Bezpieczeństwo lokat.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, czyli bezpieczeństwo do 100 tys. euro

Fundusz gwarantuje również wkłady firm. Wyjątkiem są instytucje finansowe (banki, biura maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.).

Wypłaty związane z upadłością banku idą z kieszeni innych banków, które solidarnie muszą pokryć zobowiązania bankruta. Do tej pory sytuacja taka miała miejsce aż 94 razy. 89 razy w przypadku banków spółdzielczych i 5 razy w przypadku banków ogólnopolskich. Łączna kwota wypłacona środków przekroczyła 814 mln złotych.

Bezpieczeństwo lokat

Twoje lokaty w Inbank objęte są estońskim systemem gwarantowania depozytów

Depozyty złożone w Inbank Oddział w Polsce gwarantowane są przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond, z siedzibą przy Roosikrantsi 2, 10119 Tallin („Fundusz Gwarancyjny”). Gwarancją objęte są depozyty wraz z odsetkami do pełnej wysokości, maksymalnie do 100.000 euro w stosunku do pojedynczego depozytariusza. Estoński system gwarantowania depozytów spełnia wszystkie warunki przewidziane dyrektywą Unii Europejskiej 94/19/EC wspólne dla wszystkich krajów członkowskich, w tym Polski.

Tryb dochodzenia roszczeń z tytułu gwarantowania depozytów przez estoński fundusz gwarancyjny Tagatisfond jest następujący:

 1. Do 2 dni roboczych od dnia kiedy depozyt stał się niedostępny Fundusz Gwarancyjny publikuje informację w gazecie o zasięgu ogólnokrajowym oraz na stronie internetowej funduszu informacje o terminie i procedurze wypłaty, w tym wymaganych dokumentach,
 2. Do 2 dni roboczych zarządca lub likwidator instytucji kredytowej upewnia się, że każdy deponent ma dostęp do informacji o rachunku depozytu i otrzymał wyciąg z informacją na temat wysokości jego depozytu oraz dostarcza do Funduszu Gwarancyjnego informacje o deponentach i wysokości ich depozytów,
 3. Do 4 dni roboczych od powiadomienia deponent ma prawo zgłosić do zarządcy/syndyka swoje stanowisko dotyczące skorygowania wysokości jego depozytu,
 4. Do 7 dni roboczych Fundusz Gwarancyjny lub wskazana Instytucja kredytowa wypłacają depozyt do wysokości gwarantowanej przez Fundusz Gwarancyjny kwoty,
 5. Do 10 dni roboczych Rada Nadzorcza Funduszu Gwarancyjnego może przedłużyć termin wypłaty depozytu (max. termin wypłaty wynosi 17 dni roboczych od daty kiedy depozyt stał się niedostępny)
 6. Do 3 lat deponent może wnieść skargę przeciwko Funduszowi Gwarancyjnemu, jeśli Fundusz Gwarancyjny nie wypłacił kwoty depozytu we wskazanym terminie albo wypłacił kwotę mniejszą niż ustalono.

Bezpieczeństwo lokat bankowych

Kwestia bezpieczeństwa oszczędności coraz częściej jest dominującym kryterium wyboru oferty oszczędnościowo-inwestycyjnej. Trend nasilił się zwłaszcza po aferze Amber Gold w 2020 roku, gdy wiele osób nieświadomych ryzyka straciło dużą część (lub nawet całość) wpłaconego kapitału.

Inwestorzy zdają sobie sprawę, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko straty części (lub niekiedy całości) ulokowanych środków. W przypadku większości inwestycji potencjał zysków jest proporcjonalny do poziomu podejmowanego ryzyka.

Lokata bankowa jest uważana za jedną z bezpieczniejszych form oszczędzania (obok bonów skarbowych). Potencjał zysków z depozytów terminowych nie jest tak wysoki jak w przypadku np. akcji czy funduszy inwestycyjnych, jednak niewątpliwie przy lokatach ryzyko straty kapitału jest o wiele mniejsze.

Ryzyko straty

Jeżeli przechowujesz wszystkie swoje oszczędności na depozycie bankowym lub masz taki zamiar, zapewne nieraz pomyślałeś: Co jeśli bank zbankrutuje?Czy stracę wówczas całe swoje oszczędności?

Banki zapewniają, że ich sytuacja finansowa jest bardzo dobra i klienci nie mają powodów do obaw. Ma to pewne odzwierciedlenie w rzeczywistości – ciągle pojawiają się nowe oddziały banków, a na ulicach często jest ich więcej niż sklepów spożywczych. Niemniej kryzysy dotykają także dużych podmiotów gospodarczych. Przykładem jest bankructwo we wrześniu 2008 roku jednej z największych amerykańskich instytucji finansowych – banku Lehman Brothers. Wydarzenie to jest uznawane za jedną z głównych przyczyn kryzysu finansowego w ostatnich latach.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ustaliliśmy zatem, że bank może ogłosić bankructwo. Faktem jest jednak, że takie sytuacje są bardzo rzadkie. W Polsce od 1989 roku upadło łącznie 6 banków komercyjnych, przy czym od 2000 r. żaden bank komercyjny nie ogłosił upadłości (w 2020 r. upadł SK Bank, jednak był to bank spółdzielczy). Warto mimo wszystko zastanowić się, co by się stało, gdyby instytucja finansowa, w której zdeponowaliśmy nasze oszczędności, zbankrutowała.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny na ratunek

Instytucją, która odpowiada za bezpieczeństwo depozytów w krajowych bankach komercyjnych i spółdzielczych (tj. z siedzibą na terytorium RP), jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W momencie, gdy bank złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, BFG wypłaca klientom zwrot kapitału ulokowanego w banku wraz z odsetkami do łącznej wartości nieprzekraczającej równowartości 100 000 euro.

Zasady udzielonej ochrony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny:

 • ochroną objęte są środki pieniężne należące zarówno do osób fizycznych, jak i firm,
 • podstawą gwarancji jest suma środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach bankowych (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowych) jednej osoby w danym banku,
 • bankowy Fundusz Gwarancyjny chroni depozyty złotowe i walutowe, ale wypłaca należności w złotych,
 • wypłaty środków rozpoczną się w ciągu 7 dni od dnia wskazanego w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego jako data zawieszenia działalności banku. Poszkodowani klienci mają 5 lat na zgłoszenie się do Biura Funduszu i odebranie należnych im oszczędności,
 • lista banków objętych ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego znajduje się pod tym adresem.

Część depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (np. depozyty przekraczające 100 tys. euro) może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, w ramach postępowania upadłościowego.

Bezpieczna lokata to kilka lokat

Jeżeli dysponujesz naprawdę dużą kwotą pieniędzy, warto pomyśleć o ochronie kapitału poprzez ulokowanie oszczędności na kilku lokatach w różnych bankach. Dlaczego? Po pierwsze prawdopodobieństwo, że kilka komercyjnych banków upadnie w podobnym czasie jest bliskie zeru. Po drugie, jeżeli ulokujesz mniej niż 100 000 euro w każdym banku, to nawet w przypadku niewyobrażalnej sytuacji, jaką jest bankructwo kilku komercyjnych instytucji finansowych naraz, na pewno otrzymasz całość zdeponowanego kapitału.

Jeżeli poszukujesz najlepszej lokaty ze stałym oprocentowaniem, sprawdź nasz ranking lokat i wybierz odpowiedni depozyt terminowy, dopasowany do Twoich potrzeb.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
 • Binarium
  Binarium

  1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
  Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
  Bonus za rejestracje!

 • FINMAX
  FINMAX

  Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja w opcje binarne

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: