodnoњci. Zarz№dzanie jakoњci№ produkcji. 3
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Realizacja i testowanie algorytmуw generacji liczb pseudolosowych. 6
2. Praktyczna realizacja algorytmуw analizy macierzy stochastycznych. 6
3. Symulacyjne wyznaczanie parametrуw systemуw obsіugi. 6
4. Rozwi№zywanie zadaс statystycznych z wykorzystaniem metody bootstrap. 4
5. Statystyka wartoњci ekstremalnych. 6
1. Jan Beirlant, Jozef L. Teugels, Petra Vynckier, Practical Analysis of Extreme Values, Leuven University Press, Leuven, 1996.
2. Averill M. Law, W. David Kelton, Simulation Modeling and Analysis, McGraw-Hill Book Company, New York, 1982.
3. Sheldon M. Ross, Simulation, Academic Press, San Diego, 1997.
4. A. D. Wentzell, Wykіady z teorii procesуw stochastycznych, PWN, Warszawa, 1980.
5. R. Wieczorkowski, R. Zieliсski, Komputerowe generatory liczb losowych, WNT, Warszawa, 1997.
1. L. Gajek, M. Kaіuszka, Wnioskowanie statystyczne, PWN, Warszawa, 2000.
2. W. Feller, Wstкp do rachunku prawdopodobieсstwa, t. I. PWN, Warszawa, 1966.
3. M. Fisz, Rachunek prawdopodobieсstwa, PWN, Warszawa, 1969.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie na ocenк laboratorium i pozytywny wynik egzaminu (wykіad).

Kod kursu: INP2907

Nazwa kursu: Seminarium Badawcze

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): zapoznanie siк z warsztatem pracy naukowej

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d listeratury i prуba samodzielnych badaс w wybranym przez prowadz№cego zajкcia dziele informatyki

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Sformuіowanie problemu badawczego 2
2. Analiza narzкdzi badawczych 2
3. Aktualny stan wiedzy 2
4. Refereowanie prac przez studentуw 2
5. Refereowanie prac przez studentуw 2
6. Refereowanie prac przez studentуw 2
7. Refereowanie prac przez studentуw 2
8. Referowanie wynikуw symulacji i obliczeс 2
9. Referowanie wynikуw symulacji i obliczeс 2
10. Referowanie wynikуw symulacji i obliczeс 2
11. Referowanie wynikуw symulacji i obliczeс 2
12. Referowanie wynikуw symulacji i obliczeс 2
13. Referowanie wynikуw symulacji i obliczeс 2
14. Podsumowanie i wnioski 2
15. Podsumowanie i wnioski 2

Warunki zaliczenia: wygіoszenie referatu i napisanie pracy koсcowej

Kod kursu: INP2908

Nazwa kursu: Zaawansowane Techniki Analizy Algorytmуw

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 2
Semestralna liczba godzin 30 30
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 6
Liczba godzin CNPS 180

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: brak

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie warsztatu matematycznego sіuї№cego do analizy algorytmуw i protokoіуw

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d zagadnienieс kombinatorycznych, probabilistycznych i algebraiczych wykorzystywanych do alazy algorytmуw.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Јaсcuchy Markowa i bі№dzenie w grafach 2
2. Twierdzenia Frobeniusa 2
3. Zastosowania twierdzenia Frobeniusa 2
4. Metody wyznaczania WebRank 2
5. Elementy algebraicznej teorii grafуw – 1 2
6. Elementy algebraicznej teorii grafуw – 2 2
7. Elementy algebraicznej teorii grafуw – 3 2
8. Rozproszone teblice haszuj№ce 2
9. Wіasnoњci protokoіуw typu P2P 2
10. Obci№їenie wкzіуw w protokoіach P2P 2
11. Elementy teorii niezawodnoњci 2
12. Niezawodnoњж protokoіуw P2P 2
13. Wіasnoњci kodуw losowych 2
14. Urz№dzenia typu RFID 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 1
2. D. Knuth, Sztuka programowania, tom 3
3. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka Konkretna,Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003
4. P. Flajolet and R.Sedgewick,http://algo.inria.fr /flajolet/Publications/books.html

Warunki zaliczenia: egzamin

Kod kursu: INP2909

Nazwa kursu: Praca magisterska

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1
Semestralna liczba godzin 15
Forma zaliczenia egzamin zaliczenie
Punkty ECTS 12
Liczba godzin CNPS 15

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Napisanie pracy magisterskiej

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Analiza i rozwi№zanie postawionego przez opiekuna naukowego problemu informatycznego oraz opracownie pracy magisterskiej (plan ma charakter wzorca; w zaleїnoњci od realizowanego zagadnienia moїe ulec zmianie)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Sprecyzowanie zagadnienia 1
2. Analiza dostкpnej literatury 2
3. Realizacja projektu 3
4. Testy 1
5. Analiza teoretyczna 4
6. Testy 1
7. Napisanie pracy 2
8. Przygotowanie dokumentacji i noњnikуw 1
1. zaleїna od analizowanego zagadnienia
1. zaleїna od analizowanego zagadnienia

Warunki zaliczenia: akceptacja rozwi№zania zagadnienia informatycznego oraz pracy magisterskiej przez opiekuna naukowego

Kod kursu: INP2910

Nazwa kursu: Seminarium dyplomowe

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 4
Liczba godzin CNPS 120

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: obowiazkowy

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie technik pisania prac, referowania wіasnych wynikуw oraz przygotowanie do egzaminu magisterskiego

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Seminarium poњwiкcone zagadnieniom zwi№zanym z pisaniem pracy magisterskiej

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Zasady pisania prac dyplomowych 2
2. Referowanie prac uczestniуw 2
3. Referowanie prac uczestniуw 2
4. Referowanie prac uczestniуw 2
5. Referowanie prac uczestniуw 2
6. Referowanie prac uczestniуw 2
7. Referowanie prac uczestniуw 2
8. Referowanie zagadnieс zwi№zanych z pisanymi pracami 2
9. Referowanie zagadnieс zwi№zanych z pisanymi pracami 2
10. Referowanie zagadnieс zwi№zanych z pisanymi pracami 2
11. Referowanie zagadnieс zwi№zanych z pisanymi pracami 2
12. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego 2
13. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego 2
14. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego 2
15. Przygotowanie do egzaminu magisterskiego 2

Warunki zaliczenia: wygіoszenie dwуch referatуw

Kod kursu: INP2911

Nazwa kursu: Algorytmiczna teoria gier

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Podstawy algebry, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej i rachunku prawdopodobieсstwa.

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z podstawowymi pojкciami teorii gier oraz zastosowaс do badania zachowania siк uїytkownikуw sieci komputerowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest przedstawienie koncepcji informatyki teoretycznej w ujкciu teorii gier. Omуwione zostan№ miкdzy innymi: aukcje; problem dzielenia kosztуw; rуwnowagi w grach-istnienie, wyznaczanie i poszukiwanie; teoria gier w Internecie; gry w sieciach; cena anarchii i stabilnoњci.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie. Matematyczne modele konfliktu i wspуіpracy. Gry macierzowe. Pojкcie rуwnowagi w grach macierzowych. 2
2. Programowanie liniowe a gry macierzowe. 2
3. Gry sieciowe: gry na zatіoczonych sieciach, samolubni agenci w sieci, paradox Braessa 2
4. Gry sieciowe: punkty rуwnowagi, cena anarchii, opіaty za korzystanie z і№czy, projektowanie sieci 2
5. Zіoїonoњж obliczeniowa wyznaczania punktуw rуwnowagi 2
6. Szybkie algorytmy wyznaczania punktуw rуwnowagi dla konkretnych sieci 2
7. Uczciwoњc, pobieranie opіat wskaџniki kontrolne 2
8. Ogуlne zasady projektowania systemуw opіat 2
9. Rozproszone algorytmy kontroli opіat 2
10. Mechanizmy wspуіdzielenia kosztуw 2
11. Metody pobierania opіat 2
12. Kombinatoryczne aukcje i oszczкdnoњж 2
13. Aukcje dуbr cyfrowych 2
14. Aspekty obliczeniowe aukcji 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. 1. G. Owen: Teoria gier, PWN Warszawa 1975
2. 2. Tim Roughgarden: Selfish Routing and the Price of Anarchy, The MIT Press, 77 Massachusetts Avenue, cambridge, ma 02139-4307,U.S.A.; ISBN-10:0-262-18243-2; ISBN-13: 978-0-262-18243-0
3. 3. Joel Watson: Strategia. Wprowadzenie do teorii gier, WNT Warszawa 2005.
1. 1. Stef Tijs: Introduction to Game Theory, Hindustan Book Agency, New Gelhi 2003
2. 2. Ernest Pіonka: Wykіady z teorii gier, Wydawnictwo Politechniki Њl№skiej, Gliwice 2001.
3. 3. S. Trybuіa, T. Radzik: Gry czasowe, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocіawskiej, Wrocіaw 2003.

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Kod kursu: INP2912

Nazwa kursu: Algorytmy algebraiczne w kryptografii

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Przemysіaw Kubiak

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia):

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przedmiotem kursu s№ podstawy algebraiczne nowoczesnej kryptografii i techniki bezpieczeсstwa komputerowego oparte na zaawansowanych strukturach algebraicznych. Przedmiotem kursu s№ zarуwno aspekty budowy metod algebraicznych jak i ich efektywnej implementacji.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Ciaіa skoсczone – fundamentalne algorytmy. 4
2. Kryptosystem RSA. Wieloњж wykіadnikуw tajnych w RSA. 2
3. Faktoryzacja moduіu RSA przy znanym wykіadniku tajnym. 4
4. Logarytm dyskretny i algorytmy jego obliczania. 4
5. Krzywe eliptyczne nad ciaіami skoсczonymi, ich wykorzystanie. 6
6. Pairing Weila i jego wykorzystanie. 6
7. Kryptosystem plecakowy i jego odmiany. 4
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Listy zagadnieс zwi№zane z poszczegуlnymi tematami wykіadu. 15
1. Algebraiczne aspekty kryptografii, N. Koblitz, WNT 2000, ISBN 83-204-2418-6.
2. Elliptic Curves and Their Applications to Cryptography – An Introduction. A. Enge, Kluwer Acadenic Publishers, ISBN 0-7923-8589-6
3. Handbook of Applied Cryptography, A. J. Menezes, P. C van Oorschot, S. A. Vanstone, CRC, 1996, ISBN 0-8493-8523-7.
1. Materiaіy konferencyjne.

Warunki zaliczenia: Kolokwium.

Kod kursu: INP2913

Nazwa kursu: Algorytmy Randomizacyjne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algorytmy i Struktury Danych, Rachunek Prawdopodobieсstwa

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Michaі Morayne, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych metod budowania i analizy algorytmуw wykorzystuj№cych mechanizm losowoњci

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs zawiera przedstawienie wybranych metod randomizacyjnych dla konstrukcji efektywnych algorytmуw dla zagadnieс, w ktуrych deterministyczne rozwi№zania nie daj№ zadawalaj№cych rezultatуw. Kurs zapoznaje z kilkoma waznymi algorytmami zrandomizowanymi w tym z takimi, nad ktorymi prowadzone s№ prace w naszym Instytucie.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Algorytmy Monte Carlo i Las Vegas. 2
2. Analiza algorytmуw Quicksort i RandomQS. 4
3. Algorytmy zrandomizowane na drzewach logicznych. 4
4. Zasada minimaksowa. 4
5. Zagadnienie optymalnego najlepszego wyboru w trybie on-line. 4
6. Algorytm Preatera dla najlepszego wyboru on-line na porz№dkach czкњciowych. 4
7. Metoda probabilistyczna, planowanie konferencji. 4
8. Algorytmy zrandomizowane w teorii grafуw. 4
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Zadania do materiaіu przedstawionego na wykіadzie. 15
1. R. Motwani and P. Raghavan, Randomized Algorithms. Cambridge University Press, New York, NY, 1995.

Warunki zaliczenia: kolokwium

Kod kursu: INP2914

Nazwa kursu: Automatyczna Weryfikacja

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Programowanie II (INP3706)

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie narzкdzi do automatycznej do automatycznej weryfikacji prototypуw algorytmуw

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest opanowanie technik budowania formalych modeli systemуw, formuіowania celуw i metod weryfikacji. Gіуwnymi narzкdziami stosowanymi podczas kursu bкd№: logiki modalne i czasowe, automaty Buechiego.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Automaty skoсczone. 2
2. Automaty Buchi i jкzyki omega-regularne. 2
3. Zagadnienie niepustoњci jкzyka. 2
4. Logiki modalne i modele Kripke. 2
5. Logiki K, S4 i S5. 2
6. Logiki czasowe (LTL). 2
7. Translacja formuі LTL na automaty Buchi – I. 2
8. Translacja formuі LTL na automaty Buchi – II 2
9. Szybkie metody konstruowania automatуw Buchi. 2
10. Modele systemуw reaktywnych 2
11. Jкzyk PROMELA 2
12. SPIN 2
13. Zastosowania: mutex exclusion problem 2
14. Zastosowania: rozsyіanie informacji 2
15. Zastosowania: wybуr lidera 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Automaty skoсczone. 2
2. Automaty Buchi. 2
3. Logiki modalne. 2
4. Logiki czasowe. 2
5. Translacja formuі LTL na automaty Buchi. 2
6. Przykіady. 2
1. E. Clarke, O. Grumberg, D. Peled, Model Checking, MIT Press, 2000.
2. C. Stirling, Modal and Temporal Properties of Processes, Springer, 2001.
1. KL McMillan, Symbolic Model Checking, Kluwer Academic Publishers, 1993.

Warunki zaliczenia: kolokwium

Kod kursu: INP0759

Nazwa kursu: Geometria obliczeniowa

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algorytmy i struktury danych.

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Maciek Gкbala

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowi Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Umiejкtnoњж efektywnego wykorzystania algorytmуw geometrii obliczeniowej.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przegl№d podstawowych metod geometrii obliczeniowej.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie do zagadnieс geometri obliczeniowej. 2
2. Problem przeciкcia odcinkуw. Podstawowe struktury danych wykorzystywane w algorytmach. 2
3. Triangulacja wielok№tуw prostych i monotonicznych. 2
4. Podziaі wielok№ta prostego na monotoniczne lub wypukіe. 2
5. Programowanie liniowe. 2
6. Problem lokalizacji punktu. 2
7. Diagramy i grafy Voronoi. 2
8. Triangulacja Delaunay-a. 2
9. Zaawansowane geometryczne struktury danych. 2
10. Otoczki wypukіe. 2
11. Binarny podziaі przestrzeni. 2
12. Planowanie drogi robota. 2
13. Grafy widzialnoњci. 2
14. Inne przykіady algorytmуw z geometrii obliczeniowej. 2
15. Podsumowanie wykіadu. 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс zwi№zanych z tematyk№ wykіadu. 15
1. M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf, Geometria obliczeniowa: algorytmy i zastosowania, WNT, Warszawa 2007 (ISBN 978-83-204-3244-2)
2. F.P. Preparata, M.I. Shamos, Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie, Helion, 2003 (ISBN 83-7361-098-7)
3. T.H. Cormen, Ch.E. Leiserson, R.L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmуw, WNT, Warszawa 1997 (ISBN 83-204-2144-6)

Warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe.

Kod kursu: INP2915

Nazwa kursu: Kombinatoryka analityczna

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Matematyka Dyskretna

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Zapoznanie siк z kombinatoryk№ symboliczn№ i technikami analitycznymi kombinatoryki

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu:

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Szeregi potкgowe w dziedzinie zespolonej 2
2. Klasy kombinatoryczne i funkcje tworz№ce 2
3. Rozkіady i partycje liczb 2
4. Ci№gi z ograniczeniami i algorymy wyboru lidera dla sieci ad Hoc 2
5. Klasy kombinatoryczne etykietowane 2
6. Liczby Stirlinga 2
7. Permutacje, injekcje surjekcje 2
8. Paradoks urodzinowy i problem zbieracza kuponуw 2
9. Wybуr wielokrotny 2
10. Funkcje wymierne zmiennej zespolonej i asymptotyki 2
11. Twierdzenie Cauchyego 2
12. Metoda residuуw 2
13. Analityczne techniki wyznaczania asymptotyk 2
14. Analiza wybranych algorytmуw losowych 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. P. Flajolet and R.Sedgewick,http://algo.inria.fr /flajolet/Publications/books.html
2. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik, Matematyka Konkretna,Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 2003

Warunki zaliczenia: zdanie dwуch kontrolnych sprawdzianуw

Kod kursu: INP9763

Nazwa kursu: Modelowanie Stochastyczne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 1 1
Semestralna liczba godzin 15 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Zaliczenie: MAP3701, MAP4701, Modelowanie Stochastyczne I MAP5706

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krzysztof Szajowski, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Uzupeіnienie wiedzy o metodach modelowania probabilistycznego z uwzglкdnieniem procesуw stochastycznych z czasem dyskretnym, ci№gіym, pуl losowych. Szczegуlny nacisk zostanie poіoїony na znaczenie metod numerycznych w analizie tych zagadnieс oraz w zadaniach optymalizacyjnych w modelach stochastycznych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Kurs uzupeіnia wiadomoњci na temat metod probabilistycznych w zastosowaniu do modelowania zjawisk losowych w technice, ekonomii, finansach. Omawiane s№ modele z czasem ci№gіym, konstruowane za pomoc№ caіek stochastycznych rуїnych typуw.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Konstrukcja procesуw z czasem ci№gіym. Ruch Browna, proces Poissona. 4
2. Procesy o niezaleїnych i stacjonarnych przyrostach. 4
3. Proces ryzyka. 2
4. Geometryczny ruch Browna. Proces odnowy. 4
5. Caіki stochastyczne. Numeryczna aproksymacja caіek stochastycznych. 4
6. Zastosowania estymacji statystycznej, komputerowa konstrukcja gaussowskich modeli z czasem ci№gіym. 4
7. Komputerowa konstrukcja modeli definiowanych za pomoc№ caіek stochastycznych. 4
8. Przykіady zastosowania metod bкd№cych tematyk№ wykіadu 4
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Proste modele programowania matematycznego z losowymi parametrami. 2
2. Modelowanie zaleznych ci№gуw zmiennych losowych. 2
3. Symulacja trajektorii procesуw typu Levy\’ego. 2
4. Caіki stochastyczne. Numeryczna aproksymacja caіek stochastycznych. 2
5. Statystyka procesуw stochastycznych-wybrane przykіady 4
6. Mini projekt podsumowyj№cy tematykк laboratorium. 3
1. Paul Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Applications of Mathematics vol. 53: Stochastic Modelling and Applied Probability, Springer-Verlag, New York 2004.
2. Sheldon M. Ross, Simulation, Academic Press, San Diego 1997.
3. Kazimierz Sobczyk, Stochastyczne rуwnania rуїniczkowe. Teoria i zastosowania, WNT, Warszawa 1996.
4. A. D. Wentzell, Wykіady z teorii procesуw stochastycznych, PWN Warszawa 1980.
5. Aleksander Janicki, Adam Izydorczyk, Metody komputerowe w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.
1. P. Billingsley, Prawdopodobieсstwo i miara, PWN, Warszawa 1987.
2. Aleksander Janicki, Adam Izydorczyk, Metody komputerowe w modelowaniu stochastycznym, WNT, Warszawa 2001.

Warunki zaliczenia: Przygotowanie 2 projektуw opisuj№cych przeprowadzone eksperymenty obliczeniowe w trakcie semestru zajкж w laboratorium komputerowym.

Kod kursu: INP2916

Nazwa kursu: Obliczenia gridowe

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: zalecany: kurs systemуw rozproszonych

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab Mirosіaw Kutyіowski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: prof. dr hab Mirosіaw Kutyіowski

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Umiejкtnoњж wykorzystania systemуw typu grid, projektowania zadaс systemуw gridowych.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przedmiotem kursu s№ technologie przetwarzania duїej skali, reguіy przygotowywania zadaс dla systemуw gridowych i projektowanie algorytmуw dla takich systemуw.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. ewolucja wirtualnych systemуw obliczeniowych 2
2. zarz№dzanie zasobami 2
3. zagadnienia bezpieczeсstwa w gridach 2
4. zarz№dzanie danymi 2
5. obliczenia rуwnolegіe/rozproszone na gridach 2
6. architektury gridуw 4
7. grid semantyczny 2
8. techniki programowania 2
9. administracja gridem 4
10. administracja aplikacj№ gridow№ 2
11. przykіadowy system obliczeс gridowych 6
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. zapoznanie z systemem gridowym 4
2. przygotowanie aplikacji gridowej 7
3. testowanie aplikacji 4
1. TBA
1. TBA

Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne, indywidualny projekt

Kod kursu: INP8768

Nazwa kursu: Programowanie Rozproszone i Wspуіbieїne

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Marcin Kik

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie narzкdzi sіuї№cych do budowy aplikacji wspуіbieїnych i rozproszonych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Narzкdzia i techniki stosowane w programowaniu rozproszonym i wspуіbieїnym, metody synchronizacji procesуw, podstawowe jкzyki i systemy do programowania rozproszonego.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Omуwienie interfejsu programisty systemu PVM 2
2. Omуwienie elementуw konstrukcji PVM 2
3. Wprowadzenie do programowania wspуіbieїnego 2
4. Wzajemne wykluczanie – algorytm Dekkera 2
5. Wzajemne wykluczanie – algorytm pierkarniany 2
6. Semafory, Monitory 2
7. Communication in Ada 2
8. Omуwienie jкzyka OCCAM 2
9. Algorytm Riccarda Agrawali 2
10. Algorytm Dijkstry-Scholtena 2
11. Wprowadzenie do CSP 2
12. Omуwienie jкzyka CSP 2
13. Semantyka њladуw (Traces) 2
14. Sematyka Stable Failures 2
15. Semantyka FDI 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Implementacja programуw rozproszonych z wykorzystaniem PVM. 2
2. Implementacja programуw rozproszonych z wykorzystaniem PVM. 2
3. Implementacja programуw rozproszonych z wykorzystaniem PVM. 2
4. Programowanie wspуіbieїne w Adzie 2
5. Programowanie wspуіbieїne w Adzie 2
6. Programowanie wspуіbieїne w OCCAMie 2
7. Programowanie wspуіbieїne w OCCAMie 2
8. Programowanie wspуіbieїne w OCCAMie 2
1. M. Ben-Ari Podstawy programowania wspуіbieїnego i rozproszonego.
2. Steve Schneider Concurrent and Real-Time Systems
3. http://www.netlib.org/pvm3/book/pvm-book.html.
1. Tony Hoare Communicating Sequential Processes
2. G. Tel, Introduction to Distributed Algorithms, Cambridge University Press, 1994.

Warunki zaliczenia: zadania programistyczne.

Kod kursu: INP8756

Nazwa kursu: Obliczenia Na Komputerach Rуwnolegіych

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algebra Numeryczna

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr hab. Krystyna Ziкtak, prof. nadzw.

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie postawowych technik obliczeс rуwnolegіych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest wprowadzenie do obliczeс na komputerach rуwnolegіych (sieciach rozproszonych). Program wykіadu obejmuje klasyfikacjк systemуw rуwnolegіych oraz rуwnolegіe algorytmy dla wybranych zagadnieс algebry: rуwnolegіe algorytmy mnoїenia i transponowania macierzy, warianty ijk eliminacji Gaussa i metody Cholesky`ego, cykliczna redukcja, algorytmy typu dziel i zwyciкїaj, rуwnolegіe algorytmy obliczania wartoњci wіasnych macierzy, metody jednoczesnego obliczania wszystkich pierwiastkуw wielomianu, rуwnolegіe algorytmy wyznaczania rozkіadu QR macierzy i jego zastosowanie do liniowego zadania najmniejszych kwadratуw, rekurencyjna realizacja rozkіadu Cholesky`ego. Wspomniane bкd№ teї wybrane narzкdzia do programowania jak np. BLAS.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Klasyfikacja systemуw rуwnolegіych. Charakteryzacja algorytmуw rуwnolegіych. Prawo Amdahla. 2
2. Przykіady prostych algorytmуw rуwnolegіych (sortowanie ci№gu liczb, przesyіanie i sumowanie liczb na kostce). 2
3. Rуwnolegіe algorytmy mnoїenia macierzy. 2
4. Rуwnolegіe algorytmy transponowania macierzy. System BLAS wspomagaj№cy obliczenia macierzowe. 2
5. Ukіady rуwnaс liniowych – cykliczna redukcja. Algorytmy typu dziel i zwyciкїaj dla ukіadуw z macierz№ trуjk№tn№. 2
6. Szybkie odwracanie macierzy. 2
7. Warianty ijk eliminacji Gaussa. Implementacja za pomoc№ BLASa. 2
8. Algorytm WZ rozwi№zywania ukіadуw rуwnaс liniowych. 2
9. Zagadnienie wіasne dla macierzy symetrycznych. Rуwnolegіe warianty metody Jacobiego obliczania wartoњci wіasnych macierzy. 2
10. Metoda Cuppena typu dziel i zwyciкїaj dla zagadnienia wіasnego dla macierzy symetrycznych trуjprzek№tniowych. 2
11. Metody jednoczesnego obliczania wszystkich zer wielomianu. Metoda Duranda-Kernera. 2
12. Rуwnolegіe implementacje iteracyjnych metod rozwi№zywania ukіadуw rуwnaс liniowych. 2
13. Rуwnolegіe i rekurencyjne realizacje rozkіadu Cholesky`ego. 2
14. Liniowe zadanie najmniejszych kwadratуw. Rуwnolegіe algorytmy wyznaczania rozkіadu QR (przeksztaіcenie Householdera). 2
15. ScaLapack. BLACS. BLAMPS. Nowe trendy w obliczeniach rуwnolegіych. 2
1. S. G. Akl, The design and analysis of parallel algorithms, Prentice Hall, London 1989.
2. T. L. Freeman, C. Phillips, Parallel numerical algorithms, Prentice Hall, London 1992.
3. J. J. Modi, Parallel algorithms and matrix computation, Oxford Univ. Press, Oxford 1988.
4. J. Ortega, Introduction to parallel and vector solution of linear systems, Plenum Press, New York 1988.
5. D. S. Watkins, Fundamentals of matrix computations, Wiley, New York 1991.
1. D. P. Bertsekas, J. Tsitsiklis, Parallel and distributed computations. Numerical methods, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1989.
2. G. H. Golub, J. M. Ortega, Scientific computing. An introduction with parallel computing, Academic Press, New York 1993.

Warunki zaliczenia: Zaliczenie kolokwium.

Kod kursu: INP2917

Nazwa kursu: Systemy Ad Hoc

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2
Semestralna liczba godzin 30
Forma zaliczenia zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab Mirosіaw Kutyіowski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: prof. dr hab. Jacek Cichoс, prof. dr hab. Mirosіaw Kutyіowski

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): orientacja w zakresie moїliwoњci technologii systemуw ad hoc; zdolnoњci w zakresie projektowania i podtrzymania takich systemуw.

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Przedmiotem kursu s№ sieci ad hoc takie jak sieci mobilne, sieci sensorуw i inne sieci bкd№ce przeciwieсstwem tradycyjnych, przewodowych sieci o staіej architekturze. Gіуwny nacisk poіoїony jest na aspektach algorytmicznych i perspektywach rozwoju technologii.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Technologiczne podstawy sieci bezprzewodowych. 2
2. Techniki kodowania. 2
3. Odpornoњж na bікdy. 2
4. Dostкp do kanaіu komunikacyjnego. 2
5. Planowanie sieci dostкpowej. 2
6. Inicjalizacja sieci. 2
7. Techniki bezpieczeсstwa w sieciach ad hoc. 2
8. Multicasting. 2
9. Schematy routingu w sieciach ad hoc. 2
10. Budowa szkieletуw sieci ad hoc. 2
11. Routing geometryczny. 2
12. Optymalizacja zuїycia energii. 2
13. Zarz№dzanie danymi w sieciach mobilnych. 2
14. Systemy P2P. 2
15. Przegl№d wybranych systemуw. 2
1. TBA
1. TBA

Warunki zaliczenia: kolowkium pisemne

Kod kursu: INP8772

Nazwa kursu: Technologie wiкzуw

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Algorytmy i Struktury Danych, Matematyka Dyskretna

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: dr Przemysіaw Kobylaсski

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie metod rozwi№zywania problemуw za pomocy technologii wiкzуw

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Celem kursu jest zaprezentowanie nowej i szybko rozwijaj№cej siк metodologii programowania jak№ jest technologia wiкzуw. Dziкki swej deklaratywnoњci pozwala ona w krуtkim czasie tworzyж zіoїone aplikacje rozwi№zuj№ce trudne zagadnienia z takich dziedzin jak np. optymalizacja, sztuczna inteligencja (rozpoznawanie obrazуw) czy teoria programowania (analiza i synteza programуw). W ramach wykіadu zaprezentowane zostan№ teoretyczne podstawy technologii wiкzуw oraz przykіady narzкdzi, ktуre j№ wykorzystuj№. Podczas zajкж laboratoryjnych rozwi№zywane bкd№ listy zadaс zawieraj№ce zarуwno жwiczenia wprowadzaj№ce w zagadnienie technologii wiкzуw jak i trudniejsze problemy jakie moїna napotkaж w praktyce.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. GNUPROLOG: zmienne, wiкzy i etykietowanie 2
2. GNUPROLOG: optymalizacja i wiкzy symboliczne 2
3. YAP PROLOG: moduіy CLP(Q) i CLP(R) 2
4. YAP PROLOG: przykіady zastosowaс 2
5. Problem speіnienia ograniczeс i sieci ograniczeс 2
6. Wymuszanie zgodnoњci i propagacja ograniczeс 2
7. Zgodnoњж kierunkowa 2
8. Stategie przeszukiwania w przуd 2
9. Strategie przeszukiwania w tyі 2
10. Zaawansowane metody wymuszania zgodnoњci 2
11. Sieж wiкzуw czasowych 2
12. Optymalizacja 2
13. Przegl№d narzкdzi programistycznych 2
14. COMET: Lokalne przeszukiwanie oparte na wiкzach 2
15. COMET: elementy jкzyka COMET 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Rozwi№zywanie zadaс z list opracowanych przez wykіadowcк. 15
1. Rina Dechter. Constraint Processing, Morgan Kaufmann, 2003.
2. Thom Fruhwirth, Slim Abdennadher. Essentials of Constraint Programming, Springer-Verlag, 2003.
3. Pascal Van Hentenryck, Laurent Michel. Constraints-Based Local Search, The MIT Press, 2005.
1. Krzysztof Apt. Principles of Constraint Programming, Cambridge University Press, 2003.
2. Kim Marriott, Peter J. Stuckey. Programming with Constraints: An Introduction, The MIT Press, 1998.

Warunki zaliczenia: Pozytywne zaliczenie laboratorium.

Kod kursu: INP6752

Nazwa kursu: Pozyskiwanie Wiedzy

Jкzyk wykіadowy: polski

Forma kursu Wykіad Жwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium
Tygodniowa liczba godzin 2 1
Semestralna liczba godzin 30 15
Forma zaliczenia zaliczenie zaliczenie
Punkty ECTS 3
Liczba godzin CNPS 90

Poziom kursu: podstawowy

Wymagania wstкpne: Bazy Danych

Imiк, nazwisko i tytuі/stopieс prowadz№cego: prof. dr hab. Jacek Cichoс

Imiona, nazwiska oraz tytuіy/stopnie czіonkуw zespoіu dydaktycznego: Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni Instytutu Matematyki i Informatyki

Typ kursu: wybieralny

Cele zajкж (efekty ksztaіcenia): Opanowanie podstawowych technik wydobywania wiedzy z danych eksperymentalnych

Forma nauczania: tradycyjna

Krуtki opis zawartoњci caіego kursu: Analiza wzorcуw. Automatyczna klasyfikacja (metoda k -њrednich, metody hierarchiczne, przegl№d najnowszych technik). Metoda gіуwnych skіadowych. Sieci neuronowe: technika wstecznej propagacji bікdуw, sieci Hopfielda.

Wykіad (podaж z dokіadnoњci№ do 2 godzin)

Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Wprowadzenie 2
2. Reguіy asocjacyjne 2
3. Reguіy asocjacyjne 2 2
4. Rangi stron (WebRank) 2
5. Rangi stron ukierunkowane na uїytkownika 2
6. HITS i spamy 2
7. Klasteryzacja : metoda k њrodkуw 2
8. Klasteryzacja : metody hierarchiczne 2
9. Support Vector Machine 2
10. Zwarte szkielety (compact skeletons) 2
11. Algorytmy on-line 2
12. Analiza danych strumieniowych 2
13. Wyszukiwanie wzorcуw w ci№gach znakуw 2
14. Analiza atakуw komputerowych 2
15. Podsumowanie 2
Zawartoњж tematyczna Liczba godzin
1. Metoda k – њrednich i metody hierarchiczne. 4
2. Analiza wzorcуw. 2
3. Sieci neuronowe. 2
4. Algorytmy genetyczne. 2
5. Wnioskowanie rozmyte. 2

Warunki zaliczenia: Kolokwium zaliczeniowe.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: