Powiadomienia

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Powiadomienia web push

Push to nowy kanał komunikacji z użytkownikami zasobów sieciowych. Technologia działa w przeglądarkach internetowych, w różnych systemach operacyjnych.

Usługa push Gravitec.net obsługuje pięć przeglądarek na platformach desktopowych (Chrome, Opera, Firefox, Safari, Yandex) i cztery na platformie Android (Firefox, Chrome, Opera, Yandex). Ta różnorodność pozwala dotrzeć do ponad 85% użytkowników Internetu.

Co to są powiadomienia push?

Powiadomienia push to krótkie wiadomości, które strona internetowa wysyła do swoich subskrybentów na komputery
i urządzenia mobilne. Takie powiadomienia zwracają uwagę użytkownika na strony, którą już odwiedził (i robią to znacznie skuteczniej niż reklama kontekstowa lub jakikolwiek inny rodzaj masowej wysyłki). Techniczne możliwości push pozwalają opracować bardziej produktywną i „reagującą” strategię marketingową, obliczoną na zachowanie użytkowników.

Powiadomienie push pojawia się nad wszystkimi otwartymi oknami i jest wyświetlane na ekranie urządzenia przez określony czas. W systemie Windows 10 i MacOS powiadomienia push po wyświetleniu na ekranie są przenoszone do Centrum powiadomień, gdzie można je później znowu wyświetlić. Na urządzeniach mobilnych (na przykład w systemie Android) wyświetlanie web push następuje nawet przy zamkniętej przeglądarce.

Użytkownik samodzielnie subskrybuje powiadomienia push. Procedura subskrypcji jest maksymalnie uproszczona: wystarczy jedno kliknięcie przycisku „Zezwól” w oknie usługi przeglądarki na stronach https lub dwa kliknięcia (na stronach http).

Okno subskrypcji pojawia się automatycznie podczas odwiedzania strony z zainstalowaną usługą push. Użytkownik wybiera opcję, której potrzebuje w oknie: zezwól lub zablokuj wyświetlanie powiadomień. Jeśli kliknie „Zezwól”, zostaje subskrybentem.

Subskrybent nie musi podawać swoich danych osobowych (numeru telefonu, adresu e-mail ani innych informacji wymaganych na przykład podczas rejestracji w celu otrzymania wiadomości e-mail, SMS lub Viber).

Prosta procedura i brak konieczności podawania danych o sobie (wielu użytkowników nie chce udostępniać swoich danych osobowych) to pierwszy krok w kierunku pozytywnej interakcji z subskrybentem. Często użytkownik zgadza się na impulsowe subskrybowanie w rodzimym oknie przeglądarki. Jeśli w przyszłości pushe, które otrzyma, będą interesujące i odpowiednie dla niego, nie zrezygnuje z subskrypcji.

Struktura powiadomień push:

 • nagłówek (temat wiadomości) – do 65 znaków;
 • tekst wiadomości – do 240 znaków;
 • link do strony internetowej określonej przez nadawcę;
 • zdjęcie.

Struktura powiadomień push może się różnić w zależności od przeglądarki. Rozważmy to bardziej szczegółowo.

Jak wyglądają powiadomienia push w przeglądarce?

Dla każdej przeglądarki i typu urządzenia komunikat push może być wyświetlany inaczej. Oprócz podstawowych elementów strukturalnych dostępne są również dodatkowe funkcje dla klientów usługi push Gravitec.net:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

 • duże zdjęcia – 360 × 240 pikseli zamiast standardowego 192 × 192,
 • przyciski pozwalające przejść do różnych stron lub wybrać akcję w pojedynczej wiadomości.

Web push w Windows 10

Poniżej znajdują się opcje wyświetlania wiadomości push na pulpicie subskrybenta podczas korzystania z przeglądarki Chrome w systemie operacyjnym Windows.

Zwykłe powiadomienie push:

Push z długim nagłówkiem:

Wiadomość push z długim tekstem (treścią):

Powiadomienie push z długim nagłówkiem i treścią:

Push z dużym zdjęciem:

Push- wiadomość z przyciskami:

Push – wiadomość z dużym zdjęciem i przyciskami:

Taka zmienność otwiera wiele możliwości przekazywania informacji subskrybentowi. Duże obrazy są wykorzystywane w kampaniach graficznych, ponieważ obraz przyciąga uwagę szybciej niż tekst. Przyciski służą do segmentowania subskrybentów, a najczęściej – do przechodzenia do różnych podstron witryny (na przykład do stron sprzedaży różnych smartfonów). Przyciski nadają się również do dystrybucji subskrybentów według różnych kryteriów.

Na przykład, w celu podziału na segmenty według zainteresowań, pierwszy przycisk prowadzi do strony z artykułami męskimi, a drugi z damskimi. Ważne jest, aby dywersyfikować wiadomości dla odbiorców i korzystać z różnych okazji informacyjnych w przypadku wysyłek oraz form wiadomości. Takie „push” nie przeszkadza, lecz sprawi, że komunikacja będzie interaktywna i interesująca.

Wiadomości push w innych przeglądarkach

Przeglądarka Opera obsługuje duże zdjęciа i przyciski w wiadomościach push.

W przeglądarce Firefox dostępne są tylko standardowe powiadomienia bez zaawansowanych funkcji:

Jednak nawet przy ograniczonej różnorodności dla każdej nowej wiadomości konieczne jest użycie różnych zdjęć i tekstu. Według statystyk pewnej witryny z wiadomościami, tylko ze względu na zmianę obrazów i nagłówków dla każdego powiadomienia współczynnik klikalności (CTR) wzrósł z 3-4% do 12-18%.

Wskaźniki z tymi samymi zdjęciаmi i nagłówkami:

Wzrost CTR po zmianie strategii:

Powiadomienia push na urządzeniach mobilnych

Poniżej znajdują się przykłady push w systemie Android dla różnych przeglądarek: Chrome, Opera, Firefox.

Powiadomienia push w Chrome (Android):

 • Zwykły
 • Z dużym zdjęciem
 • Z dużym zdjęciem i przyciskami

Wiadomość push w przeglądarce Firefox (Android):

Jak widać w powyższych przykładach, mobilny push ma nie mniej funkcji niż powiadomienia push wysyłane na komputer. Ponadto Gravitec.net oferuje wprowadzenie najnowszej technologii szybkiego dostępu do strony za pośrednictwem urządzeń mobilnych – Progressive Web Apps (progresywne aplikacje mobilne).

Wysyłka push: jak to działa

Opracowaliśmy podstawowe pojęcia dotyczące powiadomień push. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo zasadom budowania komunikacji strony z użytkownikami za pomocą technologii push.

Tworzenie bazy danych

Pierwszym etapem jest zebranie bazy subskrybentów. Ze względu na szybkość subskrypcji (jednym kliknięciem) zwykle dzieje się to bardzo szybko. Dla porównania: wzrost liczby subskrybentów powiadomień push jest trzy razy większy niż w przypadku biuletynów e-mail. Odwiedzający subskrybują wiadomości push znacznie chętniej, ponieważ technologia ta nie wymaga gromadzenia danych osobowych takich jak adres pocztowy, telefon, nazwisko itp.

Należy również zauważyć, że subskrypcja „push” jest dobrowolna. Dlatego podczas korzystania z tego narzędzia użytkownik nie jest narażony na nieustanną promocję towarów i usług. Spamowanie nie jest tutaj możliwe, ponieważ takie działania pociągają za sobą natychmiastową rezygnację z otrzymywania powiadomień. Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, jeśli wiadomości stały się nieistotne, natrętne lub zbyt częste.

Planowanie

Drugim krokiem jest planowanie wysyłek. Ważne jest, aby stale utrzymywać zainteresowanie klientów informacjami o stronie. Aby to zrobić, weź pod uwagę takie czynniki:

 • częstotliwość wysyłek,
 • czas na wysyłanie powiadomień,
 • czas wyświetlania się wiadomości na ekranie odbiorcy,
 • zainteresowanie tematem.

Na etapie planowania ustalane są cele kampanii, od których w dużej mierze zależeć będzie format, wygląd, czas trwania wysyłki itd. Tak więc celem może być segmentacja subskrybentów (powiadomienie z przyciskami), informowanie o nowej usłudze, przypomnienie o płatności, gratulacje, zaproszenia itp.

Aby obliczyć dogodny dla klienta czas na wysyłanie wiadomości, należy wziąć pod uwagę specyfikę sfery biznesowej. Na przykład w witrynie usług księgowych najlepszy czas na wysyłanie powiadomień przypada w dni powszednie w godzinach pracy, a dla przypomnienia o rachunkach za usługi najlepsze będą weekendy lub wieczory w dni powszednie. Logika tutaj jest prosta – musisz wybrać okres, w którym użytkownik jest gotowy do odbioru (jest w Internecie) informacji.

Trzeba również dokładnie rozważyć wybór częstotliwości wysyłania i czas wysyłania powiadomień (TTL). Częstotliwość powinna być pochodną znaczenia informacji. Oznacza to, że nie warto wysyłać pięciu powiadomień z tymi samymi ofertami (na przykład „Rabat na dżinsy 20%”) w ciągu tygodnia. Ważne jest, aby dostrzegać interes subskrybenta i nie obciążać go nadmierną ilością wiadomości tego samego rodzaju.

Czas trwania wysyłki (TTL) pozwala ustawić porę, w której wiadomość jest dostarczana do adresata. Na przykład, dla powiadomienia push o webinarium w dniu jego przeprowadzenia (załóżmy, że czas wysyłki to 10.00 rano, a początek webinarium to 20.00), optymalna wartość TTL wyniesie 10 godzin. Oznacza to, że od 10.00 rano do 8.00 wieczorem wysyłane będzie powiadomienie push, aż dotrze ono do urządzenia adresata. Po godzinie 20.00 jego wysłanie stanie się nieistotne.

Czas wyświetlania komunikatu na ekranie jest obecnie regulowany przez przeglądarki i systemy operacyjne. Na przykład, jeśli standardowe powiadomienie push jest odbierane przez Chrome w systemie Windows 10, jest ono wyświetlane na ekranie urządzenia, dopóki odbiorca nie kliknie okienka, nie zamknie go lub nie wyśle ​​do Centrum powiadomień systemu Windows, gdzie można jego treść później wyświetlić.

Istotność tematu przy wysyłaniu powiadomień push określa się za pomocą narzędzi serwisowych Gravitec.net unikalnych na rynku – segmentacji i zaawansowanych statystyk. Więcej o nich napiszemy poniżej. Najważniejszą jednak rzeczą, jaką dają te narzędzia, jest możliwość analizy zachowania subskrybentów. Taka analiza pozwala wyciągać wnioski na temat zainteresowań i preferencji lojalnej publiczności oraz tworzyć biuletyn zgodnie z danymi otrzymanymi dla każdej grupy docelowej.

Analiza

Trzeci etap to wysyłanie powiadomień push i późniejsza analiza wyników. Na tym etapie ważna jest ocena reakcji subskrybentów na otrzymaną wiadomość. To wyniki kampanii (zaawansowane statystyki są dostępne w panelu sterowania nadawcy) pokażą, jak dokładne były wstępne obliczenia. Ponadto uzyskane dane staną się podstawą dla przyszłych wysyłek. Każda nowa kampania zapewnia bezcenne informacje i doświadczenie, które można zastosować w celu zwiększenia konwersji w przyszłości.

Funkcje wysyłania powiadomień push na komputery PC i urządzenia mobilne w serwisie Gravitec.net

Gravitec.net był jedną z pierwszych firm, które wykorzystały technologię push. Pierwsza usługa powiadomień push, uruchomiona przez zespół Jeapie.com, wystartowała w kwietniu 2020 r. i została sprzedana w listopadzie tego samego roku firmie Mobify.com, światowemu liderowi mobilnego handlu elektronicznego. Część zespołu Jeapie.com utworzyła serwis Gravitec.net.

Dzisiaj usługa SaaS Gravitec.net obsługuje około czterech tysięcy klientów i wysyła powiadomienia do ponad dziesięciu milionów subskrybentów.

Sukces firmy zapewnia:

 • łatwość podłączenia usługi (10 minut),
 • obsługa wszystkich najpopularniejszych przeglądarek,
 • ciągłe doskonalenie usługi,
 • kompetentne wsparcie kampanii marketingowych,
 • bezpieczeństwo dla klientów,
 • otwartość, w tym dla dużych firm (White Label i dedykowana usługa).

Nowe rozwiązania z Gravitec.net:

 • dodatkowe elementy powiadomień – przyciski z różnymi tagami URL i utm; duże zdjęcia (360 × 240 pikseli);
 • wiadomość powitalna – pierwsze powiadomienie, które użytkownik otrzymuje po zasubskrybowaniu;
 • rozszerzone statystyki;
 • możliwość pracy poprzez interfejs API REST;
 • segmentacja według tagów, identyfikatory osobiste (aliasy), filtrowanie według metadanych;
 • segmenty użytkowników;
 • rozszerzenie Chrome do szybkiego push;
 • możliwość automatycznego wypełniania powiadomień w panelu administracyjnym;
 • operatory logiczne do pracy z tagami.

Statystyki są dostępne w panelu sterowania po zainstalowaniu usługi. Tutaj możesz zobaczyć zmiany liczby subskrybentów według dnia, historię wysyłek dla całego czasu pracy i raporty dla każdej kampanii.

Ponadto użytkownicy usługi mogą korzystać z wykresu bąbelkowego w celu jeszcze wygodniejszej analizy biuletynów. Wysyłając powiadomienia za pośrednictwem interfejsu API REST z parametrem „transakcyjny”, możesz generować osobne raporty dla korespondencji transakcyjnej.

Segmentacja to podział subskrybentów na grupy. Unikalną cechą usługi Gravitec.net jest nieograniczona liczba tagów do przypisania użytkownikom. W zależności od tagu odwiedzający witrynę zostanie przypisany do określonej kategorii. Grupy mogą być określane na podstawie tematu lub działań użytkownika na stronie.

Dzięki narzędziu do segmentacji Gravitec.net technologia powiadomień push stała się bardziej wydajna. Unikalne możliwości analizowania żądań i oczekiwań klientów sprawiają, że push jest najwygodniejszym i najbardziej opłacalnym kanałem marketingowym oraz pozwala stworzyć niedrogą i skuteczną strategię.

Jak podłączyć usługę push do strony: 4 kroki

Połączenie usługi powiadomień push ze stroną internetową zajmie nie więcej niż dziesięć minut.

 • Pierwszym krokiem jest rejestracja na stronie gravitec.net za pośrednictwem poczty elektronicznej lub konta w sieciach społecznościowych (Facebook, Linkedin).
 • Drugi krok – dodaj profil strony (http lub https) w panelu sterowania.
 • Trzecim krokiem jest integracja ze stroną. Do strony dodajemy kod wygenerowany przez system. W przypadku strony z protokołem http instalacja kończy się w tym momencie, a odwiedzający stronę zaczną otrzymywać oferty subskrypcji powiadomień push.
 • Czwarty krok dotyczy tylko witryn https. Musisz pobrać pliki SDK i rozpakować je do folderu głównego swojej strony.

Po tym kroku integracja „push” jest zakończona. Jeśli masz pytania dotyczące instalacji, zapoznaj się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi łączenia się z usługą Gravitec.net.

Wnioski: wiadomości push jako czynnik sukcesu

Push-mailing ma wiele zalet w porównaniu do innych kanałów komunikacji (e-mail, SMS, komunikatory internetowe):

 • push jest łatwy do zainstalowania na stronie,
 • bardzo łatwo je subskrybować,
 • pojawienie się powiadomień push nie odstrasza odbiorców,
 • strategię wysyłania wiadomości można szybko dostosować (zmienić czas wysyłki, czas trwania itp.),
 • opracowanie projektu wiadomości nie wymaga intensywnego przygotowania (jak ma to miejsce w przypadku banerów reklamowych kontekstowych),
 • wyniki mailingu push są obiektywnie oceniane na podstawie danych statystycznych,
 • każda następna wysyłka jest planowana na podstawie wcześniejszych doświadczeń.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że powiadomienia push są niezbędnym narzędziem strategii marketingowej, zarówno do użytku wielokanałowego (wraz z innymi usługami pocztowymi), jak i osobno. W każdym obszarze działalności komunikaty push znajdują zastosowanie i stają się niezawodnym wsparciem dla długoterminowego i niezawodnego kontaktu z klientem.

Suunto 9 Podręcznik użytkownika – 2.1

Powiadomienia

Jeśli zegarek jest sparowany z aplikacją Suunto, na zegarku mogą być wyświetlane powiadomienia, takie jak połączenia przychodzące i wiadomości SMS.

Po sparowaniu zegarka z aplikacją powiadomienia są domyślnie włączone. Możesz je wyłączyć za pomocą ustawień w części Powiadomienia.

Po otrzymaniu powiadomienia w widoku zegarka widoczne jest okno podręczne.

Jeśli komunikat nie mieści się na ekranie, przesuń w górę, aby przewinąć cały tekst.

Historia powiadomień

Jeśli masz nieprzeczytane powiadomienia lub nieodebrane połączenia na urządzeniu mobilnym, możesz je wyświetlić na zegarku.

W widoku tarczy zegarka naciśnij środkowy przycisk, a następnie naciśnij dolny przycisk, aby przewinąć historię powiadomień.

Historia powiadomień jest czyszczona w momencie sprawdzania wiadomości na urządzeniu mobilnym.

Alerty24

Bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na Twoim koncie i karcie
Wybierasz pakiet, jaki chcesz

To Ty decydujesz, jakie informacje chcesz od nas otrzymywać oraz w jaki sposób

Jesteś na bieżąco

Możesz otrzymywać powiadomienia np. o zmianie salda, czy przekroczeniu środków na karcie

Swoje finanse masz zawsze pod kontrolą

Natychmiast poinformujemy Cię o nieudanym logowaniu i innych zdarzeniach na koncie i karcie

Rodzaje powiadomień

Alerty24 to automatyczne powiadomienia, które otrzymasz od nas SMS-em, e-mailem lub w aplikacji Santander mobile

Dostaniesz od nas powiadomienia m.in. o:

 • płatnościach kartą,
 • niezrealizowanych zleceniach stałych,
 • autoryzacji i blokadzie transakcji,
 • zmianie salda,
 • zastrzeżeniu, zablokowaniu i odblokowaniu karty,
 • przekroczeniu środków,
 • obciążeniu i uznaniu rachunku,
 • niezrealizowanej transakcji,
 • nieudanym logowaniu do usług.

Dostaniesz od nas powiadomienia m.in. o:

 • rozliczeniach transakcji kartą kredytową,
 • braku spłaty w terminie,
 • autoryzacji i blokadzie transakcji kartą kredytową,
 • dacie terminu spłaty i zaksięgowania,
 • odrzuceniu transakcji kartą kredytową,
 • potwierdzeniu wznowienia karty,
 • zastrzeżeniu, zablokowaniu i odblokowaniu karty,
 • nieudanym logowaniu do usług,
 • przekroczeniu środków na karcie
 • wygenerowanie zestawienia transakcji.

Bankowość internetowa

Chcesz otrzymywać powiadomienia SMS-em lub e-mailem? Ustaw je w Santander internet

Zaloguj się do Santander internet

Wejdź w zakładkę Ustawienia

Następnie kliknij Alerty24

Wybierz pakiet

Odpowiedni dla siebie i bądź na bieżąco ze zmianami na swoim koncie

Bezpłatny pakiet informacyjny PAKIET MINI PAKIET MAXI
Opłata miesięczna za korzystanie z pakietu 0 zł 0 zł 9 zł
Forma powiadomienia i opłata za wysyłanie alertu e-mail 0 zł SMS 0,30 zł
e-mail 0 zł
SMS 0 zł
e-mail0 zł

Bankowość mobilna

Chcesz dostawać bezpłatne powiadomienia na telefon? Ustaw je w aplikacji Santander mobile.
Aby je otrzymywać, musisz mieć dostęp do internetu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: