strategia punktowa

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii

Autor: Monika Koziar

W tym artykule zostanie przedstawione czym jest analiza SWOT/TOWS, co się na nią składa, na jakiej podstawie dobrać do niej dane. Dowiesz się także jak ją przeprowadzić, zapisać i jak na podstawie jej wyników zbudować strategię.

Analiza strategiczna SWOT/TOWS krok po kroku. Wybór strategii

Czym jest SWOT/TOWS

SWOT jest kompleksową metodą analizy strategicznej organizacji, która uwzględnia zarówno badanie wnętrza organizacji, jak i badanie jej otoczenia zewnętrznego. Polega na identyfikacji kluczowych atutów i słabości firmy oraz na skonfrontowaniu ich z aktualnymi i przyszłymi szansami, i zagrożeniami. SWOT jest najczęściej traktowana nie tylko jako jedna z metod analizy statystycznej, ale także jako koncepcja formułowania strategii firmy, dlatego bywa nazywana „analizą SWOT” (por. Jeżerys 2000: 85-86).

Innymi słowy SWOT jest sposobem organizowania faktów, umożliwiającym zrozumienie danych i dostrzeżenie wynikających z nich konsekwencji. Może być z powodzeniem wykorzystywana w przedsiębiorstwach, a także w innych organizacjach, np. partiach politycznych, instytucjach publicznych, klubach sportowych itp.

Nazwa SWOT powstała od pierwszych liter kategorii jakie się na nią składają:
S – Strengths (mocne strony);
W – Weaknesses (słabe strony);
O – Opportunities (szanse w otoczeniu);
T – Threats (zagrożenia w otoczeniu).

Metoda SWOT wywodzi się z koncepcji analizy pola sił K. Lewina, opracowanej w latach 50-tych. Jednak koncepcja ta była zbyt złożona i rygorystyczna, żeby znaleźć zastosowanie w praktyce. Inspirowała za to do poszukiwania mniej dokładnych, ale prostszych metod, do których należy m.in. metoda SWOT. Czasem jest ona określana jako podejście SWOT/TOWS (Żabiński 2000: 6-7).

Nazwa TOWS powstała przez przestawienie liter w słowie SWOT i wskazuje na odwrócenie kolejności analizy. O ile w analizie SWOT wychodzi się od oceny wewnętrznych sił i słabości, dla których szuka się sposobu najlepszego wykorzystania biorąc pod uwagę otoczenie organizacji, o tyle w analizie TOWS zaczyna się od rozpatrzenia szans i zagrożeń w otoczeniu przed którymi stoi organizacja, które następnie konfrontuje się z własnymi predyspozycjami do wykorzystania tych szans i niwelowania zagrożeń.

Co się składa na analizę SWOT/TOWS

Analiza SWOT/TOWS obejmuje diagnozę sytuacji firmy w czterech obszarach (Lake 2005: 97-98):

  Mocne strony – jest to wszystko to co robisz lub co posiadasz i co umożliwia Ci osiągnięcie sukcesu;

Słabe strony – wszystko to, czego nie posiadasz lub czego nie robisz i co stoi na drodze do sukcesu Twojej firmy;

Szanse – wszelkie sprzyjające sytuacje, które możesz wykorzystać w celu osiągnięcia dobrych wyników działalności;

 • Zagrożenia – zmiany zewnętrznych czynników, które mogą mieć ujemny wpływ na Twoją firmę.
 • Często podczas omawiania tej metody (np. na studiach, podczas szkoleń), dzieli się kartkę papieru na cztery pola i wypisuje je:

  Model analizy SWOT/TOWS w praktyce

  Celem zaprezentowanego niżej modelu jest umożliwienie wykonania analizy SWOT/TOWS w praktyce i stanowi połączenie kilku podejść. Szczególnie pomocna okazała się książka Krzysztofa Obłója pt. Strategia organizacji.

  Krok 1. Określ mocne/słabe strony, a także szanse/zagrożenia

  Należy wybrać najistotniejsze cechy, te które mają znaczenie strategiczne dla organizacji. Nie ma sensu koncentrować się na mniej ważnych sprawach, pamiętając że i z wybranymi będzie bardzo dużo pracy.

  Należy wybrać kluczowe obszary funkcjonowania firmy i określić czy są one mocną czy słabą stroną organizacji, a także skoncentrować się na najważniejszych szansach i zagrożeniach. Aby to urzeczywistnić wszystkie wybrane cechy można umieścić w tabelce i następnie nadać im rangę, czyli znaczenie. Potem bierze się pod uwagę tylko te z najwyższą rangą.

   Wybierz kluczowe obszary działalności organizacji. Zastanów się czy stanowią one słabą czy mocną stronę. Zidentyfikuj najważniejsze szanse i zagrożenia;

  Wypełnij tabelę:

  Mocne strony

  – ………………………

  Słabe strony

  – ………………………

  Szanse

  – ………………………

  Zagrożenia

  – ………………………

  Pomyśl co jest ważne dla Twojej organizacji, jak wygląda obecnie, a także jak powinna wyglądać w przyszłości. Skonfrontuj to z wyróżnionymi w tabeli cechami;

  Z wyróżnionych wyżej cech wybierz te najistotniejsze. Możesz w tym celu skonsultować się z zarządem organizacji, albo posłużyć metodą sędziów kompetentnych (czyli ustalić w gronie ekspertów). Nadaj cechom rangę: A – najistotniejsze, B – mniej istotne, C – najmniej istotne;

 • Do dalszej analizy przechodzi po 5 najistotniejszych cech z każdej kategorii.
 • Krok 2. Opisz wszystkie cechy

  Dokonaj dokładnego opisu wybranych przez siebie cech. W tym miejscu zastanów się jeszcze raz czy zostały one dobrze zaklasyfikowane.

  Mocne strony:

  Druga mocna strona
  Opis ………………………

  Słabe strony:

  Druga słaba strona
  Opis ………………………

  Szanse:

  Zagrożenia:

  Drugie zagrożenie
  Opis ………………………

  Krok 3. Nadaj cechom wagi

  Wypełnij tabelę poniżej. Każdej z cech nadaj wagę według której ją oceniasz (tutaj znowu można zastosować np. metodę sędziów kompetentnych). Wagi w ramach poszczególnych kategorii muszą sumować się do 1,00.

  System wag

  Mocne strony
  Cecha 1
  Cecha 2
  Cecha 3
  Cecha 4
  Cecha 5
  Waga
  0,3
  0,3
  0,2
  0,1
  0,1
  1,00
  Słabe strony Waga
  Szanse
  Cecha 1
  Cecha 2
  Cecha 3
  Cecha 4
  Cecha 5
  Waga Zagrożenia Waga

  Krok 4. Odpowiedz na kluczowe pytania

  Przeprowadzenie analizy SWOT/TOWS wymaga odpowiedzenia na kilka kluczowych pytań.

  Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
   Binarium

   1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
   Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
   Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
   FINMAX

   Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

  W analizie SWOT musisz odpowiedzieć na pytania:

  1. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą wykorzystać nadarzające się szanse?
  2. Czy zidentyfikowane mocne strony pozwolą przezwyciężyć zagrożenia?
  3. Czy zidentyfikowane słabe strony nie pozwolą na wykorzystanie nadarzających się szans?
  4. Czy zidentyfikowane słabe strony wzmocnią siłę oddziaływań zagrożeń?

  W analizie TOWS musisz odpowiedzieć na pytania:

  1. Czy szanse spotęgują mocne strony?
  2. Czy zagrożenia osłabią mocne strony?
  3. Czy szanse pozwolą przezwyciężyć słabe strony?
  4. Czy zagrożenia spotęgują słabe strony?

  Aby tego dokonać i odpowiedzieć na każde z postawionych pytań, posłuż się schematem zaprezentowanym przez Krzysztofa Obłója (2007: 348-356). Należy wykonać 8 tablic krzyżowych, a w każdej z nich wpisać określone wcześniej cechy.

  Przykład tabeli krzyżowej w analizie SWOT TOWS

  Jeśli zależność występuje wpisuje się „1”, jeśli nie „0”. W kolumnie i wierszu „waga” wpisz ustalone wcześniej wagi dla każdej z cech. Liczba interakcji oznacza sumę występowania zależności. Iloczyn wag i interakcji oznacza pomnożenie wagi i interakcji i wpisanie wyniku. Rangę wpisuje się od „1” do „5” w zależności od wyniku iloczynu wag i interakcji. Tam gdzie jest najwyższy wpisujesz „1”. Tam gdzie najniższy „5”. Ranga określa moc cechy.

  Krok 5. Wykonaj zestawienie zbiorcze uzyskanych wyników

  Uzyskane wyniki analizy SWOT/TOWS wpisz w taki sposób, jak prezentuje to poniższe zestawienie.

  Zestawienie zbiorcze dla analizy SWOT TOWS (przykład)

  Już teraz patrząc na to przykładowe zestawienie, jesteś w stanie podać najbardziej adekwatną strategię. Uzyskane wyniki zbiorcze analizy SWOT/TOWS wskazują, że przy zdefiniowanej konfiguracji czynników wewnętrznych i zewnętrznych oraz ustalonym systemie wag najbardziej pożądanym wariantem będzie działanie oparte na wykorzystaniu mocnych stron i szans.

  Strategia punktowa tradingu opcjami binarnymi (wstęgi Bollingera)

  Potrzebować będziesz wskaźników i szablonu, który pobierzesz tutaj. Jeśli nie wiesz jak korzystać ze wskaźników, skorzystaj z przewodnika. Strategia działa w oparciu o zjawisko trendu, wykorzystując wskaźnik wstęg Bollingera. Ważne jest, aby stale mieć otwartą platformę tradingową (np. IQ Option) obok MT4, aby móc dokonywać transakcji jak najszybciej to możliwe. Zanim rozpoczniesz grę, nie zapomnij przeczytać komentarzy!

  Jeśli w MT4 widzimy komunikat „”DLLs are disabled. To enable, select” Allow DLL Imports „in the Common Tab of indicator”, postępuj zgodnie z instrukcją: kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne miejsce wykresu> Lista wskaźników (lub Ctrl + I) – Wybierz zegar P4L> Edytuj – na głównym panelu zaznacz „Allow DLL Import”> OK> Zamknij – Zamknij i ponownie uruchom MT4.

  Jak ustawić wykres

  • Rama czasowa 1 minuta
  • Szablon strategii punktowej

  Kiedy wybrać CALL

  • Natychmiast po ujrzeniu zielonego punktu
  • Jeżeli mniej niż 5 świec temu przegrałeś transakcję, nie wprowadzaj transakcji i poczekaj!

  Kiedy zagrać PUT

  • Natychmiast po ujrzeniu czerwonego punktu
  • Jeżeli mniej niż 5 świec temu przegrałeś transakcję, nie wprowadzaj transakcji i poczekaj!

  Co grać

  • Wykorzystaj tę strategię tylko do par walutowych EUR / USD, USD / JPY i EUR / GBP

  Jak wygląda ta strategia?

  Pobieranie wskaźników i szablonów

  Brokerzy opcji binarnych rekomendowani do tej strategii

  Strategia ta rekomendowana jest do gry tylko u tych brokerów, gdyż ich czas reakcji jest niezwykle krótki, a także oferują oni opcje z 60-sekundową datą wygaśnięcia.

  Broker Bonus Min depozyt Płatność Opinię Otwarte konto

  Komentarze do tradingu

  • Jeśli szukasz konserwatywnej wersji tej strategii: nie otwieraj transakcji CALL jeśli środkowa wstęga Bollingera (czarna linia na środku) zmierza w dół. W przypadku transakcji PUT, jeśli środkowa wstęga Bollingera (czerwona linia na środku) zmierza ku górze.
  • Nigdy nie otwieraj więcej niż jednej transakcji jednocześnie!
  • Jeśli widzisz dwa punkty – może się tak zdarzyć – nie dokonuj transakcji!
  • Staraj się dokonywać transakcji jak najszybciej się da po zobaczeniu punktów
  • Zalecamy trading wyłącznie od 9:00 do 16:00
  • Jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości, nie czekaj i napisz do nas!
  • Więcej strategii znajdziesz na Opcje Binarne Strategie

  Autor

  Więcej o J. Pro

  W odróżnieniu od Stepa (drugiego z autorów), w ostatnim czasie myślałem głównie o biznesie online. Nie odniosłem zbyt oszałamiających sukcesów jako sprzedawca na Amazonie, nie powiodło mi się też z innymi sposobami zarabiania w Internecie, a przez kilka lat zarobiłem raptem kilkaset dolarów. Jednak moją uwagę przyciągnęły opcje binarne, głównie dzięki swojej prostocie. Teraz cieszę się, że to zrobiłem, bo naprawdę było warto. Wszystkie artykuły

  10-punktowa strategia NWO lucyferianki Alice Bailey

  Alice Bailey – założycielka Lucifer Trust (teraz Lucis Trust).

  Jej marzeniem musiał być ekumenizm II SW. Można zobaczyć dlaczego papieże w przeszłości mówili, że komunizm i masoneria są tym samym i pochodzą od szatana. Masoneria jest ostatecznie okultyzmem. To właśnie praktykują wyżsi stopniem członkowie lóż. Mają te same cele jak komuniści, bo pochodzą od tego samego ojca, szatana.

  1 – Usunąć Boga i modlitwę z systemu edukacji

  2 – Zmniejszyć władzę rodzicielską nad dziećmi

  3 – Zniszczyć tradycyjną chrześcijańską strukturę rodziny

  4 – Kiedy jest wolność seksualna, sprawić by legalna i łatwa była aborcja

  5 – uczynić łatwym i legalnym rozwód, uwolnić ludzi od koncepcji małżeństwa na całe życie

  6 – Z homoseksualizmu zrobić alternatywny styl życia

  7 – Deprecjonować sztukę, niech ‚idzie na żywioł’

  8 – Wykorzystać media do promowania i zmiany sposobu myślenia

  9 – Utworzyć ruch międzywyznaniowy

  10 – Zmusić rządy do uchwalenia tych wszystkich praw i kościół do poparcia tych zmian.

  Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
   Binarium

   1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
   Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
   Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
   FINMAX

   Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

  Like this post? Please share to your friends:
  Inwestycja w opcje binarne

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: