Zalety Forex – plusy i minusy tego rynku

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Zalety Forex – plusy i minusy tego rynku

Handel na rynku Forex, podobnie jak większość czynności inwestycyjnych może mieć zarówno zalety, jak i negatywne aspekty. Osoby chcące wkroczyć na giełdę Forex powinny rozważyć plusy i minusy tego rynku, by móc ocenić czy jest to dla nich odpowiedni rodzaj inwestycji.

Plusy Minusy
Duża dostępność Duża Zmienność
Dźwignia finansowa Mankamenty dla małych inwestorów
Potencjalnie szybki zwrot Łagodniejsza forma regulacji prawnych
Łatwa krótka sprzedaż Brak dodatkowych zwrotów z inwestycji
Płynność rynku
Strategie techniczne
Mniejszy potencjał manipulacji
Mniej opłat i prowizji
Proste zasady podatkowe
Automatyzacja

Plusy

Chociaż istnieje ryzyko związane z handlem na rynku Forex, istnieje również wiele plusów, które mogą sprawić, że będzie to działalność lukratywna i atrakcyjna. Należą do nich następujące elementy:

Dostępność

Zaletą rynku forex (jeśli nie wiesz czym jest ten rynek, przeczytaj osobny artykuł tutaj) jest to, że jest jednym z najbardziej dostępnych rynków dla inwestorów indywidualnych. Inwestorzy mogą założyć rachunek Forex w okresie od jednego do trzech dni i rozpocząć handel z kwotą kilkudziesięciu euro. Handel za pośrednictwem większości domów brokerskich może być prowadzony online, a inwestorzy mają dostęp do aktualnych cen rynkowych, wiadomości, wykresów cenowych, narzędzi i strategii za pośrednictwem internetowych platform handlowych. Ponadto, rynek Forex jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Oznacza to, że gra na rynku walutowym może być łatwiej dopasowana do harmonogramów traderów niż w przypadku innych rodzajów giełd. Jest to jedna z najważniejszych zalet tej giełdy.

Dźwignia finansowa

Kolejną zaletą jest dostęp do dźwigni finansowej (pełny artykuł o dźwigni finansowej), która pozwala na uzyskanie znaczących różnic w obrotach z handlu. Dźwignia finansowa na rynku Forex jest o wiele bardziej dostępna niż na większości innych rynków. W zależności od tego skąd pochodzą inwestorzy mogą uzyskać dostęp do dźwigni na poziomie 100:1.

Potencjalny szybki zwrot z inwestycji

Rynek forex rozwija się szybko i ma głęboką płynność. Te cechy, w połączeniu ze zwiększoną dźwignią finansową dostępną dla traderów oznaczają, że na tym rynku może istnieć potencjał szybszych zwrotów, niż na niektórych innych rynkach. To dodatkowa zaleta tego rynku. Tam, gdzie traderzy będą musieli poczekać na długoterminowy „organiczny” wzrost wartości aktywów i zwrot z aktywów będących przedmiotem obrotu, na Forex mogą liczyć na bardziej dynamiczne ruchy.

Łatwa krótka sprzedaż

Krótka sprzedaż na innych rynkach może wymagać zaangażowania aktywów pożyczkowych i narażenia na ryzyko, że krótka pozycja może zostać odwołana przez pożyczkodawcę. Krótka sprzedaż walut jest jednak prostsza i tworzy kolejną zaletę. Waluty są kupowane i sprzedawane w parach co oznacza, że gdy inwestor kupuje jedną walutę, sprzedaje inną. Inwestorzy, którzy spekulują, że wartość waluty ulegnie zmniejszeniu muszą jedynie sprzedać ją i kupić inną walutę w danej parze bez konieczności zaciągania pożyczek.

Płynność rynku

Rynek forex jest największym rynkiem na świecie pod względem wielkości. Oznacza to, że zazwyczaj istnieje duża płynność obrotu, szczególnie w głównych parach walutowych. Traderzy, którzy działają z wykorzystaniem brokera typu dealing desk zazwyczaj otrzymują dostateczną płynność, ponieważ sam broker zazwyczaj zajmuje przeciwną pozycję w transakcji, nawet jeśli płynność może być niewielka w odniesieniu do prawdziwej części rynku. Niektórzy traktują to jako zaletę, inni jako wadę, ale na pewno jest to cecha wyróżniające ten rynek spośród innych.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Strategie techniczne

Rynek forex dobrze nadaje się do analizy technicznej. Podczas gdy inwestorzy inwestujący w akcje i obligacje mogą być zmuszeni zagłębić się głęboko w podstawy i kondycję finansową emitentów akcji i obligacji, aby zapewnić sobie zyski, inwestorzy forex mogą często osiągać zyski, korzystając jedynie z analizy technicznej wykresów cenowych.

W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej, która wymaga szczegółowych informacji na temat kondycji finansowej aktywów, analiza techniczna opiera się na historii cen i trendach, które dostarczają wskazówek dotyczących postrzegania przez rynek podaży i popytu oraz nastrojów dotyczących tych aktywów. Dodatkową zaletą jest fakt, że narzędzia techniczne zwykle dostępne są na platformach transakcyjnych brokerów.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Mniejszy potencjał do manipulowania cenami w oparciu o informacje poufne

Niebywałym plusem tego rynku jest w/w aspekt. Rynki akcji, obligacji, a nawet towarów często silny wpływ mogą mieć informacje poufne posiadane przez osoby mające dostęp do informacji wewnętrznych i kluczowych udziałowców tych aktywów. Kontrola rynku walutowego jest jednak znacznie mniej scentralizowana i mniej podatna na wpływ informacji poufnych.

Najczęściej posiadaczami wszelkich potencjalnych „informacji poufnych” dotyczących możliwych zmian cen walut są urzędnicy państwowi lub organy banku centralnego, które zazwyczaj podlegają intensywnej kontroli publicznej i zazwyczaj rygorystycznemu nadzorowi rządowemu. Ten aspekt rynku forex czyni go jednym z bardziej przejrzystych rynków obrotu.

Mniej opłat i prowizji

Handel akcjami, obligacjami, funduszami inwestycyjnymi i innymi instrumentami często podlega kosztownym prowizjom, a czasami ukrytym opłatom, które mogą sprawić, że handel będzie droższy niż się spodziewano.

Dość często koszty transakcyjne na rynku Forex są określane wyłącznie przez spread bid-ask, który jest różnicą między cenami kupna i sprzedaży. Różnica ta jest wyraźnie podawana przez brokerów w czasie rzeczywistym. Jest to kolejny plus handlu na rynku Forex, który czyni go bardziej przejrzystym.

Proste zasady podatkowe

Podczas gdy podmioty gospodarcze działające na innych rynkach mogą być zmuszone do prowadzenia specjalnych kontroli swojej krótko- i długoterminowej działalności handlowej w zakresie sprawozdawczości podatkowej, handel na rynku forex często podlega bardziej uproszczonym przepisom fiskalnym. Dlatego też obliczenie podatku może okazać się łatwiejsze co na pewno zalicza się na plus.

Automatyzacja

Handel na rynku Forex jest również dobrze dostosowany do automatycznych strategii handlowych. Dzięki przeprowadzonym analizom, inwestorzy forex mogą skonfigurować transakcje automatyczne – automatyczne wejścia, stop-loss i limity cen przed dokonaniem transakcji lub zaprogramować platformę, aby handlowała na określonych wahaniach cen lub innych warunkach rynkowych.

Inwestor z dobrze opracowaną, zautomatyzowaną strategią może wykorzystać codzienne wahania na rynku, nie ograniczając przy tym swoich fizycznych i umysłowych zdolności do realizowania zleceń i nadążania za najnowszymi zmianami na rynku.

Minusy

Inwestorzy na rynku forex mogą napotkać pewne niekorzystne czynniki i warunki, które mogą sprawić, że udany handel stanie się większym wyzwaniem niż może się to wydawać na pierwszy rzut oka.

Zmienność

Wszystkie rynki mogą wykazywać zmienność w tym czy innym czasie i rynek forex nie jest inny. Inwestorzy Forex liczący na krótkoterminowe zyski mogą być narażeni na nieoczekiwaną skrajną zmienność, co może sprawić, że ich strategie handlowe staną się nieopłacalne.

Mali inwestorzy mogą napotykać na pewne mankamenty

Codziennie na światowym rynku forex handluje się ponad 5 bilionów USD, a większość tego handlu nadal dokonują główni gracze, tacy jak banki, fundusze hedgingowe i inne duże instytucje finansowe. Ze względu na wolumen obrotu oraz większy dostęp do informacji i technologii gracze ci mogą mieć naturalną przewagę w ustalaniu cen i wpływaniu na zmiany kursów. To minus tego rynku w porównaniu np. z rynkiem akcji.

I znów, realia te są prawdziwe dla większości rynków, ale są szczególnie widoczne na rynku forex. Inwestorzy muszą być na bieżąco z najnowszymi, szybko zmieniającymi się warunkami panującymi na rynku. Tylko dzięki temu mogą być pewni, że ich handel jest intratny.

Łagodniejsza forma regulacji prawnych

Rynek forex jest rynkiem pozagiełdowym, co oznacza, że transakcje nie są przeprowadzane na scentralizowanej giełdzie, a nadzór regulacyjny jest czasami ograniczony. Z tego powodu, inwestorzy mogą być zmuszeni do przeprowadzenia analiz w celu zbadania reputacji ich brokera i praktyk handlowych. Ponadto, w zależności od kraju, w którym prowadzą działalność mogą oni również mieć mniejsze prawo do odwoływania się jeśli uznają, że nie byli sprawiedliwie traktowani przez swojego brokera.

Mniej pozostałych zwrotów z inwestycji

Akcje i obligacje często wypłacają regularnie zaplanowane odsetki i dywidendy, które mogą zwiększyć długoterminową wartość zakupu aktywów. Jednakże handel na rynku Forex zwyczajowo ma na celu głównie uzyskanie zysków kapitałowych z aprecjacji jednej z dwóch walut w danej parze walutowej. Nie mamy tutaj do czynienia z tego rodzajami wypłat, co działa na minus tego rynku.

Dodatkowo, pozycje na rynku Forex utrzymywane przez noc mogą generować koszty. Zależy to od różnicy w stopach procentowych stosowanych w krajach emitujących waluty zakupione i sprzedane. Odsetki te są często określane jako „rollover” lub „carry interest”.

Podsumowanie

Handel na rynku Forex jest dostępną, elastyczną i potencjalnie dochodową działalnością w dużym, płynnym i przejrzystym środowisku inwestycyjnym. Biorąc pod uwagę niektóre z nieodłącznych zagrożeń związanych z handlem na rynku Forex, z których wiele jest obecnych w innych rodzajach aktywności giełdowej, rynek Forex oferuje szerokie możliwości odniesienia sukcesu inwestorom pragnącym zapoznać się z konwencjami i nieodłącznymi cechami rynków walutowych. Z pewnością można powiedzieć, że ten rynek ma więcej zalet niż wad.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Głos Nieważny

Wszyscy jesteśmy wyjątkowi, ale głupi

Zalety i wady rynku walutowego FOREX

Rynek walutowy FOREX posiada liczne zalety i wady, lecz przez wzgląd na nachalny marketing różnych biur brokerskich i wysokie ryzyko utraty całości środków w mediach FOREX praktycznie zawsze jest przedstawiany w pejoratywnym kontekście. Co nie jest wcale takie złe, może to bowiem uchronić część osób nieposiadających żadnej wiedzy o finansach, które po przeczytaniu krótkiego wpisu o zaletach i wadach rynku walutowego FOREX zapragnie zainwestować oszczędności całego życia.

Plusy (zalety) rynku FOREX

 • FOREX jest zdecentralizowanym rynkiem pozagiełdowym, dzięki czemu handel w dużej mierze jest anonimowy,
 • bardzo wysoka płynność wynikająca z dużej liczby uczestników rynku i możliwości handel 24 godziny na dobę,
 • możliwość wykorzystania wysokiej dźwigni finansowej może doprowadzić do zwrotu z zainwestowanego kapitału na poziomie kilkuset procent w kilkanaście dni,
 • kolejna zaleta to możliwość stosowania różnych strategii,
 • możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i na spadkach,
 • duża ilość łatwo dostępnych materiałów szkoleniowych,
 • niskie wymogi kapitałowe, na rozpoczęcie przygody z rynkiem FOREX wystarczy już tysiąc złotych.

Minusy (wady) rynku FOREX

 • największa zaleta rynku FOREX jest również największą wadą, możliwość wykorzystania dźwigni finansowej sprawia, że w ciągu kilku godzin można stracić całość zainwestowanego kapitału,
 • na FOREX-ie gra się przeciwko innym uczestnikom rynku, stosunkowo stabilny i bezpieczny zysk osiągają wyłącznie pośrednicy, który pobierają prowizję od każdej przeprowadzonej transakcji,
 • FOREX najbardziej opłacalny jest dla brokerów, gdyby to nie była prawda, to mieli byśmy zdecydowanie mniej natrętnych ogłoszeń różnych biur brokerskich w internecie,
 • wysokość prowizji w istotny sposób zależy od wielkości zlecenia, zatem inwestorzy indywidualni obciążani są znacząco wyższymi opłatami,
 • zabawa dla ludzi o silnych nerwach – konieczność akceptowania strat i życie w nieustannym stresie, kiedy posiadamy otwartą pozycję nie jest przeznaczone dla wszystkich,
 • brak stabilizacji osiąganych zysków,
 • możliwość uzależnienia, rynek FOREX pod wieloma względami przypomina kasyno,
 • konieczność posiadania dużych rezerw finansowych
 • konieczność posiadania fachowej wiedzy z zakresu finansów i śledzenia istotnych wydarzeń, doniesień i publikacji z całego świata,
 • kolejną istotną wadą rynku FOREX, jest to, że żądzą nim emocje, w obliczu ogólnoświatowej paniki nawet najlepsza, sprawdzająca się od dłuższego czasu strategia zawodzi.

To już koniec podstawowych informacji dotyczących zalet i wad lub jak kto woli plusów i minusów rynku walutowego FOREX. Zarówno informacje zaprezentowane w tym wpisie, jak i szczątkowe informacje dostarczane przez brokerów nie powinny być jedynym powodem, aby na poważnie zainteresować się handlem walutami. FOREX wymaga duże wiedzy i odpowiedniego przygotowania, nie tak jak np. fundusze inwestycyjne.

Forex – Szkolenie Online

Poniższe szkolenie online z Forex składa się z 92 lekcji, które nauczą Cię podstaw handlu walutami. Szkolenie zostało przygotowane przez założyciela strony i ekonomistę, autora książek i profesjonalnego tradera Forex z 20-letnim doświadczeniem.

Kurs przeprowadzi Cię przez najistotniejsze zagadnienia, pokaże jak wykonać własną analizę techniczną i fundamentalną, wprowadzi Cię w zaawansowane koncepcje handlowe i wyjaśni faktyczną różnicę pomiędzy inwestorem przegrywającym a profesjonalnym. Nauczysz się posługiwać wykresami, stosować wskaźniki i proste wzory, planować transakcje, zarządzać ryzykiem i poruszać się po branży. Po przejściu przez te lekcje, zrozumiesz jak wykorzystać analizę sentymentu, jak realne wydarzenia w świecie wpływają na kursy walut, jaką władzę mają banki centralne nad Forex i jakie są alternatywy dla popularnego handlu spot FX.

Każda lekcja szkolenia online kończy się krótkim quizem – odpowiedz na pytania po przeczytaniu tekstu, aby ocenić siebie w miarę zdobywania nowej wiedzy. Udział w quizie jest opcjonalny – możesz w każdej chwili przejść do następnej lekcji.

1. Wprowadzenie

4. Copy Trading

6. Analiza Techniczna

7. Inne

2. Definicje

3. Brokerzy

5. Waluty

8. Materiały Edukacyjne

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: