linię trendu

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Dodawanie linii trendu i linii średniej do wykresu

W tym kursie:

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Dodaj linię trendu do wykresu, aby wyświetlić trendy danych wizualnych.

Uwaga: Te kroki dotyczą pakietu Office 2020 i nowszych wersji. Szukasz instrukcji pakietu Office 2020?

Dodawanie linii trendu

Wybierz pozycję + w prawym górnym rogu wykresu.

Wybierz pozycję Linia trendu.

Uwaga: Program Excel wyświetla opcję linii trendu tylko wtedy, gdy zaznaczysz wykres zawierający więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych.

W oknie dialogowym Dodawanie linii trendu wybierz odpowiednie opcje serii danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Formatowanie linii trendu

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

W okienku Formatowanie linii trendu wybierz opcję linii trendu , aby wybrać linię trendu dla wykresu. Formatowanie linii trendu jest statystycznym sposobem pomiaru danych:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ustaw wartość w polach do przodu i do tyłu , aby zaprojektować dane w przyszłości.

Dodawanie linii średniej ruchomej

Linię trendu możesz sformatować do linii średniej ruchomej.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Na karcie Formatowanie w grupie bieżące zaznaczenie wybierz opcję linia trendu na liście rozwijanej.

Kliknij pozycję Formatuj zaznaczenie.

W okienku Formatowanie linii trendu w obszarze Opcje linii trenduwybierz pozycję Średnia ruchoma. W razie potrzeby określ punkty.

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średniej ruchomej jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Dodawanie linii trendu lub średniej ruchomej do wykresu w pakiecie Office 2020

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij seria danych, do którego chcesz dodać linię trendu lub średnią ruchomą, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać serię danych z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Uwaga: W przypadku zaznaczenia wykresu zawierającego więcej niż jedną serię danych bez zaznaczania serii danych program Excel wyświetli okno dialogowe Dodawanie linii trendu . W polu listy kliknij odpowiednią serię danych, a następnie kliknij przycisk OK.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Kliknij wstępnie zdefiniowaną opcję linii trendu, której chcesz użyć.

Uwaga: Powoduje to zastosowanie linii trendu bez włączania określonych opcji.

Kliknij pozycję więcej opcji linii trendu, a następnie w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Typ trendu/regresjikliknij typ linii trendu, której chcesz użyć.

Liniowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów dopasowania dla linii:

Zmienne: m to nachylenie, a b to punkt przecięcia.

Logarytmiczna linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a LN jest funkcją logarytmu naturalnego.

Wielomianu lub krzywoliniowej linii trendu przy użyciu poniższego równania do obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: b i są stałymi.

Potęgowa linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

Zmienne: c i b są stałymi.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Wykładnicza linia trendu przy użyciu poniższego równania w celu obliczenia najmniejszych kwadratów przebiegających przez punkty:

gdzie c i b są stałymi, a e jest podstawą logarytmu naturalnego.

Uwaga: Ta opcja jest niedostępna, jeśli dane zawierają wartości ujemne lub zerowe.

Linia trendu średniej ruchomej przy użyciu następującego równania:

Uwaga: Liczba punktów w linii trendu średnia ruchoma jest równa całkowitej liczbie punktów w serii pomniejszonej o liczbę określoną dla okresu.

Linia trendu wyświetlająca wartość R-kwadrat na wykresie przy użyciu następującego równania:

Ta opcja linii trendu jest dostępna na karcie Opcje okna dialogowego Dodawanie linii trendu lub Formatowanie linii trendu .

Uwaga: Wartość R-kwadrat, która może być wyświetlana z linią trendu, nie jest dostosowaną wartością R-kwadrat. W przypadku logarytmicznych, potęgowych i wykładniczych linii trendu program Excel używa przekształconego modelu regresji.

W przypadku wybrania opcji wielomianowy wpisz najwyższe potęgi dla zmiennej niezależnej w polu kolejność .

Jeśli wybierzesz opcję Średnia ruchoma, wpisz liczbę okresów, które mają zostać użyte do obliczenia średniej ruchomej w polu okres .

Po dodaniu średniej ruchomej do wykresu xy (punktowego) Średnia ruchoma jest obliczana na podstawie kolejności wartości x wykreślonych na wykresie. Aby uzyskać odpowiedni wynik, może być konieczne posortowanie wartości x przed dodaniem średniej ruchomej.

Po dodaniu linii trendu do wykresu liniowego, kolumnowego, warstwowego lub słupkowego linia trendu jest obliczana na podstawie założenia, że wartości x są równe 1, 2, 3, 4, 5, 6 itd. W tym założeniu nastąpi, czy wartości x są wartościami liczbowymi, czy tekstowymi. Aby utworzyć linię trendu na wartościach liczbowych x, należy użyć wykresu xy (punktowego).

Program Excel automatycznie przypisuje nazwę linii trendu, ale można ją zmienić. W oknie dialogowym Formatowanie linii trendu w kategorii Opcje linii trendu w obszarze Nazwa linii trendukliknij pozycję niestandardowe, a następnie wpisz nazwę w polu niestandardowe .

Możesz również utworzyć średnią ruchomą, która wygładza fluktuacje danych i wyraźnie przedstawia deseń lub trend.

Jeśli zmienisz wykres lub serię danych, aby nie obsługiwała już skojarzonej linii trendu, na przykład zmieniając typ wykresu na wykres 3-w lub zmieniając widok raport w formie wykresu przestawnego lub skojarzony raport w formie tabeli przestawnej — linia trendu nie jest już widoczna na wykresie.

W przypadku danych liniowych bez wykresu możesz użyć Autowypełniania lub jednej z funkcji statystycznych, takich jak REGEXPW () lub TREND (), aby utworzyć dane dla najlepszego dopasowania liniowego lub wykładniczego.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby zmienić kolor, styl lub opcje cienia linii trendu, kliknij kolor linii, styl liniilub kategorię cienia , a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby określić liczbę okresów, które mają zostać uwzględnione w prognozie, w obszarze Prognozakliknij liczbę w polu okresy do przodu lub okresy wstecz .

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Zaznacz pole wyboru Ustaw przecięcie = , a następnie w polu Set przechwyceń = wpisz wartość określającą punkt na osi pionowej (wartości), w której linia trendu przecina oś.

Uwaga: Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy używasz wykładniczej, liniowej lub wielomianowej linii trendu.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz zmienić, lub wykonaj następujące czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu.

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Aby wyświetlić równanie linii trendu na wykresie, zaznacz pole wyboru Wyświetl równanie na wykresie .

Uwaga: Nie można wyświetlać równań linii trendu dla średniej ruchomej.

Porada: Równanie linii trendu jest zaokrąglane w celu poprawienia jej czytelności. Możesz jednak zmienić liczbę cyfr wybranej etykiety linii trendu w polu miejsca dziesiętne na karcie Liczba w oknie dialogowym formatowanie etykiety linii trendu . (Karta Formatowanie , Grupa bieżące zaznaczenie , przycisk Formatuj zaznaczenie ).

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, dla której chcesz wyświetlić wartość R-kwadrat, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij polecenie więcej opcji linii trendu.

Na karcie Opcje linii trendu wybierz pozycję Wyświetl wartość R-kwadrat na wykresie.

Uwaga: Nie można wyświetlić wartości R-kwadrat dla średniej ruchomej.

Na wykresach nieskumulowany, 2-w, warstwowy, słupkowy, kolumnowy, liniowy, giełdowy, XY (punktowy) lub bąbelkowy kliknij linię trendu, którą chcesz usunąć, lub wykonaj następujące czynności w celu wybrania linii trendu z listy elementów wykresu:

Kliknij w dowolnym miejscu na wykresie.

Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij odpowiedni element wykresu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Na karcie Układ w grupie Analiza kliknij przycisk linia trendu, a następnie kliknij pozycję Brak.

Naciśnij klawisz DELETE.

Porada: Linię trendu można również usunąć bezpośrednio po dodaniu jej do wykresu, klikając pozycję Cofnij na pasku narzędzi Szybki dostęp lub naciskając klawisze Ctrl + Z.

Dodawanie linii trendu

W menu Widok kliknij polecenie Układ wydruku.

Na wykresie wybierz serię danych, do której chcesz dodać linię trendu, a następnie kliknij kartę projekt wykresu .

Na przykład na wykresie liniowym kliknięcie jednej z linii wykresu spowoduje, że każdy znacznik danych, który zawiera ta seria danych, zostanie zaznaczony.

Na karcie projekt wykresu kliknij pozycję Dodaj element wykresu, a następnie kliknij pozycję linia trendu.

Wybierz opcję linii trendu lub kliknij pozycję więcej opcji linii trendu.

Linia trendu

Linia trendu to najczęściej funkcja prostoliniowa opisująca zmiany zjawiska w czasie

$$ \large$$
gdzie y to wartość zjawiska w kolejnym okresie t
$$\large ^ \left(t_ – \overline \right)\left(y_ – \overline \right)><\sum_^ \left(t_ – \overline\right)^<2>>>$$
$$\large – a\overline >$$

Linia trendu jest podobna do prostej regresji liniowej.
Zamiast wartości $x$, mamy kolejne numery okresów $t$ (t=1, t=2, t=3,…).

$t_$ $y_$ $t_-\overline$ $y_-\overline$ $\left(t_-\overline\right)^<2>$ $\left(t_-\overline\right)\left(y_ – \overline\right)$
1 18 -2,0 -4,8 4,0 9,6
2 22 -1,0 -0,8 1,0 0,8
3 25 0,0 2,2 0,0 0,0
4 23 1,0 0,2 1,0 0,2
5 26 2,0 3,2 4,0 6,4
$\sum$ 10,0 17,0

Podstawiamy sumy ostatnich kolumn:
$a = \frac<\sum_^ \left(t_ – \overline \right)\left(y_ – \overline \right)><\sum_^ \left(t_ – \overline\right)^<2>> = \frac<17> <10>= 1,7$

Podstawiamy wartości a i wartości średnich:
$b = \overline – a\overline = 22,8 – 3 \cdot 1,7 = 17,7$

Wobec tego:
$$y = 17,7 + 1,7 \cdot t$$

Interpretacja:

Jeżeli $t$ rośnie o 1, to $y$ rośnie o 1,7, czyli emeryt czyta średnio o 1,7 więcej dziennie.

Współczynnika wyrazu wolnego $b = 17,7$ nie interpretujemy. Jest to wartość Y, gdyby $t$ było równe 0.

$$b = \overline – a \cdot \overline$$

gdzie wariancję możemy policzyć ze wzoru: $s^<2>(t) = \overline> – \left(\overline>\right)^<2>$
a kowariancję: $cov(t,y) = \overline – \overline \cdot \overline $

$t$ $y$ $t \cdot y$ $t^<2>$
1,0 100,0 100,0 1,0
2,0 102,0 204,0 4,0
3,0 108,0 324,0 9,0
4,0 124,0 496,0 16,0
średnie 2,5 108,5 281,0 7,5

Policzmy wariację z $t$ oraz kowariancję z $t$ i $y$, czyli:
$s^<2>(t) = \overline> – \left(\overline>\right)^ <2>= 7,5 – 2,5^ <2>$$= 1,25$
$cov(t,y) = \overline – \overline \cdot \overline = 281 $$- 2,5 \cdot 108,5 = 9,75$

Stąd współczynnik liniowy wynosi:
$a = \frac(t)> = \frac<9,75> <1,25>= 7,8$

Zostało nam do policzenia współczynnik $b$. Wobec tego:
$b = \overline – a \cdot \overline = 108,5 – 7,8 \cdot 2,5$$ = 89$

Zatem linia trendu to:
$$y = 7,8x + 89$$

 • Maksimowicz-Ajchel Alicja, Wstęp do statystyki: Metody opisu statystycznego, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2007, ISBN 978-83-235-0267-8

Linia trendu – co to jest?

Wyznaczanie linii trendu pozwala na zaobserwowanie, z jakim rodzajem trendu – wzrostowym, spadkowym lub horyzontalnym – mamy do czynienia na danym instrumencie i w określonym interwale czasowym. Sprawdzamy, jak wyznaczyć linię trendu!

Linia trendu – definicja

Trend zdaje się być najważniejszym pojęciem analizy technicznej. Zgodnie z definicją linia trendu wyznacza kierunek ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Precyzując, linia trendu pozwala na dostrzeżenie trendu i wyznaczenie jego kanału cenowego. Po wyznaczeniu linii trendu i kanału możliwe jest stwierdzenie, czy dany trend jest trendem spadkowym, wzrostowym, czy też horyzontalnym.

Do czego przydaje się linia trendu?

Umiejętność wyznaczania linii trendu jest niezwykle istotna dla każdego inwestora bez względu na to, czy porusza się on po rynku giełdowym (np. papierów wartościowych i kontraktów terminowych), czy też inwestuje w lewarowane kontrakty CFD – indeksy, surowce lub pary walutowy (rynek Forex).

Dostrzeżenie trendu ma kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji o zakupie lub sprzedaży danego instrumentu. Znajomość formowania się i fluktuacji trendów nieodzowna staje się także dla oceny momentów na wejście i wyjście z transakcji.

Statystyki uwidaczniają prawidłowość polegającą na tym, że inwestowanie zgodnie z trendem, czyli np. zawieranie pozycji długich (long, bid, buy) w trendzie wzrostowym lub krótkich (short, offer, sell) w trendzie spadkowym, zwiększa prawdopodobieństwo zamknięcia pozycji z zyskiem w przeciwieństwie do sytuacji, w której inwestor lub trader zawiera pozycji wbrew trendowi głównemu.

Sposób wyznaczania linii trendu w trendzie spadkowym

Pierwszym rodzajem trendu jest trend spadkowy, zwany też trendem zniżkującym. To taki trend, w ramach którego poziom ceny danego instrumentu staje się coraz niższy. Aby dobrze zobaczyć trend spadkowy, należy wyznaczyć linię trendu. W przypadku trendów spod znaku rynku niedźwiedzia (dominacji podaży) należy wyodrębnić maksima cenowe dla badanego zakresu czasowego. Jeżeli kolejne maksima cenowe (tzw. górki lub szczyty) są niższe względem poprzednich, to prawdopodobnie skutecznie potwierdziło się w ten sposób występowanie trendu spadkowego. Linia trendu spadkowego to linia, która przechodzi przez maksima cenowe, które są coraz niższe.

Sposób wyznaczania linii trendu w trendzie wzrostowym

W podobny sposób identyfikuje się trendy wzrostowe (zwyżkujące). Linia trendu wzrostowego musi być poprowadzona przez minima cenowe. Jeżeli trend jest faktycznie wzrostowy, to wówczas każde kolejne minimum cenowe (tzw. dołek) będzie coraz wyższy. Im dłuższy okres występowania takiej tendencji, tym silniejszy i wiarygodniejszy trend. Przykładowo, nagła zmiana trwającego kilka bądź kilkanaście miesięcy trendu jest znacznie mniej prawdopodobna, niż zmiana mniejszego trendu, tygodniowego, który w kontekście głównego trendu jest tylko tzw. mikro trendem.

Kłopotliwy trend horyzontalny, czyli tzw. boczniak

Narastający wielu problemów inwestorom i traderom rynku Forex jest trend horyzontalny, który żargonowo określa się także tzw. boczniakiem. Trend horyzontalny oznacza stagnację i wyrównanie się sił popytu (rynek byka) i sił podaży (rynek niedźwiedzia). Linia trendu horyzontalnego, jak sama nazwa wskazuje, jest względnie pozioma, równa i stała. Występują, rzecz jasna, mniejsze trendy, wzrostowe i spadkowe, jednakże suma summarum w linii trendu horyzontalnego kolejne minima i maksima cenowe pozostają względnie na takim samym poziomie.

Poziomy wsparcia i oporu

Przedstawione powyżej trendy horyzontalne są niezwykle ważne dla wyznaczania stabilnych poziomów wsparcia i oporów. Wsparcia i opory wyznacza się podobnie, jak linię trendu. Linia wsparcia oznacza taki zakres cenowy, którego – przy trendzie wzrostowym – cena nie opuszcza dołem. Poziom oporu przy trendzie wzrostowym będzie historycznie niepokonanym bądź trudnym do pokonania zakresem cenowym. Decyzja o zakupie pozycji długiej (lub zakupie np. papierów wartościowych) na poziomie wsparcia przy trendzie wzrostowym może być niezwykle opłacalna. Należy jednak mieć na uwadze także możliwość odwrócenia trendu. Często odwrócenie trendu powstaje po trendzie horyzontalnym.

Kanały cenowe i średnie kroczące

Aby jeszcze lepiej zrozumieć mechanizm poruszania się ceny warto zapoznać się z kanałami cenowymi (osoby zaawansowane mogą poznać teorię kanałów cenowych Donchiana). Kanał cenowy to obszar cenowy, po którym porusza się cena danego instrumentu. Granicami kanałów są linie trendu, jednak w przeciwieństwie do powyższych przykładów, do określenia kanału wyznacza się zawsze linię górną i linię dolną trendu – bez względu na to, czy trend jest wzrostowy, czy spadkowy. Wyznaczenie średniej kroczącej sumującej wartości dolnej i górnej linii kanału służy z kolei określeniu wartości średnich dla ceny w danym interwale. Do wyznaczenia kanału cenowego, podobnie zresztą, jak do stworzenia linii trendu, można posłużyć się gotowymi narzędziami analizy technicznej. Doświadczeni traderzy i inwestorzy, zwłaszcza w metodzie price action, potrafią jednak dostrzegać na wykresie kanały, poziomy i linie bez używania jakichkolwiek narzędzi.

Logarytmiczna linia trendu

Istnieje wiele rodzajów linii trendu. Do najprostszych należy linia trendu liniowa, która jest po prostu linią prostą. Nieco bardziej zaawansowana jest logarytmiczna linia trendu, które uwzględnia zmiany. To rodzaj krzywej, dopasowującej się do rosnących lub spadających wartości liczbowych. Logarytmiczna linia trendu rzadko wykorzystywana jest na rynku Forex, a do interpretacji zmian cenowych zwykle wykorzystuje się takie różnego rodzaju średnie.

Wykładnicza linia trendu

Podobnie, jak logarytmiczna, wykładnicza linia trendu także jest krzywą, lecz najbardziej przydaje się wówczas, gdy dane wartości podlegające mierzeniu spadają lub rosną coraz szybciej. Podczas gdy wykładnicza linia trendu powszechnie wykorzystywana jest w badaniach naukowych i statystycznych, w zakresie tradingu stosuje się ją rzadko bądź wcale. Również podobnie, jak w powyższym przypadku, zastępują ją średnie wykładnicze, które są fundamentem także dla wielu narzędzi analizy technicznej, usprawniających obserwację wykresów (np. linia sygnału w MACD).

Sygnały wejścia i wyjścia na podstawie linii trendu

Wyznaczenie linii trendu umożliwia dostrzeganie sygnałów cenowych. Jeżeli w ramach trendu spadkowego kolejne maksimum cenowe przebije linię trendu wyznaczoną przez poziomy poprzednich, regularnie coraz niższych maksimów cenowych, to taką sytuację należy traktować jako pojawienie się sygnału zakupu. Sygnały takie oznaczają, że prawdopodobnie na wykresie zaczyna występować odwrócenie trendu. Analogicznie wystąpienie sygnału sprzedaży (lub zakupu pozycji krótkich w przypadku kontraktów CFD) dla trendu wzrostowego wystąpi wtedy, gdy kolejne minimum cenowe będzie przekraczało dołem linię trendu wzrostowego, opartą na wcześniejszych, coraz wyższych minimach. Chociaż budowanie jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej de facto nie może istnieć bez umiejętności dostrzegania powyższych sytuacji, to przy inwestowaniu należy także pamiętać nie tylko o analizie technicznej – ważna jest także analiza fundamentalna.

Korekta na rynku kryptowalut – Na jakich poziomach warto rozważyć kupno Bitcoina?

Silne sesje na dolarze kanadyjskim – Scenariusz przygotowany pod zagranie longa

Wzrosty na Bitcoinie – Gdzie znajduje się obecny sufit dla notowań tej kryptowaluty?

Wraca pozytywny sentyment do dolara kanadyjskiego – gdzie może pojawić się popyt?

Dzisiejsze dane makro umacniają funta. Jaki poziom może zadziałać jako opór?

Przed otwarciem nowego tygodnia – ile zapłacimy za ropę naftową i.

Co dalej z funtem w dłuższym terminie? Możliwe scenariusze w oparciu.

Sprawdzamy okazje na indeksach giełdowych – niemiecki DAX i amerykański SP500

Kurs franka szwajcarskiego blisko ważnych wsparć. Czy popyt uaktywni się na.

Mieszane nastroje na funcie brytyjskim – który scenariusz będzie realizowany przez.

Funt brytyjski odrabia straty – czy rynek wypełni nasze scenariusze tradingowe?

Walka dolara nowozelandzkiego o wyższe poziomy. Czy to koniec spadków na.

Jak sobie dziś radzą indeksy giełdowe? – lokalne układy na DAXie.

Czas na kawę? Okazja dla traderów chcących spróbować czegoś nowego

Ta waluta jest obecnie najsilniejsza w parze z jenem. Szukanie dobrych.

VIDEOBLOG

Co mówią nam spółki z Wall Street? Czy czeka nas druga.

Jak dużą przewagę w tradingu uzyskujemy dzięki technikom Fibonacciego?

Akademia Tradingu – Stop loss na zniesieniu Fibonacciego

Co mówią nam spółki z Wall Street? Czy czeka nas druga.

Kontynuacja wyprzedaży funta brytyjskiego – Czy możemy wykorzystać ten trend?

Akademia Tradingu – Stop loss na zniesieniu Fibonacciego

NAJPOPULARNIEJSZE

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami! Zapraszamy do współpracy zarówno w zakresie przeprowadzenia webinariów internetowych, szkoleń stacjonarnych, jak i promocji wizerunkowej i reklamowej. Oferujemy szerokie możliwości dotarcia do sprofilowanej grupy docelowej: profesjonalistów z branży finansowej oraz osób zainteresowanych inwestowaniem na rynkach finansowych. Zachęcamy do kontaktu!

Kontakt w sprawie współpracy medialnej/marketingowej: [email protected]

Właściciele serwisu FiboTeamSchool.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.FiboTeamSchool.pl, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości strony internetowej www.FiboTeamSchool.pl, które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r,. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat przekraczających wartość depozytu. Osiągniecie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawiania się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe, dlatego kontrakty na różnice kursowe (CFD) mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Właściciele serwisu FiboTeamSchool.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.FiboTeamSchool.pl, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie zawartości strony internetowej www.FiboTeamSchool.pl, które nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r,. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich elementów.

Informujemy, ze treści zaprezentowane w niniejszym serwisie oraz podczas nagrań video nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r, (Dz. U. z 2005 r., Nr 206, poz 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych ich emitentów lub wystawców. Treści te maja charakter informacyjny i przygotowane zostały z należyta starannością oraz w oparciu o naszą wiedzę ich autorów. Autorzy oraz właściciele niniejszego serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym serwisie, a w szczególności za wynikłe z nich straty. Wydarzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia zainteresowanych inwestowaniem w produkty finansowe wysokiego ryzyka. Pamiętaj ze te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: