Czym jest i jak działa wskaźnik ATR

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak używać wskaźnika ATR, uniwersalnego narzędzia tradera – Tradeciety

ATR jest bardzo popularnym wskaźnikiem, jednak często widzę jak wielu traderów interpretuje lub używa go w sposób nieprawidłowy. W niniejszym przewodniku chcę wnieść nieco więcej przejrzystości odnośnie tego użytecznego wskaźnika i pokazać jak może pomóc w Twoim tradingu.

Obliczanie ATR-a

Nie zamierzam zawracać Ci głowy formułami matematycznymi, ale chcę pokazać jak obliczany jest ATR bazując na podstawie kilku prostych przykładów ze świecami. Mocno wierzę w to, że trader MUSI wiedzieć jak jego wskaźniki są tworzone, by podejmować prawidłowe decyzje. Jak zaraz zobaczysz, jest to dość proste.

ATR oznacza Average True Range (Średnia Rzeczywistego Zasięgu) i mierzy jak średnio poruszała się cena. Poniżej znajdują się trzy przykłady tego, co ATR wykorzystuje do swoich obliczeń.

Podczas ruchu wzrostowego mierzony jest dystans pomiędzy poprzednim zamknięciem i obecnym maksimum świecy (pierwszy obrazek po lewej).

Podczas ruchu spadkowego, ATR używa poprzedniego zamknięcia i minimum następnej świecy (obrazek w środku).

Kiedy odległość między poprzednim zamknięciem i aktualnym minimum / maximum jest bardzo mała, ATR będzie bazować na całkowitym zakresie świecy i weźmie jej szczyt oraz dołek (obrazek po prawej).

Jest to bardzo uproszczony sposób spojrzenia na ATR i patrząc z matematycznego punktu widzenia byłby on nieco bardziej rozbudowany, ale stanowi dobry punkt wyjścia do naszych dalszych badań.

Momentum vs Zmienność

Wskaźnik ATR mierzy zmienność. Traderzy często błędnie uważają, że zmienność równa się byczemu lub niedźwiedziemu nastawieniu. Zmienność natomiast nie mówi nic o sile czy kierunku trendu, natomiast sporo o wahaniach ceny. Jak widzieliśmy powyżej, ATR po prostu patrzy na to jak cena oscyluje i na ile rzeczywiście porusza się w jednym kierunku.

Zmienność = jak bardzo cena oscyluje wokół średniej. W środowisku wysokiej zmienności świece zazwyczaj mają długie cienie, możesz zauważyć mieszankę niedźwiedzich i byczych świec, których korpusy są stosunkowo niewielkie w porównaniu do knotów.

Momentum = z momentum jest dokładnie odwrotnie. Opisuje ono siłę trendu w jednym kierunku. W środowisku, gdzie panuje wysokie momentum zazwyczaj zobaczysz świece jednego koloru (bardzo niewiele świec przeciwtrendowych) oraz niewielkie knoty.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Poniższy zrzut ekranu ukazuje różnice. ATR mierzy zmienność, podczas gdy RSI dokonuje pomiaru momentum:

Scenariusz (1) ukazuje okres wysokiej zmienności i średniego momentum; wiele świec ma knoty z obu stron, a cena powoli porusza się w dół >> Wysokie wskazania ATR oraz niskie / średnie RSI.

W punkcie (2) widzisz większość białych świec, prawie bez knotów; jest to okres niskiej zmienności i średniego momentum >> Niski ATR i wysokie RSI.

Przy trzecim (3) scenariuszu możesz zobaczyć prawie same czerwone świece i bardzo niewiele świec z cieniami; jest to okres niskiej zmienności i wysokiego momentum >> Niski ATR i bardzo niski RSI.

Połączenie wskazań ATR z RSI może Ci bardzo dużo powiedzieć o rynku na jakim się znajdujesz. Zdolność zrozumienia na jaki typ rynku patrzysz może pomóc Ci w podejmowaniu dużo lepszych decyzji podczas tradingu.

Zmienność w trendzie wzrostowym i spadkowym

Jak później zobaczymy, zrozumienie zmienności jest bardzo ważne jeśli chcemy podejmować prawidłowe decyzje.

Poniższy zrzut ekranu ilustruje jak zmienność ulega znaczącym zmianom podczas różnych okresów rynkowych. W czasie trendu wzrostowego (kiedy cena jest powyżej średniej ruchomej) zmienność jest niska i spada wraz z trwaniem trendu, natomiast znacznie wzrasta kiedy ceny spadają i znajdują się pod średnią ruchomą.

Takie zachowanie jest również zauważalne na rynku akcyjnym, co widać na poniższym przykładzie indeksu DAX. Ponownie mamy znaczący wzrost zmienności kiedy cena wchodzi w trend spadkowy i jej spadek po przejściu ponad średnią kroczącą. Podczas trendu wzrostowego znacznie zmniejsza się zmienność. Zmiana w zmienności i przełamanie ceny poniżej / powyżej średniej kroczącej może zatem być świetnym wskazaniem nowego trendu. Często zdarza się, że zmiany w zmienności mogą nawet zwiastować zmianę trendu i sygnalizować początek nowej tendencji.

ATR + DATR

Teraz jest już jasne dlaczego opłaca się znać ogólny kierunek rynku i jego pozycję na wyższych ramach czasowych. Większość traderów handlujących na niższych interwałach szybko zapomina o tym co widzieli na wyższych ramach czasowych po wykonaniu swojej analizy wielowymiarowej. Wskaźnik DATR (Daily Average True Range) jest tym co może pomóc w takiej sytuacji, gdyż mierzy wyłącznie zmienność na interwale dziennym.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje spadek DATR, podczas gdy ATR na niższym interwale porusza się w falowo. Jednakże wszystkie skoki zmienności ATR na niższych ramach czasowych były bardzo krótkotrwałe. Pokazuje to, że znajomość ogólnej sytuacji na wyższym interwale jest istotna, by zrozumieć czego oczekiwać na niższych ramach czasowych. Niski DATR zazwyczaj prowadzi do niższej zmienności na krótszych ramach czasowych i skoków zmienności, które nie utrzymują się długo.

Jak wykorzystywać wskaźnik ATR

ATR nie tylko dostarcza informacji o aktualnym stanie rynku, ale również jest narzędziem, które może być wykorzystywane do podejmowania decyzji tradingowych. Szczególnie jeśli chodzi o zlecenia stop loss, take profit i ulepszenie wyjść z rynku, ATR może być bardzo pomocny.

SL – Volatility Stop (stop loss oparty na zmienności)

Najczęstszym zastosowaniem dla wskaźnika ATR jest wykorzystanie go jako narzędzia do rozmieszczania zleceń stop loss. Działa to tak, że gdy wartość ATR jest wysoka, trader spodziewa się szerokiego ruchu ceny, a tym samym postawi swój stop loss dalej, aby uniknąć przedwczesnego wyrzucenia z transakcji. Z drugiej strony moglibyśmy zastosować węższy stop loss, gdy zmienność jest na niskim poziomie.

Poniższy zrzut ekranu ukazuje wykres ze wskaźnikiem stopa opartego na zmienności – zielone kropki poniżej i czerwone powyżej ceny. Volatility stop dopasowuje umiejscowienie zlecenia zabezpieczającego opierając się na zmienności ceny. Utrzymuje on Cię w pozycji podczas trendującego rynku i zamyka zlecenie kiedy cofnięcia są znaczne. Volatility stop nie sprawdza się zbyt dobrze kiedy cena porusza się w zakresie (konsolidacji).

Dodanie średniej ruchomej do stopa opartego na zmienności jest dodatkowym sposobem, by nadać sens swoim danym cenowym. Volatility stop utrzyma Cię w pozycji dopóki nie dojdzie do znacznego przełamania średniej ruchomej.

Potencjał transakcji i zysku

ATR pomaga również zrozumieć potencjał zysku z Twoich transakcji. Zważywszy na to, że należy dążyć do realizacji zysków na bliższych poziomach w środowisku o niskiej zmienności, ustawienie zlecenia take profit dalej, kiedy zmienność jest wysoka, może poprawić Twój trading.

Sprawdź ofertę brokera XM, gdzie otrzymasz na start 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem.

Jak już wcześniej widzieliśmy, w środowisku gdzie panuje wysoka zmienność, odległość stopa opartego na ATR będzie większa. Jednakże, by zrównoważyć szerszego stopa, ATR mówi również o tym, by celować w bardziej odległy take profit kiedy zmienność jest wysoka. Tak więc, trader nie zmniejsza swojego stosunku zysk – ryzyko tylko dlatego, że dostosowuje zlecenia SL do zmienności.

Wskaźnik ATR jako Twoje uniwersalne narzędzie rynkowe

ATR jest świetnym narzędziem jeśli chodzi o adaptację do zmieniających się warunków rynkowych. Jednak może być również doskonałym wskaźnikiem do przewidywania zwrotów rynku kiedy obserwowane są znaczące zmiany w zmienności.

Większość traderów doświadcza niespójnych rezultatów, co często jest wynikiem braku elastyczności w podejściu do tradingu. Volatility stop oraz dostosowane rozmieszczenie zlecenia take profit może pomóc Ci przezwyciężyć te problemy. W połączeniu z zachowaniem zmienności na wyższych interwałach czasowych i różnicami między trendami wzrostowymi i spadkowymi, ATR staje się uniwersalnym narzędziem tradingowym.

ATR – użyteczny wskaźnik w codziennym tradingu

ATR jest to jeden z wielu wskaźników analizy technicznej. Wskaźnik mierzy średnią zmienność kursu w ujęciu bezwzględnym w badanym okresie czasu. Wskaźnik ten nie jest wykorzystywany przez traderów do określania momentu zajmowania pozycji, ale może być przydatny w tradingu. Pomaga w podjęciu decyzji o zajmowaniu pozycji jak również do ustawiania poziomu obrony Stop Loss. Dostępny jest dla każdego użytkownika platformy MT4 od razu i bez konieczności instalowania dodatków.

ATR zazwyczaj stosowany jest w jednej z poniższych sytuacji:

 • Ustawianie Stop Loss,
 • Wykrywanie konsolidacji,
 • Rynkowe ekstrema.

W celu uruchomienia wskaźnika należy w MENU Nawigator z części Wskaźniki wybrać “ATR” (na poniższym screenie zaznaczone cyfrą 1). Następnie przeciągając ten wskaźnik na wykres upuścić, po czym w zakładce “Ogólne” w oknie Custom Indicator (na screenie zaznaczone cyfrą 2) należy zaznaczyć “Umożliw import DLL”.

Pod wykresem pojawia się dodatkowe okienko z widocznym wskaźnikiem. Możemy zmienić kolor tego wskaźnika jak również okres czasu, który jest uwzględniony. Domyślnie ma on ustawioną wartość 14.

Im mniej możliwych konfiguracji tym lepiej

Fakt, że ten wskaźnik ma tylko i wyłącznie jedną wartość do ustawiania czyli wspomniany okres czasu działa zdecydowanie na jego korzyść. Przykładowo MACD ma aż 3 ustawiane indywidualnie wartości co powoduje, że umiejętnego manipulowanie nimi mogą dopasować wskaźnik do historycznego wykresu. Jest to niestety częsta pułapka. Inwestor może dopasować wskazania MACD do historycznego wykresu licząc, że idealne wskazania będą pojawiać się w przyszłości.

 • W kolejnym artykule opisałem, w jaki sposób wykorzystywać wskaźnik we wspomnianych powyżej sytuacjach rynkowych: Wskaźnik ATR – 3 podstawowe możliwości jego wykorzystania

[HomeSweet]

Hello, Peace, Shallom, Selam ለኩሉ::

Thank you and welcome to website.

My website gives a glimpse about those things I am passionate about with a byte of useful info. With an earnest wish to be creative in my approach, I have included some favourite classic and contemporary quotes and IT related stories. I am very hopeful that you will find something interesting to you from the list of my services , some of which are passionate initiatives and projects which we can do together.

I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing. –The Son of God.

Leave a Reply Cancel reply

You must be logged in to post a comment.

Amateur Real Matter Music Company*

And The Gospel Flames Company Present :

a Home Sweet Jesus Recording.
ማስታወሻ
እኔ ወንድማችሁ ፕሮፌሽናል ሙዚቃ ተጫዋች አለመሆኔን ስገልጽ ደስ እያለኝ ነው። ነገር ግን መዝሙር ዝማሬ እጅጉን ስለምወድ አጠገቤ ጽናጽል ወይም በገና ካገኘሁ እነርሱ እያገዙኝ አዜማለሁ። እርስዎስ?

*Company as in Accompany.
*Track #2(Christmas Waltz): a Music A Inspiration, MCR.

In Association with The Strength of Love Company. ***

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2021:
 • EvoTrade
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  EvoTrade

  Lider rynku opcji binarnych!

 • NSBroker
  ☆☆☆☆☆
  ★★★★★
  NSBroker

  Forex i CFD!

 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: