Trend – definicja i podstawowe metody wyznaczania

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Trend – definicja i podstawowe metody wyznaczania

Trend jest to kierunek, w którym poruszają się ceny w zależności od tego jak kształtowały się one w przeszłości. Trendy składają się ze szczytów i dołków. To właśnie kierunek tych szczytów i dołków stanowi o trendzie rynkowym. Kierunek trendu wyznacza się poprzez ocenę, czy szczyty i dołki poruszają się w górę, w dół, czy w bok.

3 kierunki trendu

1. Trend wzrostowy tworzą wznoszące się szczyty i dołki. Wyższe szczyty i wyższe dołki.

2. Trend spadkowy składa się z opadających szczytów i dołków. Niższe szczyty i niższe dołki.

3. Trend boczny (konsolidacja) występuje wtedy, gdy ceny poruszają się w poziomie.

Trend może występować w trzech długościach (okresach)

Charles Dow opracował szereg zasad służących zrozumieniu i analizie zachowań rynkowych. Później stały się one znane jako teoria Dow’a i stanowią podstawę badań nad analizą techniczną. Charles Dow uważał, że ceny zmieniały się w falach lub trendach. Uważał, że podobnie jak narastający przypływ, gdzie fale przesuwają się dalej w górę plaży i powodują jej zalewanie, tak i rynek podąża powodując wzrost cen akcji. I na odwrót, gdy przypływ osiągnął swój maksymalny poziom. Zmienił się i oddalił w dół plaży aż do odpływu, tak i ceny akcji też będą spadać. To z pozoru prosta koncepcja, ale jest ona częścią podstaw nowoczesnego badania trendów giełdowych.

 • Główny – Długoterminowy (tj. 1 rok lub dłużej)
 • Lokalny – Pośredni (tj. od 1 do 3 miesięcy)
 • Mały – Krótkoterminowy (tj. poniżej 1 miesiąca)

Trendy podlegają wpływom kolejnych dłuższych i krótszych trendów. Rosnący trend długoterminowy powoduje, że trend pośredni ma większe spiętrzenia i mniejsze zwroty, a trend krótkoterminowy jest z nim najbardziej zmienny. Spadający trend długoterminowy powoduje, że trend średnio-terminowy ma mniejsze wzrosty i większe spadki.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Linie trendu

Jednym ze sposobów, żeby analityk dostrzegł dany trend jest wyznaczenie tzw. linii trendu. Linia trendu jest prostą, która łączy 2 lub więcej punktów cenowych, po czym rozciąga się w przyszłość i działa jako linia wsparcia lub oporu. Wiele z zasad mających zastosowanie do poziomów wsparcia i oporu może być również zastosowanych do linii trendu.

Linia trendu wzrostowego

Linia trendu wzrostowego jest prostą poprowadzoną w górę w prawo i łączy 2 lub więcej dołków. Drugi dołek musi być wyższy niż pierwszy, a linia musi wznosić się w górę. Linie trendu wzrostowego działają jako wsparcie sygnalizując, że na rynku istnieje większy popyt niż podaż. W miarę wzrostu cen. Tak długo, jak ceny pozostają powyżej linii trendu, jest on uznawany za utrzymujący się. Przerwanie linii trendu wzrostowego wskazuje, że może nastąpić jego zmiana.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Linia trendu spadkowego

Linia trendu spadkowego jest linią prostą poprowadzoną w dół w prawo, która łączy 2 lub więcej szczytów. Druga szczyt musi być niższy niż pierwszy, a linia musi mieć nachylenie w dół. Linie trendu spadkowego działają jako opór i wskazują, że istnieje większa podaż niż popyt. Jednocześnie cena spada. Tak długo jak ceny pozostają poniżej linii trendu to trend spadkowy uznawany jest za utrzymany. Przerwanie linii trendu spadkowego wskazuje, że może nastąpić odwrócenie.

6 wskazówek jak zidentyfikować trend na wykresach

Aby było jasne – analiza techniczna trendu jest tylko jedną z części ogólnej strategii tradingowej, którą stosuję do wejścia i wyjścia z pozycji. Rozpoczęcie transakcji w oparciu o jeden czynnik nigdy nie jest dobrym pomysłem, dlatego też szukam jak największej liczby dowodów na potwierdzenie operacji. Na potrzeby własnej strategii inwestycyjnej stosuję koncepcję znaną jako” TLS”. Jest to technika, która łączy w sobie analizę trendu, analizę poziomu (level) i analizę sygnałów.

Czytając niniejszy artykuł pamiętaj, że nie mówię tu o „inwestowaniu z trendem”. Po prostu dostarczam zestaw filtrów i spostrzeżeń w celu zidentyfikowania najbardziej oczywistego kierunku, w którym rynek może zmierzać. Ponadto – rynek może wyglądać jak w trendzie zmierzającym w jednym kierunku, podczas gdy w rzeczywistości jest to trend skierowany w drugą stronę. Dzieje się tak, ponieważ wiele rynków doświadcza krótkoterminowych zwrotów mających skłonność do oszukiwania inwestorów. Dlatego zawsze należy oddalić wykres i spojrzeć szerzej.

Zaczniemy od prostszych technik, a następnie popracujemy nad bardziej zaawansowanymi

Obserwacja wzrokowa jest kluczem

Pierwszą rzeczą pozwalającą zrozumieć identyfikację trendu jest fakt, że nie jest to dziedzina idealna. Zaczynam od obserwacji wzrokowej wykresu cen bez wskaźników.

Gdy zapytacie różnych traderów usłyszycie różne wersje aktualnego trendu na rynku. Niektórzy z nich podają trend krótkoterminowy, inni długoterminowy, a jeszcze inni średniookresowy. Jednak najważniejszym trendem, który należy zidentyfikować jest najbardziej oczywisty dominujący trend na wykresie dziennym. Możemy go rozpoznać za pomocą analizy krótko- i długoterminowej. Rozpoczyna się ona od prostej obserwacji wykresów.

Lubię zadać sobie pytanie „Jak wygląda wykres z ostatniego roku lub dwóch, sześciu i trzech miesięcy?” Pokazuje to odpowiednio perspektywy długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Daje mi bardzo jasne wyobrażenie o ogólnym kierunku ruchu od lewej do prawej. Gdy wszystko inne zawiedzie, pomniejszam wykres dzienny lub tygodniowy i robię krok do tyłu. Wystarczy zadać sobie wtedy pytanie: „Czy ten wykres spada czy rośnie?”. Nie komplikujmy tego zbytnio.

Obserwując ogólny kierunek zmian cen na rynku w ciągu ostatnich 3 miesięcy do 1 roku możemy łatwo stwierdzić, czy jest to trend wzrostowy, spadkowy czy nawet boczny.

Zidentyfikuj najoczywistsze wahania w górę i w dół.

Będąc w trendzie rynek pozostawia za sobą wahania. Skupiając się na tych miejscach możemy szybko zauważyć, w którą stronę rozwija się rynek.

Na poniższym wykresie widzimy wyraźny trend wzrostowy w S&P500. Zwróć uwagę na wyróżnione obszary, są to niskie wahania w ramach trendu wzrostowego i jeśli skoncentrujesz się na tych wyodrębnionych miejscach zobaczysz, że tworzą one „schody”, postępujące coraz wyżej. Wtedy rynek porusza się w kierunku trendu.

Zauważ, że na rynku, na którym występuje tendencja spadkowa będziesz bardziej skoncentrowany na wahaniach w dół i sprawdzaniu, czy tworzą one schemat kroczący w tym właśnie kierunku.

Wyższe szczyty, wyższe dołki, niższe szczyty i niższe dołki

Gdy już nakreślisz na wykresie wyraźne punkty zwrotne, możesz określić czy rynek tworzy HH i HL czy LH i LL: Wyższe szczyty, wyższe dołki czy niższe szczyty i niższe dołki.

Zazwyczaj w trendzie wzrostowym zobaczysz dość oczywisty wzorzec HH i HL w punktach wahań, a w trendzie spadkowym zobaczysz dość wyraźny wzór LH i LL. Widzimy, że trend wzrostowy pojawia się na poniższym wykresie. Widać to po wyraźnej formacji wyższych szczytów i wyższych dołków.

Czy na rynku pojawia się odbicie od ustalonej wartości?

Sprawdź zachowanie cen po korekcie i sprawdzaj je w miarę zbliżania się do długoterminowych średnich kroczących, np. 21-dniowych EMA (wykładnicza średnia krocząca) lub kluczowego poziomego obszaru wsparcia. Czy cena jest odpychana w dół jak w trendzie spadkowym czy odbija się w górę jak w trendzie wzrostowym? Tego rodzaju zachowanie się ceny jest dobrą wskazówką potwierdzającą tendencję na rynku.

Na powyższym wykresie widzimy, że wszystkie przesunięcia w górę, zarówno do poziomów oporu poziomego jak i 21-dniowego EMA spotkały się z presją sprzedaży. Ten dominujący trend spadkowy pozostał nietknięty.

Wprowadź 200 i 50-dniową EMA na wykres i sprawdź długoterminowe nachylenie. Jest to dobry i szybki sposób na zidentyfikowanie ogólnego dominującego trendu. Powinieneś przyjrzeć się jak ceny reagują w pobliżu średnich kroczących (strefa wartości), jeżeli cena nie narusza tych poziomów EMA i odpycha je wielokrotnie to masz dobre dowody sądzić, że rynek wykazuje tendencje. Poniższy wykres jest doskonałym przykładem, ale nie oczekuj, że będziesz to widział codziennie.

Zauważ na wykresie – okres 50 i 200 EMA daje nam dobry szybki wgląd w dominujący kierunek trendu dziennego.

Czy tworzą się sygnały?

Jeżeli zauważysz sygnały cenowe, które wytwarzają znaczny wzrost zgodny z kierunkiem trendu to jest to kolejny czynnik potwierdzający tendencję na rynku. Ponadto pamiętaj, że powtarzające się nieudane sygnały giełdowe sugerują, że rynek zmierza w przeciwnym kierunku. Zwiastuje to prawdopodobnie zmieniający się trend.

Na wykresie powyżej można zauważyć pin bary byków przy wsparciu naprawdę wybiły trend wzrostowy, który ponownie został potwierdzony przez odrzucenie niedźwiedzich pin barów.

Zmiana kierunku trendu

Jeśli rynek wykazuje tendencję spadkową to będziemy zwracać baczną uwagę na ostatnie szczyty wahań. W trendzie wzrostowym skoncentrujemy się na niedawnych dołkach. Robimy to, ponieważ nie tylko pokazuje nam to ogólny trend, ale również wskazuje czy trend jest nadal aktualny.

Na przykład – jeśli mamy serię Wyższych Szczytów i Wyższych Dołków jako trend wzrostowy i jeśli widzimy, że cena przełamuje się poniżej poprzedniego dołka to jest to silna oznaka, że trend wzrostowy może się kończyć. Z drugiej strony w trendzie spadkowym, gdy cena łamie się powyżej poprzedniego niższego szczytu, to wyraźna wskazówka, że trend spadkowy może dobiec kresu.

Podsumowanie

Po upewnieniu się, że zidentyfikowałeś trend / tendencję rynku, należy poszukać sygnału lub obszaru wejścia. Nazywamy to konfluencją i jest to koncept, który wymaga przeczytania innego artykułu. Zobacz lekcję o handlu z konfluencją tutaj.

Znalezienie tendencji lub trendu jest trudne, zwłaszcza dla inwestorów początkujących. Większość z nas uzna to za istotny punkt odniesienia w rozwoju tradingu. Zrozumienie różnych czynników wpływających na otwarcie pozycji i jest właściwe, ale jeśli inwestujesz przeciwko dominującemu trendowi Twoje szanse na zysk drastycznie spadają. Na rynku zawsze występuje tendencyjność i dobrze by było, gdybyś się jej trzymał.

Wykorzystanie analizy trendów i linii trendu jest ważnym aspektem analizy technicznej, ale należy pamiętać, że jest to tylko jedno z wielu dostępnych narzędzi i technik. Kiedy linia trendu jest przerywana powinna służyć jedynie jako ostrzeżenie, że trend może się zmieniać. Należy użyć dodatkowych narzędzi i sygnałów, aby potwierdzić jej zmianę.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Trend is your friend – podstawowe zagadnienia jego analizy

W analizie technicznej rynków trend odgrywa bardzo ważną rolę. Praktycznie wszystkie narzędzia, z których korzystają analitycy służą do określania trendu, który ma służyć w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych.

Co to jest trend?

Zdaniem praktyków, każdy początkujący inwestor musi pamiętać o trzech podstawowych zasadach:

 • „nigdy nie walcz z trendem”,
 • „trend jest twoim przyjacielem”,
 • „zawsze dokonuj transakcji zgodnych z trendem”.
Szukasz informacji o rekomendacjach banków na Forex? Sprawdź nasz cotygodniowy raport o dużych bankach. Pobierz raport! 73.2% detalicznych kont CFD traci pieniądze.

Najogólniejsza definicja trendu podaje, że jest to kierunek, w którym w danym okresie podąża rynek (cena). Dla potrzeb niniejszej pracy, warto jednak sięgnąć po bardziej rozbudowaną definicję. J.J. Murphy zauważa, że ceny niezależnie od swoich głównych kierunków nigdy nie poruszają się po liniach prostych. Ruchy to serie zygzaków, które wyglądem przypominają kolejne fale z wyraźnie rozrysowanymi wierzchołkami oraz punktami odbicia. Kierunek rozrysowywania się kolejnych szczytów oraz dołków będzie decydował o głównym układzie trendu. Na podstawie powyższych definicji wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje trendów:

 • trend wzrostowy – seria kolejnych wyższych szczytów (HH – Higher Highs) oraz wyższych dołków (HL – Higher Lows),
 • trend spadkowy – seria kolejnych niższych szczytów (LH – Lower Highs) i niższych dołków (LL – Lower Lows),
 • trend boczny (horyzontalny) – cena porusza się w zakresie dołków i szczytów zlokalizowanych na tych samych lub zbliżonych poziomach (w takiej sytuacji często mówi się także o braku trendu lub o konsolidacji).

Trend wzrostowy

Rysunek prezentuje przykład trendu wzrostowego na wykresie liniowym. Cena w kolejnych okresach czasu wzrasta i opada, jednak zachowuje wcześniej omawiane czynniki warunkujące wystąpienie trendu wzrostowego. Każdy z kolejnych dołków uplasowany jest wyżej od poprzedniego (HL), podobnie jak każdy z następujących po sobie szczytów (HH).

Na rysunku poniżej pokazano natomiast potencjalny układ trendu spadkowego. Analogicznie do przed chwilą omawianego przykładu, każdy z kolejnych szczytów uplasowany jest niżej (HL) podobnie jak następujące po sobie dołki (LL). Rynek, na którym występuje trend wzrostowy często określany jest mianem „rynku byka” (lub rynku popytowego). Rynek, na którym występuje trend spadkowy natomiast „rynkiem niedźwiedzia” (lub rynkiem podażowym).

Trend spadkowy

Ostatnim z rozróżnianych rodzajów trendów, który zaobserwować można na wykresach jest trend boczny (określany również mianem trendu horyzontalnego lub konsolidacji). W jego przypadku cena przesuwa się bokiem – nie widać ani tendencji spadkowych, ani tendencji wzrostowych. Kurs nie wykracza poza zakres najwyższego szczytu lub najniższego dołka.

W rzeczywistości może dojść jednak do mniej lub bardziej widocznych naruszeń zakresu konsolidacji. Praktycy rynku konsolidację opisują mianem braku trendu i częstą rekomendacją w takich przypadkach jest odłożenie decyzji handlowych do momentu wybicia z zakresu (górą lub dołem).

Trend boczny

Warto zauważyć, że większość dostępnych narzędzi analizy technicznej i jej narzędzi przystosowana jest do badania trendu i podejmowania decyzji inwestycyjnych zgodnie z nim. Sytuacja, w której nie widać wyraźnych spadków lub wzrostów notowań, a jedynie konsolidację (brak trendu) doprowadza inwestorów do największych strat. Jest to spowodowane próbą dopasowania teorii przeznaczonej do badania trendu w odniesieniu do sytuacji, w której trend nie występuje. Właśnie dlatego kiedy rynek znajduje się w swoistym impasie trendu horyzontalnego, jedną z najbezpieczniejszych i najrozsądniejszych decyzji będzie pozostanie poza rynkiem.

Jak wyznaczyć trend?

Niestety pozornie proste zadanie jakim wydaje się być wyznaczenie trendu, staje się na “żywym rynku” nie lada wyzwaniem. Struktury trendów rzadko wyglądają tak wzorowo jak na załączonych powyżej przykładach – z pomocą przychodzi nam wiele wskaźników, które ułatwiają wyznaczenie trendu – od najprostszych jak Zig Zag, aż po bardziej skomplikowane, np. Ichimoku Kinko Hyo.

Identyfikacja trendu wzrostowego przy użyciu wskaźnika Zig Zag. Źródło: MT4 Purple Trading.

Zig Zag jest prostym wskaźnikiem, a jego rolą jest wskazanie na wykresie lokalnych szczytów i dołków dołki ceny wybranego instrumentu.

Identyfikacja trendów z pomocą wskaźnika Ichimoku Kinko Hyo. Źródło: MT4 Purple Trading.

Do wyznaczenia trendu możemy również wykorzystać “chmury” Ichimoku. W tym przypadku, jeśli cena znajduje się nad “chmurą”, obowiązuje trend wzrostowy, analogicznie kiedy cena znajduje się pod zaznaczonym obszarem – trend jest spadkowy. Gdy cena porusza się w “chmurze” – obowiązuje trend boczny. Oczywiście aby wyeliminować fałszywe sygnały, traderzy stosujący analizę Ichimoku korzystają również z innych linii systemu – Tekan Sen, Chikou Span, Kijun Sen. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.

Trend wzrostowy

W poprzedniej lekcji dowiedziałeś się czym jest sam “trend”. W ramach przypomnienia, trend jest jednym z podstawowych pojęć analizy technicznej, który pozwala określić kierunek ruchu ceny wybranego instrumentu. Rozróżniamy trzy rodzaje trendów, a w tym artykule na tapet bierzemy trend wzrostowy.

Trend wzrostowy

Jest to seria szczytów i dołków, które tworzą się na coraz wyższych poziomach. Jest on przerywany korektami / spadkami, które powinny się kończyć powyżej poprzednich dołków. Trend wzrostowy nazywany jest także zwyżkowym lub rosnącym, a jeśli jest to główny trend, mówimy wtedy o rynku hossy.

Szukasz informacji o rekomendacjach banków na Forex? Sprawdź nasz cotygodniowy raport o dużych bankach. Pobierz raport! 73.2% detalicznych kont CFD traci pieniądze.

Na poniższym wykresie 4-godzinnym pary walutowej NZDUSD widzimy trend wzrostowy, gdzie szczyty i dołki ustanawiane są na coraz wyższych poziomach.

Trend wzrostowy. Źródło: Purple Trading MT4.

Kolejne wzrosty przerywane są korektami, a po ich zakończeniu cena wznosi się na wyższy poziom.

Według ogólnie przyjętego schematu spekulacji / inwestowania z trendem, jeśli znajdujemy się w tendencji wzrostowej powinniśmy dokonywać tylko i wyłącznie zakupów (pozycje długie).

Wsparcie i opór w trendzie wzrostowym

Jeśli trend wzrostowy ma być kontynuowany niezbędne jest, by pokonywane zostawały poziomy kolejnych wierzchołków, które stanowią opór. Poziom oporu może stanowić zarówno linia horyzontalna jak i linia diagonalna prowadzona po szczytach korekt.

Poniżej ponownie widzimy ten sam wykres 4-godzinny pary walutowej NZDUSD z tym, że naniesione zostały na niego linie trendu oraz horyzontalne poziomy wsparcia i oporu.

Łatwo dostrzec można, że w trendzie wzrostowym kolejne poziomy oporu są pokonywane, a w miejscu, gdzie kończy się korekta po odbiciu od nich, tworzone są poziomy wsparcia. Widać również, że opór po przełamaniu staje się dla ceny wsparciem, tak jak ma to miejsce w przypadku ostatniego ruchu wzrostowego. Jest to częste zjawisko i mówi się wtedy o zamianie ról / biegunów.

Trend wzrostowy. Źródło: Purple Trading MT4.

Linia trendu w trendzie wzrostowym

Na powyższy wykres naniesione zostały także dwie linie trendu. Pierwsza z nich o mniejszym kącie nachylenia (gruba niebieska linia) jest prowadzona od początku trendu wzrostowego i dopiero po jej skutecznym przełamaniu można mówić o zmianie trendu.

Z kolei przerywana linia trendu (również niebieska) jest to linia przyspieszona. Jej przełamanie nie świadczy jeszcze o zmianie trendu głównego, natomiast może wskazywać na głębszą korektę w postaci wtórnego trendu spadkowego.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: